kwiecień 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
KWIECIEŃ 2019

27.04.2019r.

Dzienny Dom Senior+ zaprasza na zajęcia

Dzienny Dom Senior+ w Czerwieńsku otworzył drzwi dla mieszkańców gminy. Podczas dni otwartych można było zapoznać się z działalnością Domu, jego specyfiką, a także obejrzeć sale, w których będą prowadzone - dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów - zajęcia. Podopieczni będą mogli brać udział w wielu formach terapii zajęciowej, takich jak: biblioterapia, filmoterapia, kulturoterapia, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zajęcia manualne i socjoterapia (trening prowadzenia rozmów, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich). W ramach terapii będą prowadzone także ćwiczenia usprawniające pamięć, relaksacyjne z ćwiczeniami oddechowymi i warsztaty tematyczne. Seniorom będą proponowane też zajęcia prozdrowotne prowadzone przez pielęgniarkę i ćwiczenia aktywności ruchowej wykonywane pod okiem fizjoterapeuty. Organizowane będą również wspólne wyjazdy.
Uczestnicy zajęć będą brali udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne, oświatowe, sportowe oraz w spotkaniach wspierających integrację międzypokoleniową np. wspólna organizacja świąt i imprez okolicznościowych z najmłodszymi mieszkańcami gminy. Celem tych działań jest stworzenie Dziennego Domu Senior+ dysponującego ofertą dostosowaną do potrzeb współczesnego, aktywnego seniora. Miejsca, gdzie senior będzie mógł aktywnie włączyć się w życie społeczne i kulturalne, rozwijać zainteresowania i pasje, a także pielęgnować przyjaźnie i poznawać nowe osoby.
To już ostatnie dni na złożenie wniosku o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+. Uczestnikiem zajęć może zostać każdy mieszkaniec gminy - również z Nietkowa. Trzeba jedynie zorganizować seniorowi dowóz na zajęcia i powrót z zajęć. Zainteresowanych seniorów (najbliższą rodzinę) zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Można to zrobić do dnia 30.04.2019 roku do godziny 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4.

24.04.2019r.

Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Zostało już tylko kilka dni na przesłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku za 2018 rok. Pierwszy raz w historii fiskus przygotował za podatników wstępne zeznanie roczne. Na to rozwiązanie czekało wiele osób, dla których wypełnienie PIT-a było sporym problemem. Na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie deklarację wstępnie rozliczoną przez fiskusa. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy też rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT zawiera dane, które już przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Oprócz tego w elektronicznym formularzu znajdują się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 procent podatku. Wszystkie dane można skorygować - np. przeznaczyć 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) i koniecznie wskazać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Po wprowadzeniu zmian należy zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To wszystko. Można to zrobić również w sposób tradycyjny, poprzez wpisanie w rubrykach wypełnianego zeznania podatkowego numeru KRS 0000169865 i wskazanie celu szczegółowego: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa.
Tak przekazane środki są następnie wykorzystywane jako wkład własny przy realizacji nowych projektów - np. takiego jak "Mały Ratownik", który Stowarzyszenie realizuje wspólnie z OSP Nietków. Zachęcamy do tej formy wsparcia.

22.04.2019r.

Śmigus-dyngus 2019


19.04.2019r.

Dotarły nagrody dla uczestników projektu Mały Ratownik


18.04.2019r.

Piękne słowo DZĘKUJEMY
Wielki Tydzień i okres świąteczny to w naszej tradycji czas szczególny. Jest to również znakomita sposobność do przekazania podziękowań od Pawła Kubańskiego dla wszystkich osób, które okazały mu pomoc i wsparcie w bardzo trudnym dla niego czasie. Paweł najpiękniej jak potrafi przekazuje podziękowania dla sąsiadów za życzliwość i szybką pomoc, dla członków Parafialnego Zespołu Caritas za troskę, zrozumienie potrzeb i organizację akcji zbiórki środków na leczenie i rehabilitację, a także dla wszystkich osób przekazujących datki na jego dalsze leczenie. Zgromadzone środki są bardzo pomocne w dostępie do profesjonalnej pomocy specjalistów i skutecznej rehabilitacji. Paweł do każdych zabiegów bardzo się przykłada i ćwiczy z wielkim zaangażowaniem. Efekty leczenia są widoczne i pacjent czuje się już dużo lepiej. Wie, że czeka go dużo pracy, ale jest uparty i konsekwentnie pokonuje trudności. Pomoc mieszkańców nadeszła we właściwym momencie. Dalsze leczenie i rehabilitacja - dzięki zgromadzonym środkom - jest już dokładnie zaplanowana. To pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość z nadzieją na powrót do sprawności.
Do podzękowań syna dołącza się Mama Pawła, Pani Stefania. Wsparcie i pomoc jaką otrzymał w ostatnich tygodniach Paweł jej również dodaje sił i nadziei na realny powrót syna do pełnej sprawności. Codzienny uśmiech i niegasnący optymizm to najlepszy sposób na pokonanie trudności. Oboje starają się z całych sił zachować pogodę ducha w tej trudnej sytuacji. Pamiętają również o życzeniach światecznych i za pośrednictwem naszej redakcji - wraz z podziękowaniami - przekazują wszystkim tradycyjne życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa.

16.04.2019r.

Ćwiczenia praktyczne młodych strażaków OSP Nietków


13.04.2019r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2019 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia będzie zależna od programu, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosi w maju br. Aby skorzystać z tego dofinansowania konkretna nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2019 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 30 kwietnia 2019r. (Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059. Wniosek można też pobrać ze strony internetowej Gminy Czerwieńsk.

10.04.2019r.

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego


Już w najbliższą niedzielę rano - 14 kwietnia 2019 r. - odbędą się na rzece Odrze zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie. Zawody te rozpoczynają długo oczekiwany, nowy sezon wędkarski oraz coroczną rywalizację wędkarzy. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od 6:00 do 6:30.
Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2019 koła wędkarskiego SUMIK -
ZAPRASZAMY.


08.04.2019r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Mieszkańców NIetkowa
W piątek, pierwszy raz w historii Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dokładnie rozliczono działalność Stowarzyszenia w roku poprzednim, szczególnie pod kątem działalności finansowej. Wszystkie zrealizowane projekty zostały rozliczone terminowo i bez uwag, a efekty działalności widać szczególnie w WDK. Dokumenty sprawozdawcze zostały elektronicznie złożone w Urzędzie Skarbowym i przygotowane do KRS. Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, że Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie otrzymał absolutorium.
Szybko minęły ostatnie 4 lata. Właśnie tyle trwa kadencja władz Stowarzyszenia. Prezes podziękował działaczom za aktywność, wkład pracy i poświęcony czas na realizację wielu inicjatyw lokalnych dla dobra wspólnego. Przystąpiono do procedury wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. W skład władz na kolejną kadencję weszli: Krzysztof Smorąg (Prezes SMN), Edward Skibiński (Wiceprezes Zarządu), Halina Bryndza (Skarbnik), Beata Śpiewak (Sekretarz). Komisja Rewizyjna działać będzie w następującym składzie: Andrzej Kozak (Przewodniczący), Magdalena Salejko (Sekretarz), Monika Jabłońska (członek komisji). Decyzje walnego zebrania członków Stowarzyszenia zostały sformalizowane i zapisane w formie uchwał.
Na zakończenie zebrania omówiono plany realizacji kolejnych projektów i przedsięwzięć w Nietkowie. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach - również w formie wsparcia innych organizacji działających w Nietkowie. Tak też będzie w kolejnych latach. Wśród najbliższych przedsięwzięć jest projekt Mały Ratownik, wsparcie organizacji Dnia Strażaka, pomoc przy Spartakiadzie Rothenburgów, pomoc w organizacji Flisu Odrzańskiego oraz 20-lecia współpracy z Greifenhain, organizacja wycieczki dla członków Stowarzyszenia (z rejsem po Odrze), projekt dla seniorów - zajęcia w WDK, a także organizacja integracyjnejnego spotkania Sylwestrowego dla mieszkańców. Po twórczej wymianie poglądów i ustaleniu planu działania na 2019 rok walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zostało zamknięte. Podjęte decyzje będą teraz skutecznie wdrażane w życie, a ich efekty wkrótce będą widoczne w Nietkowie.

05.04.2019r.

Ważny komunikat dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły
Szanowni Rodzice, pragnę Państwa poinformować, że 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) prawdopodobnie rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Oznacza to, że w okresie strajku nie będą odbywały się w szkołach zajęcia lekcyjne, nie będzie działała świetlica szkolna, biblioteka i stołówka. Nie będziemy w stanie zapewnić dzieciom opieki w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.
Jeśli do planowanego strajku nie przystąpią wszyscy, zatrudnieni w szkole nauczyciele, postaramy się zorganizować zajęcia opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zorganizujemy również dodatkowe zajęcia w MGOK.
W przypadku odwołania strajku lub możliwości zapewnienia dzieciom opieki będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem dyrektorów szkół oraz informację na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1632). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Proszę Państwa o zrozumienie i wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji.
Z poważaniem
/-/ Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska

04.04.2019r.

Na placu rekreacyjnym zamontowano kolejne elementy


03.04.2019r.

Udany kiermasz ciast na rzecz rehabilitacji Pawła


01.04.2019r.

Rozpoczęły się zajęcia projektu Mały Ratownik


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści