OSP Nietków - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie

"Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia
w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz
w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej.
"

Bolesław Chomicz
pierwszy prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych


Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie powstała w 1946 roku z inicjatywy p. Antoniego Przybylskiego.

Do budowy remizy OSP został powołany społeczny komitet w składzie: Henryk Figiel, Tadeusz Boczkowski, Józef Feduszyński, Feliks Maciejewski, Karol Wróbel, Marian Warszawski, Józef Frątczak i Stanisław Tararuj. Dzięki nim i wielu, wielu innym mieszkańcom Nietkowa udało się wybudować remizę, która jest trwałym elementem naszej miejscowości.
Aktualnie, w kadencji 2021-2026 skład zarządu OSP Nietków przedstawia się następująco:

Jerzy Kuczak - prezes OSP
Jerzy Kuczak (junior) - naczelnik
Patryk Kaczmarski - sekretarz
Bartłomiej Frątczak - skarbnik
Mateusz Piwoński - członek zarządu
Skład komisji rewizyjnej:     Urszula Stanisławiszyn - przewodnicząca
Piotr Nalewajczyk - sekretarz
Cezary Grudzień - członek komisji

Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie, jako stowarzyszenie, wpisana jest do KRS pod numerem 0000101084.
Ale remiza to nie tylko miejsce, które służy strażakom.
- Należę do koła gospodyń wiejskich i chwała Panom Strażakom, bo pozwalają nam korzystać z remizy - mówi pani Wiesława Drzewiecka i dodaje, jakby recytowała z pamięci: - My im w zamian myjemy okna, pierzemy firanki i pomagamy organizować Dzień Strażaka. Tu jest nasze miejsce i wspólny ze strażakami dom.

Nasz prezes jest Komendantem OSP Nietków, ale także komendantem gminnym strażaków. W 2008 roku, w plebiscycie Gazety Lubuskiej wśród ochotników, zajął I miejsce. W tym samym plebiscycie sekretarz naszej straży - p. Ryszard Wróbel - był drugi. Po 11 latach, w roku 2019, Jerzy Kuczak junior (syn Prezesa) również zajął I miejsce w województwie lubuskim w plebiscycie na Strażaka Roku i skutecznie rywalizował w finale na poziomie ogólnopolskim.

Ogromne zaangażowanie, odwaga, poświęcenie i chęć niesienia pomocy
przez wszystkich naszych strażaków spotyka się z wielkim uznaniem i wdzięcznością
mieszkańców Nietkowa i okolicznych miejscowości.

ŻYCZYMY WAM ZAWSZE SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW Z AKCJI !!!Rodzinny "Piknik w Nietkowie '2024" z aktywnym udziałem OSP Nietków


Gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka '2024
4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, święto wszystkich strażaków - zawodowych i ochotników. Święty Florian stał się patronem strażaków po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, podczas którego spłonęły okoliczne budynki - za wyjątkiem kościoła pw. św. Floriana. Od tego właśnie czasu święty Florian jest patronem walki z pożarami i patronem strażaków.

W 2024 roku oficjalne obchody gminne odbyły się 11 maja w Nietkowie. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji strażaków z udziałem pocztów sztandarowych i nowych władz samorządowych. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście przeszli w rejon parku, gdzie przeprowadzono uroczysty apel z wręczeniem medali i wyróżnień dla strażaków. Miło nam poinformować, że doceniono też służbę i zaangażowanie naszych strażaków. Następnym punktem obchodów Dnia Strażaka były tradycyjne już zawody drużyn OSP. Po zaciętej i wyrównanej walce zmagania w tym roku wygrała drużyna gospodarzy, czyli OSP Nietków. Zwycięstwo zdobyto dzięki dobremu wyszkoleniu, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny i odrobinie szczęścia. Wszystkim strażakom zwycięskiej drużyny gratulujemy!!! Drugie miejsce zdobyła OSP Leśniów Wielki, a trzecie drużyna strażaków z Mesilesi. Rywalizacja przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.


Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków
W dniu 17 lutego 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nietków. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, urząd gminy reprezentował Paweł Pankanin, a Radę Miejską w Czerwieńsku jej przewodniczący - Krzysztof Smorąg. Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP za 2023 rok. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano szczegółowego sprawozdania z działalności OSP oraz sprawozdania finansowego za miniony rok. Można się było dowiedzieć ilu nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy członków, że ma w swoim składzie Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, że w 2023 roku OSP uczestniczyła w 46 akcjach, z których większość to były pożary i likwidacja miejscowych zagrożeń. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 pogadanki. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu zakupionego przez Gminę Czerwieńsk. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP Nietków udzielono absolutorium za 2023 rok. Poza tym w toku dyskusji rozmawiano o potrzebach remontu pomieszczeń remizy oraz inicjatywie ufundowania nowego sztandaru na 80-lecie naszej OSP.


Jednostka OSP Nietków otrzymała nowe wyposażenie
2. sierpnia 2023 roku odbyła się uroczysta zbiórka w JRG 2 w Zielonej Górze z udziałem komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, europarlamentarzystów i parlamentarzystów z regionu oraz Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Patryka Maruszaka.
Uroczyste spotkanie rozpoczęło się wręczeniem wyróżnień funkcjonariuszom PSP, którzy byli szczególnie zaangażowani w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru magazynu w Zielonej Górze - Przylepie. Następnie przekazano 15 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa promesy na dofinansowanie wyposażenia. Wsparcie, w łącznej kwocie 300 tys. zł, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i gotowości jednostek OSP w akcjach ratunkowych oraz pożarniczych i ochronie życia i mienia mieszkańców naszego regionu.
Kolejnym miłym punktem tego spotkania było wręczenie pięciu jednostkom OSP (działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) nowych i nowoczesnych łodzi, które wzmocnią ich zdolności w działaniach związanych z ratowaniem na wodach. Wśród tych jednostek OSP znalazły się: OSP Nietków i OSP Czerwieńsk z naszej gminy. Nowe łodzie to polietylenowe jednostki Kontra 450 z silnikiem zaburtowym o mocy 50 koni mechanicznych. Zakupiono je w ramach ogólnej rezerwy budżetowej. To zdecydowany krok w kierunku wzmocnienia zdolności operacyjnych strażaków ochotników, umożliwiający im efektywniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych. Niewątpliwie zwiększy to ich zdolność bojową, rozszerzy zakres działań, ale co najważniejsze - zwiększy bezpieczeństwo na terenach nadodrzańskim i akwenach całej Gminy Czerwieńsk. Każde takie wsparcie działań strażaków ochotników jest ważne, ponieważ to oni dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i codziennie niosą im pomoc oraz wsparcie.
Podczas tego spotkania podsumowano też działania realizowane w czasie pożaru w Przylepie. Wojewoda ocenił, że to było dobre, profesjonalne, spokojne działanie. Zarówno sztab kryzysowy Prezydenta Kubickiego, jak i sztab kryzysowy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wypracowywały działania, pozwalające na przekazanie mieszkańcom decyzji, iż nie ma konieczności prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Wszystkie badania przeprowadzone przez profesjonalne służby i ekspertów wykazały, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a wskaźniki bezpieczeństwa nie zostały przekroczone. Na zakończenie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zapewnił, że sytuacja na pogorzelisku jest pod kontrolą, a gdyby cokolwiek odbiegało od normy to wszyscy, tzn. wszystkie służby, są przygotowane do reagowania, bo zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.


OSP Nietków realizuje projekty atrakcyjne dla młodzieży
Działania naszych strażaków nie ograniczają się tylko do udziału w akcjach gaśniczych. Jednym z ważniejszych zadań jest też działalność edukacyjna. Wymogiem naszych czasów jest umiejętność pozyskiwania środków np. na dodatkowe szkolenie i wyposażenie. Z przyjemnością więc informujemy o realizacji kolejnego już projektu przez OSP Nietków. To jego następny etap. Właśnie przybył do nas sprzęt i wyposażenie, które pomoże strażakom lepiej i bezpieczniej realizować zadania, z którymi przychodzi im się mierzyć
Dzięki projektowi „Mały Strażak” OSP Nietków może doposażyć się w lepszy sprzęt i wyposażenie. Gratulujemy skuteczności i bijemy brawa za aktywność.
Zadanie „Zostać strażakiem to moje marzenie cz.2” realizowane jest dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Ministerstwu Klimatu i Środowiska, i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zabezpieczenie "Pikniku nad Odrą" - 24.06.2023r.


Gminne obchody Dnia Strażaka '2023


Wielkanocne tradycje zostały podtrzymane


Zabezpieczenie "Pikniku nad Odrą" - 9.07.2022r.


Gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka '2022


OSP Nietków podtrzymuje tradycje Lanego Poniedziałku


Dobre wiadomości dla strażaków OSP
1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Rząd projekt ustawy o OSP przyjął 26 października. Sejm uchwalił ustawę 2 grudnia, a następnie 17 grudnia rozpatrzył poprawki wprowadzone do niej w Senacie. W ostatnim tygodniu 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Jej najważniejszym założeniem jest przyznanie comiesięcznego świadczenia dla druhen i druhów, którzy osiągną wiek emerytalny. Praca i poświęcenie tysięcy strażaków ochotników w końcu zostały docenione. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
Dodatek będzie wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikom górskim (ochotnikom z TOPR i GOPR).
Regulacja wprowadza też legitymację strażaka ochotnika, która umożliwi im korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostają też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadza możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.
Zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej". Ustawa weszła w życie 1 stycznia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego łagodniejszych wymagań umożliwiającym OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. To istotne i korzystne zmiany dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Być może wpłyną one w przyszłości na zwiększone zainteresowanie tą służbą społeczną. Strażacy w końcu doczekali się jednoznacznych zapisów w ustawie.


Kolejne zdjęcia historii OSP Nietków: 55-lecie jednostki OSP (2001r.) i otrzymanie mercedesa od PSP (2010r.)


Jest! Dokładnie taki, jak go sobie strażacy OSP Nietków wymarzyli! Nowy wóz bojowy (09.10.2021r.)    - więcej zdjęć w galerii


Będzie nowy, czerwony i... po prostu piękny
Właśnie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie. Tak rozpoczynają się procedury zakupu nowego wozu bojowego dla naszych strażaków.
Szczegółowy opis tego zakupu zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, która zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk. Z niej to możemy się dowiedzieć, że pojazd ma być nowy i nieużywany. Rok produkcji 2021. Napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej, z blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Kabina wozu ma być czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa z zawieszeniem pneumatycznym, z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, Układ miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną ma być umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Kabina powinna być wyposażona dodatkowo w indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, radiotelefon przewoźny, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, dach otwierany mechanicznie, fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń dla czterech osób w tylnym przedziale kabiny załogi. Oczywiście nowy samochód strażaków ma posiadać urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego (w tym dodatkowo sygnał dźwiękowy pneumatyczny) oraz środki łączności.
Zbiornik wody ma mieć pojemność 3000 litrów, skrytki na sprzęt mają mieć podświetlenie LED, autopompa A16/8 i minimum 2,5/40 - ponadto autopompa powinna być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Autopompa i układ wodno-pianowy musi umożliwiać zasilanie co najmniej: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego oraz 4 szt. zraszaczy.
Dodatkowo nowy wóz bojowy strażaków będzie wyposażony w działko wodno-pianowe typu DWP16 zamontowane na dachu pojazdu, zwijadło szybkiego natarcia długości 60m z prądownicą wodno-pianową o napędzie elektrycznym i ręcznym za pomocą korby, wyposażona w zawór umożliwiający przedmuch linii szybkiego natarcia, elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej (lampy LED) o mocy min. 30000 lm, a także radiotelefon przewoźny w kabinie z dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy, wzmocnienie orurowaniem zewnętrznej konstrukcji dachu kabiny załogi, cztery reflektory nad szybą przednią kabiny załogi, ładowarkę Motorola GP360 (4szt.), latarki z ładowarką (4 szt.) oraz radiostację wykonaną ze stali nierdzewnej z dodatkowym wyłącznikiem prądu z sygnalizacją ładowania, kamerę cofania i mobilne urządzenie wyciągowe (wyciągarka elektryczna) o uciągu min. 9 ton i długości liny 28m. Dużo fachowych określeń, ale tego wymaga właściwa konstrukcja zakresu zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (urząd gminy) tego samego dnia, o godzinie 10:15. Termin wykonania zamówienia upłynie dnia 15.10.2021 roku - najpóźniej tego dnia nowy wóz strażacki powinien być dostarczony do OSP Nietków. Czekamy…


Dobre wieści dla strażaków OSP Nietków
W 2021 roku do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%). Zakupy nowych samochodów dla jednostek OSP zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu następujących instytucji: NFOŚiGW / WFOŚiGW - 60,7 mln zł, dotacji KSRG - 44,9 mln zł, dotacji MSWiA - 19,6 mln zł, środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 14,5 mln zł, a także gwarantowanych wkładów własnych jednostek samorządu terytorialnego (ok. 80 mln zł).
W opublikowanym przez Komendę Główną PSP wykazie jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw, na osiem średnich wozów gaśniczych dla województwa lubuskiego, jeden – zapis pod pozycją nr 57 – przeznaczony jest dla OSP NIETKÓW (Gmina Czerwieńsk). To powód do wielkiej radości i zadowolenia wszystkich strażaków naszej OSP oraz lokalnej społeczności. W tym konkretnym przypadku Gmina Czerwieńsk gwarantuje wkład własny w wysokości 250 tyś. zł. Burmistrz Czerwieńska zabezpiecza te środki w budżecie gminy. Warto o tym wiedzieć, bo nikt nam takiego nowego wozu strażackiego nie daje za darmo. Konieczność wymiany wysłużonego STARA naszej straży nie podlega dyskusji. W takiej sytuacji w kraju jest zdecydowana większość jednostek OSP – w tym roku znaleźliśmy się na liście i wszystkie przygotowania remizy na nowy wóz nabrały nowego blasku. Gratulujemy strażakom OSP Nietków nowego wozu i przygotowujemy się na jego oficjalne przyjęcie. O terminie poinformujemy.


Dzień Strażaka w 2021 roku
Z przykrością informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo strażaków oraz ich rodzin w Gminie Czerwieńsk zostają odwołane Gminne Dni Strażaka. Ta uroczystość ze wszech miar Wam się należy, ale ograniczenia pandemiczne wciąż uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnych obchodów Waszego święta. Brak obchodów Gminnego Dnia Strażaka nie oznacza jednak, że strażacy OSP nie otrzymają odznaczeń. Zostaną one wręczone druhnom i druhom przez zarząd OSP.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin, wszelkiej pomyślności i spełnienia w realizacji misji niesienia pomocy potrzebującym. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie i zaangażowanie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, systematycznej poprawy warunków jej pełnienia, szybkiej wymiany sprzętu na ten nowy i nowoczesny, a także zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i stałą gotowość do niesienia pomocy. Mieszkańcy doceniają Wasz codzienny trud. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, świętego Floriana, przyświecają Wam zawsze w codziennej służbie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka.


Garaż remizy już gotowy na powitanie nowego wozu bojowego


Kolejna porcja zdjęć z historii OSP Nietków - figura Św. Floriana (1997r.)


Strażacy nie lubią się nudzić - w wolnych chwilach remontują remizę


Przez lata naszym strażakom służył ŻUK - w 1996 roku zastąpił go STAR 200

Z historii OSP Nietków - Dzień Strażaka '1992 oraz Dzień Chłopa '1993

Uroczyste wręczenie sztandaru i otwarcie remizy OSP Nietków - rok 1990

Zapisane na kartach historii OSP Nietków
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie została założona w 1946 roku. Założycielami OSP byli: Antoni Przybylski, Jan Czarnecki, Karol Wróbel, Wincenty Ośko, Czesław Maciejewski, Jan Szymański, Adam Uberna, Marian Warszawski i Tadeusz Boczkowski. Ochotnicy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności. W 1953 roku, za zasługi i dobre wyniki, otrzymali - jako pierwsza jednostka na terenie powiatu zielonogórskiego - nowy samochód gaśniczy “STAR 20”.
Przez lata OSP funkcjonowała w starej remizie. Pozwolenie na budowę nowej remizy dla OSP Nietków władze lokalne wydały w 1983 roku. Po dwóch latach - w 1985 roku - rozpoczęła się budowa nowej remizy, przy ul. Przedszkolnej 1. Wielkim wysiłkiem lokalnych społeczników realizowano budowę obiektu. Prace szły powoli i z wielkimi trudnościami, ale szczęśliwie w 1990 roku zakończono budowę, oficjalnie ją otwarto i przekazano sztandar OSP Nietków. Dzisiaj to brzmi dziwnie i pewnie młodzież o tym nie wie, a od tych wydarzeń upłynęło zaledwie 30 lat...

Kolejny etap remontu remizy OSP zakończony sukcesem

Wizyta integracyjna druhów z OSP Ciemnice


Jerzy Kuczak (junior) zwycięzcą wojewódzkiego plebiscytu na Strażaka Roku 2019!


Gminne uroczystości Dnia Strażaka w Nietkowicach


Spotkanie integracyjne strażaków OSP Nietków      - więcej zdjęć z realizacji projektu Mały Ratownik pod linkiem

Śmigus-dyngus 2019


Dotarły nagrody dla uczestników projektu Mały Ratownik


Rozpoczęły się zajęcia projektu Mały Ratownik


Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków
W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nietków. Z ramienia PSP w zebraniu uczestniczył brygadier Maksymilian Koperski, urząd gminy reprezentowała Marianna Ostrowska, a Radę Miejską w Czerwieńsku przewodniczący Krzysztof Smorąg. Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP za 2018 rok. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności OSP w minionym roku. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 21 członków. W swoim składzie ma też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2018 roku OSP uczestniczyła w 64 akcjach, z których większość to były pożary (53) i likwidacja miejscowych zagrożeń (11). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 pogadanki. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu zakupionego przez Gminę Czerwieńsk. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP Nietków udzielono absolutorium za 2018 rok.

Starsi i młodsi strażacy remontują swoją remizę

Nowe wyposażenie dla OSP Nietków

23 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Burmistrz Piotr Iwanus w obecności Dyrektor Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotra Jankowieckiego, Z-cy Komendanta Miejskiego bryg. Maksymiliana Koperskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Smorąga i Komendanta Gminnego OSP dh. Jerzego Kuczaka uroczyście przekazał jednostkom OSP sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I, Priorytetu IIIB i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP w Nietkowie zakupiono: agregat hydrauliczny P 630 SG, rozpieracz ramieniowy Sp 555, nożyce hydrauliczne S 312, a także zestaw węży hydraulicznych 10mx2.
Koszt całkowity tego zadania wyniósł 90.640,- zł, a dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 89.733,60 zł. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Obchody 90-lecia straży pożarnej w Greifenhain


Gminne obchody Dnia Strażaka '2018

Dzień Strażaka obchodzi  się 4. maja, kiedy Kościół Katolicki wspomina św. Floriana - patrona  strażaków. Święto  to jest okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków  drogowych, powodzi czy innych lokalnych zagrożeń. Nierzadko płacą za to  najwyższą cenę... Wszyscy jednak wiedzą, że na strażaków zawsze  można liczyć.
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka nie miały charakteru radosnego świętowania. Rozpoczęły się tradycyjnie od uczestnictwa we mszy świętej, a następnie przemarszu nad zalew w Czerwieńsku. Tutaj odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Burmistrz Czerwieńska rozpoczął apel od minuty ciszy, którą uczczono tragiczną śmierć na służbie strażaka i ratownika Grzegorza Wesołowskiego (OSP Jarogniewice), człowieka o wielkiej miłości do psów i pełnego poświęcenia w niesieniu pomocy potrzebującym. Do sztandarów naszych jednostek OSP były przypięte czarne wstęgi symbolizujące żałobę. Uroczystości ograniczone zostały do krótkich wystąpień, wręczenia odznaczeń i okolicznościowych wyróżnień. Wspólną decyzją zawodów strażackich nie rozegrano...

Wrzesień '2017 - ruszyła termomodernizacja i remont remizy OSP


Gminne obchody Dnia Strażaka w roku 2017

Strażacy wbiegają tam, skąd wszyscy inni wybiegają. Za to należy im się uznanie i słowa podziękowania. To oni ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych, powodzi i innych lokalnych zagrożeń. Świadectwem ich pracy jest niesłabnące od lat zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że na strażaków można liczyć.

Najlepszą formą sprawdzenia wyszkolenia i sprawnego działania są akcje ratownicze, ale przy okazji Dnia Strażaka, organizowane są zawody jednostek OSP. Umożliwiają one pokaz sprawności i wysokiego poziomu wyszkolenia naszych strażaków. Tak też było i w tym roku w Nietkowie, bo gminne uroczystości były zorganizowane w naszej miejscowości. Jednostka OSP Nietków zajęła w rywalizacji trzecie miejsce, a na uwagę zasługuje fakt, że po wielu latach nieobecności na zawodach pojawiła się reaktywowana drużyna OSP Sycowice. To piąta jednostka OSP w naszej gminie.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków


Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie  rozliczenia z działań OSP w roku poprzednim. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego i  sprawozdania z działalności OSP w 2016 roku. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 31 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i  dziewcząt. W 2016 roku OSP uczestniczyła w 58 akcjach, z których większość to były pożary (44) i likwidacja miejscowych zagrożeń (12). Zdarzyły się też dwa fałszywe alarmy. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała dwa razy.

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 5 pogadanek. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu bojowego. Sprawozdania zostały przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium za 2016 rok.

Trwa nabór do OSP Nietków


Służba strażaka wiąże się z powszechnym szacunkiem. Dlatego tak wielu małych chłopców pragnie zostać strażakami. Większość z nich wyrasta jednak z tego marzenia i tylko niewielka część decyduje się na trudną służbę w OSP.

Strażakiem-ochotnikiem może zostać osoba, która czuje wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innymi, a udział w akcjach gaszenia pożarów będzie traktować jako pasję. Strażak-ochotnik wykazywać się musi niezwykłą odwagą, umiejętnością pracy pod presją czasu, w stresie i zazwyczaj w trudnych, uciążliwych warunkach; nierzadko wymaga się od niego dyspozycyjności. Osoba chcąca zostać strażakiem-ochotnikiem powinna być opanowana i zdyscyplinowana. Musi też wyróżniać się doskonałą sprawnością fizyczną.

Strażakiem OSP może zostać tak naprawdę każdy, bez względu na wiek - osoby niepełnoletnie nie są dopuszczane do akcji gaszenia pożarów i innych niebezpiecznych wydarzeń. Osoba, która ukończy 18 lat zostaje skierowana na podstawowy kurs ratownictwa pożarowego, w tym udzielania pierwszej pomocy. Oprócz kursów, niezwykle ważne są badania lekarskie i oczywiście ich dobre wyniki, bo strażakiem nie może zostać osoba, która jest np. przewlekle chora.

Praca strażaka-ochotnika jest pracą charytatywną. Osoby wykonujące taką profesję nie pobierają wynagrodzenia. Strażak-ochotnik otrzymuje jednak ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych. Strażacy bardzo często przeznaczają to „wynagrodzenie” na nowy sprzęt czy ubranie, dzięki którym mogą lepiej działać podczas akcji gaszenia pożarów.


Aktualnie trwa nabór do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie. Wszyscy chętni, bądź zainteresowani taką działalnością proszeni są o kontakt z naszą jednostką OSP. Informacje można uzyskać w remizie w godzinach popołudniowych oraz pod numerem telefonu zamieszczonym na plakacie informacyjnym.

Dzień Strażaka '2016

Dzień Strażaka w różnych formach istnieje w większości państw europejskich od ponad 150 lat. Tradycyjnie obchodzi się go 4. maja, kiedy Kościół Katolicki wspomina św. Floriana - patrona strażaków. W tym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka ustanowiony na pamiątkę pięciu strażaków, którzy zginęli na służbie.

Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych, powodzi czy innych lokalnych zagrożeń. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Świadectwem ich pracy i zaangażowania w służbie jest niesłabnące od lat zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że na strażaków można liczyć.

Gminny Dzień Strażaka obchodzony był w 2016 roku w Nietkowicach, gdzie strażnicy OSP nadano imię Wacława Szymczaka - osoby cieszącej się ogromnym autorytetem wśród lokalnej społeczności zaodrza. Tradycją jest, że w tym dniu na uroczystych zbiórkach wręcza się wyróżnienia i odznaczenia dla strażaków. Wysiłek strażaków z OSP NIetków również został dostrzeżony [wyróżnieni na zdjęciach]. Stałym elementem obchodów święta jest też rywalizacja jednostek OSP w ramach zawodów sportowo-pożarniczych. OSP Nietków zawsze stara się wypaść w tej rywalizacji jak najlepiej. Tegoroczne zmagania drużyn były emocjonujące. Sprzęt płatał figle, ale rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Podsumowując wyniki: zwyciężyła drużyna z Czerwieńska, a OSP Nietków zajęła drugie miejsce wśród wszystkich jednostek gminy. Pamiętając o poświęceniu i wysiłku wkładanym w każdą akcję, z okazji Dnia Strażaka dziękujemy wszystkim strażakom - szczególnie OSP Nietków - i życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Trening strażaków OSP Nietków z zasad udzielania pierwszej pomocy


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Nietków

Głównym celem zebrania sprawozdawczo-wyborczego jest przyjęcie rozliczenia z działalności w roku poprzednim oraz wybór władz na kolejną kadencję. Tak też było na zebraniu OSP Nietków. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP wysłuchano sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności OSP w roku 2015. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 30 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i dziewcząt. W 2015r. OSP uczestniczyła w 104 akcjach, z których większość to były pożary (84) i likwidacja miejscowych zagrożeń (19). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm... Poza teren gminy nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 7 pogadanek dla dzieci i młodzieży. Czterech strażaków uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych, zdobywając stosowne uprawnienia. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium. Burmistrz Czerwieńska podziękował naszym strażakom za wysiłek i zaangażowanie w służbie, omówił też plany przeprowadzenia remontu remizy oraz planowane zakupy sprzętu dla jednostek OSP w gminie. Miłym akcentem było wręczenie przez brygadiera Koperskiego decyzji nr IV/51 KSRG Komendanta Głównego PSP o włączeniu naszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dokonano wyboru władz na kolejną kadencję (2016-2020). W skład zarządu OSP weszli: Jerzy Kuczak (prezes OSP), Bartłomiej Frątczak (naczelnik), Wojciech Kuczak (sekretarz) i Cezary Grudzień (skarbnik). Do komisji rewizyjnej wybrano: Bartosza Bernackiego (przewodniczący), Adriana Kusińskiego (sekretarz) oraz Józefa Mikołajczyka (członek komisji). Jednogłośnie przyjęto też plan finansowy i plan działania OSP Nietków na 2016 rok.

OSP Nietków w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały włączone nowe jednostki. Wśród 79. Ochotniczych Straży Pożarnych znalazła się również OSP Nietków.
Warto poinformować, że OSP Nietków ma 30 członków, a kolejnych 14 należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Grupa przeszkolonych członków do działań gaśniczych wynosi aktualnie 12 osób. Nasi strażacy posiadają wóz GBA 3/16 STAR 200 oraz GLM Mercedes. Mają też niezbędne wyposażenie gwarantujące skuteczne realizowanie wszystkich stojących przed nimi zadań. Wyjeżdżają najczęściej do pożarów nieużytków, powalonych oraz połamanych drzew, wypadków drogowych i różnych miejscowych zagrożeń. W 2015 roku mieli już w sumie 99 wyjazdów.
OSP Nietków chętnie przyjmie nowych członków. Oferuje szkolenia i sporą dawkę adrenaliny. Zapraszamy!!!

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści