maj 2020 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MAJ 2020

30.05.2020r.
Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej od 1 czerwca wznawia działalność

27.05.2020r.
Odpowiedzialny powrót do szkoły uczniów klas I-III
Od 25 maja 2020 roku szkoły podstawowe w Gminie Czerwieńsk w zakresie klas I-III prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą z elementami zajęć dydaktycznych. Umożliwienie tych zajęć wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Rodzice złożyli stosowne deklaracje uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach, a szkoły organizują zajęcia dla najmłodszych. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje te mają charakter indywidualny.
Realizacja tego zadania przez poszczególne placówki przebiega w sposób zróżnicowany. W większości szkół gminy na zajęcia przyszło kilkoro dzieci. Najwięcej zgłosiło się na zajęcia w SP Nietków - 22 uczniów (to 45% uczniów klas I-III). Umożliwienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III nie oznacza jednak przerwania nauczania zdalnego - to wciąż jest obowiązujący sposób realizacji podstawy programowej.
Zgodnie z zaleceniami zajęcia w szkołach podstawowych przeprowadzane są z zachowaniem norm sanitarnych, aby dzieci i nauczyciele czuli się bezpiecznie. W grupie przebywa maksymalnie 12 uczniów. Do organu prowadzącego nie wpłynął żaden wniosek o zwiększenie do 14 liczby dzieci w grupie. Jedna grupa uczniów przebywa w stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć w takiej sali to cztery metry kwadratowe na jedną osobę. Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce, w tornistrze lub w szafce ucznia. Z sal przed rozpoczęciem zajęć usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. W jednej ławce siedzi tylko jeden uczeń, a pomiędzy stolikami odległość wynosi minimalnie półtora metra.
Według wytycznych sanitarnych przed wejściem do szkoły każdy uczeń musi koniecznie zdezynfekować ręce. Przed wejściem głównym szkoły umieściły numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Nauczyciele muszą dopilnować, aby ich uczniowie regularnie myli ręce. Jak długo potrwa taki stan zależeć będzie od przebiegu pandemii COVID-19. Nowe regulacje to kolejny krok w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

23.05.2020r.
Rewolucyjne zmiany na boisku ODRY Nietków          - więcej zdjęć w galerii

22.05.2020r.
Budowa drogi w kierunku cmentarza

20.05.2020r.
Historyczny awans ODRY Nietków do IV ligi
Po zebraniu prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jest już wszystko jasne. Sezon 2019/2020 od IV ligi w dół został zakończony. Zespoły, które znajdowały się po rundzie jesiennej na miejscach premiowanych awansem otrzymają promocję do wyższych lig. Nie będzie natomiast degradacji do niższych klas.
Taka decyzja dla LKS ODRA Nietków oznacza awans do IV ligi. W Nietkowie mamy więc już drużynę IV-ligową. Bardzo dobra postawa naszej drużyny w rozgrywkach rundy jesiennej i pozycja wicelidera rozgrywek przed zawieszeniem meczy w związku z pandemią koronawirusa dała ODRZE awans.
Gratulujemy tego awansu całej drużynie oraz sztabowi szkoleniowemu naszego klubu. Jest to historyczne wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ ODRA pierwszy raz w historii będzie grać w IV lidze. Przed Zarządem klubu sporo pracy i wyzwań, aby spełnić wymagania dotyczące dopuszczenia obiektu do rozgrywek IV ligi. Sympatyków klubu, kibiców i rodziców zawodników drużyn młodzieżowych prosimy o wsparcie działań i pomoc w pracach wykonywanych na obiekcie sportowym Nietkowa. Wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie przygotować się do trudnych rozgrywek w IV lidze i razem kibicować drużynie w kolejnych meczach.

17.05.2020r.
10. rocznica święceń kapłańskich ks. Grzegorza Irskiego

15.05.2020r.
Nowe laptopy trafią do uczniów szkoły w Nietkowie
Program ZDALNA  SZKOŁA umożliwił Gminie Czerwieńsk zakup 37 laptopów HP 250 G7 za 69.171,50 zł z przeznaczeniem dla potrzebujących  uczniów szkół naszej gminy. Laptopy są już przekazywane do placówek oświatowych. Partię komputerów przeznaczonych dla uczniów szkoły w Nietkowie uroczyście odebrała dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas.


Szkoły  użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom, którzy nie mają możliwości odbywania zdalnego kształcenia. To wymierna pomoc państwa w proces nauczania w okresie pandemii koronawirusa. Oczywiście trzeba dbać o ten sprzęt, bo będzie on służył uczniom przez wiele lat. Na horyzoncie pojawia się już możliwość zakupu kolejnej partii laptopów. To dobra wiadomość.

13.05.2020r.
Kolejna inwestycja z funduszu sołeckiego na placu zabaw

11.05.2020r.
Przygotowania ODRY Nietków do IV ligi idą pełną parą

09.05.2020r.

Biblioteka Publiczna w Nietkowie znów działa
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 roku, które wprowadza zniesienie zakazu działalności bibliotek informujemy, że od dnia 7 maja  2020 roku wznowiła działalność Biblioteka Publiczna w Nietkowie.
Zgodnie z rekomendacją dyrektora Biblioteki Narodowej informujemy czytelników, że:
1). Obsługa czytelnika będzie ograniczona do minimum, tj. do wydania telefonicznie wcześniej zamówionych książek oraz do ich zwrotu. 2). Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. 3). Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 4). Z obiegu wyłączona jest czytelnia (księgozbiór podręczny) oraz wszelka prasa. 5). Każda przyjęta książka zostanie odłożona na okres 3 dni, tym samym nie będzie dostępna do wypożyczenia. 6). Książek zwracanych do biblioteki przez użytkowników nie wolno samodzielnie dezynfekować.
Biblioteka Publiczna w Nietkowie na czas trwania epidemii czynna jest we wtorek, środę i piątek od godziny 9:00 do godziny 13:00. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, aby uniknąć kolejek, prosi się czytelników o wcześniejszy kontakt i umówienie się - telefon nr 508 670 367 lub 68 321 69 93.
Przypomina się o konieczności przestrzegania wszystkich ogólnych zasad i zachowanie rygoru bezpieczeństwa tj. przebywanie w pomieszczaniach bibliotecznych w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem odpowiedniej odległości oraz o obowiązku przebywania dziecka do lat 13 pod opieką osoby dorosłej. Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z bogatego księgozbioru naszej biblioteki.

07.05.2020r.

Jest dofinansowanie na budowę mostu w Pomorsku
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i całego regionu lubuskiego. Minister Finansów wydał decyzję o zapewnieniu finansowania wydatków budowy mostu w Pomorsku w ramach Programu "Mosty dla Regionów”. Wojewoda Lubuski podpisze umowę o dofinansowanie z dotacji celowych budżetu państwa zadania stanowiącego zadanie własne Województwa Lubuskiego pod nazwą „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko”.
Minister Inwestycji i Rozwoju wydał już pozytywną opinię co do zasadności finansowania z dotacji celowych budżetu państwa dla tego zadania stanowiącego zadanie własne Województwa Lubuskiego. Przekazanie opinii na budowę mostu w Pomorsku odbyło się 2 października 2019r.
2 kwietnia 2020r. Minister Finansów wydał decyzję o zapewnieniu finansowania wydatków dla przedmiotowego zadania. Wojewoda Lubuski podpisze umowę o dofinansowanie z dotacji celowych budżetu państwa zadania budowy mostu, a umowa dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji, które pozwolą na realizację inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej w Pomorsku.
Zadanie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko obejmuje: koszt przygotowania dokumentacji (z kosztami niekwalifikowalnymi): ok. 3,3 mln  zł (wnioskowana kwota dofinansowania: ok. 2,6 mln zł) oraz szacowany koszt budowy: ok. 88 mln zł.
Budowa mostu wpisuje się w koncepcję budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry i umożliwi wyprowadzenie ruchu z miejscowości Pomorsko. Nowa przeprawa przez Odrę wpłynie zarówno na rozwój Gminy Czerwieńsk i Sulechów, jak i gmin ościennych. Zlikwidowane zostanie tzw. „wąskie gardło” przeprawy promowej uzależnionej od warunków pogodowych. Dodatkowo powstanie płynne skomunikowanie z istniejącą siecią drogową regionu, w tym dojazd do drogi S3. Samorządy, które zdecydowały się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie to wyniesie do 80% wartości inwestycji. Gmina Czerwieńsk od wielu lat zabiegała o realizację tej strategicznej dla nas inwestycji.

04.05.2020r.
Wyjątkowe obchody Dnia Strażaka
Dzień Strażaka obchodzimy tradycyjnie 4 maja, kiedy to imieniny obchodzi św. Florian - patron strażaków. Jest to święto funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tegoroczny dzień Świętego Floriana z uwagi na stan związany z epidemią koronawirusa w kraju i związany z tym reżim sanitarny strażacy obchodzą skromnie, we własnym gronie. Nie organizowano uroczystości, ale tylko skromne obchody. Wzięły w nich udział tylko osoby, które w tym szczególnym dniu pełnią służbę. Pozostała część funkcjonariuszy i druchów OSP nie uczestniczyła w obchodach, aby ograniczyć do minimum kontakt z innymi strażakami.

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia strażakom OSP Nietków, dziękując im za wysiłek włożony w służbę "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Życzymy im i ich rodzinom zdrowia i pomyślności, satysfakcji z pełnionej służby, a przede wszystkim: szczęśliwych powrotów z akcji. Do życzeń dołączyła się dziś nawet pogoda.

03.05.2020r.
Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja
Ustanowienie Konstytucji 3. Maja było doniosłym wydarzeniem dla Polaków. To wielkie dzieło myśli politycznej i polskiego patriotyzmu miało na celu uzdrowienie systemu politycznego w naszym kraju i wzmocnienie pozycji Polski na arenie europejskiej. Mimo wielu lat zaborów, licznych wojen i czasów socjalizmu, Święto 3. Maja przetrwało w pamięci Polaków jako symbol dążeń naszego narodu do wolności i niepodległości. Pamięć o tym wydarzeniu łączyła nas zawsze w ważnych i doniosłych dla  naszej Ojczyzny momentach.

W ostatnich tygodniach zmagamy się z epidemią, która uniemożliwia uroczystą oprawę i liczny udział nas wszystkich w uroczystościach upamiętniających powstanie Konstytucji 3. Maja. Te szczególne okoliczności nie mogą być przeszkodą w odczuwaniu radości z bycia Polakiem. Niech łączy nas poczucie narodowej dumy i nieustanne dążenie do czynienia Polski silniejszą, a nasze domy i ulice niech przybiorą biało-czerwone barwy. [z wystąpienia wojewody lubuskiego]

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści