październik 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
PAŹDZIERNIK 2018

30.10.2018r.

Rusza nabór do gminnego żłobka

Wielkimi krokami zbliża się otwarcie żłobka w Czerwieńsku. Po spełnieniu wszystkich wymogów termin otwarcia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku został ustalony na 13 listopada 2018 roku. Rusza więc nabór dzieci do lat 3 do żłobka z terenu Gminy Czerwieńsk, w ramach Programu "MALUCH+2018" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - "Ja idę do żłobka, a mama wraca do pracy".

Ze względu na to, że z programu "Maluch+2018" zostało zakupione wyposażenie na 10 miejsc, z dniem 13 listopada do żłobka będzie przyjętych 10 dzieci. Po wdrożeniu do realizacji programu "Ja idę do żłobka, a mama wraca do pracy" - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - w późniejszym terminie zostanie przyjętych kolejne 8 dzieci. Docelowo w żłobku będzie 18 miejsc.

Formularz zgłoszeniowy dziecka do Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku można pobrać w Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku, ul. Rynek 18 oraz ze strony internetowej BIP naszego Urzędu Gminy i Miasta. W ramach dobrej współpracy my również zamieszczamy link do formularza zgłoszeniowego. W razie pytań i wątpliwości wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków przyjęcia dziecka do żłobka można uzyskać pod numerem telefonu 68 3278257 lub 68 3278258.

To bardzo dobra wiadomość dla rodziców. Możliwość  pozostawienia małego dziecka pod dobrą opieką z pewnością wpłynie  korzystnie na aktywność zawodową młodych rodziców. Ze żłobka mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Czerwieńska, ale również Nietkowa, Lasek i  pozostałych okolicznych miejscowości.


27.10.2018r.

Projekt WDK i Biblioteki w Nietkowie - 100 Godzin Dla Niepodległej

23.10.2018r.

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Czerwieńsk
Wybory samorządowe 2018 odbywały się w niedzielę 21 października.  Lokale wyborcze zostały zamknięte o godzinie 21:00, a Państwowa Komisja  Wyborcza podała pierwsze informacje o wynikach sondażowych i frekwencji. W skali kraju trwa teraz dokładne obliczanie wyników. Przyjdzie nam na nie poczekać 2-3 dni, ale wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz wyboru Burmistrza Czerwieńska są już znane.
Do składu Rady Miejskiej KWW Wyborcy Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk wprowadził 13 radnych, KWW "Dobrzęcin" jednego radnego i KWW Zaodrza "Damy Radę" - jednego radnego. W naszym rejonie radnymi Rady Miejskiej w Czerwieńsku zostali: w Nietkowie - Krzysztof Smorąg (okręg nr 9) i Magdalena Salejko (okręg nr 10) oraz w Laskach - Adam Majchrzak (okręg nr 11). Frekwencja wyborcza była dość zróżnicowana. W Nietkowie wyniosła ona 42,11%, a w Laskach 58,96% - była ona najwyższa w naszej gminie. Burmistrzem Czerwieńska na kolejną kadencję został wybrany przez mieszkańców Piotr Iwanus, uzyskując we wszystkich okręgach wyborczych wymaganą prawem większość głosów.
To zdecydowane zwycięstwo Komitetu Wyborczego Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk. Zdobycie 13. mandatów radnych do Rady Miejskiej i mocne zwycięstwo Piotra Iwanusa w wyborach na Burmistrza Czerwieńska gwarantuje stabilną realizację dotychczasowego kierunku rozwoju Gminy Czerwieńsk. Wszystkim wybranym gratulujemy dobrej oceny przez wyborców i życzymy sukcesów w służbie na rzecz mieszkańców naszej gminy przez kolejną kadencję.

21.10.2018r.

Miła niespodzianka dla księdza Łukasza z okazji imienin

19.10.2018r.

100 flag na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Już kilka miesięcy temu narodził się pomysł na szeroką lokalną akcję szycia flag państwowych tak, aby Nietków był przygotowany do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tym pomysłem i prośbą o wsparcie akcji zgłosiły się do Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa osoby z grupy nieformalnej i tak dobry pomysł przybrał formę projektu "Niepodległa '2018". Dodatkowo przy kamieniu upamiętniającym 700-lecie powstania Nietkowa został już postawiony estetyczny maszt na flagę państwową, aby godnie uczcić nadchodzącą rocznicę. Wywieszenie na ten maszt flagi państwowej ma być sygnałem dla mieszkańców Nietkowa do wywieszania flag państwowych na domach, a zdjęcie flagi z masztu - sygnałem do zdjęcia flag przez mieszkańców.
Trzeba zaznaczyć, że nawet najlepsze pomysły są czasem odkładane "na półkę" ze względu na brak możliwości ich sfinansowania. W tym przypadku bardzo pomocna okazała się Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" - realizacja tych zadań jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Startuj z FIO - Nowy Początek”. Takie projekty trwale i na wiele lat zmieniają lokalną rzeczywistość.

17.10.2018r.
Uczniowie potrafią udzielać pierwszej pomocy
Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej  pomocy.
Nasza szkoła podstawowa też uczestniczy w tym programie i z opiekunami: p. Iwoną Smorąg i p. Bogdanem Rubachą uczniowie prowadzili akcję jednoczesnej resuscytacji już szósty rok z rzędu. Całe wydarzenie miało miejsce na sali gimnastycznej i wzięły w nim udział 43 osoby. Uczniowie dołożyli swoją cegiełkę do próby bicia rekordu przez Fundację WOŚP. Można też z dumą stwierdzić, że kolejni wychowankowie szkoły w Nietkowie potrafią udzielać pierwszej pomocy praktycznie stosując podstawowe czynności ratujące życie poszkodowanego. Brawo!

15.10.2018r.
Kolejny projekt niepodległościowy w Nietkowie
Już jadąc na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej wiedzieliśmy, że w Nietkowie będzie realizowany projekt "Niepodległa '2018", krórego patronem jest Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem" podpisana została umowa na dofinansowanie tego projektu, skierowanego do mieszkańców Nietkowa.
W naszym Domu Kultury odbędą się warsztaty krawieckie, podczas których mieszkańcy będą mogli (pod kierunkiem krawcowych) uszyć flagi narodowe. Flagi te będą bezpłatnie wydane uczestnikom zajęć, aby godnie uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok pamiątkowego kamienia stanie też maszt, na który będzie podnoszona flaga państwowa podczas świąt państwowych. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Startuj z FIO-Nowy Początek”. Zapraszamy na zajęcia.

13.10.2018r.

Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019

11.10.2018r.

Co dalej z jakością wody w Nietkowie?

Problemy z jakością wody u odbiorców w Nietkowie trwają od roku 2010. Spółka POMAK zleciła grupie naukowców Politechniki Gliwickiej pod kierunkiem profesor Izabeli Zimoch wykonanie opinii technicznej dotyczącej przyczyn pogorszenia się jakości wody w naszych domach. To były długotrwałe i żmudne badania.

Naukowcy przeanalizowali dostępne dane dotyczące badań wody od roku 2011 zarówno na stacji uzdatniania wody (SUW) oraz bezpośrenio u odbiorców w domach. Przeprowadzono wizję lokalną SUW i przeanalizowano udostępnioną dokumentację systemu dystrybucji wody. Przeprowadzono też szczegółowe badania wody (wytypowano 8 punktów poboru próbek) bez konieczności transportu próbek do labolatorium - badania wykonano specjalistycznym sprzętem przywiezionym przez naukowców do Nietkowa. Badania wykonano w lutym i maju 2017r. oraz w maju 2018r.

Wyniki badań potwierdzają, że na SUW woda jest dobrej jakości - spełnia wymagania dotyczące parametrów jakości w każdym zakresie. Problemem jednak była niska efektywność procesu napowietrzania wody. Przeprowadzono więc ocenę stanu technicznego aeratorów, dokonano ich niezbędngo czyszczenia i konserwacji, a następnie zwiększono poziom "natlenienia" dostarczanej wody. Niestety, kilkuletnia eksploatacja wodociągu z obniżonymi parametrami zawartości tlenu ma decydujący wpływ na pogorszenie jakości wody (szczególnie na końcówkach wodociągu przy ul. Kościuszki, Ogrodowej i Parkowej), bo są przyczyną rozpuszczania osadów żelazistych zalegających w wodociągu przez lata eksploatacji, a będących efektem zastoin wody. Zaobserwowano też, że przekroczenia norm jakości wody występuje głównie na końcówkach wodociągu - dużo lepsza jakość wody jest w pierścieniowych obwodach wodociągu (utrzymywany w nich jest stały przepływ i ruch wody). Dodatkowo na końcówkach sieci może dochodzić do rozwoju bakterii beztlenowych, które redukują siarczany do siarkowodoru - to jest przyczyna nieprzyjemnego zapachu wody.

Według naukowców wyeliminowanie wszystkich przyczyn pogarszających jakość wody u odbiorców jest bardzo trudne. Najważniejsze jednak jest, aby utrzymać stabilność wody (szczególnie w zakresie zawartości tlenu powyżej 3,0 mg/l) na SUW oraz zapobiegać zastojom w wodociągu (realizacja tzw. spinania odcinków końcowych wodociągu w pierścień). Pozostałe zalecenia dotyczą systematycznego płukania sieci wodociągowej, zaplanowania czyszczenia systemu dystrybucji wody, a także wymiany najbardziej zanieczyszczonych odcinków sieci wodociągowej. W przyszłości trzeba też pomyśleć o modernizacji sieci wodociągowej w Nietkowie. To pierwsze, kompleksowe opracowanie naukowe dotyczące naszego wodociągu. Jest w posiadaniu Spółki POMAK, która w swej najbliższej działalności uwzględni zalecenia naukowców. Zwiększenie zawartości tlenu w dostarczanej wodzie jest już realizowane. Pozostałe zalecenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą POMAK, ale gołym okiem widać, że bez inwestycji się nie obejdzie. To z kolei będzie wymagać czasu...


08.10.2018r.

Wycieczka Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa do Kotliny Kłodzkiej     - więcej zdjęć w galerii
W miniony weekend liczna grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa udała się na wyprawę turystyczną do Kotliny Kłodzkiej. Przy pięknej pogodzie uczestnicy wycieczki podziwiali perły turystyczne tego regionu - Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, kopalnię złota w Złotym Stoku, atrakcje Parku Narodowego Gór Stołowych z Błędnymi Skałami na czele oraz Bazylikę w Wambierzycach. Był też czas na ognisko i wspólne biesiadowanie w bazie turystycznej Lądka Zdrój. Ten kilkudniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej był świetną okazją do relaksu, aktywnego wypoczynku i poznania pięknych zakątków naszej ojczyzny. To nieco inna forma działalności Stowarzyszenia, ale równie potrzebna jak realizacja różnych projektów. Teraz z nowymi siłami Stowarzyszenie przystąpi do nowego projektu pod nazwą "Niepodległa '2018". Umowa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez LGD w Zaborze została już podpisana.

04.10.2018r.

Tablica informacyjna na ścieżce rowerowej
Kilka dni temu oficjalnie oddano do użytkowania ścieżkę rowerową biegnącą przez Płoty, Czerwieńsk, do Nietkowa. Ostatnim elementem infrastruktury był montaż tablic informacyjnych, wskazujących turystom miejsce postoju, okoliczne atrakcje i schematyczny przebieg ścieżki rowerowej.
Tablica informacyjna usytuowana jest przy altanie, w miejscu odpoczynku dla rowerzystów i zachęca do dalszej jazdy w kierunku przystani rzecznej i Lasek. Tablica wykonana jest w podobnym stylu do tablic historycznych, które są już rozmieszczone w Nietkowie i jest klamrą łączącą te elementy.

02.10.2018r.

Zespół REZONANS podsumował kolejny sezon występów

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści