listopad 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
LISTOPAD 2018

30.11.2018r.
"Nad dachami Paryża" - finał programu Równać Szanse

27.11.2018r.
Spektakl finałowy projektu "Co nam w duszy gra..."
Młodzież uczestnicząca w ogólnopolskim programie Równać Szanse '2017 realizuje swoje zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Młodzi ludzie mierzą się ze swoimi zadaniami i pojawiającymi się trudnościami. Realizacja projektu powoli dobiega już końca. Ostatnim jego elementem jest spektakl, którego przygotowanie trwa już od dłuższego czasu.
29 listopada, o 17:30 zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie właśnie na ten spektakl grupy młodzieżowej zrealizowany w ramach projektu "Co nam w duszy gra...". To podsumowanie 1,5-rocznego projektu i prowadzonych zajęć z jego uczestnikami. Po spektaklu będzie czas na "popołudniową herbatkę" i słodki poczęstunek.
Projekt okazał się dużym wyzwaniem. Było sporo pracy przy realizacji harmonogramu - wyjazdy do teatru na zajęcia warsztatowe z aktorami, przygotowania do kiermaszu wielkanocnego, zajęcia kulinarne, ścieżka historyczna i spektakl finałowy. Kolejne etapy projektu zostały zrealizowane i z dumą można patrzeć na to, co zostało zrobione.

24.11.2018r.
Nowe wyposażenie jednostek OSP w Gminie Czerwieńsk
23 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku Burmistrz Piotr Iwanus w obecności Dyrektor Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze mł. bryg. Piotra Jankowieckiego, Z-cy Komendanta Miejskiego bryg. Maksymiliana Koperskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Smorąga i Komendanta Gminnego OSP dh. Jerzego Kuczaka uroczyście przekazał jednostkom OSP sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I, Priorytetu IIIB i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP w Nietkowie zakupiono: agregat hydrauliczny P 630 SG, rozpieracz ramieniowy Sp 555, nożyce hydrauliczne S 312, a także zestaw węży hydraulicznych 10mx2.
Koszt całkowity tego zadania wyniósł 90.640,- zł, a dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 89.733,60 zł. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

22.11.2018r.
Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej w Czerwieńsku na dzień 21 listopada 2018 r. na godz. 10:00. Frekwencja na tej sesji wyniosła 100%. Nowowybrani radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające wybór w wyborach samorządowych i złożyli ślubowanie. Głównym celem sesji inauguracyjnej było rozpoczęcie kadencji oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych Przewodniczącym Rady Miejskiej w  Czerwieńsku jednomyślnie został wybrany radny z Nietkowa - Krzysztof Smorąg. Wybrano także  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Funkcję tą będzie sprawował radny  Henryk Góralczyk.
Piotr Iwanus - Burmistrz Czerwieńska wybrany na kolejną kadencję - również otrzymał zaświadczenie o wyborze. Zaraz potem złożył ślubowanie i tak, zgodnie z wolą wyborców, władze samorządowe VIII. kadencji w Gminie Czerwieńsk rozpoczęły pełnienie swoich obowiązków.
Rada Miejska rozpoczyna swoją działalność w sytuacji zmian organizacyjnych wynikających z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Pierwsze zmiany widoczne już były na sesji inauguracyjnej. Przebieg obrad był transmitowany on-line oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Głosowania nad uchwałami są jawne i imienne, a wyniki głosowań niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. Zgodnie z ustawą powstanie dodatkowa komisja rady - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zmieniają się zasady składania interpelacji i zapytań radnych oraz ich uprawnienia kontrolne. Każdego roku radni będą też rozpatrywać "Raport o stanie gminy", w którym Burmistrz Czerwieńska będzie podsumowywał swoją działalność w roku poprzednim. Radnych czeka sporo pracy, bo w biurze rady leży już budżet gminy na rok 2019. Trzeba sprawnie przeprowadzić prace legislacyjne i dokonać analizy złożonych dokumentów. Życzymy sukcesów w trudnej pracy na rzecz wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy.

19.11.2018r.
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły

17.11.2018r.
Zakończenie rundy jesiennej ODRY Nietków

13.11.2018r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Informujemy, że w listopadzie na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić najlepiej dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest w piątek, 23 listopada 2018 roku.
Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej mówiąc to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. MPSZOK jest czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 13:00 do 16:00.

10.11.2018r.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Gminie Czerwieńsk

09.11.2018r.
Warto było to zobaczyć
Kto nie skorzystał z zaproszenia na patriotyczny koncert muzyczno-poetycki niech żałuje. Było to rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole z wyjątkową oprawą. Uczniowie zaprezentowali mieszkańcom piękną lekcję pamięci o fundamentach naszej państwowości. To była prawdziwa lekcja patriotyzmu. Licznie przybyli goście i mieszkańcy NIetkowa z ogromną przyjemnością obejrzeli artystyczne prezentacje uczniów. Ta akademia na długo pozostanie w naszej pamięci - to świetny początek radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie spisali się na medal, ale podziękowania nie mogą się na tym skończyć. Wiemy, że w organizację tej imprezy byli zaangażowani wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Wasz wysiłek doceniali wszyscy obecni na tym koncercie. Wykonaliście razem świetną robotę i możecie być z siebie dumni. My, mieszkańcy, dziękujemy Wam za ten wysiłek.

07.11.2018r.
Patriotyczne pieśni w naszym Domu Kultury
Już w najbliższą niedzielę - 11 listopada - od godziny 6:05 reportażu z przebiegu tego patriotycznego wydarzenia w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie będzie można wysłuchać w lokalnej stacji Radia ZACHÓD w audycji redaktora Donata Linkowskiego w ramach cyklu "Ziemia i Pieśń". Będą tam obszerne fragmenty wykonywanych wspólnie pieśni, a także rozmowy z uczestnikami wydarzenia i jego organizatorkami.
Mimo wczesnej godziny emisji zachęcamy do wysłuchania tej audycji - szczególnie tych, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu kulturalnym.

05.11.2018r.
Zaproszenie na koncert muzyczno-poetycki do szkoły
Od poniedziałku w szkole realizowany będzie projekt edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wolność, godność, solidarność” bardziej znany jako „Niepodległa”. Tym samym nasza szkoła znalazła się w gronie 257 szkół w kraju i 14 w województwie lubuskim, które otrzymały dofinansowanie do swoich działań związanych z organizacją wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. (szczegółowy program)
To wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole będzie miało też wyjątkową oprawę. Codziennie będą odbywać się różne przedsięwzięcia: debaty, quizy, wystawy, gry terenowe, występy, kulinarne prezentacje i biegi dla Niepodległej. Szkoła otrzymała dotację w kwocie 7.400 zł, więc najbardziej wyróżniający się uczniowie pojadą na wycieczkę "patriotycznym szlakiem" do Warszawy. W czwartek, 8 listopada, o 11:00 zapraszamy do szkoły rodziców i mieszkańców Nietkowa i Lasek na uroczystą akademię -  Koncert muzyczno-poetycki z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu naszych uczniów.                                                            Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas

03.11.2018r.
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku kadencji 2014-2018
Na wniosek Burmistrza Czerwieńska, w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, została zwołana ostatnia już w mijającej kadencji samorządu gminnego sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przyśpieszony termin sesji został spowodowany oficjalnym stanowiskiem Komisarza Wyborczego, który co prawda potwierdził, że kadencja władz samorządowych kończy się z dniem 16 listopada 2018 roku, ale jednocześnie przypomniał, że w ciągu 14 dni od terminu przeprowadzenia wyborów wygasa mandat radnych dotychczasowych. Tak więc sesja Rady Miejskiej musiała się odbyć do dnia 4 listopada br. Tematyka podejmowanych uchwał była ściśle związana z przyszłorocznym budżetem, stąd decyzja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Jedrasa o zwołaniu sesji w dniu 2 listopada.
Była to sesja szczególna, bo ostatnia już w kadencji 2014-2018. Przedłożone przez Burmistrza Czerwieńska projekty uchwał zostały przez Radę Miejską przyjęte jednogłośnie. Są to ważne uchwały finansowe, bo z jednej strony dotyczą planowania budżetu gminy na przyszły rok, a z drugiej - dotyczą wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Spośród podjętych uchwał najistotniejsze dla mieszkańców są dwie: 1. - w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej; 2. - w sprawie wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Stawki opłat za śmieci od 2013 roku były utrzymywane na tym samym poziomie i w tym roku trzeba było je podnieść - w umiarkowanym stopniu, ale od 01. stycznia 2019 roku będzie to znaczny wzrost opłat. Szczegółową treść uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. My zamieszczamy linki do treści tych uchwał (wystarczy "kliknąć" podkreślony tekst). Rada Miejska dokonała też bieżących przesunięć w tegorocznym budżecie gminy, uchwaliła konieczne modyfikacje uchwał w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku i w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podjęto też uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk.
Po zakończeniu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras podziękował wszystkim radnym za dobrą współpracę w ostatnich 4 latach i podsumował swoją działalność w Radzie Miejskiej przez ostatnie 16 lat. To była ostatnia sesja Rady pod jego kierownictwem. Radni podziękowali Przewodniczącemu za umiejętne kierowanie pracami Rady przez cztery kadencje, umiejętność osiągania kompromisów, łagodzenia konfliktów i stały rozwój naszej gminy zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju. Podziękowania za dobrą współpracę złożył też Przewodniczącemu Leszkowi Jędrasowi Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.

01.11.2018r.
Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu w Nietkowie

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści