marzec 2020 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

MARZEC 2020

30.03.2020r.
Zbliżające się Święta Wielkanocne będą wyjątkowe
Święta Wielkanocne 2020 zbliżają się wielkimi krokami. Niestety, w tym roku będą inne niż zwykle, a wszystko za sprawą globalnej pandemii koronawirusa. Niewykluczone, że to właśnie w okresie Wielkanocy 2020 w Polsce nastąpi szczyt zachorowań na COVID-19. To bardzo prawdopodobne - jak więc będzie wyglądać Wielkanoc 2020?
Kościół znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Papież będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerokiego udziału wiernych. Z powodu pandemii koronawirusa, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało wskazania dla biskupów na najbliższe tygodnie. Znajduje się w nich szereg zmian, które sprawią, że Wielkanoc 2020 będzie zupełnie inna niż dotychczasowe.
Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane. Zaleca się odpuszczenie obrzędu umywania nóg w Wielki Czwartek, powinno się też pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej - Episkopat zachęca do udziału w celebracjach, które nie są jednak nakazane. Nie zaleca się organizowania święcenia pokarmów. Oznacza to, że tradycyjnej święconki nie będzie. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Wielkanoc 2020. Można jednak skorzystać z transmisji w telewizji, radiu lub internecie.
Działania przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 sprawiają, że zbliżająca się Wielkanoc nie będzie taka jak wszystkie dotychczasowe…

27.03.2020r.
Narasta zagrożenie koronawirusem
Wzrasta ilość zachorowań. W całym kraju wprowadzono kolejne obostrzenia, które dotyczą m.in. transportu zbiorowego (co drugie miejsce ma być zajęte), zgromadzeń - nie więcej niż 2 osoby (za wyjątkiem rodzin), do pracy mają chodzić tylko osoby, które nie są w stanie wykonywać jej zdalnie, w obrzędach religijnych może uczestniczyć do 5 osób.
Przemieszczanie się ograniczamy do drogi do/z pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem i niezbędnych spraw życia codziennego (zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi). Dzieci i młodzież przebywają w domach.
Od 24 marca do odwołania obowiązuje zakaz użytkowania publicznych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie gminy Czerwieńsk. Do 31 maja 2020 roku odwołuje się też na terenie naszej gminy wszystkie imprezy masowe (sportowe, okolicznościowe, pokazy, wystawy, koncerty).
Kwalifikacja wojskowa, która miała odbyć się w dniach od 27 marca do 1 kwietnia 2020 roku, została odwołana.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku uruchomił dyżur dla osób potrzebujących pomocy i będących w kwarantannie. Dyżur pełniony jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej od godz. 7:30 do godz. 19:00 od poniedziałku do niedzieli pod numerem telefonu (68) 327 83 37. W przypadku, kiedy w obecnej sytuacji epidemiologicznej grupa wiekowa 60+, osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, mają trudność w realizowaniu podstawowych potrzeb z obawy przed koronawirusem, prosimy o kontakt pod wskazany numer telefonu, w celu udzielenia stosownej pomocy.
Przestrzegajmy wspólnie zaleceń władz i lekarzy - zostańmy w domach, bo to jedyny sposób na odpowiedzialne wsparcie walki z koronawirusem.

24.03.2020r.
Dmuchamy na zimne - zagrożenie jest poważne

21.03.2020r.

Wykorzystujmy e-usługi Gminy Czerwieńsk


Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej są sporym utrudnieniem dla mieszkańców. Musimy więc wykorzystywać możliwości komunikacji elektronicznej, dostępne e-usługi oraz możliwość kontaktu telefonicznego z urzędnikami. Bezwzględne przestrzeganie ograniczenia kontaktów społecznych jest warunkiem sukcesu działań, których skala przekracza wszystkie dotychczasowe. Takiej izolacji wymaga jednak walka z epidemią koronawirusa COVID-19.

W naszej gminie zostały skutecznie wdrożone e-usługi i mieszkańcy mają możliwość korzystania z następujących usług: e-podatki, e-śmieci, e-usterka, e-biblioteka, e-Czerwieńsk oraz ewidencja gruntów.

e-podatki to portal podatkowy umożliwiający udzielenie informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do Gminy dla osób fizycznych i prawnych. Daje on możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Możliwe jest również opłacenie wybranych należności przez Internet.
e-śmieci to portal służący do rejestracji deklaracji i opłat za wywóz nieczystości.
e-usterka to portal pozwalający zgłosić mieszkańcom usterki drogi lub innego zdarzenia związanego z uszkodzeniami. To bardzo prosta w użyciu i przydatna usługa. Możemy w niej dołączać zdjęcia wykonane telefonem komórkowym.
e-biblioteka - portal umożliwiający szybkie przeszukiwanie katalogów wszystkich bibliotek - w Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim oraz w Płotach. Umożliwia ponadto zamawianie, rezerwowanie i wypożyczanie książek.
e-Czerwieńsk to aplikacja mobilna umożliwiająca informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach, a także służąca do przekazywania komunikatów (np. o zagrożeniach kryzysowych).
ewidencja gruntów jest aplikacją umożliwiającą uwidocznienie na portalu mapowym informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualnych punktów adresowych oraz przebiegu dróg z informacją o właścicielu. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w układzie dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów.

Dzięki wdrożonym e-usługom i komunikacji elektronicznej (np. e-mail) konieczność obecności w urzędzie może zostać zredukowana do minimum. Zachęcamy do korzystania z takiej formy komunikacji z Urzędem Gminy w Czerwieńsku.


18.03.2020r.
Podobno wiosenne kwiaty odstraszają koronawirusa

16.03.2020r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale bieżące funkcjonowanie gminy przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo za miesiąc na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę PREZERO. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 25 kwietnia 2020 roku.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 12:00 do 15:00.

13.03.2020r.
Dalszy remont kościoła pod znakiem zapytania
Pierwszy etap remontu naszego kościoła dobiegł końca. Dotacja została należycie i zgodnie z przepisami rozliczona. Z nadzieją został złożony kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) o dofinansowanie drugiego etapu remontu. Niestety nie uzyskał on akceptacji i dotacji MKiDN. W tym stanie rzeczy złożone zostało odwołanie od decyzji komisji weryfikacyjnej z wnioskiem o ponowne rozważenie możliwości wsparcia remontu. Oto treść:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie usunięcia stanu awaryjnego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Nietkowie. W imieniu wszystkich mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia z Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku przesyłamy serdeczne podziękowania dla Pana Ministra wraz z wyrazami wdzięczności i uznania za okazane w ubiegłym roku pomoc i wsparcie przy realizacji pierwszego etapu remontu kościoła w Nietkowie. Wyremontowano grożący zawaleniem dach, naprawiając jego konstrukcję i wymieniając pokrycie.
Kościół w Nietkowie posiada wyjątkowe znaczenie dla nas, mieszkańców Nietkowa oraz wiosek okolicznych. Tutaj odbywają się Msze Święte oraz nabożeństwa religijne. Tutaj mają miejsce koncerty, spotkania mieszkańców wsi oraz przeżywane są wszystkie uroczystości o znaczeniu narodowym. Nasz kościół był, jest i będzie głównym centrum życia społecznego i religijnego Nietkowa, Lasek i Borynia. Kościół jako zabytek posiada wyjątkową, choć ukrytą pod warstwą współczesnych tynków i farb wartość architektoniczną i jest cennym obiektem dziedzictwa Europy. Chcemy tą wartość odsłonić i oddać Polsce i Europie.
Niestety nasza świątynia od wielu już lat znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym. Choć na miarę swoich możliwości mieszkańcy dokonywali samodzielnie bieżących napraw i remontów, wielkość niezbędnych na ten moment nakładów, jak i konieczność sprostania wysokim wymaganiom konserwatorskim zmusza mieszkańców do szukania pomocy zewnętrznej.
W dalszym ciągu w złym stanie technicznym znajduje się wieża kościoła. Przecieka pokrycie hełmu wieży, a jego podstawa ulega degradacji, co w konsekwencji może spowodować przechylenie się lub przewrócenie szpicy wieży. Butwieją krokwie oraz elementy zamocowania hełmu w koronie wieży. Niezbędna jest wymiana instalacji odgromowej wieży, co zagraża bezpieczeństwu pożarowemu całej świątyni. Parafia na miarę swoich możliwości stara się dbać o powierzone jej dziedzictwo kulturowe. Dzięki zabiegom parafii udało się opracować inwentaryzację kościoła, dokumentację projektową. Wykonano badania konserwatorskie, kwerendę historyczną oraz badania georadarowe. W trakcie prac w roku 2019 parafia zapewniła wymagane do realizacji remontu nadzory: projektowy, konserwatorski, budowlany oraz zapewniła wkład własny do zadania. Koszty te, przekraczają na ten moment 100 tys. zł. Środki te udało się zebrać lub pozyskać dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i staraniom mieszkańców parafii. Uprzejmie prosimy o pomoc w kontynuacji dzieła ratowania naszej świątyni.
Mieszkańcy Nietkowa, Lasek i Borynia z Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Czerwieńsku

10.03.2020r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu


W 2020 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia będzie zależna od programu, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosi w kwietniu br. Aby skorzystać z tego dofinansowania konkretna nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy.


Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2020 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 30 marca 2020 roku. (Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 9). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059. Wniosek wraz z klauzulą RODO można też pobrać ze strony internetowej Gminy Czerwieńsk.

07.03.2020r.
Pożary sadzy w kominach
W piątek doszło do dwóch pożarów sadzy w kominach na terenie naszej gminy. Jeden w Czerwieńsku, drugi w Nietkowie. Koniec sezonu grzewczego jest już coraz bliżej, ale strażacy wciąż mają pełne ręce roboty.
Do pierwszego zdarzenia doszło 6 marca, po godzinie 12:15. Dyżurny Stanowiska Kierowania strażaków otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Składowej w Czerwieńsku. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej z Zielonej Góry oraz miejscową OSP i strażaków wojskowych. Po przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, że zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Szybko i skutecznie pożar ugaszono.
Kolejny, niemalże identyczny pożar wybuchł w domu przy ul. Kościuszki w Nietkowie. Chwilę przed godziną 14:00 pod wskazany adres przybyły trzy zastępy gaśnicze oraz drabina mechaniczna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie odnotowano również większych strat materialnych. Strażacy sprawnie dogasili zarzewia ognia i oczyścili komin. Po wszystkim całość została sprawdzona przy użyciu kamery termowizyjnej. Akcja została przeprowadzona skutecznie.
Strażacy przypominają, że główną przyczyną takich pożarów w budynkach mieszkalnych jest brak czyszczenia przewodów kominowych lub palenie mokrym drewnem czy nawet śmieciami. Dla własnego bezpieczeństwa warto pamiętać o przeglądach przewodów kominowych w naszych domach.

05.03.2020r.
Będą zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
6 września 2019 weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadziła sporo istotnych zmian związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Znowelizowane przepisy - z pewnymi wyjątkami - weszły już w życie. Kluczowe znaczenie ma jednak art. 9 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym Rada Miejska zobowiązana jest dostosować uchwały wydane przed dniem 6 września 2019r. do znowelizowanych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej - tj. do 5 września 2020r.
Ustawodawca wprowadził bezwzględną segregację odpadów komunalnych, co oznacza, że mieszkańcy nie mogą już zbierać odpadów komunalnych w sposób zmieszany. Każdy mieszkaniec musi segregować odpady. Segregacja odpadów dotyczy także nieruchomości niezamieszkałych. Rada Miejska w Czerwieńsku w drodze uchwały określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wysokości nie niższej niż 2-krotna wysokość i nie wyższej niż 4-krotna wysokość stawki), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia, że na danej nieruchomości nie jest prowadzona prawidłowo segregacja odpadów komunalnych naliczona będzie stawka podwyższona.
Kolejną zmianą są zwolnienia właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele takich nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika zwolnieni będą w części z opłaty za bioodpady - w wysokości jaką uchwali Rada Miejska w Czerwieńsku. Jednocześnie informujemy, że w takim przypadku nie będzie już możliwości otrzymywania worków na bioodpady i będą prowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie stanu technicznego zgłoszonego kompostownika. Ustawodawca określił także sposób wyliczenia stawki za pojemnik, worki oraz stawki opłaty od mieszkańca. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe stawki za pojemniki i worki dla nieruchomości niezamieszkałych ulegną zmianie. Bardzo prawdopodobne jest, że zmianie ulegnie także miesięczna stawka opłaty od mieszkańca.
Gmina Czerwieńsk dokładnie analizuje jaki wpływ będą miały zmiany ustawy na system funkcjonujący w naszej gminie oraz na obowiązujące stawki opłat, a o zmianach będziemy informować na bieżąco. Ochrona środowiska wymaga zdecydowanych działań, a wszystko zaczyna się w naszych domach.

02.03.2020r.
Ten zakręt na ul. Kasprowicza jest bardzo niebezpieczny

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści