Informator - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

INFORMATOR - przydatne informacje i dane kontaktowe dla mieszkańców Nietkowa

SOŁECTWO NIETKÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA


         p. Halina KAŹMIERCZAK

                    
tel. 509 412 393
         

   1. p. Grażyna Coster
   2. p. Marian Jabłoński
   3. p. Kamila Przybylska
   4. p. Konrad Przybylski
   5. p. Edward Skibiński

RADNY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

RADNY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

         p. Krzysztof Smorąg

                                                   kontakt e-mail: k.smorag@czerwiensk.pl
Dyżury radnego w roku 2019:
                     

                     15 luty

                     25
październik

Miejsce pełnienia dyżurów: Wiejski Dom Kultury w Nietkowie
w godzinach od 17:00 do 19:00

         p. Magdalena Salejko

kontakt e-mail: m.salejko@czerwiensk.pl
Dyżury radnego w roku 2019:

                    13
czerwiec
                    20 wrzesień


Miejsce pełnienia dyżurów: budynek szatni ODRY Nietków
w godzinach od 16:30 do 18:30

URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU

BURMISTRZ CZERWIEŃSKA

URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU

........p. Piotr IWANUS       

........tel. 68 327 80 41
........e-mail: burmistrz@czerwiensk.plSekretarz
- p. Małgorzata Kuźniar,      tel. 68 327 83 03

Skarbnik
- p. Urszula Napierała,          tel. 68 327 82 83

........URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU
........ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
................tel. 68 327 80 41
................fax 68 327 80 91

Urząd jest czynny w dniach roboczych:
- poniedziałki: 8.00 - 16.00
- od wtorku do piątku: 7.00 - 15.00

................e-mail: ugim@czerwiensk.pl   
................strona internetowa: www.czerwiensk.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
   ul. Józefa Piłsudskiego 4
   tel/fax: 68 321 90 92

Centrum Usług Wspólnych w Cz
erwieńsku
   ul. Rynek 18
   tel/fax: 68 327 86 12

Straż Miejska w Czerwieńsku

   ul. Józefa Piłsudskiego 4
   tel. 68 327 82 14

Policja
- tel. alarmowy 997
Komisariat II w Zielonej Górze

   tel. 68-476-12-11

1. Referat Organizacyjny, tel. 68 327 83 02
   
Biuro Rady Miejskiej, tel. 68 327 80 42

2. Referat Budżetowo - Finansowy, tel. 68 327 82 85

3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
   
 tel. 68 327 85 65

4. Referat Gosp
odarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,          

     tel. 68 327 81 79
    

5. Referat Spraw Obywatelskich (USC), tel. 68 327 82 95

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

      (OC i Zarządzanie Kryzysowe), tel. 68 327 82 55

POZOSTAŁE  INSTYTUCJE

POMAK Sp. z o.o.
   ul. Składowa 2a
   66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 85 62
   strona internetowa: www.pomak.pl

"Lubuszanka" Hala Sportowa

ul. Zielonogórska 43a,
66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 321 90 19

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
   ul. B. Chrobrego 5
   tel. 68 321 90 93
   strona internetowa: www.mgok.czerwiensk.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

   ul. B. Chrobrego 2
   tel. 68 321 90 46

Parafia pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku

   ul. ks. Ludwika Muchy 1

   proboszcz tel. 68 327 82 18
   wikary tel. 68 327 72 36

   strona internetowa: www.parafia.czerwiensk.pl

Leśnictwo Nietków
ul. Wiosenna 3, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 84 63
   kom. 509 560 703

Leśnictwo Laski

Laski Odrzańskie 41, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 76 49
   kom. 509 560 704

Szkoły:

Szkoła Podstawowa im.
Zofii i Stanisława Wróblewskich
ul. Jana Kasprowicza 76, 66-016 Nietków
   tel. 68 327 80 36
   strona internetowa: www.spnietkow.pl

Niepubliczne
Przedszkole w Nietkowie
ul. Jana Kasprowicza 17, 66-016 Nietków
   tel. 600 818 027

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 87 07
   tel. 68 321 90 21

Przychodnie Lekarskie:

NZOZ Przychodnia Lekarska "EKOMED"

ul. Kościuszki 67, 66-016 Nietków
   tel. 68 327 80 25
   tel. 68 321 18 34 (Leśniów Wielki)

NZOZ Przychodnia Lekarska "ULMED"

ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 82 09

Przychodnia rehabilitacyjna "Agia Medika", NZOZ

ul. Zielonogórska 30c, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 87 27

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
ul. Kolejowa 4, 66-131 Cigacice
   tel. 68 385 95 00
   tel./fax 68 385 95 07
   e-mail: drogi@bip.pzzd.zgo.pl
   strona internetowa: www.bip.pzzd.zgo.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
   tel. 68 328 03 00
   fax 68 328 0 332
   e-mail: zdw@zdw.zgora.pl
   strona internetowa: www.zdw.zgora.pl

Wróć do spisu treści