listopad 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
LISTOPAD 2019

30.11.2019r.
Dbanie o zdrowie sposobem na miłe popołudnie

Czas biegnie szybko i zanim się obejrzeliśmy zajęcia projektu "Dbamy o Zdrowie" dobiegły końca. Z żalem kończymy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców NIetkowa przy wsparciu finansowym Gminy Czerwieńsk. Zajęcia promowały ochronę zdrowia i zdrowe odżywianie. Uczestnikom zajęć zostały przekazane wiadomości dotyczące piramidy żywieniowej, kaloryczności poszczególnych produktów i posiłków oraz sposoby wyliczania dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Szkolenie koncentrowało się na praktycznym doborze zdrowych produktów, właściwym ich przygotowaniu oraz przygotowaniu potraw odbiegających od stereotypowych nawyków żywieniowych. Problematyka zajęć konsultowana była na bieżąco z dietetykiem. W trakcie zajęć była też możliwość skorzystania z przepisów dostępnych w Internecie oraz sprawdzenia oryginalnych pomysłów uczestników zajęć. Podczas ćwiczeń praktycznych przygotowano zdrowe, odżywcze soki, koktajle, kanapki i warzywa smażone na grillu. Istotnym elementem projektu było połączenie zdrowego odżywiania z elementami ruchu na świeżym powietrzu. Dokładnie omówiono możliwości wykorzystania każdego elementu siłowni plenerowej w Nietkowie dla podnoszenia indywidualnej tężyzny fizycznej.

28.11.2019r.
Rada Miejska uchwaliła nowy statut Sołectwa Nietków
Na wczorajszej sesji Rada Miejska w Czerwieńsku podjęła cały pakiet uchwał dotyczących nowych statutów sołectw, w tym Sołectwa Nietków. Przyjęcie tych dokumentów kończy bardzo ważny etap zmian organizacyjnych w całej gminie, które zapoczątkowane były przyjęciem nowego Statutu Gminy Czerwieńsk.
Przygotowanie statutów jest bardzo żmudnym procesem. Wymaga sporej determinacji oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wszelkie procedury zostały zachowane i statuty sołectw w ostatecznym kształcie zostały przyjęte przez radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Nietków nie odbiega zasadniczo od przyjętej konstrukcji dotychczasowego statutu - nadal jest to akt prawa miejscowego, który reguluje „ustrój wewnętrzny” jednostki pomocniczej, określa jej organizację i zakres działania. Niemniej jednak wprowadzonych zostało kilka istotnych dla mieszkańców zmian. Między innymi dostosowano kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej do kadencji Rady Miejskiej (trwa 5 lat), usunięto zapisy związane z minimalną ilością mieszkańców dla ważności zebrania (tzw. kworum), sprecyzowano zadania Sołtysa i Rady Sołeckiej, określono wymogi dotyczące protokołu z zebrania, uszczegółowiono zapisy dotyczące wyborów w sołectwie - w tym opisano wariant głosowania w sytuacji zgłoszenia tylko jednego kandydata, zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających, wskazano też organ gminy i zasady wnoszenia do niego protestów wyborczych, a także opisano ogólne ramy prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania mieniem gminnym w sołectwie.
Takie zmiany w stosunku do obowiązujących statutów jednostek pomocniczych gminy wprowadziła Rada Miejska w Czerwieńsku. Nowe statuty wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią nowego statutu.

26.11.2019r.
Kamienny łupek nadaje wyglądu ostatecznego

23.11.2019r.
Podziękowania dla młodzieży szkolnej za posprzątanie parku

21.11.2019r.
Zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie
Powoli zbliża się okres zimowy. Warto przypomnieć podstawowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie. Podobnie jak w zeszłym roku, zadanie to będzie realizować firma Usługi Transportowe Roman Antkowiak. Firma ta podpisała stosowną umowę z Gminą Czerwieńsk oraz z Zarządem Dróg Powiatowych. Drogę wojewódzką utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak, PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16 godzin; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 godzin.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 691-362-691. Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż działek gminnych i przystanków autobusowych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - telefon nr 68 327-85-65. Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, interwencje można zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605 (telefon alarmowy gminy - czynny 24h). Swoje uwagi można też zgłosić poprzez aplikację e-usterka (dostępnej na stronie internetowej urzędu gminy), a także mailowo na adres referatu urzędu gminy: gkm@czerwiensk.pl. Życzymy mieszkańcom łagodnej zimy i jak najmniej powodów do podejmowania interwencji.

19.11.2019r.
Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego

W miniony piątek pary małżeńskie z Gminy Czerwieńsk obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - Złote Gody. Wśród jubilatów były też małżeństwa z Nietkowa. W tym roku swój jubileusz Złotych Godów obchodzą: Danuta i Józef Warszawscy, Rozalia i Alojzy Zastawni oraz Maria i Józef Drzewieccy. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczał parom Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Gratulacje składał również Krzysztof Smorąg, przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Nowa formuła obchodów Złotych Godów spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony jubilatów i ich rodzin. Przebieg uroczystości uświetnił występ zespołu Cantilena oraz formacji Sześciopak. Atrakcyjny program artystyczny i pomysł wspólnych, uroczystych obchodów jubileuszu w MGOK nagrodzone zostały gromkimi brawami.

W zgodnej ocenie uczestników uroczystości przyjęta formuła obchodów winna być kontynuowana w latach kolejnych.

16.11.2019r.
Dach kościoła zaczyna być pokrywany łupkiem

12.11.2019r.
Gminne obchody Święta Niepodległości

10.11.2019r.
Narodowe Święto Niepodległości
Szkoła Podstawowa w Nietkowie wzięła udział w wydarzeniu patriotycznym jakim było odśpiewanie Hymnu Polski 8 listopada o godz. 11.11 przez wszystkich uczniów szkoły oraz przedszkolaków. Akcja zorganizowana była pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po uroczystej akademii z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę, w której nie zabrakło wierszy, pieśni legionowych, a także wzmianek historycznych o dążeniach niepodległościowych Polaków, uczniowie udali się przed budynek szkoły, gdzie na tle narodowych flag uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Podczas tego niezwykłego występu dołączyli również mieszkańcy, którzy zgromadzili się przed szkołą. Ogólnopolska akcja odśpiewania hymnu we wszystkich polskich placówkach oświatowych z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości to wzniosły i wzruszający moment, który na długo zostanie zapamiętany przez naszych uczniów.
Zachęcamy mieszkańców do wywieszenia flag państwowych i udziału w uroczystościach gminnych organizowanych w Czerwieńsku w dniu 11 listopada. To nasze narodowe święto. Msza święta w intencji Ojczyzny będzie odprawiona o godz. 11:00, a po niej odbędą się uroczystości pod Pomnikiem Pamięci na rynku.

08.11.2019r.
Ruszyła zbiórka internetowa na remont kościoła

Zgodnie z zapowiedziami informujemy, że ruszyła zbiórka internetowa funduszy na remont kościoła w Nietkowie. Zbiórka realizowana jest za pośrednictwem portalu Allages.pl. Przekazanie dobrowolnych ofiar jest bardzo proste - wystarczy "kliknąć" w pulsujący przycisk "WESPRZYJ" i wykonać proste czynności potwierdzające wolę darczyńcy. Wszystkie środki zostaną przelane na rzecz naszej parafii, która jest inicjatorem tej zbiórki. Dzięki zebranym środkom finansowym zabezpieczony zostanie wkład własny niezbędny do realizacji I etapu remontu naszego kościoła.

06.11.2019r.
Biblioteka w Nietkowie realizuje akcję "Mała Książka - Wielki Człowiek"
Biblioteka to instytucja kultury, w życie której można włączyć dziecko niezależnie od wieku. Biblioteka to miejsce, w którym rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. Zainteresowanie książkami jest prezentem na całe życie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej biblioteki i zapisania do niej swego dziecka. Podczas wizyty z dzieckiem w wieku 3-6 lat otrzyma ono Wyprawkę Czytelniczą, a w niej wyjątkową książkę w prezencie oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Nagrodą za aktywność czytelniczą jest imienny dyplom. Otrzyma go każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek. Jedna naklejka przysługuje za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego. O wszystkich szczegółach tej akcji poinformuje nasza bibliotekarka - p. Agnieszka.

04.11.2019r.

Zbiórka funduszy na remont kościoła


Rozpoczyna się zbiórka środków na wkład własny parafii w remont naszego kościoła. Akcja realizowana jest pod hasłem "Wspieram i pomagam!".


Tak wyglądają koperty, w których można złożyć indywidualny datek na remont kościoła w Nietkowie. Koperty są już do pobrania w kościele. Od 12 listopada będzie prowadzona zbiórka wśród mieszkańców. Członkowie komitetu dotrą do każdej rodziny. Oczywiście każdy decyduje sam co do kwoty przekazywanej na remont. Datki można też przekazywać na konto parafii.


02.11.2019r.
Nietków widziany z lotu ptaka... a właściwie: z lotu drona

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści