wrzesień 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
WRZESIEŃ 2018

29.09.2018r.

ODRA Nietków - ZRYW Rzeczyca 2:1

27.09.2018r.

Będą kontrole zbierania i segregowania odpadów

W związku z tym, że nie wszyscy właściciele nieruchomości wywiązują  się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, a także w związku z wprowadzeniem nowej frakcji  selektywnego zbierania odpadów - odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (podstawa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) właściciel  odpadów komunalnych (Gmina Czerwieńsk) dokonuje bardzo szczegółowej analizy wpływów odpłatności za odbierane od mieszkańców odpady.
Burmistrz Czerwieńska informuje,  że będą prowadzone kontrole związane z prawidłowością zbierania  i segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Czerwieńsk  i weryfikacja ich zgodności ze złożonymi deklaracjami.
Przekazujemy też sprawdzoną informację, że Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym  projektem ustawy mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów zapłacą czterokrotnie więcej niż osoby prowadzące selektywną zbiórkę odpadów. Wejście w życie ustawy wymusi na samorządach zmianę stawek opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. Z dużym prawdopodobieństwem znacząco wzrosną opłaty dla mieszkańców, którzy nie segregują odpadów. Warto więc powtórnie przeanalizować możliwość segregowania odpadów w gospodarstwach domowych i zgłosić w urzędzie gminy chęć prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Złożenie korekty deklaracji uchroni właścicieli nieruchomości od naliczenia wysokich opłat za odbiór odpadów, które mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku. Będziemy informować na bieżąco  o postępie prac i ewentualnych zmianach wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Czerwieńsk.

25.09.2018r.

Wybory samorządowe 2018 - kandydaci

Do 17 września poszczególne komitety musiały złożyć listy wyborcze zawierające ich kandydatów w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Oto jak wyglądają listy wyborcze do Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Warto zauważyć, że listy kandydatów nie są automatycznie kwalifikowane do wyborów. Gminna Komisja Wyborcza przed ich zatwierdzeniem dokładnie sprawdza, czy kandydaci spełniają wszystkie wymogi formalne.
W naszej gminie zarejestrowano kadydatów czterech komitetów wyborczych: 1. Komitet Wyborczy Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk (14 kandydatów), Komitet Wyborczy Wyborców Laski (1 kandydat), Komitet Wyborczy Wyborców "Dobrzęcin" (3 kandydatów) oraz Komitet Wyborczy Wyborców Zaodrza "Damy radę" (2 kandydatów).
Według danych opublikowanych na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze do rywalizacji o głosy wyborców w okręgach wyborczych w Nietkowie i Laskach zostało zgłoszonych: w okręgu nr 9 (Nietków: ul. Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Osiedle Słoneczne, Żwirowa) - 1 kandydat, w okręgu nr 10 (Nietków: ul. Boczna, Jana Kasprowicza, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pocztowa, Przedszkolna, Sportowa, Strażacka. Boryń, Piaśnica.) - 2 kandydatów, w okręgu nr 11 (cała miejscowość Laski) - 2 kandydatów.
Kandydatem KWW Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk na stanowisko Burmistrza Czerwieńska jest Piotr Iwanus. Tylko ten komitet może zgłosić kandydata na Burmistrza Czerwieńska. Pozostałe komitety nie mogą tego uczynić ze względów formalnych (zbyt mała liczba kandydatów na radnych).
Gminna Komisja Wyborcza wezwała komitety wyborcze do uzupełnienia ilości kandydatów na radnych, ale do dnia 24 września 2018r. żaden z komitetów tego nie zrobił. To oznacza, że zgodnie z prawem wyborczym wybory do Rady Miejskiej są już rozstrzygnięte w 10-ciu okręgach wyborczych - KWW Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk zdobył już 9 mandatów radnych w Radzie Miejskiej w Czerwieńsku, a KWW Zaodrza "Damy radę" zdobył jeden mandat radnego w okręgu numer 15. W naszym rejonie rywalizacja do Rady Miejskiej w Czerwieńsku będzie się odbywać w okręgu wyborczym numer 10 (Nietków: ul. Boczna, Jana Kasprowicza, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pocztowa, Przedszkolna, Sportowa, Strażacka. Boryń, Piaśnica.) oraz w okręgu wyborczym numer 11 (cała miejscowość Laski). Kampania wyborcza wkracza teraz w decydującą fazę.


22.09.2018r.

Szkoła Podstawowa w Nietkowie w hołdzie dla Niepodległej

Od września Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie realizuje ważny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Godność, wolność, niepodległość” zatytułowany „Kocham Cię, Polsko, który został zaproponowany szkołom w szczególnym roku – 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od 5. do 11. listopada  będzie realizowanych szereg cennych działań wpisanych w tematykę projektu, wśród których są m.in. wystawa historycznych pamiątek zgromadzonych przez uczniów i rodziców, projekcje dokumentalnych filmów uczniowskich, wieczornica z najstarszymi mieszkańcami Lasek i Nietkowa, koncert muzyczno-poetycki, żołnierski piknik środowiskowy, konkurs fotograficzny, festiwal polskiej piosenki, warsztaty plastyczne i kulinarne związane z tradycjami, bieg dla Niepodległej oraz debaty i apele. Bogaty program obchodów Święta Niepodległości zespoli w działaniach uczniów SP w Nietkowie, nauczycieli i rodziców oraz mieszkańców Nietkowa i Lasek.

20.09.2018r.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia kaplicy
Dzień 19 września 2018 roku zapisze się trwale w historii Nietkowa. Tego dnia na cmentarzu komunalnym w naszej miejscowości odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy. Od środy wszystkie obrzędy pogrzebowe będą odprawiane w nowym obiekcie. Kaplica przy kościele przestaje pełnić swoją dotychczasową funkcję.
Przy pięknej pogodzie, z licznie przybyłymi mieszkańcami Nietkowa, w obecności Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jędrasa, radnych z Nietkowa i Pani Sołtys, ksiądz proboszcz Marek Kidoń dokonał poświęcenia nowej kaplicy. To ważne wydarzenie, bo od wielu lat zabiegaliśmy o budowę tego obiektu. Pięknie prezentuje się również nowe wyposażenie kaplicy, które zostało zakupione z datków mieszkańców Nietkowa, Borynia i Lasek. Ofiarność mieszkańców została spożytkowana w szczytnym celu. Wszystkim osobom zaangażowanym w budowę i wyposażenie kaplicy przekazujemy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności.

17.09.2018r.

Zakończono akcję oczyszczenia z chwastów placu zabaw

14.09.2018r.

Co należy wrzucać do worków na odpady BIO

Przeróżne rzeczy można znaleźć w workach na BIO-odpady. Na prośbę firmy Tonsmeier zamieszczamy podstawowe informacje o tej frakcji odpadów. Do worków na odpady biodegradowalne należy wrzucać:
• resztki jarzyn, owoców i sałaty, kwiaty i inne odpady roślinne
• owoce cytrusowe, skorupy z jaj, obierki ziemniaczane, łuski z cebuli, skórki z owoców, łupiny z orzechów
• resztki żywności (także zepsute czy zagrzybione), resztki mięsa, kości, ości ryb
• fusy z kawy, filtry do kawy, torebki po zaparzonej herbacie
• resztki potraw w niewielkich ilościach typowych dla gospodarstwa domowego (np. stary chleb, makaron)
• resztki trawy po koszeniu, gałązki po przycinaniu żywopłotu, mech, liście, zielsko roślin, opadłe owoce
• wióry drewniane z surowego drewna, zabrudzone serwetki papierowe, papierowe ręczniki i chusteczki higieniczne
• części roślinne kwiatów doniczkowych
• tłuszcze jadalne w konsystencji stałej (dobrze owinięte w papier - gazety i torebki papierowe nadają się bardzo dobrze do opakowania odpadów biodegradowalnych, bo dobrze wchłaniają wilgoć).
Do worków na odpady biodegradowalne NIE NALEŻY WRZUCAĆ:
• pieluch, szkła, złomu metalowego, wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, styropor (opakowań styropianowych) i resztek potraw z jadłodajni,
• kamieni, gruzu budowlanego, popiołu, zmiotki (piachu) z zamiatania ulic, zawartości worka odkurzacza, niedopałków papierosów
• bejcowanego lub lakierowanego drewna, tworzyw biologicznych z surowców odnawialnych (np. torebki biodegradowalne, bo rozkład biologiczny tych „bio-worków” trwa o wiele dłużej niż normalny proces kompostowania i nie są one do odróżnienia od normalnych worków plastikowych).
Mamy nadzieję, że te podstawowe informacje ułatwią mieszkańcom segregację odpadów w gospodarstwach domowych, a środowisko tylko na tym skorzysta.

12.09.2018r.

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków odbędzie się w najbliższy piątek - 14 września - o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Porządek obrad przewiduje podjęcie niezbędnych uchwał dotyczących wydatków i realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w przyszłym roku, a także drobnej zmiany dotyczącej funduszu sołeckiego na rok bieżący. Tradycyjnie będzie też możliwość zadawania pytań Burmistrzowi Czerwieńska w sprawach nurtujących mieszkańców. Ogłoszenia o zebraniu są już wywieszone w tablicach informacyjnych sołectwa.

Rada Sołecka rozpatrzyła pozytywnie wnioski mieszkańców ul. Ogrodowej, Krzywej i Strażackiej, ul. Kwiatowej i Osiedla Kościuszki 127 dotyczące wykonania dokumentacji projektowej tych ulic. W przyszłorocznych planach wydatków sołectwa te drogi będą miały wykonaną dokumentację projektową. Zapraszamy na zebranie.


09.09.2018r.

Imieniny księdza Grzegorza

08.09.2018r.

Podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali dzisiaj na placu zabaw!

05.09.2018r.
Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Nietkowie
Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.
"W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu." - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
W sobotę, 8 września, zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie będzie można usłyszeć fragmenty Przedwiośnia w formule wydarzenia czytelniczo-medialnego. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 11:00. Zachęcamy do licznego udziału.

03.09.2018r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści