Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

SIERPIEŃ 2020

03.08.2020r.

Tak, w Nietkowie potwierdzono 17. w Polsce ognisko ASF
Na mapie ognisk i przypadków ASF, publikowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii, pojawiło się kolejne ognisko choroby. Wirusem afrykańskiego pomoru świń zostało dotknięte gospodarstwo na terenie Nietkowa. Ognisko ASF nr 17. w 2020 roku zostało potwierdzone na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Jak informuje komunikat GIW, ognisko ASF zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 18 świń (tuczników), położonym w miejscowości Nietków, w gminie Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Choroba nie jest niebezpieczna dla ludzi - wirus atakuje tylko świnie. Przeciwko wirusowi ASF nie ma skutecznej szczepionki. Kluczowe jest wczesne zgłaszanie wszystkich podejrzeń choroby u świń i ścisła kontrola ich uboju.
Wojewoda Lubuski określił w swoim rozporządzeniu obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w Nietkowie ogniska afrykańskiego pomoru świń. Obszar ten obejmuje miejscowość: Nietków, Boryń i Laski.
Na obszarze zapowietrzonym ZAKAZUJE SIĘ:
 1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 2. przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 3. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, po upływie 40 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby,
 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych,
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
 6. przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
Na obszarze zapowietrzonym NAKAZUJE SIĘ:
 1. oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, szczególnie odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące/wychodzące do/z gospodarstwa,
 3. niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie,
 4. oznakowanie dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów,
 5. wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 6. umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działania środka dezynfekcyjnego,
 7. pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa,
 8. ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni.
W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w piątek odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzeniem w Nietkowie ogniska ASF w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Zielonogórski, Burmistrz Czerwieńska, Wójt Gminy Dąbie, Powiatowa Lekarz Weterynarii, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Zielona Góra, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Zielona Góra.
Na posiedzeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że dokonano już utylizacji 18 sztuk trzody chlewnej w skażonym gospodarstwie w Nietkowie oraz poinformował o zakazach i nakazach wynikających z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania ASF u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego. Na drogach publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wyłożono maty dezynfekcyjne nawilżone środkiem dezynfekcyjnym. Ponadto ustalono harmonogram działań związany z realizacją zakazów i nakazów wynikających z Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, w tym sprawy dotyczące oznakowania granic obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego „AFRYKAŃŚKI POMÓR ŚWIŃ” odpowiednio „OBSZAR ZAPOWIETRZONY” lub „OBSZAR ZAGROŻONY”.

01.08.2020r.

Panele ogrodzenia cmentarza wróciły na swoje miejsce

LIPIEC 2020

30.07.2020r.

Kuny bywają bardzo uciążliwe - to wielkie szkodniki
Kuna domowa (łac. Martes foina) to niewielki drapieżnik z rodziny łasicowatych. Mierzy ok. 40-50 cm (nie licząc ogona), waży do 2,5 kg, choć większość osobników jest wyraźnie mniejsza. Kuny występują już w niemal całej Europie i w wielu regionach Azji. Są aktywne głównie nocą, często osiedlają się w pobliżu zabudowań z racji łatwego dostępu do pożywienia.
Jeśli mają taką możliwość, chętnie zasiedlają np. strychy i poddasza. Ich sąsiedztwo szybko staje się uciążliwe ze względu na zniszczenia (pogryzione instalacje, izolacje), hałasy oraz pozostawiane odchody. Kuny żywią się m.in. gryzoniami, ptakami, żabami, owadami, ale nie gardzą też owocami. Często szukają też jedzenia w otwartych śmietnikach.
W okresie godowym, który przypada na przełomie lipca i sierpnia, kuny bywają wyjątkowo aktywne i nerwowe. Oto kilka faktów o nich:
 • kuny grasują głównie nocą,
 • wbrew obiegowej opinii, nie próbują robić w autach swoich gniazd, ale traktują je jako np. magazyny jedzenia czy „place zabaw”,
 • zapach innej kuny może doprowadzić zwierze, które wcześniej pojawiało się w naszym aucie do prawdziwego ataku furii,
 • zniszczenia powodowane przez kuny są większe niż się na pierwszy rzut oka wydaje. To zwierze może spowodować ogromne szkody.
Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce problemy kierowców z kunami zdarzały się sporadycznie, a nasi mechanicy ze zdziwieniem oglądali instalacje przeciw tym zwierzętom w autach sprowadzanych z Niemiec. Teraz kuny mają się w naszym kraju doskonale, a ich populacja gwałtownie się rozrasta - również w Nietkowie.
W ciągu dnia szanse na to, że kuna wejdzie nam w drogę, są znikome. O tym, że mamy takich uciążliwych sąsiadów, dowiadujemy się zwykle dopiero wtedy, kiedy pod maską naszego auta zauważymy ślady poważnych spustoszeń. Ale to wcale nie jest jeszcze najgorszy scenariusz - największych szkód kuny mogą dokonać na domowym poddaszu, osiedlając się np. pod podbitką. To zwierzęta terytorialne, które niezwykle trudno przekonać do zmiany adresu. Dla kuny samochód nie jest wymarzonym miejscem żeby się osiedlić, to raczej plac zabaw lub jeden z magazynów do składowania zdobytego pożywienia. Czasem o wizytach małych drapieżników świadczą tylko ślady ich łapek i poupychane pod maską np. resztki pieczywa wyciągniętego ze śmieci. Ale bywa też znacznie gorzej! Szczególnie o tej porze roku, kiedy kuny mają swój okres godowy. Kuna traktuje auto parkujące przy domu, w którym się ukrywa, jako część swojego terytorium. Tyle że samochód się przecież porusza i parkuje w różnych miejscach. Inne kuny też mogą być nim "zainteresowane".
Jeśli przez przypadek, np. jadąc na urlop albo parkując gdzieś w mieście, trafimy na rewir innej kuniej rodziny lub wrócimy pod swój dom autem, do którego zajrzała „obca” kuna, to może to się skończyć atakiem furii i zniszczeniem przez zwierzaka wszystkich elementów, na których wyczuje on zapach konkurenta. Oczywiście, o innych porach roku zniszczenia też się zdarzają, bo szczególnie dla młodych kun przewody, węże gumowe czy maty wygłuszające są doskonałym poligonem. Jeśli kuna dostanie się pod maskę, może zniszczyć wszystko, co jest w zasięgu jej zębów: od wygłuszeń po przewody elektryczne. Uważajmy na kuny, bo szkody przez nie powodowane bywają bardzo kosztowne w naprawie...

27.07.2020r.

Zwycięstwo ODRY na inaugurację rozgrywek IV ligi
Inauguracja rozgrywek IV ligi była bez wątpienia wydarzeniem historycznym dla naszego klubu piłkarskiego i naszej lokalnej społeczności. Ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i - trzeba to podkreślić - również finansowym doprowadzono stadion do stanu obecnego. Prace były prowadzone od rana do wieczora. Zakres modernizacji był ogromny - począwszy od zrobienia solidnego ogrodzenia obiektu, poprzez piłkochwyty, nowe bramki, nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, aż po nowe trybuny dla 300 kibiców, domek gastronomiczny czy remont szatni dla zawodników. Do tego jeszcze dochodzi ogrom prac brukarskich, równania terenu, zabiegów pielęgnacyjnych murawy i prac porządkowych. Dzisiaj stadion cieszy oko.
Sobotni mecz rozpoczął się od podziękowań dla sponsorów, wszystkich osób biorących udział w pracach na stadionie oraz działaczy klubu. Dla całego Zarządu ODRY padły szczególne podziękowania: "Dzięki Waszemu uporowi i determinacji w dążeniu do celu powstał obiekt na miarę XXI wieku. Przez lata będzie dobrze służył piłkarzom pierwszej drużyny, ale też wszystkim dzieciom i młodzieży biorącym udział w zajęciach organizowanych przez klub. To wielki wkład w rozwój kultury fizycznej, rozwój piłki nożnej w Nietkowie i w całej Gminie Czerwieńsk. Mając tak zaradny i skuteczny Zarząd, dobrze funkcjonujący klub z zapleczem sympatyków i kibiców możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy nadzieję, że piłkarze ODRY dadzą niejeden raz powody do satysfakcji i zadowolenia kibicom, i działaczom, a stadion ten będzie dla nich szczęśliwy." Prezes Andrzej Kuczak został odznaczony przez Prezesa LZPN - Roberta Skowrona, Kierownik drużyny Sławomir Maryniak otrzymał podziękowania od Prezesa PZPN - Zbigniewa Bońka, a Wiceprezes Jarosław Bryndza wyróżnienie od LZPN.
Po uroczystym otwarciu stadionu rozpoczął się mecz. Piłkarze pięknie wpisali się w podniosły charakter sobotniego popołudnia wygrywając na własnym stadionie z drużyną ZAP SYRENA Zbąszynek 1:0 (0:0). ODRA Nietków rozpoczęła nowy etap w swojej historii. Trzymamy kciuki za następne zwycięstwa. Życzymy naszej drużynie sukcesów i kolejnych powodów do dumy.

23.07.2020r.

Tę wojnę wypowiedziały nam komary...

20.07.2020r.
12. Zlot Miłośników VW Garbusa "GARBOBRANIE"
VW Club VolksMobil organizuje dla posiadaczy volkswagenów chłodzonych powietrzem 12. edycję "Garbobrania". Impreza tradycyjnie odbędzie się na terenie WOSiR-u w Drzonkowie pod koniec lipca i potrwa cały weekend. Na zlot przyjedzie około 150 zabytkowych aut. Kolejny raz organizatorzy dołożyli starań, aby utrzymać wysoki poziom dotychczasowych edycji tej imprezy. Przygotowali m.in. paradę Garbusów po Zielonej Górze, wyścigi na torze motorowym, pokaz smochodów zabytkowych, dużo konkursów z nagrodami, jazdę konną dla dzieci, pokaz ratownictwa, muzykę, basen z atrakcjami oraz smaczną gastronomię. Uczestników czeka wiele niespodzianek. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Miłośników VW Garbusa VolksMobil, które swoją siedzibę ma w Nietkowie (prezesem jest Krzysztof Bieniek).
Impreza ma charakter zamknięty, ale organizatorzy przewidują bezpłatne wejście dla publiczności w piątek 24.07 od 16:00 do 20:00, w sobotę 25.07 od 14:00 do 20:00 (parada Garbusów po Zielonej Górze od 12:00) oraz w niedzielę 26.07 od 9:00 do 14:00. Warto zaplanować sobie czas na obejrzenie tych aut. Zachęcamy do rodzinnych wycieczek i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Prosimy też pamiętać, że 25.07 ODRA Nietków rozegra swój pierwszy mecz w IV lidze. To też jest wydarzenie, które trzeba zobaczyć!

17.07.2020r.
Szykujemy się na wojnę z... komarami
W tym sezonie komarów jest najwięcej od lat - nie tylko w Nietkowie. To zasługa wilgotnej i gorącej aury oraz wysokiego poziomu Odry, do którego doszło po obfitych opadach na południu kraju. Teraz komary mają idealne warunki do rozmnażania się, a przez to atakują nas bardzo boleśnie. Mieszkańcy skarżą się na ogromne ilości komarów, które nie pozwalają im na aktywność poza domem, prace gospodarcze w polu i w ogrodzie, spacery, uprawianie sportu czy turystykę weekendową. Owady bardzo dotkliwie kąsają też dzieci...
Niektóre samorządy próbują walczyć z plagą komarów. Na pomoc wzywane są nawet oddziały wojska (np. na tereny popowodziowe). Niestety, większość środków chemicznych działa krótkotrwale. W mokre dni akcje odkomarzania skazane są na niepowodzenie, a ich skuteczność po opadach deszczu maleje do zera. To zniechęca do prowadzenia kosztownych zabiegów. Mimo, że od lat Gmina Czerwieńsk dość skutecznie walczy z meszkami, to z powyższych powodów w tym roku nie przewiduje się oprysków na komary na terenach gminnych.
Na wniosek mieszkańców szykujemy się do wojny z komarami. Inicjatywa prezesa Smorąga znalazła poparcie p. Sołtys i Rady Sołeckiej. Zdecydowano o przeprowadzeniu akcji odkomarzania. Sprzęt i kombinezony ochronne zakupi Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, a środek zwalczający komary - Rada Sołecka. Tym sposobem przeprowadzimy odkomarzanie okolic wszystkich przystanków PKS, parku, terenu przy kościele i WDK, rejon placu zabaw, parking przy przychodni, najbardziej uczęszczane chodniki i rejon cmentarza. To kosztowne zabiegi, ale przeznaczamy na nie pieniądze ze zbiórki 1% podatku, który prowadzimy na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Tak staramy się przekonać mieszkańców do wspierania naszej działalności. Liczymy, że odkomarzanie wyraźnie zmniejszy ilość tych drażniących owadów. W najbliższych dniach przystępujemy do działania, a zakupiony środek chemiczny wykorzystamy do ostatniego mililitra.

13.07.2020r.

Zbieranie grzybów to przyjemność, ale trzeba przestrzegać przepisów
Popadało, jest ciepło i pojawiły się piękne grzyby. Niestety, brak wiedzy i lekceważenie przepisów widoczne jest podczas grzybobrania. Miłośnicy grzybów często źle parkują samochód, zostawiają auto nawet w środku lasu. Mało tego, niszczą wszystko, wyrywają grzyby, których nie zbierają, hałasują. Zbieranie grzybów w Polsce nie jest zabronione, ale są pewne ważne sprawy, o których należy pamiętać. Uniknie się wtedy sporych mandatów. Straż leśna może nałożyć kary w wysokości od 20 do 500 zł.
Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Jak informuje nadleśnictwo, nie wolno zbierać grzybów w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych w ostojach zwierzyny nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także go oszczędźmy, nawet jeśli jest jadalny. Korzystając z bogactwa lasu pamiętajmy o ochronie środowiska.
Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Wynika z nich, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe.
W Polsce jazda po lesie samochodem czy też motorem jest zabroniona. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne łamią nie tylko ustawę o lasach, ale również kodeks wykroczeń. Mówi o tym art. 161 KW „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”. Szanujmy las i środowisko naturalne.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści