Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

PAŹDZIERNIK 2021

18.10.2021r.
Projekt "Powrót do aktywności" dobiega końca
Powoli dobiegają końca przedsięwzięcia projektu pn. „Powrót do aktywności”, który jest realizowany przez 3-osobową grupę nieformalną ze wsparciem organizacyjnym Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa w ramach programu "NOWEFIO - lubuskie lokalnie".
To było spore wyzwanie logistyczne. Biorąc udział w warsztatach uczestnicy mogli w miłej i przyjaznej atmosferze porozmawiać o dietetyce, zdrowym odżywianiu, wartościach kalorycznych poszczególnych produktów oraz potraw, wskaźniku BMI, roli tłuszczów, węglowodanów, białek, cukru i wody w organizmie człowieka, naturalnym wzmacnianiu organizmu oraz roli i źródłach witamin. W części praktycznej każdych zajęć szkoleni przygotowali własne przykłady surówek, sałatek i koktajli, sprawdzili informacje dostępne na ten temat w Internecie, wymienili się również własnymi przepisami. Z wykorzystaniem źródeł internetowych szukano ciekawych przepisów, porównywano kaloryczność potraw, sposób przygotowania zdrowych posiłków, itp. Wskazano zagrożenia żywieniowe i środki zaradcze na nie. Omówiono korzyści płynące z produktów naturalnych (miód, orzechy, fasola, owoce, itp.). Na zakończenie warsztatów, wspólnie, całością grupy projektowej, zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne z pogadanką podsumowującą temat zdrowego odżywiania. W ten sposób osiągnęto główny cel projektu: przełamanie barier mentalnych naszych mieszkańców przed aktywnym udziałem w zajęciach organizowanych w Domu Kultury w Nietkowie. Dbałość o szczegóły i jak najlepsze przygotowanie warsztatów spotkała się ze słowami uznania ze strony uczestników projektu - w imieniu wolontariuszy z całego serca za nie dziękujemy.
W ramach projektu zrealizowano cykl 6. warsztatów. Bazą szkoleniową był Dom Kultury w Nietkowie. Dzięki temu zachowaliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć w pomieszczeniach każdorazowo stosowano procedury dezynfekcji oraz czyszczenia sprzętu. Warunki higieniczne przygotowania potraw w pomieszczeniu kuchennym WDK utrzymywane były na najwyższym poziomie, a uczestnicy zajęć podchodzili do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego z wielkim zrozumieniem i zaangażowaniem. W trosce o najwyższą jakość realizowanych zadań i bezpieczeństwo uczestników projektu zapewniliśmy wysokie standardy sanitarne. Podczas realizacji zajęć monitorowano stan zdrowotny uczestników. Promowano też akcję szczepienia mieszkańców, wskazując pozytywne aspekty zdrowotne tej masowej akcji. Dzięki temu, przez cały okres realizacji projektu nikt z uczestników zajęć nie zgłaszał problemów zdrowotnych. Przy widocznym w naszym regionie wzroście zachorowań na COVID-19 uważamy to za sukces organizacyjny.
Podsumowując: realizacja projektu zapewniła grupie mieszkańców nabycie kompetencji żywieniowych umożliwiających praktyczną poprawę stanu zdrowia, zmianę nawyków żywieniowych, promocję ruchu i aktywności fizycznej, a także urozmaicenie jadłospisów rodzinnych i wymianę przepisów na zdrowe posiłki. Osiągnęliśmy też cel dodatkowy, którym było wzmocnienie potencjału naszej organizacji oraz podtrzymanie wśród mieszkańców dobrej opinii o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa.

15.10.2021r.
Deszczownia przechodzi do historii - montaż nowoczesnego nawodnienia na stadionie ODRY

13.10.2021r.
Nauka języka angielskiego paszportem w świat i do przyszłości
Grupa uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej w Nietkowie uczestniczyła we wrześniu i w październiku w przygotowaniach do edukacyjnego wyjazdu do szkoły partnerskiej IES La Albuera w Segovii (Hiszpania) w ramach realizacji programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.
Projektowy wyjazd uczniów z Nietkowa odbywa się w dniach od 12 do 22 października 2021r. Stosowną umowę z dyrektorem hiszpańskiej placówki na przyjęcie polskich uczniów podpisała oczywiście dyrektor szkoły - p. Beata Kłos-Wygas. Podczas pobytu uczniowie będą uczęszczać do szkoły hiszpańskiej przez siedem dni i uczyć się we wspólnej grupie z hiszpańskimi kolegami, zwiedzać i poznawać ciekawe zakątki pięknego miasta Segovia i okolic, a także poznawać kulturę i obyczaje tego regionu Hiszpanii. Celem wyjazdu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów, a także nauka języka angielskiego i poszerzanie kompetencji rozwoju osobistego uczniów.
Uczniowie odbyli już program przygotowawczy do mobilności, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka hiszpańskiego i angielskiego, poznali historię i geografię Hiszpanii, a także bogatą kulturę tego kraju. Życzymy całej grupie pełnej realizacji programu wyjazdu, wielu niezapomnianych chwil, a także zdrowego i szczęśliwego powrotu do Nietkowa.

11.10.2021r.
Jest dokładnie taki, jak go sobie strażacy OSP Nietków wymarzyli          - więcej zdjęć w galerii

09.10.2021r.
Uroczystości z okazji Dnia Seniora w Nietkowie          - więcej zdjęć w galerii

06.10.2021r.
Co dalej z systemem odbioru odpadów komunalnych?
Właśnie mija dziesięć lat od uchwalenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wielkie nadzieje wiązano z nowymi przepisami. Mieliśmy pozbyć się śmieci w lasach i rowach, mieliśmy odzyskiwać surowce i zmniejszyć wywózkę na wysypiska. Ten system miał zapewnić, iż najtańszym odpadem jest ten, który nigdy nie powstanie. Niestety, wszyscy widzimy jakie są efekty wprowadzonych zmian...
Obraz legislacji, jaką fundują nam posłowie w obszarze zbierania i zagospodarowania odpadów, pozostawia wiele do życzenia. Wśród samorządowców panuje opinia, że najpierw należało uporać się z ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Brak tej ustawy sprawia, że nie ma zachęt do segregacji odpadów u źródła, a przemysł przerzuca koszty związane z ich unieszkodliwianiem na gminy. Wyraźnie widać, że nie poradzimy sobie z obowiązkiem osiągnięcia 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Bez solidnego wsparcia ze strony przemysłu, który zasypuje nas opakowaniami nienadającymi się do recyklingu, nadal będą generowane dodatkowe koszty, a mieszkańców czekają kolejne podwyżki opłat.
Krótkie konsultacje kolejnej nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakończyły się 6 września. Trudno zaprzeczyć głosom rozczarowanych samorządowców, że kolejne zmiany wprowadzają dużą niepewność. Nadal nie mamy logicznie zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami. Reforma śmieciowa ciągle jest niedokończona, a prawo w tym obszarze zmieniamy punktowo, a nie systemowo. Radosna twórczość legislacyjna powoduje, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości jest łatana kolejnymi zmianami tak, że np. jej „artykuł 6” jest oznaczony literką „s”, a artykuły „9-te” są tak liczne, że za chwilę zabraknie liter w alfabecie do ich uporządkowania (kończą się na 9w).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku powinna być napisana od nowa. System powinien być jak najtańszy, a przemysł opakowaniowy musi partycypować w kosztach jego utrzymania. Musimy uporać się z problemami i sprawić, żeby surowce wtórne były rzeczywiście zagospodarowane. Musimy wreszcie doprowadzić do selektywnej zbiorki, bo jej brak i niski poziom recyklingu spowodują, że zapłacimy za to wszyscy w postaci kar do unijnego budżetu. Trzeba też uelastycznić system, bo mała gmina ma zupełnie inne problemy niż miasto. Samorządów nie będzie stać na dopłaty do gminnych systemów odbioru odpadów od mieszkańców. Nie możemy zatrzymać się na tym, co dziś słabo działa, jest nieszczelne i drogo kosztuje.
To tylko kilka problemów do rozwiązania w kontekście wprowadzania kolejnych zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Czerwieńsku dotyczących systemu odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy. Zmiany są konsekwencją kolejnej nowelizacja ustawy. Prace w komisjach już trwają, a ostateczne decyzje zapadną na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

04.10.2021r.
Przypominamy o jesiennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale wywóz odpadów przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już wkrótce na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 9 października 2021r. To za 5 dni.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK w Czerwieńsku. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 12:00 do 15:00.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści