maj 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MAJ 2024

30.05.2024r.

Tradycyjna procesja na Boże Ciało w Nietkowie      - więcej zdjęć w galerii

28.05.2024r.

Wyraźny postęp prac remontowych na ulicy Kwiatowej


27.05.2024r.
Konkretna ocena sytuacji w gminie nowej Burmistrz Czerwieńska
Pierwszą dokładną i kompleksową ocenę sytuacji w Gminie Czerwieńsk kilka dni temu przedstawiła Burmistrz Czerwieńska. Raport o stanie Gminy Czerwieńsk za 2023 rok burmistrz przygotowała na podstawie danych znajdujących się w zasobach UGiM w Czerwieńsku oraz na podstawie informacji przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Celem raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania Gminy Czerwieńsk.
Sytuacja w gminie według Burmistrz Czerwieńska wygląda zgoła odmiennie niż przedstawiała to podczas kampanii wyborczej. Raport o stanie gminy ma 74 strony. Jest to obszerny dokument. Siłą rzeczy nie ma możliwości zaprezentowania i omówienia jego wszystkich aspektów. Sygnalizujemy jednak pewne sprawy. Możemy się na przykład z niego dowiedzieć, że wszystkie zadania realizowane były przez gminę na wysokim poziomie, że w gminie jest 9467 mieszkańców, mamy 528 gospodarstw rolnych i 584 zarejestrowane podmioty gospodarcze, że budżet gminy w 2023 roku był realizowany bardzo skrupulatnie, a jego realizacja zakończyła się nadwyżką w wysokości 4.729.511,11 zł, że był to wyjątkowo dobry czas dla realizacji inwestycji gminnych (wszystkie są wymienione), że środki z funduszu sołeckiego wydawane są prawidłowo (już nikt „nie czepia się” sołtysa Sycowic za sprzedaż ogrodzenia, które zostało zakupione z FS w poprzednim roku), że na terenie Gminy Czerwieńsk obowiązują 62 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, że spółka POMAK zarządzała właściwie siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną(!), że liczba mieszkańców, którzy widnieją w złożonych deklaracjach na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwieńsk wynosi 8426 (ponad tysiąc mniej niż liczba mieszkańców gminy), że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ogromną ilość zadań na rzecz mieszkańców gminy, a także że placówki oświatowe (do których pomyłkowo zaliczony jest żłobek) pochłaniają z budżetu 21.751.114,80 zł i po uwzględnieniu subwencji oświatowej gmina co roku dopłaca z własnych środków ponad 8,5 mln zł do oświaty. Oświata jest dość szczegółowo przedstawiona, ale zastanawiająca jest bardzo niska liczba uczniów w NSP w Płotach (52 uczniów) w porównaniu z placówkami publicznymi - w Leśniowie Wielkim 135, w Nietkowicach 114, w Nietkowie 117, a w Czerwieńsku 361.
W całym raporcie ani razu nie pada stwierdzenie, że mamy w gminie jakieś problemy, że występują jakieś zagrożenia w realizacji zadań, że działania są nieefektywne, że coś będzie robione inaczej lub lepiej, że należy pewne zakresy funkcjonowania gminy zmienić. Nie ma też żadnych uwag dotyczących funkcjonowania urzędu gminy, ani pomysłów na usprawnienie obsługi mieszkańców. To swoista laurka burmistrz Olejniczak dla ustępujących władz gminy. Przekonuje nas teraz, że w Gminie Czerwieńsk jednak jest dobrze...
Oczekiwania mieszkańców, po buńczucznych zapowiedziach z kampanii wyborczej, były zgoła odmienne. Najprawdopodobniej jednak burmistrz zmieniła zdanie w obliczu faktów i wykonany audyt ma taki pozytywny wydźwięk. Raportem o stanie gminy za 2023 rok zajmą się teraz komisje Rady Miejskiej. Pod koniec czerwca, na sesji, Rada Miejska wyda o nim opinię.

24.05.2024r.

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont ulicy Kwiatowej


21.05.2024r.
Druga sesja nowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Druga sesja Rady Miejskiej przebiegła bez większych problemów. Radni zdecydowali o składzie osobowym wszystkich komisji Rady, a także wybrano przewodniczące: Komisji Rewizyjnej - Magdalenę Olszewską oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Beatę Kaszewską. Pewną ciekawostką jest, że komisja techniczna jest „wybitnie męska”, a komisja społeczna „całkowicie kobieca”. Czy będzie to miało wpływ na ich funkcjonowanie? – Zobaczymy.
Podjęto wszystkie przedłożone Radzie projekty uchwał. Niestety wśród tych uchwał bezrefleksyjnie przeszła uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu „Lubuskie Trójmiasto”, która przewiduje finansowe wsparcie Gminy Czerwieńsk do studium wykonalności inwestycji SKALT (budowa przystanku kolejowego Czerwieńsk-Wschód o długości 150 metrów). Tymczasem standardy PKP przewidują perony o długościach 200, 300 i 400 metrów. Przewidywana w studium wykonalności długość peronu (te 150 metrów) na wiele lat może wykluczyć możliwość zatrzymywania się innych niż SKALT pociągów na przystanku w Czerwieńsku...
Określono też wynagrodzenie Burmistrza Czerwieńska (zasadnicze w wysokości 9 150,- zł + dodatek funkcyjny 2 850,- zł + dodatek specjalny 3 600,00 zł + dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, za każdy dalszy rok pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), a także przeznaczono 185 000,- zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w wyniku uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki”. To dodatkowy koszt tej wyjątkowo kosztownej inwestycji. Na koniec sesji, zgodnie z porządkiem obrad, zapoznano Radnych z „Oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk za 2023 rok” oraz przyjęto sprawozdania OPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także z programu wspierania rodziny. Zrobiono to wyjątkowo szybko, bez szans na głębszą analizę treści.
Pośpiech z zamknięciem obrad drugiej sesji Rady Miejskiej związany był z tym, że Burmistrz i Radni udali się na barwny korowód rozpoczynający Dni Czerwieńska.

19.05.2024r.

Uroczystości komunijne w kościele parafialnym w Nietkowie


17.05.2024r.

Barwny korowód rozpoczął obchody Dni Czerwieńska '2024


15.05.2024r.

Nowy element wyposażenia stadionu ODRY Nietków


13.05.2024r.

Gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2024

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, święto wszystkich strażaków - zawodowych i ochotników. Święty Florian stał się patronem strażaków po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, podczas którego spłonęły okoliczne budynki - za wyjątkiem kościoła pw. św. Floriana. Od tego właśnie czasu święty Florian jest patronem walki z pożarami i patronem strażaków.

W 2024 roku oficjalne obchody gminne odbyły się 11 maja w Nietkowie. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji strażaków z udziałem pocztów sztandarowych i nowych władz samorządowych. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście przeszli w rejon parku, gdzie przeprowadzono uroczysty apel z wręczeniem medali i wyróżnień dla strażaków. Miło nam poinformować, że doceniono też służbę i zaangażowanie naszych strażaków. Następnym punktem obchodów Dnia Strażaka były tradycyjne już zawody drużyn OSP. Po zaciętej i wyrównanej walce zmagania w tym roku wygrała drużyna gospodarzy, czyli OSP Nietków. Zwycięstwo zdobyto dzięki dobremu wyszkoleniu, zaangażowaniu wszystkich członków drużyny i odrobinie szczęścia. Wszystkim strażakom zwycięskiej drużyny gratulujemy!!! Drugie miejsce zdobyła OSP Leśniów Wielki, a trzecie drużyna strażaków z Mesilesi. Rywalizacja przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.


11.05.2024r.

Krótka historia zmiany decyzji przez Sołtys Nietkowa


08.05.2024r.
Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Pierwszą sesję nowej Rady zwołuje Komisarz Wyborczy. Termin sesji został ustalony na 7. maja - godzina 10:00. Tego dnia punktualnie Rada Miejska w Czerwieńsku rozpoczęła swoje obrady. Tradycją jest, że obrady organów kolegialnych na pierwszym posiedzeniu - do czasu wyboru osób funkcyjnych - prowadzone są przez osobę najstarsze wiekiem. Już na początku doszło do "zgrzytu", bo najstarszy wiekiem radny z Sycowic odmówił prowadzenia sesji i trzeba było wyznaczyć kolejną osobę do prowadzenia obrad. Ostatecznie sesję rozpoczęła i obrady poprowadziła radna Zofia Blandzi. Podczas tej sesji zaprzysiężony został nowy skład Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Decyzją radnych na przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana Pani Magdalena Waśkowiak-Bogdanowicz. Jej bogate doświadczenie w pracy społecznej, a także zapał do działania na rzecz dobra wspólnego stanowią solidne fundamenty dla funkcji, którą przyjęła. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana Pani Zofia Blandzi. Oba te głosowania odbyły się w trybie tajnym.
A oto pełny skład Rady Miejskiej w Czerwieńsku nowej kadencji:
Magdalena Waśkowiak-Bogdanowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Zofia Blandzi - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Sylwester Olszewski, Piotr Śliwiński, Beata Kaszewska, Dominik Brzezicki, Ewa Tyrakowska, Marcin Jakubowski, Anna Bujewicz, Anna Skibińska, Magdalena Salejko, Bartosz Czycz, Magdalena Olszewska, Cezary Woch, Paweł Plewko. Podczas tej sesji od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwieńsku zaświadczenie o wyborze na funkcję Burmistrza otrzymała również Pani Agata Olejniczak, a po złożeniu ślubowania przed Radą Miejską, oficjalnie objęła stanowisko Burmistrza. Proces wyłaniania nowych władz zakończył się.
Wszystkim Radnym Rady Miejskiej i Pani Burmistrz życzymy sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców i rozwoju Gminy Czerwieńsk. Teraz przychodzi czas na skuteczne działanie.

06.05.2024r.

Remis i podział punktów w meczu ODRY z LECHIĄ Zielona Góra - wynik 0:0.


04.05.2024r.

Arboretum na kilka dni przed rozpoczęciem rewitalizacji


02.05.2024r.

Gminne obchody Święta Flagi oraz Konstytucji 3. Maja w Czerwieńsku

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści