czerwiec 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
CZERWIEC 2018

30.06.2018r.

Park dworski w Laskach... to trzeba zobaczyć samemu

28.06.2018r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku

Sesja Rady Miejskiej w czerwcu często nazywana jest "absolutoryjną". Powód jest oczywisty: podczas sesji radni oceniają działalność Burmistrza w roku poprzednim - szczególnie pod kątem realizacji budżetu - a następnie udzielają Burmistrzowi absolutorium. W tym roku całą procedurę poprzedziło przyjęcie przez radnych Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za 2017 rok. Żadnych niespodzianek nie było. Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Między innymi dokonano niezbędnych korekt w budżecie gminy, uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową, dokonano aktualizacji uchwały dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zasad jego sprzedaży i ograniczeń w tym zakresie w naszej gminie, a także uchwałę w sprawie nadania nazwy boiska w Płotach imienia Aleksandra Motykiewicza.
Z pewnością ucieszy mieszkańców Nietkowa, że na ukończeniu są procedury odbioru ścieżki rowerowej biegnącej od Nietkowa, przez Czerwieńsk, Płoty, aż do granicy naszej gminy przed Przylepem oraz, że renowacja parku w Laskach została już zakończona. Burmistrz poinformował też, że stara się o pozyskanie niemałych środków z EWT (chodzi o około 1 milion EURO) na renowację parku w Nietkowie i arboretum. Procedury pozyskania tych środków są trudne, ale są duże szanse na końcowy sukces. Zakres prac jest na podobnym poziomie, jak wykonano to w parku w Laskach. Odebrana została kaplica na naszym cmentarzu i można rozpocząć przygotowania do poświęcenia obiektu. Gmina Czerwieńsk pozyskała też dotację w ramach programu "Maluch+". Trwają intensywne prace, aby od końca września tego roku ruszył żłobek dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dobrą wiadomością jest też pozyskanie dwóch dużych dotacji dla gminnej spółki wodnej. Dzięki tym środkom spółka wodna będzie mogła dużo skuteczniej realizować swoje statutowe zadania, a postęp prac przy rowach melioracyjnych będzie bardziej widoczny.
Treść wszystkich podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał, nad którymi na bieżąco pracują poszczególne komisje Rady Miejskiej. Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.


27.06.2018r.

Dobry występ Rezonansu
W dniu 23. czerwca 2018 roku odbył się w Leśnej VIII. Festiwal Współczesnej Kultury  Ludowej "Swojskie Granie i Śpiewanie".
W przesłuchaniach konkursowych w tym roku wzięło udział aż 18 zespołów z województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Zespół Rezonans zdobył na tym festiwalu I miejsce, a  tym samym zaskarbił sobie uznanie u nowych wielbicieli i sympatyków muzyki  ludowej.
Gratulujemy dobrych występów i kolejnych sukcesów całemu zespołowi.

25.06.2018r.

Atrakcyjna impreza sportowa na zakończenie sezonu piłkarskiego 2017/2018     - więcej zdjęć w galerii

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice byli uśmiechnięci i zadowoleni, bo kolejny rok nauki dla wszystkich uczniów został zakończony. Podsumowując: to był dobry rok, bo uczniowie zdobyli wiele ważnych wyróżnień i często zwyciężali w rywalizacji z innymi szkołami. Dzieci wróciły do domów ze świadectwami, dyplomami i nagrodami. Nadszedł dla nich czas upragnionych wakacji i wypoczynku.

Dzisiaj wszystkim życzymy radosnych, pogodnych i bezpiecznych wakacji - zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Najlepsze wakacje będą wtedy, gdy po ich zakończeniu wszyscy z uśmiechem, radością i nowym zapasem sił spotkamy się trzeciego września na rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego. Do zobaczenia we  wrześniu.


20.06.2018r.

Edukacyjna ścieżka historyczna w Nietkowie

Powoli zbliża się do końca realizacja projektu "Co nam w duszy gra..." prowadzonego z grupą aktywnej młodzieży przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Kolejny efekt ich ciężkiej pracy pojawił się w naszej miejscowości. W różnych miejscach, w pobliżu ważnych obiektów, zostały zamontowane tablice historyczne, pokazujące lata świetności i rozkwitu tych miejsc wraz krótkim opisem objaśniającym. Wszystkie tablice, a jest ich 11, mają ten sam układ graficzny. Zawierają unikatowe już zdjęcia, ryciny, pocztówki i inne materiały graficzne. Pokazują historię Nietkowa, która powoli zaciera się, staje się coraz mniej wyraźna i odchodzi w zapomnienie. Jest jednak dla nas cenna, jest naszą lokalną wartością i należy ją przekazać kolejnym pokoleniom mieszkańców.
Tablice zostały ustawione w parku, przy Domu Kultury, przy kościele, przy byłej stacji kolejowej, na ul.Kasprowicza, przy szkole oraz za mostem na Zimnym Potoku (droga w kierunku Borynia). Zawierają wiele ciekawych informacji z historii Nietkowa. Są efektem wielu godzin pracy zarówno grupy projektowej, jak i osób wspierających ideę takiej formy upamiętnienia lokalnej historii.
Ścieżka historyczna ma również swoją wartość turystyczną. Za kilka dni zostanie oddana do użytku ścieżka rowerowa, a w Laskach zakończy się renowacja parku dworskiego. Już teraz można zaobserwować wzmożony ruch rowerzystów. Tablice historyczne widoczne są z daleka i przyciągają wzrok, zachęcając do krótkiego postoju i zapoznania się z ich treścią. To dobre uzupełnienie naszej oferty turystycznej. Nietków jest atrakcyjną miejscowością i trzeba tę dobrą opinię wzmacniać - między innymi poprzez takie właśnie działania. Dziękujemy wszystkim za wielki wysiłek i włożoną pracę w powstanie tych tablic. To kawał dobrej roboty.

18.06.2018r.

Pamiętamy o imieninach i urodzinach naszych księży

15.06.2018r.

Budowa kaplicy na cmentarzu w Nietkowie została zakończona

13.06.2018r.

Susza - ważny komunikat dla rolników

Burmistrz Czerwieńska informuje, że w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Opracowane są wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz określony w tych gminach stan zagrożenia suszą rolniczą. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych. Dotyczy to szczególnie regionów zachodniej Polski, w tym województwa lubuskiego.
Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie/ Rolnictwo/Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018 roku (dostęp pod linkiem: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rolnictwo_turystyka/Szacowanie_strat.html).
Pomoc na dzień dzisiejszy udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2015 roku, poz. 187) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski do Burmistrza Czerwieńska można składać do dnia 25 czerwca 2018 roku włącznie zgodnie z drukiem wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku.

11.06.2018r.

Podsumowanie plebiscytu Lubuska Wieś Europejska

07.06.2018r.

Wyprawka dla dziecka 300 PLUS

300 plus wyprawka dla dziecka to nowy program wsparcia dla rodzin. Zostanie uruchomiony już 1 lipca. Środki będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Czyli dochody rodziców nie będą brane pod uwagę. Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie.
Wnioski o 300 PLUS będzie można składać na dwa sposoby. Od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w OPS lub drogą pocztową). Te terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby ubiegające się o powyższe świadczenia na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy, podczas jednej wizyty będą mogły złożyć prosty wniosek o nowe świadczenie.
Świadczenie dobry start (wyprawka 300 plus) przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko do ukończenia 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, albo do ukończenia 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje też na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Więcej informacji można uzyskać w OPS w Czerwieńsku.

04.06.2018r.

Dzień Dziecka w naszej szkole

Wtorek w naszej szkole będzie dniem wyjątkowym. Właśnie 5-go czerwca będzie świętowany Dzień Dziecka dla uczniów oraz przedszkolaków. Dzień bez książek i nauki, ale w radosnym nastroju i sportowym duchu.
Dla dzieci przygotowano różnorodne zawody sportowe i zmagania zręcznościowe, loterię oraz kawiarenkę z pysznościami. Uczniowie przychodzą na godzinę 9:00 do 13:00. Po południu zapraszamy dzieci oraz rodziców na PIKNIK RODZINNY. Odbędą się zawody rodzinne o tytuł "Super Rodzinki", zmagania zręcznościowe drużyn mieszanych, a także mecz piłkarski "Ojcowie kontra Synowie". Podczas pikniku odbędzie się też występ artystyczny dla wspaniałych rodziców. Dla wszystkich uczestników przygotowano smaczny, słodki poczęstunek od rodziców oraz grilla.
Zapraszamy rodzinnie we wtorek od godziny 16:00.                                                                               Dyrektor szkoły

02.06.2018r.

Dobra promocja Nietkowa w województwie lubuskim

Udział w plebiscycie Gazety Lubuskiej był dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa zupełnie nowym doświadczeniem. Przez cztery tygodnie systematycznie zbieraliśmy głosy i utrzymywaliśmy się w ścisłej czołówce plebiscytu. W finalnej rozgrywce utrzymaliśmy dobrą pozycję i zajęliśmy drugie miejsce. To dla nas wielki sukces. To również sukces Nietkowa, ponieważ od początku plebiscytu stawialiśmy na promocję naszej miejscowości w województwie lubuskim.  

Dziękujemy serdecznie za każdy przesłany na Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa sms i udział w tym głosowaniu. W plebiscycie Lubuska Wieś Europejska nagrodzonych zostanie aż pięciu pierwszych laureatów w każdej kategorii. Nagrody zostaną wręczone 9 czerwca w Gozdnicy podczas obchodów 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Mamy oficjalne zaproszenie na tę uroczystość. Tam również postaramy się godnie zaprezentować Nietków.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści