Stowarzyszenie - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
AKTUALNOŚCI:

Z dofinansowaniem pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem"
przystępujemy do realizacji projektu pn. "Nie Damy Się". Przy szczególnych środkach
ostrożności będziemy prowadzić ciekawe zajęcia dla mieszkańców Nietkowa.

Tego nie dało się przeżyć - komarów było wyjątkowo dużo i były bardzo uciążliwe.
Wspólnie z radą sołecką podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie ilości komarów.
Przeprowadziliśmy odkomarzanie terenów wpólnych i ... komarów jest duuuuużo mniej.

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 podpisaliśmy umowę
na reallizację projektu pn. "Zdrowie i Nowoczesność" - przyszło nam realizować ten projekt
w wyjątkowo trudnych warunkach. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy zadanie wykonano.

Kolejne w historii naszego stowarzyszenia walne zebranie sprawozdawcze
miało ciekawe wsparcie medialne. Prezes rozliczył szczegółowo poprzedni
rok finansowy i zarząd otrzymał absolutorium. Planujemy kolejną wycieczkę...

Intensywny rok pracy zakończyliśmy świetną imprezą Sylwestrową.
Przygotowanie WDK wymagało sporo pracy, ale było warto - efekt końcowy
i zadowolone miny uczestników były nagrodą za godziny pracy nad wystrojem.

Zdrowe odżywianie to motyw wiodący projektu "Dbamy o Zdrowie".
Wiele przydatnych wiadomości o zdrowym stylu życia zostało przekazanych
uczestnikom zajęć w WDK. Mamy już pomysły na kolejne projekty.

Umowa trójstronna pomiędzy ZLOP, Gminą Czerwieńsk i Stowarzyszeniem
została podpisana. Na mocy jej zapisów sprzęt i wyposażenie zakupione
w ramach projektu Lepsze Jutro przechodzi na stan naszego Stowarzyszenia.
INFORMACJE o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa:

Adres:                     Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:                 stronanietkowa@o2.pl
Konto bankowe:  06 2030 0045 1110 0000 0409 1360        NIP: 9731021671

GALERIA ZDJĘĆ z PROJEKTÓW i WYDARZEŃ:

- Sylwester-2019                - Projekt "Mały Ratownik"             - Efekty projektu Lepsze Jutro

    - Pracownia multimedialna             - Komputery                - Młodzieżowa Sekcja Filmowa

- Przygotowania do dożynek '2015                      - Muzyczne tradycje z Nietkowiankami

    - Zakończenie sezonu ODRY Nietków                   - Przygotowania 710-lecia Nietkowa

    - Malowanie sali w WDK                   - Odnowienie krzyża na wjeździe do Nietkowa

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści