luty 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
LUTY 2019

28.02.2019r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

W środę, 27 lutego, obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Przy 100% frekwencji radnych podjęto wiele ważnych dla funkcjonowania naszej gminy decyzji.
Podczas sesji radni dokonali bieżących korekt w budżecie gminy (m.in. zabezpieczono środki na budowę świetlicy w Sycowicach, budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Leśniowie Wielkim oraz doposażenie placów zabaw - w tym placu rekreacyjnego w Nietkowie), zdecydowali o możliwości dokonywania opłat w urzędzie gminy za pomocą kart płatniczych lub telefonem komórkowym (usługa BLIK), przyjęli nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku oraz ustalili zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku.
W toku prac Rada Miejska podjęła również uchwały dotyczące dofinansowania kształcenia nauczycieli, zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy (wybory Sołtysa Nietkowa i rady sołeckiej odbędą się 13 marca, w WDK, o godzinie 17:30), przyjęto nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk, przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wyrażono zgodę na bonifikatę w wysokości 99% od opłat rocznych za trwały zarząd dla Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku (decyzja wpłynie korzystnie na obniżenie opłat za pobyt dziecka w żłobku). Tradycyjnie już treść wszystkich podjętych uchwał jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk w zakładce Prawo Lokalne.
Pewną nowością dla mieszkańców może być transmisja on-line sesji Rady Miejskiej. Obrady są transmitowane "na żywo", a dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym jest możliwy poprzez zakładkę Rady Miejskiej w BIP Gminy Czerwieńsk. Po zamknięciu sesji Rady Miejskiej nagranie jest archiwizowane i również udostępniane w zakładce Rady. Mieszkańcy gminy mogą w ten sposób obejrzeć w szczegółach obrady Rady Miejskiej na poszczególnych sesjach.

25.02.2019r.

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu SENIOR+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że rozpoczyna rekrutację uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku, który będzie mieścił się w Czerwieńsku przy ul. Ogrodowej 3 i funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Dzienny Dom Senior+ rozpocznie swoją działalność w ciągu najbliższych tygodni i będzie ośrodkiem wsparcia dla 15 nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów w wieku 60+ mieszkających na terenie Gminy Czerwieńsk. Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00.
Działanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest wsparcie seniorów przez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ będzie zapewniał ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów.
Decyzje o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ podejmowane będą w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 oraz na stronie www.opsczerwiensk.pl. Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu (68) 321 90 95.

22.02.2019r.

Historia Pawła Kubańskiego

Paweł jest mieszkańcem Nietkowa. Spokojny, uprzejmy, grzeczny - tak określają go sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. Jego historia i walka o powrót do zdrowia jest gotowym scenariuszem filmu. Mama Pawła nigdy nie przypuszczała, że przyszłość syna potoczy się w taki sposób. Ukończył szkoły, zdobył zawód i pracował jako spawacz w zakładzie mechanicznym w Przylepie. Wszystko dobrze się układało.
Niestety, w jego życiu nastąpiła dramatyczna zmiana. 4 lutego 2004r. uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. W jego wyniku Paweł doznał bardzo ciężkich urazów głowy. Skutkiem wypadku była konieczność przeprowadzenia trepanacji czaszki w okolicach lewej skroni, afazja (utrata zdolności mowy) oraz częściowy paraliż prawej strony ciała. Te szczegóły są istotne w kontekście przyszłych wydarzeń…
Trudny powrót do sprawności i samodzielnego funkcjonowania zakończył się częściowym sukcesem. Najbliżsi wiedzieli o szczegółach sytuacji zdrowotnej Pawła i przyczynach decyzji komisji przyznającej mu drugą grupę inwalidzką. Pogoda ducha i optymizm nie opuszczał Pawła. Pomimo tego, że nie było mu łatwo, potrafił odnaleźć się po tych traumatycznych przeżyciach. Wielkim wsparciem dla niego zawsze była i jest mama, która z całych sił dba o syna i mobilizuje go do walki o powrót do zdrowia.
30 grudnia 2018 roku, wieczorem, wracając PKS-em z Zielonej Góry nie zdawał sobie sprawy z tego, że czeka go kolejny cios od życia. W autobusie został brutalnie pobity. Pierwsze uderzenia otrzymał w głowę, z lewej strony, w okolice skroni. Dawne urazy powróciły. Interweniowała Policja, a Paweł został karetką odwieziony do szpitala w Zielonej Górze. Obdukcja lekarska potwierdziła poważne obrażenia: mnogie złamania prawej nogi (gips założony od palców stopy do wysokości kolana), paraliż prawej strony ciała skutkujący niemożnością poruszania się oraz poważnymi zaburzeniami mowy i brakiem kontaktu słownego z otoczeniem, ogólne potłuczenia, liczne sińce i wybroczyny na ciele.
Paweł opuścił szpital 4 stycznia 2019 roku. Od pierwszych dni rozpoczął kolejną już w życiu walkę o powrót do zdrowia i do sprawności. Wierzy, że sprawiedliwość dosięgnie sprawcę pobicia, ale teraz koncentruje się na mozolnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Pomoc rodziny, sąsiadów i znajomych już w pierwszych dniach po powrocie ze szpitala była dużym wsparciem dla mamy, która dzielnie pomaga Pawłowi w codziennym funkcjonowaniu i opiekuje się synem. Stan zdrowia wolno ulega poprawie. Potrzebna jednak jest szybka pomoc specjalistów - fizjoterapeuty, logopedy i psychologa. Rehabilitacja musi być prowadzona mądrze i profesjonalnie. Wszystkie te zabiegi są kosztowne i - ze względu na paraliż pacjenta - muszą być prowadzone w domu. Leczenie szpitalne na oddziale rehabilitacji jest zaplanowane dopiero w sierpniu 2019 roku, a do tego czasu konieczne jest opłacanie wizyt domowych. To przerasta możliwości finansowe rodziny. Potrzebna jest pomoc i ofiarność dobrych ludzi.
Akcja pomocy dla Pawła jest już zorganizowana - ma formę zbiórki pieniężnej. Podajemy link do zbiórki: https://allages.pl/projekt/pawelkubanski1 Widząc orgomne zainteresowanie internautów zamieszczonym materiałem liczymy na zrozumienie, empatię i ofiarność darczyńców.

19.02.2019r.

Kilka ciepłych dni zachęca rośliny do aktywności wiosennej


16.02.2019r.

1% podatku można przekazać dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Po raz pierwszy w historii fiskus wypełni za podatników zeznanie roczne za rok 2018. Na to rozwiązanie czekało wiele osób, dla których wypełnienie PIT-a było sporym problemem. Od 15 lutego 2019r., na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie deklarację wstępnie rozliczoną przez fiskusa. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy też rozliczy się samodzielnie. Wypełniony przez fiskusa PIT zawiera dane, które już przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Oprócz tego w elektronicznym formularzu znajdują się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 proc. podatku. Wszystkie dane można skorygować - np. przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) i koniecznie wskazać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Po wprowadzeniu zmian należy zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To wszystko.
Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się - jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć - jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego trzeba wpisać swoje dane: PESEL (albo NIP i datę urodzenia) kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. Po wpisaniu tych danych uzyskujemy dostęp do swojej deklaracji podatkowej. W ten sposób można skutecznie przekazać 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.

13.02.2019r.

Regulacja studzienek kanalizacyjnych w drodze wojewódzkiej


11.02.2019r.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków

W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nietków. Z ramienia PSP w zebraniu uczestniczył brygadier Maksymilian Koperski, urząd gminy reprezentowała Marianna Ostrowska, a Radę Miejską w Czerwieńsku przewodniczący Krzysztof Smorąg. Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP za 2018 rok. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności OSP w minionym roku. Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 21 członków. W swoim składzie ma też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2018 roku OSP uczestniczyła w 64 akcjach, z których większość to były pożary (53) i likwidacja miejscowych zagrożeń (11). Zdarzył się też jeden fałszywy alarm. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała 3 razy. W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 pogadanki. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu zakupionego przez Gminę Czerwieńsk. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP Nietków udzielono absolutorium za 2018 rok.

08.02.2019r.
Plebiscyt Gazety Lubuskiej na Osobowość Roku 2018
Zakończył się etap wstępny głosowania w plebiscycie Gazety Lubuskiej. Została utworzona zbiorcza lista kandydatów do tego prestiżowego tytułu. Mieszkańcy naszego województwa mogą teraz oddawać swoje głosy w wielkim plebiscycie Osobowość Roku wybierając osoby, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności.
Nominowane osoby, po wyrażeniu zgody na udział w tym plebiscycie, toczą rywalizację w czterech kategoriach: kultura; działalność społeczna i charytatywna; samorządność i społeczność lokalna; biznes. Głosowanie w konkursie potrwa do środy, 20 lutego 2019 roku, do godziny 21:00. Na zwycięzców czekają już statuetki i dyplomy. Laureaci wojewódzcy otrzymają również nagrody specjalne - za I miejsce voucher na naukę gry w golfa na polu golfowym Kalinowe Pola, a za zdobycie miejsca II i III ostatnią książkę Zofii Mąkosy "Wendyjska winnica. Winne  miasto”.
Wśród osób biorących udział w tym plebiscycie jest również mieszkanka Nietkowa - Iwona Klamecka, która nominowana została w kategorii "Kultura". Aktualnie zajmuje 9. miejsce wśród kandydatów w swojej kategorii. Głosowanie odbywa się w formie wysyłania sms-ów na konkretnego kandydata. Udział w głosowaniu jest bardzo prosty - wystarczy wysłać sms-a z kodem kandydata pod wskazany numer. Głosy są zliczane automatycznie, a każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie oddanego głosu oraz dostęp do e-wydania Gazety Lubuskiej. Koszt takiego sms-a jest równy kosztowi gazety i wynosi 2,46 złotych.

05.02.2019r.
Zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie
Spadło trochę śniegu, warto więc przypomnieć podstawowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie. Podobnie jak w latach ubiegłych, zadanie realizuje firma Usługi Transportowe Roman Antkowiak. Firma ta podpisała stosowną umowę z Gminą Czerwieńsk oraz z Zarządem Dróg Powiatowych. Drogę wojewódzką utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak, PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16  godz.; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 godz.; dopuszcza się też przerwy w komunikacji do 24 godz.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 691-362-691. Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż działek gminnych i przystanków autobusowych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy - telefon nr 68 327-85-65. Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, interwencje można zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605 (telefon alarmowy gminy - czynny 24h). Istnieje też możliwość zgłoszenia uwag z wykorzystaniem aplikacji e-usterka (dostępnej na  stronie internetowej Urzędu Gminy) i mailowo na adres gkm@czerwiensk.pl.

02.02.2019r.

Dzisiejsze zmagania drużyn w Turnieju Piłki Siatkowej w Czerwieńsku


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści