Stowarzyszenie - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
AKTUALNOŚCI:

Kolejne w historii naszego stowarzyszenia walne zebranie sprawozdawcze
miało ciekawe wsparcie medialne. Prezes rozliczył szczegółowo poprzedni
rok finansowy i zarząd otrzymał absolutorium. Planujemy kolejną wycieczkę...

Intensywny rok pracy zakończyliśmy świetną imprezą Sylwestrową.
Przygotowanie WDK wymagało sporo pracy, ale było warto - efekt końcowy
i zadowolone miny uczestników były nagrodą za godziny pracy nad wystrojem.

Zdrowe odżywianie to motyw wiodący projektu "Dbamy o Zdrowie".
Wiele przydatnych wiadomości o zdrowym stylu życia zostało przekazanych
uczestnikom zajęć w WDK. Mamy już pomysły na kolejne projekty.

Umowa trójstronna pomiędzy ZLOP, Gminą Czerwieńsk i Stowarzyszeniem
została podpisana. Na mocy jej zapisów sprzęt i wyposażenie zakupione
w ramach projektu Lepsze Jutro przechodzi na stan naszego Stowarzyszenia.

Tak, mamy to! Plac zabaw z siłownią plenerową w Nietkowie już jest otwarty.
Wielka radość dzieci, ich rodziców i opiekunów jest nagrodą za trudy realizacji
niełatwych wyzwań. Wspólna praca przynosi pozytywne zmiany w Nietkowie.

Wspieramy sołectwo w doposażeniu placu zabaw. Właśnie podpisaliśmy
umowę na kolejny projekt z Lokalną Grupą Działania w Zaborze.
Mamy nadzieję, że już niedługo plac zabaw będzie otwarty dla dzieci.

Wspólnie z OSP Nietków przystąpiliśmy do realizacji projektu
Mały Ratownik. Ciekawe zajęcia będą wsparciem dla funkcjonującej
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w naszej jednostce OSP.
INFORMACJE o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa:

Adres:                     Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:                 stronanietkowa@o2.pl
Konto bankowe:  06 2030 0045 1110 0000 0409 1360        NIP: 9731021671

GALERIA ZDJĘĆ z PROJEKTÓW i WYDARZEŃ:

- Sylwester-2019                - Projekt "Mały Ratownik"             - Efekty projektu Lepsze Jutro

    - Pracownia multimedialna             - Komputery                - Młodzieżowa Sekcja Filmowa

- Przygotowania do dożynek '2015                      - Muzyczne tradycje z Nietkowiankami

    - Zakończenie sezonu ODRY Nietków                   - Przygotowania 710-lecia Nietkowa

    - Malowanie sali w WDK                   - Odnowienie krzyża na wjeździe do Nietkowa

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści