OSP Nietków - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie

Kolejny etap remontu remizy OSP zakończony sukcesem

"Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia
w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz
w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej.
"

Bolesław Chomicz
pierwszy prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych


Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie powstała w 1946 roku z inicjatywy p. Antoniego Przybylskiego.

Do budowy remizy OSP został powołany społeczny komitet w składzie: Henryk Figiel, Tadeusz Boczkowski, Józef Feduszyński, Feliks Maciejewski, Karol Wróbel, Marian Warszawski, Józef Frątczak i Stanisław Tararuj. Dzięki nim i wielu, wielu innym mieszkańcom Nietkowa udało się wybudować remizę, która jest trwałym elementem naszej miejscowości.
Aktualnie, w kadencji 2016-2020 skład zarządu OSP Nietków przedstawia się następująco:
Jerzy Kuczak - prezes OSP
Bartłomiej Frątczak - naczelnik
Cezary Grudzień - skarbnik
Wojciech Kuczak - sekretarz
Skład komisji rewizyjnej:  Bartosz Bernacki - przewodniczący
Adrian Kusiński - sekretarz
Józef Mikołajczyk - członek komisji


Ochotnicza Straż Pożarna w Nietkowie, jako stowarzyszenie, wpisana jest do KRS pod numerem 0000101084.

Nasz prezes jest Komendantem OSP Nietków, ale także komendantem gminnym strażaków. W 2008 roku, w plebiscycie Gazety Lubuskiej wśród ochotników, zajął I miejsce. W tym samym plebiscycie sekretarz naszej straży - p. Ryszard Wróbel - był drugi. Po 11 latach, w roku 2019, Jerzy Kuczak junior (syn Prezesa) również zajął I miejsce w województwie lubuskim w plebiscycie na Strażaka Roku i skutecznie rywalizował w finale na poziomie ogólnopolskim.

Ale remiza to nie tylko miejsce, które służy strażakom.

- Należę do koła gospodyń wiejskich i chwała Panom Strażakom, bo pozwalają nam korzystać z remizy - mówi pani Wiesława Drzewiecka i dodaje, jakby recytowała z pamięci: - My im w zamian myjemy okna, pierzemy firanki i pomagamy organizować Dzień Strażaka. Tu jest nasze miejsce i wspólny ze strażakami dom.


Ogromne zaangażowanie, odwaga, poświęcenie i chęć niesienia pomocy
przez wszystkich naszych strażaków spotyka się z wielkim uznaniem i wdzięcznością
mieszkańców Nietkowa i okolicznych miejscowości.

ŻYCZYMY WAM ZAWSZE SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW Z AKCJI !!!


Wizyta integracyjna druhów z OSP Ciemnice


Jerzy Kuczak (junior) zwycięzcą wojewódzkiego plebiscytu na Strażaka Roku 2019!


Gminne uroczystości Dnia Strażaka w Nietkowicach


Spotkanie integracyjne strażaków OSP Nietków      - więcej zdjęć z realizacji projektu Mały Ratownik pod linkiem

Śmigus-dyngus 2019


Dotarły nagrody dla uczestników projektu Mały Ratownik


Rozpoczęły się zajęcia projektu Mały Ratownik


Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków
W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nietków. Z ramienia PSP w zebraniu uczestniczył brygadier Maksymilian Koperski, urząd gminy reprezentowała Marianna Ostrowska, a Radę Miejską w Czerwieńsku przewodniczący Krzysztof Smorąg. Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP za 2018 rok. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności OSP w minionym roku. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 21 członków. W swoim składzie ma też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2018 roku OSP uczestniczyła w 64 akcjach, z których większość to były pożary (53) i likwidacja miejscowych zagrożeń (11). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 pogadanki. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu zakupionego przez Gminę Czerwieńsk. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP Nietków udzielono absolutorium za 2018 rok.

Starsi i młodsi strażacy remontują swoją remizę

Nowe wyposażenie dla OSP Nietków

23 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Burmistrz Piotr Iwanus w obecności Dyrektor Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotra Jankowieckiego, Z-cy Komendanta Miejskiego bryg. Maksymiliana Koperskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Smorąga i Komendanta Gminnego OSP dh. Jerzego Kuczaka uroczyście przekazał jednostkom OSP sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I, Priorytetu IIIB i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP w Nietkowie zakupiono: agregat hydrauliczny P 630 SG, rozpieracz ramieniowy Sp 555, nożyce hydrauliczne S 312, a także zestaw węży hydraulicznych 10mx2.
Koszt całkowity tego zadania wyniósł 90.640,- zł, a dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 89.733,60 zł. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Obchody 90-lecia straży pożarnej w Greifenhain


Gminne obchody Dnia Strażaka '2018

Dzień Strażaka obchodzi  się 4. maja, kiedy Kościół Katolicki wspomina św. Floriana - patrona  strażaków. Święto  to jest okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków  drogowych, powodzi czy innych lokalnych zagrożeń. Nierzadko płacą za to  najwyższą cenę... Wszyscy jednak wiedzą, że na strażaków zawsze  można liczyć.
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka nie miały charakteru radosnego świętowania. Rozpoczęły się tradycyjnie od uczestnictwa we mszy świętej, a następnie przemarszu nad zalew w Czerwieńsku. Tutaj odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Burmistrz Czerwieńska rozpoczął apel od minuty ciszy, którą uczczono tragiczną śmierć na służbie strażaka i ratownika Grzegorza Wesołowskiego (OSP Jarogniewice), człowieka o wielkiej miłości do psów i pełnego poświęcenia w niesieniu pomocy potrzebującym. Do sztandarów naszych jednostek OSP były przypięte czarne wstęgi symbolizujące żałobę. Uroczystości ograniczone zostały do krótkich wystąpień, wręczenia odznaczeń i okolicznościowych wyróżnień. Wspólną decyzją zawodów strażackich nie rozegrano...

Wrzesień '2017 - ruszyła termomodernizacja i remont remizy OSP


Gminne obchody Dnia Strażaka w roku 2017

Strażacy wbiegają tam, skąd wszyscy inni wybiegają. Za to należy im się uznanie i słowa podziękowania. To oni ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych, powodzi i innych lokalnych zagrożeń. Świadectwem ich pracy jest niesłabnące od lat zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że na strażaków można liczyć.

Najlepszą formą sprawdzenia wyszkolenia i sprawnego działania są akcje ratownicze, ale przy okazji Dnia Strażaka, organizowane są zawody jednostek OSP. Umożliwiają one pokaz sprawności i wysokiego poziomu wyszkolenia naszych strażaków. Tak też było i w tym roku w Nietkowie, bo gminne uroczystości były zorganizowane w naszej miejscowości. Jednostka OSP Nietków zajęła w rywalizacji trzecie miejsce, a na uwagę zasługuje fakt, że po wielu latach nieobecności na zawodach pojawiła się reaktywowana drużyna OSP Sycowice. To piąta jednostka OSP w naszej gminie.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków


Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie  rozliczenia z działań OSP w roku poprzednim. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego i  sprawozdania z działalności OSP w 2016 roku. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 31 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i  dziewcząt. W 2016 roku OSP uczestniczyła w 58 akcjach, z których większość to były pożary (44) i likwidacja miejscowych zagrożeń (12). Zdarzyły się też dwa fałszywe alarmy. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała dwa razy.

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 5 pogadanek. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu bojowego. Sprawozdania zostały przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium za 2016 rok.

Trwa nabór do OSP Nietków


Służba strażaka wiąże się z powszechnym szacunkiem. Dlatego tak wielu małych chłopców pragnie zostać strażakami. Większość z nich wyrasta jednak z tego marzenia i tylko niewielka część decyduje się na trudną służbę w OSP.

Strażakiem-ochotnikiem może zostać osoba, która czuje wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innymi, a udział w akcjach gaszenia pożarów będzie traktować jako pasję. Strażak-ochotnik wykazywać się musi niezwykłą odwagą, umiejętnością pracy pod presją czasu, w stresie i zazwyczaj w trudnych, uciążliwych warunkach; nierzadko wymaga się od niego dyspozycyjności. Osoba chcąca zostać strażakiem-ochotnikiem powinna być opanowana i zdyscyplinowana. Musi też wyróżniać się doskonałą sprawnością fizyczną.

Strażakiem OSP może zostać tak naprawdę każdy, bez względu na wiek - osoby niepełnoletnie nie są dopuszczane do akcji gaszenia pożarów i innych niebezpiecznych wydarzeń. Osoba, która ukończy 18 lat zostaje skierowana na podstawowy kurs ratownictwa pożarowego, w tym udzielania pierwszej pomocy. Oprócz kursów, niezwykle ważne są badania lekarskie i oczywiście ich dobre wyniki, bo strażakiem nie może zostać osoba, która jest np. przewlekle chora.

Praca strażaka-ochotnika jest pracą charytatywną. Osoby wykonujące taką profesję nie pobierają wynagrodzenia. Strażak-ochotnik otrzymuje jednak ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych. Strażacy bardzo często przeznaczają to „wynagrodzenie” na nowy sprzęt czy ubranie, dzięki którym mogą lepiej działać podczas akcji gaszenia pożarów.


Aktualnie trwa nabór do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie. Wszyscy chętni, bądź zainteresowani taką działalnością proszeni są o kontakt z naszą jednostką OSP. Informacje można uzyskać w remizie w godzinach popołudniowych oraz pod numerem telefonu zamieszczonym na plakacie informacyjnym.

Dzień Strażaka '2016

Dzień Strażaka w różnych formach istnieje w większości państw europejskich od ponad 150 lat. Tradycyjnie obchodzi się go 4. maja, kiedy Kościół Katolicki wspomina św. Floriana - patrona strażaków. W tym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka ustanowiony na pamiątkę pięciu strażaków, którzy zginęli na służbie.

Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych, powodzi czy innych lokalnych zagrożeń. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Świadectwem ich pracy i zaangażowania w służbie jest niesłabnące od lat zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że na strażaków można liczyć.

Gminny Dzień Strażaka obchodzony był w 2016 roku w Nietkowicach, gdzie strażnicy OSP nadano imię Wacława Szymczaka - osoby cieszącej się ogromnym autorytetem wśród lokalnej społeczności zaodrza. Tradycją jest, że w tym dniu na uroczystych zbiórkach wręcza się wyróżnienia i odznaczenia dla strażaków. Wysiłek strażaków z OSP NIetków również został dostrzeżony [wyróżnieni na zdjęciach]. Stałym elementem obchodów święta jest też rywalizacja jednostek OSP w ramach zawodów sportowo-pożarniczych. OSP Nietków zawsze stara się wypaść w tej rywalizacji jak najlepiej. Tegoroczne zmagania drużyn były emocjonujące. Sprzęt płatał figle, ale rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Podsumowując wyniki: zwyciężyła drużyna z Czerwieńska, a OSP Nietków zajęła drugie miejsce wśród wszystkich jednostek gminy. Pamiętając o poświęceniu i wysiłku wkładanym w każdą akcję, z okazji Dnia Strażaka dziękujemy wszystkim strażakom - szczególnie OSP Nietków - i życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Trening strażaków OSP Nietków z zasad udzielania pierwszej pomocy


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Nietków

Głównym celem zebrania sprawozdawczo-wyborczego jest przyjęcie rozliczenia z działalności w roku poprzednim oraz wybór władz na kolejną kadencję. Tak też było na zebraniu OSP Nietków. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP wysłuchano sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności OSP w roku 2015. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 30 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i dziewcząt. W 2015r. OSP uczestniczyła w 104 akcjach, z których większość to były pożary (84) i likwidacja miejscowych zagrożeń (19). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm... Poza teren gminy nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 7 pogadanek dla dzieci i młodzieży. Czterech strażaków uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych, zdobywając stosowne uprawnienia. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium. Burmistrz Czerwieńska podziękował naszym strażakom za wysiłek i zaangażowanie w służbie, omówił też plany przeprowadzenia remontu remizy oraz planowane zakupy sprzętu dla jednostek OSP w gminie. Miłym akcentem było wręczenie przez brygadiera Koperskiego decyzji nr IV/51 KSRG Komendanta Głównego PSP o włączeniu naszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dokonano wyboru władz na kolejną kadencję (2016-2020). W skład zarządu OSP weszli: Jerzy Kuczak (prezes OSP), Bartłomiej Frątczak (naczelnik), Wojciech Kuczak (sekretarz) i Cezary Grudzień (skarbnik). Do komisji rewizyjnej wybrano: Bartosza Bernackiego (przewodniczący), Adriana Kusińskiego (sekretarz) oraz Józefa Mikołajczyka (członek komisji). Jednogłośnie przyjęto też plan finansowy i plan działania OSP Nietków na 2016 rok.


OSP Nietków w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały włączone nowe jednostki. Wśród 79. Ochotniczych Straży Pożarnych znalazła się również OSP Nietków.

Warto poinformować, że OSP Nietków ma 30 członków, a kolejnych 14 należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Grupa przeszkolonych członków do działań gaśniczych wynosi aktualnie 12 osób. Nasi strażacy posiadają wóz GBA 3/16 STAR 200 oraz GLM Mercedes. Mają też niezbędne wyposażenie gwarantujące skuteczne realizowanie wszystkich stojących przed nimi zadań. Wyjeżdżają najczęściej do pożarów nieużytków, powalonych oraz połamanych drzew, wypadków drogowych i różnych miejscowych zagrożeń. W 2015 roku mieli już w sumie 99 wyjazdów.

OSP Nietków chętnie przyjmie nowych członków. Oferuje szkolenia i sporą dawkę adrenaliny. Zapraszamy!!!


Gminny Dzień Strażaka


2 maja 2015 roku w Leśniowie Wielkim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście uroczyście przemaszerowali na boisko sportowe. Tutaj, na płycie boiska odbył się uroczysty apel, podczas którego Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, podziękował strażakom za ich ofiarną i wymagającą poświęceń służbę. Stałym elementem święta jest rywalizacja poszczególnych jednostek OSP z tereny Gminy Czerwieńsk. W tym roku była ona wyjątkowo emocjonująca - liczyła się każda sekunda i bezbłędna, zespołowa realizacja zadania. Kolejny już raz zwyciężyła drużyna OSP Nietków, zdobywając puchar główny zawodów.


Gratulujemy!!!


18-12-2014 zakończono remont kotłowni w remizie OSP w Nietkowie4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, święto wszystkich strażaków - zawodowych i ochotników. Święty Florian stał się patronem strażaków po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, podczas którego spłonęły okoliczne budynki - za wyjątkiem kościoła pw. św. Floriana. Od tego czasu święty Florian jest patronem walki z pożarami.

W 2014 roku oficjalne obchody gminne odbyły się 3 maja w Leśniowie Wielkim. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji strażaków z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście przeszli na boisko sportowe, gdzie przeprowadzono uroczysty apel z wręczeniem medali i wyróżnień. Miło nam poinformować, że doceniono też pracę i zaangażowanie naszych strażaków. Następnym punktem obchodów Dnia Strażaka były tradycyjne już zawody drużyn OSP. Po zaciętej i wyrównanej walce zmagania w tym roku wygrała drużyna OSP Nietków. Zwycięstwo zdobyto dzięki dobremu wyszkoleniu, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny i odrobinie szczęścia - gratulujemy!!! Uroczystości i rywalizacja przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.21 października 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”. W konferencji udział wzięli posłowie, przedstawiciele MSW, Komendant Główny PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, funkcjonariusze PSP, prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP oraz strażacy-ochotnicy z jednostek OSP z całej Polski.


W składzie delegacji uczestniczącej w tym wydarzeniu byli: Komendant Gminny OSP Jerzy Kuczak, Naczelnik - Bartłomiej Frątczak, Skarbnik - Cezary Grudzień, a także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP brygadier Mariusz Bieława.
Ochotnicy, którzy w latach 2011-2013 wykazali się największą aktywnościa operacyjną otrzymali listy gratulacyjne Ministra Spraw Wewnętrznych oraz okolicznościowe grawertony sygnowane przez Przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i Komendanta Głównego PSP.


Z prawdziwą dumą i przyjemnością pragniemy poinformować mieszkańców, że docenione zostały również działania OSP Nietków, która otrzymała nagrodę dla najlepszej jednostki OSP województwa lubuskiego nie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Nasz Komendant odebrał ją osobiście z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za służbę na rzecz społeczności lokalnej.


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści