czerwiec 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

CZERWIEC 2024

29.06.2024r.

Mimo upału roboty drogowe na osiedlu Kościuszki 127 posuwają się do przodu


27.06.2024r.
Maraton wyborczy powoli dobiega końca - zbliżają się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Nietkowa
W wielu gminach proces wyłaniania nowych władz lokalnych dobiegł już końca. Troszkę inaczej jest w Gminie Czerwieńsk. Zgodnie ze Statutem Gminy oraz statutami poszczególnych sołectw Gminy Czerwieńsk wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska na dzień przypadający w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia oficjalnego ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania.
Zgodnie z przyjętą jednomyślnie na sesji w dniu 26. czerwca uchwałą Rady Miejskiej wybory sołtysa i rady sołeckiej w Nietkowie zostaną przeprowadzone w dniu 28. sierpnia 2024 roku o godz. 17:00 w naszym Domu Kultury. W uchwale Rady Miejskiej podany też jest porządek zebrania wyborczego oraz harmonogram zebrań w całej gminie. Zgodnie z art. 36. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Te wybory w sołectwach będą już ostatnim elementem maratonu wyborczego.
O tym jak ważne są to wybory nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przeprowadzenie wyborów w sierpniu ma na celu umożliwienie nowo wybranym władzom sołectw właściwe przygotowanie wniosków o fundusz sołecki na rok 2025. Tak więc zmiany władz powinny też dotyczyć osoby sołtysa, bo to od niego zależy sposób realizacji zadań w sołectwie, a także przygotowanie propozycji zadań do realizacji w nadchodzącym roku. Oczywiście zadań do realizacji sołtys ma dużo więcej i są one szczegółowo opisane w statucie sołectwa Nietków, ale te są najpilniejsze, bo do końca września musi być przeprowadzone kolejne zebranie mieszkańców i podjęta uchwała w sprawie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego na 2025 rok. Warto więc zastanowić się na kandydatami do tej funkcji tak, aby nie budzili oni kontrowersji. Dotychczasowa sołtys Nietkowa komunikuje mieszkańcom od dłuższego czasu, że nie będzie się już ubiegać o tą funkcję na kolejną kadencję. Trzeba się dobrze zastanowić, bo wybory odbędą się już za 2 miesiące.

24.06.2024r.
Podczas pikniku park w Nietkowie tętnił życiem       - zdjęcia z imprezy dostępne w galerii
Takich imprez plenerowych już w zasadzie się nie organizuje. Ogromny wysiłek podczas przygotowań oraz załatwiania spraw organizacyjnych jest powodem powolnego zanikania takich inicjatyw społecznych. Tym razem jednak udało się całość przedsięwzięcia skutecznie przeprowadzić. Dzięki uporowi i wielkiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa rodzinny „Piknik w Nietkowie” został skutecznie przeprowadzony. 22. czerwca przekonali się o tym mieszkańcy Nietkowa oraz przybyli goście.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych cały sprzęt i stanowiska zostały perfekcyjnie przygotowane. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale nagrodziła nasze wysiłki od sobotniego południa. Gdy rozpoczęliśmy piknik zaczęło się przejaśniać i w końcu wyszło słońce. Wszyscy na to czekaliśmy. Występy dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej w Nietkowie odbyły się w dobrych warunkach, co dokumentują zdjęcia z tej imprezy. Były śliczne piosenki i tańce. Szczególnie miło przyjęty był taniec z sercami dedykowany rodzicom. Przekazujemy podziękowania dla p. Gosi Kozłowskiej, p. Iwony Smorąg, p. Marzeny Majorczyk oraz p. Iwony Klameckiej za piękne przygotowanie występów dzieci. Wielkim zainteresowaniem uczestników pikniku cieszył się również punkt szkoleniowy OSP Nietków. Mieszkańcy mogli się tam doszkolić i przypomnieć sobie podstawowe zasady związane z pomocą przedmedyczną, były przygotowane fantomy do treningu zasad resuscytacji, pokaz działania urządzenia AED, pokaz wyposażenia indywidualnego strażaków, a także - co spotkało się z wielkim zainteresowaniem dzieci – pokaz wozu strażackiego, jego wyposażenia specjalistycznego i łodzi, która jest na wyposażeniu naszej OSP. Współpraca ze strażakami dla organizatorów była wielką przyjemnością, bo to służba, której nie trzeba niczego powtarzać dwa razy. Poczynione ustalenia na etapie planowania imprezy zostały przez strażaków zrealizowane perfekcyjnie. Możemy być dumni, że OSP Nietków wspiera takie społeczne inicjatywy.
Oddzielnego omówienia wymaga działalność animatorów zabaw dla dzieci. Tego zadania podjęła się p. Olga Wierzbicka z zespołem. To doświadczona animatorka, pełna humoru, energii i pomysłów do zabawy z dziećmi. Rodzice i dzieci byli zachwyceni sposobem realizacji konkurencji i zabaw z dziećmi. Program zabaw połączony był z atrakcyjną dla dzieci, ciekawą oprawą muzyczną. Ze strony organizatorów również słychać było słowa zadowolenia i podziwu dla sposobu kontaktu z dziećmi, artystycznego malowania buziek, ciekawych konstrukcji z balonów i nieograniczonego dostępu do dmuchańców oraz pysznej waty cukrowej. Tego potrzeba na rodzinnej imprezie plenerowej. Dla głodnych i spragnionych czynny był punkt gastronomiczny z pysznymi, domowymi ciastami, lodami, napojami, frytkami i kiełbaskami z grilla. Wszystko było podane z uśmiechem i niepowtarzalnym wdziękiem.
Nie zabrakło też naszego flagowego zespołu NIETKOWIANKI. Zespół gwarantuje zabawę na najwyższym muzycznym poziomie. Energetyczny i pełen perfekcjonizmu występ dał mieszkańcom wiele radości. Utwory zespołu z przyjemnością były wysłuchane przez uczestników pikniku i były nagradzane gromkimi brawami. Z wielką przyjemnością informujemy, że NIETKOWIANKI wystąpiły charytatywnie dla naszej lokalnej społeczności. Organizacyjnie cały program został zrealizowany zgodnie z projektem, który zyskał dofinansowanie z Gminy Czerwieńsk. To ważne wsparcie pomogło spiąć finansowo wszystkie przedsięwzięcia, a osobisty udział p. Burmistrz Agaty Olejniczak potwierdził zaangażowanie i wsparcie gminy dla takich lokalnych przedsięwzięć. Kończąc, dziękujemy wszystkim wolontariuszom Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa za poświęcony czas i wysiłek włożony w organizację tej imprezy. Dziękujemy też wszystkim, którzy nam pomagali i wspierali w trudnych sprawach organizacyjnych. Ten rodzinny piknik mógł być zrealizowany dzięki Wam!

21.06.2024r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nietkowie


20.06.2024r.

Mieszkańcy osiedla Kościuszki 127 doczekali się rozpoczęcia budowy drogi


18.06.2024r.

Przyłącze energetyczne do ponad 100-letniego transformatora. Prace potrwają 2-3 dni.


17.06.2024r.

Mocny akcent na zakończenie sezonu - ODRA Nietków pokonała 6:0 SPÓJNIĘ Ośno Lubuskie


14.06.2024r.
Twój PESEL w Twoich rękach
Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę "Zastrzeż PESEL". Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy oraz instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1.czerwca 2024 instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.
W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę "Zastrzeż PESEL". Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może: • zastrzec swój numer PESEL, • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo), • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu, • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.
Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty. Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:
• pójść do lekarza, • zrealizować receptę, • kupić np. bilety lotnicze, • załatwić sprawę w urzędzie. Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut. Kolejną przydatną funkcją usługi "Zastrzeż PESEL" jest historia, w której sprawdzimy: • daty zastrzeżeń numeru PESEL, • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL. Funkcja ta nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL. Od 1.czerwca 2024 banki i inne instytucje mają obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić od nas roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto skorzystać z usługi "Zastrzeż PESEL" i chronić swoje dane osobowe. W dzisiejszych czasach to się po prostu opłaca.

11.06.2024r.
Spółka POMAK okazała się kolosem na glinianych nogach
Głośno zrobiło się w ostatnich dniach o gminnej spółce POMAK. Mało kto spodziewał się takiego obrotu sytuacji. Najpierw, 21 maja, została odwołana Rada Nadzorcza POMAK i burmistrz powołała nową Radę Nadzorczą, a następnie ta nowa Rada odwołała Prezesa Zarządu Tomasza Frąckowiaka. Wszystko przebiegło w błyskawicznym tempie i chociaż większość mieszkańców oczekiwała tego od dawna, to jednak można mówić o działaniu z zaskoczenia (o czym informowała burmistrz na sesji Rady Miejskiej).
Istotą zmian w POMAK nie są jednak sprawy personalne. Mieszkańcy od lat wyrażali niezadowolenie ze sposobu działania zarządu, sposobu załatwiania spraw mieszkańców oraz jakości świadczonych usług (szczególnie jakości wody). Zmiana władz spółki umożliwiła dokładną analizę jej sytuacji, w tym szczególnie sytuacji finansowej. Dokładny przegląd dokumentów finansowych pokazał, że POMAK to kolos na glinianych nogach. Sytuacja finansowa spółki jest fatalna. Dobitnym tego przykładem było odcięcie prądu przez ENEA i w efekcie tego czasowy brak wody u mieszkańców Czerwieńska. Było to dokładnie 5. czerwca. Kryzys został szybko zażegnany dzięki doraźnej dopłacie gminy 110 tys. zł do POMAK. Akurat na ten dzień była zwołana sesja Rady, co umożliwiło szybkie wprowadzenie poprawek do budżetu gminy. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską poprzedziła dyskusja, podczas której przedstawiciel nowej Rady Nadzorczej spółki POMAK przedstawił konkretne zestawienie wierzycieli.
Podsumowanie zestawienia robi wrażenie. Spółka POMAK ma niezapłacone zobowiązania na kwotę 2.068.583,92 złote. I są to wierzytelności wieloletnie. To bardzo obciąża działalność prezesa Tomasza Frąckowiaka, całą Radę Nadzorczą POMAK, ale też burmistrza Iwanusa jako osobę reprezentującą w 100% właściciela w spółce. Trudno w tej sytuacji mówić o właściwym zarządzaniu spółką i sprawowaniu nadzoru właścicielskiego. Wśród wierzycieli spółki POMAK są np. ENEA S.A. (na kwotę ponad 302 tys.zł), Gmina Czerwieńsk (na kwotę prawie 640 tys.zł), EWE Energia (na kwotę ponad 12 tys.zł), PGE Energetyka Kolejowa (prawie 16 tys.zł), są sądowe nakazy zapłaty (na kwoty ponad 216 tys.zł), są też zaległości do ZUS (ponad 165 tys.zł), PFRON oraz firm ubezpieczeniowych. Ogółem na liście jest wymienionych 37 podmiotów, w tym są także zaległe nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników POMAK.
Sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia konkretnych działań. Burmistrz Olejniczak zamierza ratować spółkę i postawić ją "na nogi". Dostawy wody muszą być zapewnione, a kanalizacja sanitarna musi działać w trybie ciągłym. Trzeba szybko podjąć działania naprawcze i przeprowadzić negocjacje z wierzycielami. Są duże szanse, że przy wsparciu Gminy Czerwieńsk spółka POMAK zacznie funkcjonować w warunkach rynkowych. Nie obędzie się jednak bez dopłat z budżetu gminy do spółki... a to przecież nasze wspólne pieniądze.

08.06.2024r.

Pierwszy odcinek ulicy Kwiatowej jest już prawie gotowy


07.06.2024r.
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne są niebezpieczne
W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczne zmiany stanu pogody - czasem są one bardzo niebezpieczne. Wichury, burze, ulewne opady deszczu, itp. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed skutkami tych zjawisk? Oto kilka rad.
1. Odszkodowanie za zniszczenia spowodowane spadającymi dachówkami lub konarami. W tym  zakresie wiele zależy od tego, co jest przyczyną upadku dachówki lub gałęzi na nasze mienie. Odpowiedzialność powinien ponieść właściciel budynku, który spowodował uszkodzenie (tzw. odpowiedzialność cywilna). Jeśli drzewa nie znajdują się na naszej posesji, nie są zadbane, rosną przy drodze i przewrócą się na nasz samochód lub ogrodzenie, to odpowiedzialność ponosi zarządca drogi - z jego ubezpieczenia będzie wypłacone odszkodowanie.
2. Złamane drzewo na naszej posesji. Tu obowiązuje zasada: moja posesja - mój  problem. Inaczej jest, gdy złamane drzewo zagraża życiu - wtedy należy wezwać Straż Pożarną. Jeśli drzewo się już przewróciło i nie zagraża życiu mieszkańców, to interwencja strażaków jest zbędna. Złamane części  drzewa należy usunąć samodzielnie. Jeżeli chcemy ściąć całe uszkodzone drzewo na swojej posesji, a nie jest to drzewo owocowe, to niezbędne jest dokonanie zgłoszenia takiego zamiaru do urzędu gminy.
3. O zniszczeniach, ułamanych konarach i powalonych drzewach, gdy to zagraża przechodniom zawiadamiamy Straż Pożarną. W innych przypadkach przekazujemy informację do właściciela terenu - osoby  prywatnej, nadleśnictwa (lasy) lub urzędu gminy (w przypadku terenów  gminnych).
4. Żeby uchronić sprzęt elektroniczny przed skutkami burzy zazwyczaj wystarczy samo wyłączenie sprzętu. Aby mieć jednak całkowitą pewność, że np. uderzenie pioruna w linię energetyczną nie zniszczy sprzętu, najlepiej na czas gwałtownych wyładowań wyłączyć (wykręcić) bezpieczniki. Pozostaje też kwestia telefonów komórkowych. Najlepiej taki telefon wyłączyć, z reguły jednak wystarczy z niego nie korzystać w czasie burzy - zwłaszcza na otwartej przestrzeni.
5. Według specjalistów uderzenie pioruna w samochód nie stanowi zagrożenia dla osób znajdujących się w pojeździe. Samochód stanowi więc bezpieczne schronienie przed burzą pod warunkiem, że nim nie jedziemy i nie narażamy się na spadające konary drzew... Warto też pamiętać, że  chroniąc się w samochodzie nie należy dotykać jego metalowych części. Trzeba też zwrócić uwagę, aby pojazd nie był zaparkowany pod drzewem.
Przypominamy tych kilka oczywistych faktów, aby być lepiej  przygotowanym w sytuacji  gwałtownych zdarzeń pogodowych. Oby ich nie było, albo chociaż było jak najmniej w tym sezonie...

04.06.2024r.
W parku w Nietkowie odbędzie się rodzinny piknik na rozpoczęcie lata
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Pogoda wyjątkowo sprzyja imprezom plenerowym. Mieszkańcy Nietkowa chętnie spędzają czas na spacerach i wycieczkach.  Dzięki inicjatywie zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa pojawił się świetny pomysł na przygotowanie i przeprowadzenie rodzinnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nietkowa pod nazwą "Piknik w Nietkowie". Odbędzie się ona następnego dnia po zakończeniu roku szkolnego - w sobotę, 22. czerwca 2024 roku, od godziny 12:00.
Organizacja takiej imprezy plenerowej w parku nie należy do łatwych. Trzeba przemyśleć, co się chce zaoferować uczestnikom pikniku, jaki jest główny cel takiego spotkania, jakie przewiduje się atrakcje, kto zajmie się przygotowaniem programu, oprawą muzyczną, ustawieniem sceny, wreszcie - jak wyglądać będzie zabezpieczenie logistyczne. Trzeba odpowiedzieć sobie też na pytanie jak zorganizować poczęstunek, zabezpieczenie chłodnych i gorących napojów, wyznaczyć miejsce do grillowania, czy zabezpieczyć prąd. Ważny jest podział terenu parku na sektory, aby można było bezpiecznie wprowadzić wóz OSP Nietków, ale także, aby dzieci i młodzież miała miejsce na zabawy i konkursy.
O takich zagadnieniach traktuje projekt przygotowany na okoliczność tej imprezy, który został złożony do Gminy Czerwieńsk z wnioskiem o wsparcie tego przedsięwzięcia. Zdecydowaną większość prac mają wykonać wolontariusze Stowarzyszenia, dofinansowanie dotyczy tylko pokrycia kosztów usługi animatorów zabaw dla dzieci oraz części zabezpieczenia logistycznego. Projekt został dobrze oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Cieszymy się z tego, bo dzięki niemu nasz Nietków trochę odżyje, a mieszkańcy będą mieli atrakcyjną imprezę.
Nie poddajemy się i dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nietkowa na rodzinną integrację - ten piknik jednak się odbędzie! Dzieci będą miały dzień pełen atrakcji, będzie dużo muzyki, występy artystyczne, dmuchany zamek, wata cukrowa, smaczne ciasta, napoje i poczęstunek. Będzie można skosztować kiełbaskę z grilla, frytki, a nawet lody. Podczas pikniku strażacy OSP przeprowadzą szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, z zasad użycia urządzenia AED, a także będzie można z bliska zobaczyć wyposażenie i wóz strażacki naszej OSP. Atrakcją imprezy będzie też koncert zespołu Nietkowianki, który ma spore grono sympatyków wśród naszych mieszkańców. Krótko mówiąc już dziś warto sobie zarezerwować termin 22. czerwca - to będzie wydarzenie rodzinne, o którym będzie głośno w okolicy. W imieniu wolontariuszy-organizatorów serdecznie zapraszamy. Na tym pikniku w parku w Nietkowie tego dnia po prostu trzeba być!

01.06.2024r.

ODRA Nietków pokonała 4:0 STAL Sulęcin i dopisuje 3 punkty do swojego dorobku w tym sezonie


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści