Koła Gospodyń - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Koła Gospodyń Wiejskich
Wieniec Dożynkowy '2016
Wieniec Dożynkowy '2015
Dożynki Gminne w Leśniowie Małym '2013

*  *  *  *  *


Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstawały już ponad 130 lat temu z inicjatywy kobiet. Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły też prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale, spektakle ludowe oraz różnego typu biesiady. Promowały też sztukę ludową.

Koło Gospodyń Wiejskich
z definicji jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją kobiecą działającą głównie na terenach wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społecznej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu miejscowego folkloru.*  *  *  *  *


W Nietkowie działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich:

       1. Przy Wiejskim Domu Kultury - przewodniczącą którego jest p. Halina Bryndza,

        2. Przy OSP w Nietkowie - przewodniczącą którego jest p. Elżbieta Śliwińska.


Bardzo ważną sprawą jest to, że oba koła prężnie ze sobą współpracują i wspólnie realizują wiele przedsięwzięć. Przynosi to wiele satysfakcji ich członkiniom i wpływa integrująco na całą naszą społeczność. Ogółem w składzie KGW aktywnie działa ponad 40 mieszkanek Nietkowa.

Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Tak też jest w Nietkowie. W ostatnich latach widoczny jest wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub też zakładają nowe koła.

Koło Gospodyń Wiejskich jest organizacją o statusie stowarzyszenia. Może również ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

*  *  *  *  *


Radosne śpiewanie kolęd w WDK
Niewiele dzieje się w naszym domu kultury... Tym bardziej cieszy fakt organizacji otwartej imprezy środowiskowej dla mieszkańców. Wspólne śpiewanie kolęd, bez barier pokoleniowych, w radosnej atmosferze, w ciekawych aranżacjach muzycznych spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników tego wydarzenia. Zarówno starsi, jak i młodsi wspólnie wykonali ponad 20 tradycyjnych kolęd, pastorałek i utworów o tematyce świątecznej. W przerwach pomiędzy utworami był czas na wspólne rozmowy i wspomnienia przy pysznych ciastach upieczonych specjalnie na to wydarzenie. Było to miłe i atrakcyjnie spędzone popołudnie.
Koło Gospodyń Wiejskich składaja gorące podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia - sponsorom, paniom, które upiekły pyszne ciasta, p. Tomaszowi Pileckiemu za przygotowanie aranżacji muzycznych i prowadzenie imprezy, a przede wszystkim - uczestnikom, którzy wspólnie śpiewali kolędy. Mamy nadzieję, że impeza ta wejdzie na stałe do działalności naszego domu kultury i za rok znów się spotkamy.
Rodzinne śpiewanie kolęd - 2020
Rodzinne śpiewanie kolęd - 2020
Rodzinne śpiewanie kolęd - 2020
Rodzinne śpiewanie kolęd - 2020
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki Prezydenckie w Spale '2010
Boże Ciało '2016
Boże Ciało '2016
Boże Ciało '2016
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne w Laskach '2012
Dożynki Parafialne - 2013
Dożynki Parafialne - 2013
Dożynki Parafialne - 2013

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści