Rothenburgowie - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
"SZLAKIEM ROTHENBURGÓW w GMINIE CZERWIEŃSK"

04.05.2024r.

Arboretum na kilka dni przed rozpoczęciem rewitalizacji


30.04.2024r.
"Rzutem na taśmę" w ostatnich dniach kadencji burmistrz podpisał umowę na rewitalizację arboretum
Informujemy oficjalnie o podpisaniu umowy na realizację zadania o nazwie  „Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. Wykonawcą tego zadania będzie firma TAXUS. Inwestycja otrzymała spore dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.813.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2.297.000,01 zł. Oznacza to, że wkład własny Gminy Czerwieńsk w to zadanie wyniesie 484.000,01 zł.
Arboretum zajmuje powierzchnię ok. 1,9 ha i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wpisem do rejestru zabytków województwa lubuskiego nr L-74 /d. 3363/ z dnia 29.04.1955 r. Teren inwestycji położony jest na fragmencie działki ewidencyjnej nr 340/1 w Nietkowie.
Arboretum otacza z trzech stron las. Od strony północnej granicą jest grobla ziemna, za którą znajdują się pola uprawne i luźna zabudowa wsi Boryń. W części zachodniej arboretum znajdują się pozostałości cmentarza z grobowcem Rothenburgów i dwoma powojennymi grobami.
W ramach inwestycji przewiduje się wycinki drzew i krzewów, budowę ciągów komunikacyjnych, konserwację grobowca, rozmieszczenie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Przewiduje się adaptację części drzew rosnących na terenie arboretum. Ze względu na charakter obiektu, na terenie arboretum lokalizuje się elementy związane z działalnością edukacyjną w zakresie środowiska leśnego i jego ochrony. Dla mieszkańców istotne jest podpisanie umowy z wykonawcą. To oznacza po prostu realizację tej inwestycji. Brawo!

02.10.2023r.

Wielka ofensywa dotacji rządowych dla Gminy Czerwieńsk
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek, 26 września, wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze dofinansowanie w łącznej wysokości przekraczającej 1,8 mld zł otrzyma ponad 3200 samorządowych inwestycji. Wśród nich znalazła się jedna zgłoszona przez Gminę Czerwieńsk. Ta inwestycja to: Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. To świetna informacja dla naszych mieszkańców, bo wieloletnie zabiegi o dofinansowanie rewitalizacji arboretum właśnie zakończyły się sukcesem. Wysokość dofinansowania z programu wynosi 1.813.000,- złotych.
W ostatnich miesiącach trwa swoista ofensywa w zakresie rządowego dofinansowania inwestycji samorządowych. Dotyczy to wszystkich samorządów. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że te działania są związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Ale pal licho! Bez względu na nasze odczucia i poglądy w tej kwestii oczekiwane od wielu lat inwestycje w końcu mogą być zrealizowane, a realizacja ich nie będzie związana ze wzrostem zadłużenia gminy. W naszej gminie drogi, kanalizacja, ujęcia wody czy ścieżki rowerowe nie mają przecież barw politycznych. Przez długie lata będą służyć mieszkańcom i pozytywnie wpływać na tempo rozwoju. Patrząc z perspektywy kilkunastu lat działalności samorządowej, to takiego wysokiego wsparcia finansowego budżetu gminy jeszcze nie było. Powie to każdy, kto podsumuje przekazane dofinansowanie w ostatnim roku - to w sumie kwota mocno przekraczająca 25 mln zł. Począwszy od inwestycji w ujęcie wody dla Czerwieńska (dofinansowanie 3.230.000,- zł), poprzez oczyszczalnię ścieków w Bródkach (dofinansowanie 7.125.000,- zł), budowę Gminnego Centrum Bezpieczeństwa (dofinansowanie 1.940.000,- zł), remont organów kościoła parafialnego w Czerwieńsku (dofinansowanie 520.973,88 zł), remont ulicy Rynek i Rycerskiej w Czerwieńsku (dofinansowanie 559.274,88 zł), remont nawierzchni drogi gminnej nr 001170F od DK nr 32 do m. Sudoł (dofinansowanie 462.135,07 zł), remont chodników na ul. Łężyckiej, Słonecznej i Kukułczej (dofinansowanie 584.353,- zł), budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach modernizacji ul. Sportowej pomiędzy Płotami a Zagórzem (dofinansowanie 196.515,66 zł), a skończywszy na ostatnim rozstrzygnięciu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dofinansowanie 1.813.000,- zł). Do tego należy też pamiętać o rozpoczętej już budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku za ponad 7 mln złotych. Z punktu widzenia stabilności finansów gminy niezmiernie ważne jest też przekazanie kilka tygodni temu naszej gminie dodatkowych dochodów w wysokości 2.744.259,- złotych. We wrześniu podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku te dodatkowe środki na wsparcie naszego samorządu zostały uwzględnione w budżecie gminy i wyraźnie poprawiły możliwości realizacji wydatków.
Te wszystkie kwoty i te wymienione inwestycje robią duże wrażenie. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwiają realizację strategii rozwoju naszej gminy. To dobry czas dla inwestycji gminnych i mocny akcent na podsumowanie zbliżającej się do końca kadencji władz samorządowych.


20.07.2021r.
Ruszyły procedury przetargowe na rewitalizację parku i arboretum
W biuletynie informacji publicznej Gminy Czerwieńsk ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej na realizację zadania pod nazwą: „Zachowanie europejskiego dziedzictwa - rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w Nietkowie”. Po wielu latach projekt ten zyskał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020. Wartość prac szacowana jest na ponad 1 mln 100 tyś. Euro.
Zadanie podzielone jest na dwie części. Jedna część odnosi się do parku, a druga do arboretum.
Przedmiotem pierwszej części zadania jest rewitalizacja terenu parku dworskiego w Nietkowie, położonego na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków. Powierzchnia parku wynosi 2,3 ha. Park dworski w Nietkowie wpisany jest do rejestru zabytków w województwie lubuskim pod numerem 54 z dnia 29.04.1955r. i położony jest na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków.
Teren prac położony jest w zachodniej części wsi Nietków znajduje się na działce ewidencyjnej numer 191/2 obręb 0006 Nietków. Park z trzech stron otoczony jest ulicami - od zachodu ulicą Parkową, od strony północnej ulicą Kasprowicza, a od strony południowej ulicą T. Kościuszki. Od strony wschodniej wzdłuż parku ciągnie się ogrodzenie prywatnej posesji.
W ramach zadania przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie muru monolitycznego, wycinki drzew i usunięcie elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki), budowę ciągów komunikacyjnych, budowę instalacji elektrycznej i sanitarnej, odtworzenie fontann i zabytkowego muru, budowę pomieszczenia technicznego, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.
W części dotyczącej arboretum, które zajmuje powierzchnię ok. 1,9 ha i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wpisem do rejestru zabytków województwa lubuskiego nr L-74 /d. 3363/ z dnia 29.04.1955 r. podaje się, że teren inwestycji położony jest w województwie lubuskim w gminie Czerwieńsk, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 340/1 w Nietkowie, przy drodze między Nietkowem, a wsią Boryń.
Arboretum otacza las z trzech stron. Od strony północnej granicą jest grobla ziemna, za którą znajdują się pola uprawne i luźna zabudowa wsi Boryń. W części zachodniej arboretum znajdują się pozostałości cmentarza z grobowcem Rothenburgów i dwoma powojennymi grobami.
W ramach inwestycji przewiduje się wycinki drzew i krzewów, budowę ciągów komunikacyjnych, konserwację grobowca, rozmieszczenie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Przewiduje się adaptację części drzew rosnących na terenie arboretum. Ze względu na charakter obiektu, na terenie arboretum lokalizuje się elementy związane z działalnością edukacyjną w zakresie środowiska leśnego i jego ochrony. Tyle można wyczytać z krótkiego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.
Z punktu widzenia mieszkańców istotny jest termin składania ofert na realizację tego zadania. Został on określony na 28 lipca 2021r. do godziny 10:00. NIESTETY, PRZETARG NIE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY PODPISANIEM UMOWY. KWOTA OFERTY BYŁA ZBYT WYSOKA.

27.05.2021r.
Tak, to prawda - będzie rewitalizacja parku w Nietkowie i arboretum w Boryniu
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Czerwieńska oficjalnie poinformował radnych o pozyskaniu środków na długo oczekiwane zadanie związane z rewitalizacją parku w Nietkowie oraz arboretum w Boryniu. Złożony przez Gminę Czerwieńsk wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Jego wartość to ponad 1 mln 120 tyś EURO (około 5 mln złotych). Przyznane dofinansowanie to poziom 85% wydatków. Pozostałą kwotę gmina musi zabezpieczyć ze środków własnych.
Na taką wiadomość wielu mieszkańców czekało z wielką nadzieją od kilku lat. Dokumentacja projektowa została wykonana podczas realizacji dużego projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk". To właśnie z tego projektu udało się już zrealizować odnowienie przystani rzecznej na Odrze w Nietkowie, a następnie parku w Laskach. Teraz nadchodzi czas na rewitalizację parku w Nietkowie oraz arboretum w Boryniu. To bardzo dobra wiadomość. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli poszczycić się wspaniałym parkiem i innymi atrakcjami  turystycznymi, które na tereny Nietkowa, Borynia i Lasek przyciągną nowych mieszkańców i wielu  turystów spragnionych wspaniałych widoków i odpoczynku w pięknej  scenerii. O postępach prac z pewnością będziemy informować na bieżąco.

Arboretum oraz Park w Nietkowie

Dzięki zmianie oprogramowania strony oraz pozyskaniu nownych możliwości technicznych w zakresie prezentowania filmów przedstawiamy kolejne efekty prac zrealizowanych w ramach I etapu projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk". Dzisiaj prezentujemy wizualizacje dwóch niezmiernie istotnych dla rozwoju turystyki w naszej gminie historycznych obiektów Nietkowa - Arboretum oraz Parku. Zaprezentowana grafika przedstawia możliwy do zrealizowania wariant odrestaurowania tych obiektów. Każdy, kto obejrzy te filmy musi przyznać, że robią spore wrażenie...


Kliknięcie uruchamia wizualizację

Nietków - przystań rzeczna na Odrze


Od wielu lat staramy się o ożywienie szlaku wodnego na Odrze. Chodzi o wybudowanie na odcinku ponad 200 km Odry piętnastu portów i przystani. Porty już są: w Cigacicach, w Krośnie, w Bytomiu, w Nowej Soli oraz w Głogowie. Teraz przychodzi kolej na przystanie w Siedlisku, Starej Wsi, Bobrownikach, Pomorsku, Krępie, u nas - w Nietkowie, Gostchorzu, Uradzie, Górzycy i Kostrzynie nad Odrą.

Sam pomysł jest ciekawy i prosty. Te rzeczne parkingi mogą powstać w ramach ogólnowojewódzkiego projektu "Lubuskie aktywne i turystyczne". Całość powinna kosztować ok. 3 mln zł, czyli jak łatwo policzyć, na każdą przystań przypada po 300 tys. zł. Jak może wyglądać przystań w Nietkowie można zobaczyć na wizualizacji, która jest efektem realizacji projektu Szlakiem Rothenburgów. Dokumenty już są przygotowane - zbliża się czas realizacji.


Park w Laskach


Redakcja strony wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przesympatycznych mieszkańców Lasek i dlatego zamieszczamy wizualizację kompleksu parkowego znajdującego się w tej miejscowości. Park w Laskach objęty był również projektem "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk".

Z parkiem w Laskach wiąże się odległa historia, sięgająca przynajmniej XVII wieku. W parku znajduje się rzadki i cenny drzewostan przyciągający wzrok turystów. Rozciągający się początkowo na powierzchni 7,14 ha park przetrwał w nienaruszonym stanie do roku 1945. W latach powojennych stracił swoją pierwotną formę i wiele okazów roślinnych. Pośród drzew bez trudu można dostrzec okazały budynek. Jest to dawny budynek gospodarczo-mieszkalny, zwany oranżerią. Jego powstanie datuje się na około 1700 rok. Oranżeria została założona na planie prostokąta i posiada dwie kondygnacje przykryte dachem. Ze środkowej części dachu wysuwa się murowany tambur górujący nad obiektem, kryty stożkowym dachem. W parku możemy też podziwiać fontannę i duży basen wodny, który w ostatnich latach został odrestaurowany.

Podobnie jak w przypadku obiektów w Nietkowie zamieszczona wizualizacja obrazuje możliwy do zrealizowania wariant odrestaurowania tego parku.


Koncepcja rewitalizacji obiektów


Pięknie położone, o ogromnej wartości historycznej i turystycznej, miejsca Gminy Czerwieńsk zasługują na odrestaurowanie i przywrócenie im dawnej świetności. Zadanie to wymaga jednak dużych nakładów finansowych, których nasza gmina samodzielnie nie jest w stanie udźwignąć. Dlatego też przystąpiono do opracowania projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk".


W grudniu 2011 roku przygotowano niezbędną dokumentację aplikacyjną i złożono ją do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Dobrze przygotowany projekt zyskał pozytywną opinię Komitetu Monitorującego w Dreźnie w marcu 2012 roku.

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji rozwojowej na rzecz turystyki trwałej we wspólnym obszarze przygranicznym.

Park Saksoński Gminy Rothenburg O.L.
Konferencja w Nietkowie - cz. 1
Konferencja w Nietkowie - cz. 2
Etap pierwszy to opracowanie kompletnej, wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wykonania pierwszego etapu projektu. Tereny objęte projektem to:
   • Park w Nietkowie,
   • Park w Laskach,
   • Arboretum oraz teren przyległy
   • Przystań rzeczna w Nietkowie na rzece Odrze.Dokumentacja projektowa będzie obejmować:


1) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i urbanistyczno-przestrzennej;


2) wykonanie projektu odrestaurowania wspólnych miejsc historyczno-zabytkowych Rothenburgów, w ramach którego na terenie parków,
   arboretum i przystani rzecznej w Nietkowie należy wykonać następujące działania:


a) zinwentaryzowanie drzewostanu, cieków wodnych oraz małej retencji tj. oczka wodne, fontanna wodna w Laskach i Nietkowie;
b) po przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanie projektu odpowiednich nasadzeń na terenach parków w Laskach, Nietkowie i arboretum;
c) po przeprowadzeniu inwentaryzacji cieków wodnych wykonanie projektu rozwiązań technicznych systemu melioracyjnego;
d) wykonanie projektu ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem;
e) wykonanie projektu tablic informacyjno - promocyjnych, które zostaną zamontowane na terenach objętych restauracją;
f) wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego przystani rzecznej na rzece Odrze wraz z zapleczem turystyczno - rekreacyjnym;
g) wykonanie projektu odtworzenia grobowca Rothenburgów;
h) wykonanie projektu szlaków turystycznych pn. Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk obejmujących obszar przygraniczny terenu
  Gmin Czerwieńsk i Rothenburg Oberlausitz, który powinien przedstawiać ścieżki pieszo - rowerowe do uprawiania turystyki pieszej i
  rowerowej oraz cieki wodne do uprawiania turystyki wodnej;
i) wykonanie inwentaryzacji muru ochronnego Parku w Nietkowie i zaprojektowanie jego odtworzenia;
j) wykonanie badań archeologicznych w miejscach wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.21 maja 2012r. Gmina Czerwieńsk podpisała z Saksońskim Bankiem Odbudowy – Bankiem Wsparcia „SAB” umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Konferencja w Nietkowie - cz. 3


W dniu 9 lipca 2012r. w Domu Kultury w Nietkowie odbyła się konferencja rozpoczynająca pierwszy etap realizacji projektu "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk". Na zaproszenie Burmistrza Czerwieńska przybyło wielu znakomitych gości, reprezentujących między innymi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, władze gminy i wielu, wielu innych.


Uczestnikami konferencji była też delegacja z partnerskiego miasta Rothenburg Oberlausitz, a także zawsze obecny podczas ważnych wydarzeń w naszej gminie Prezes Konwentu Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr” - pan Czesław Fiedorowicz.

Podczas konferencji wygłoszono ciekawe referaty na temat uwarunkowań historycznych, walorów krajobrazowo-przyrodniczych miejsc objętych projektem i regulacjach prawnych związanych z realizacją tego potężnego przedsięwzięcia. Rozmawiano też o sposobach skutecznej realizacji zadań. Po części teoretycznej uczestnicy konferencji udali się na wizytację miejsc objętych projektem. Wszyscy uczestnicy doskonale znali położenie, historię i stan aktualny obiektów - oczywiście każdy w zakresie swojej specjalności zawodowej. Była to więc wyśmienita okazja do wymiany poglądów i dyskusji.

Firma
Palmett Markowe Ogrody Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arbuzowej 14/26, wygrała pierwszy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu pn.: Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk - etap I. Niestety, pismem z dnia 08.08.2012 r. wybrany wykonawca odstąpił od zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postępowanie uległo samoczynnemu zakończeniu.

Wobec powyższego, 30 sierpnia 2012 roku Gmina Czerwieńsk rozpoczęła kolejny raz procedurę przetargową. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upłynął 18 września 2012 roku. Do przetargu kolejny raz przystąpiła firma Palmett Markowe Ogrody Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski s.c. Również tym razem oferta firmy została najlepiej oceniona przez komisję przetargową gminy i ... firma Palmett znów została wybrana do realizacji tego projektu. Termin zakończenia realizacji etapu I projektu pn.: "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk" został określony na dzień 30 czerwca 2013 roku.


4 października strona niemiecka zorganizowała spotkanie robocze przygotowujące do kolejnej konferencji, która ma się odbyć w Rothenburgu Oberlausitz 15 listopada 2012r. Do Rothenburga udała się delegacja z Burmistrzem Czerwieńska na czele. Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta oraz Dyrektor Muzeum. Wszystkie istotne sprawy organizacyjne konferencji zostały omówione.

W dniu 16 października 2012 roku Gmina Czerwieńsk podpisała umowę z Wykonawcą: Palmett – Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski z siedzibą w Warszawie, który w ramach realizacji projektu pod nazwą „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I” odpowiedzialny będzie za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa, Kierunek działań 2.


Po lekkich perturbacjach z wyłonieniem wykonawcy udało się pomyślnie zakończyć ten etap i od jutra ruszają intensywne prace nad realizacją projektu.

Konferencja w Rothenburgu O.L. - zdjęcia

15 listopada 2012 roku przeprowadzono drugą konferencję do projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk - etap I". Miejscem spotkania była sala konferencyjna w Saksońskiej Wyższej Szkole Policyjnej w Rothenburgu O.L. Gospodarzem konferencji była Burmistrz Rothenburga O.L. - p. Heike Böhm.

Delegacja Gminy Czerwieńsk zaprezentowała główne cele i założenia projektu oraz wysłuchała ciekawych wystąpień związanych z turystyką przedstawiciela Starosty Powiatu Görlitz, przedstawiciela Biura Architektury Krajowej Panse, właściciela Wyspy Kultur w Rothenburgu O.L. (bardzo ciekawe pomysły na atrakcyjne wykorzystanie walorów turystycznych), a także właściciela firmy Neisse-Tours. Wszystkim wystąpiemiom przysłuchiwał się uważnie p. Bartłomiej Gasparski, którego firma odpowiada za realizację tego projektu. Ważnym elementem spotkania była też wizyta w odrestaurowanym parku miejskim w Rothenburgu, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z historią parku oraz problemami związanymi z przywróceniem jego historycznego wyglądu.

Plakat informujący o akcji

W ramach realizacji projektu "Szlakiem Rothenburgów w gminie Czerwieńsk - etap I" zorganizowano akcję poszukiwania nieznanych dotąd, historycznych zdjęć, rysunków, obrazków, itp. przedstawiających grobowiec Rothenburgów znajdujący się na terenie arboretum w Nietkowie.

Chodzi o to, aby  jak najdokładniej odtworzyć i zrewitalizować ten obiekt. Za udostępnienie cennych materiałów do wglądu i zrobienie ich kopii przewidziane są upominki. Materiały zostaną zwrócone właścicielom. To może być już ostatnia szansa na przywrócenie historycznego wyglądu tego obiektu. Przeszukajmy nasze domowe archiwa - być może czeka tam sensacja, o której sami nie wiemy. Prośba tylko jest taka, aby zrobić to w miarę szybko.

Wszelkie informacje o materiałach prosimy przekazywć do p. Sołtys Nietkowa lub do Urzędu Gminy (pokój 106).

Luty 2013: Zakończone już zostały prace inwentaryzacyjne na obiektach, wykonane zostały szczegółowe mapy, a także przygotowane wszelkie wnioski formalne niezbędne do projektowania. Firma Palmett - Markowe Ogrody s.c. przygotowała też wstępne koncepcje zagospodarowania terenów na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych. Niestety niewyjaśnione stosunki własnościowe dotyczące niktórych terenów blokują dalszy postęp prac. Konserwator Zabytków nieustanie przesuwa wydanie swoich wytycznych. Trwa to już od początku rozpoczęcia prac nad projektem i również mocno utrudnia przygotowanie ostatecznych rozwiązań. Firma Palmett jest w stałym kontakcie z naszym Urzędem Gminy, a postępy prac - zgodnie z umową - raportowane są systematycznie. Mamy więc nadzieję, że termin realizacji projektu zostanie dotrzymany.

Marzec 2013: Czas szybko płynie, a firma Palmett - Markowe Ogrody s.c. energicznie pokonuje występujące trudności i sprawnie realizuje swoje zadania w ramach projektu "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk - etap I". Aktualnie wiele spraw poszło znacznie do przodu - przede wszystkim w kwestiach własnościowych oraz wytycznych konserwatorskich. Realizacja projektu nabrała więc tempa i nie ma zagrożeń w zakresie dotrzymania terminu jego realizacji. Firma wywiąże się z umowy do końca czerwca 2013r.
Ponawiamy apel wykonawców:
poszukują oni nieznanych dotąd, historycznych zdjęć, rysunków, obrazków, itp. przedstawiających grobowiec Rothenburgów rozebrany w latach 70-tych. Chodzi o to, aby  jak najdokładniej odtworzyć i zrewitalizować ten obiekt. Za udostępnienie cennych materiałów do wglądu i zrobienie ich kopii przewidziane są upominki, a materiały zostaną zwrócone właścicielom.

W dniu 10 kwietnia 2013 roku, na wspólne zaproszenie Burmistrza Rothenburg O.L. i Burmistrza Czerwieńska, delegacja mieszkańców naszej gminy uczestniczyła w wizytacji miejsc o bogatych walorach krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Rothenburg O.L. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”.


W programie było między innymi zwiedzanie Wyspy Kultur, pobyt na przystani rzecznej Neiße-Tours, atrakcje miejscowości Geheege
dział wodny, a także pobyt w stadninie koni Heyne w Uhsmanndorf.


Z prawdziwą przyjemnością wszyscy uczestnicy wyprawy mieli możliwość zobaczyć w jaki sposób można wykorzystać miejscowe atuty i przekształcić je w atrakcje turystyczne. Podobne szanse ma nasza gmina. Czy zostaną one wykorzystane? Czas pokaże… Projekt „Szlakiem Rothenburgów” jest bez wątpienia krokiem w dobrym kierunku.

Minął równo rok od pierwszej konferencji, a już we wtorek - 9 lipca 2013 roku - uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym realizację projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk - etap I".


Ostatnią konferencję w ramach etapu I otworzyła i sprawnie poprowadziła Dyrektor MGOK w Czerwieńsku. W trakcie spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchania ciekawych wystąpień - szczególnie p. Bartłomieja Gasparskiego, przedstawiciela biura projektowego Palmett Markowe Ogrody - które w dużym stopniu przybliżyły osobom obecnym na konferencji to, co w ramach etapu I tego projektu zostało wykonane. Zaprezentowany został zakres wykonanych prac, a jedną z ciekawostek jest fakt, że przy tym projekcie pracowały 52 osoby(!).

Zgodnie z zasadami projektów dofinansowywanych z UE każda konferencja była dokumentowana - z tych materiałów powstał ciekawy film, który zaprezentował przybyłym gościom autor - przedstawiciel firmy Exos Music - p. Mieszko Sibilski. Gości też było sporo, bo realizacja tak obszernego przedsięwzięcia wymagała współdziałania wielu urzędów i instytucji. Działania były również wspierane przez władze zaprzyjaźnionej gminy Rothenburg O.L.

Na zakończenie zasłużone słowa podziękowań padły pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego projektu. Mamy nadzieję, że już za kilka lat będziemy mogli poszczycić się wspaniałymi parkami i innymi atrakcjami turystycznymi, które na tereny Nietkowa i Lasek przyciągną wielu turystów spragnionych wspaniałych widoków i odpoczynku w pięknej scenerii.


Czekamy więc na etap realizacji projektu w praktyce...


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści