Stowarzyszenie - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
AKTUALNOŚCI:

Projekt "Nie Damy Się" zakończyliśmy na kilka dni przed gwałtownym wzrostem
zachorowań na koronawirusa. Ograniczenia w realizacji były szczególne, ale udało się!
WDK wzbogacił się o nową tablicę ogłoszeń, a projekt wyróżniono w wydawnictwie LGD.

Z dofinansowaniem pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem"
przystępujemy do realizacji projektu pn. "Nie Damy Się". Przy szczególnych środkach
ostrożności będziemy prowadzić ciekawe zajęcia dla mieszkańców Nietkowa.

Tego nie dało się przeżyć - komarów było wyjątkowo dużo i były bardzo uciążliwe.
Wspólnie z radą sołecką podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie ilości komarów.
Przeprowadziliśmy odkomarzanie terenów wpólnych i ... komarów jest duuuuużo mniej.

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 podpisaliśmy umowę
na reallizację projektu pn. "Zdrowie i Nowoczesność" - przyszło nam realizować ten projekt
w wyjątkowo trudnych warunkach. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy zadanie wykonano.

Kolejne w historii naszego stowarzyszenia walne zebranie sprawozdawcze
miało ciekawe wsparcie medialne. Prezes rozliczył szczegółowo poprzedni
rok finansowy i zarząd otrzymał absolutorium. Planujemy kolejną wycieczkę...

Intensywny rok pracy zakończyliśmy świetną imprezą Sylwestrową.
Przygotowanie WDK wymagało sporo pracy, ale było warto - efekt końcowy
i zadowolone miny uczestników były nagrodą za godziny pracy nad wystrojem.

Umowa trójstronna pomiędzy ZLOP, Gminą Czerwieńsk i Stowarzyszeniem
została podpisana. Na mocy jej zapisów sprzęt i wyposażenie zakupione
w ramach projektu Lepsze Jutro przechodzi na stan naszego Stowarzyszenia.
INFORMACJE o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa:

Adres:                             Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:              stronanietkowa@o2.pl
Konto bankowe:            06 2030 0045 1110 0000 0409 1360                  NIP:  9731021671

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.

Stowarzyszenie należy do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
który ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza!
Wpisz numer KRS:               0000169865
Określ cel szczegółowy:       Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
GALERIA ZDJĘĆ z PROJEKTÓW i WYDARZEŃ:

- Projekt "Nie Damy Się"                - Sylwester-2019                - Projekt "Mały Ratownik"

- Efekty projektu Lepsze Jutro            - Pracownia multimedialna             - Komputery

      - Młodzieżowa Sekcja Filmowa                - Przygotowania do dożynek '2015Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści