Strona główna - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

STRONA  GŁÓWNA

NIETKÓW LATEM
Nietków: miejscowość położona w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, jedna z największych wsi gminy Czerwieńsk - historycznie rzecz ujmując to pierwsza siedziba rodu Rothenburgów.

Pierwsze pisane informacje na temat wsi pochodzą z 1305 roku. W Kronikach Głogowskich miejscowość pojawia się jako "Villa Necka". Nazwa prawdopodobnie pochodzi od "niecki", określenia na wgłębienie, a więc Nietków to "wieś leżąca w niecce odrzańskiej". Od początku swego istnienia Nietków, zwany od 1379 r. także "Polnisch Nettkow" - Polski Nietków - był własnością rodu von Rothenburg, rodziny skoligaconej z dworem cesarskim, u których pozostał w posiadaniu do roku 1788. Krótko po zakończeniu I wojny światowej zmieniono jego nazwę na "Schlesisch Nettkow" (Śląski Nietków).
Od 1945 r. wioska leży w obrębie ziem polskich. Obecnie Nietków liczy około 1350 mieszkańców. Sołectwo Nietków leży w samym centrum Gminy Czerwieńsk i obejmuje powierzchnię 26,
7867 km2, a sama miejscowość (grunty zurbanizowane) to powierzchnia 41,22 ha.

__________________________________

Nietków jest ciekawym miejscem pod względem walorów krajobrazowych, położonym na pograniczu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. W składzie gatunkowym lasów dominuje sosna pospolita. Ponadto występuje buk, dąb i brzoza. Na terenach zalewowych w sąsiedztwie Nietkowa pod koniec XIX wieku założono szkółkę drzew obcego pochodzenia (arboretum) na powierzchni 1,85 ha, gdzie rosło około 150 gatunków i odmian drzew. Głównym założeniem była kolekcja drzew iglastych (daglezji, cedrów, cyprysów). Posadzono też kolekcję buków, dębów, klonów, lip, grabów i jesionów. Trwają prace nad odrestaurowaniem tego ciekawego miejsca.
W miejscowości występują również pomniki przyrody: platan klonolistny o obwodzie 420 cm i wysokości około 30 m, rosnący w centrum wsi oraz dąb szypułkowy zrośnięty z 3 pni o obwodach 390 cm, 330 cm, 300 cm i wysokości około 26 m, rosnący na placu kościelnym. W Nietkowie odnaleźć można podworski park o powierzchni 2,
W miejscowości występują również pomniki przyrody: platan klonolistny o obwodzie 420 cm i wysokości około 30 m, rosnący w centrum wsi oraz dąb szypułkowy zrośnięty z 3 pni o obwodach 390 cm, 330 cm, 300 cm i wysokości około 26 m, rosnący na placu kościelnym. W Nietkowie odnaleźć można podworski park o powierzchni 2,48 ha, w którym występują obce gatunki drzew, takie jak sosna syberyjska, daglezja, buki zwisające, platany i cisy. Założony on został w połowie XVIII w. przy zespole pałacowym. Na terenie parku rosną interesujące okazy drzew i krzewów.
Przez lata miejscowość Nietków nie zatraciła swojego pierwotnego charakteru. Zabudowa wsi stanowi cenną historycznie przestrzeń. Świadczą o tym charakterystyczne obiekty objęte ewidencją. Należą do nich: park dworski z XVIII w. (ew. zabytków nr 54), oficyna pałacowa z XVIII w. (ew. zabytków nr 2042), arboretum (ew. zabytków nr L-74), kościół filialny z 1866 roku, ogrodzenie murowane z XIX w., stacja kolejowa z pierwszej połowy XX w., folwark z 1895-1930r.
Nowa zabudowa mieszkalna w miejscowości Nietków integruje się architektonicznie z tradycjami budownictwa w nowoczesnym wydaniu i podnosi walory estetyczne wsi. Uroku krajobrazowi wsi dodają malownicze wzgórza morenowe, zasobne w grzyby lasy oraz coraz czystsze, zachęcające do wędkowania wody. Jest to wymarzone miejsce na wypoczynek weekendowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ŻYCIE  WSI

ŻYCIE WSI


Zakładka poświęcona jest aktywności mieszkańców, działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, ochronie przeciwpożarowej, hobbystycznej oraz dokumentującej współpracę z wioską partnerską Greifenhain (GE).
To kopalnia informacji o wieloletnich działaniach mieszkańców wsparta dokumentacją fotograficzną z wielu wydarzeń, występów, imprez oraz spotkań środowiskowych.

W zakładce są informacje, które dotyczą działalności szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole, niepublicznego przedszkola, Wiejskiego Domu Kultury, zespołów muzycznych działających w Nietkowie, Biblioteki, przychodni zdrowia EKOMED, Kół Gospodyń Wiejskich, klubu piłkarskiego LKS ODRA Nietków, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie, koła wędkarskiego SUMIK oraz współpracy z Greifenhain (gmina Drebkau, Niemcy).

Zapraszamy do zapoznania się z tym zakresem aktywności naszych mieszkańców.


HISTORIA  i  TURYSTYKA

HISTORIA i TURYSTYKA


Ta zakładka poświęcona jest czasom minionym. W przystępny sposób można poznać krótką historię Nietkowa od momentu pierwszych zapisków z 1305 roku do czasów nam współczesnych.

Na poszczególnych kartach czytelnik poznaje rys historyczny Nietkowa ze szczególnym podkreśleniem roli rodziny von Rothenburg, opis istniejących zabytków w Nietkowie oraz aktualny, pełny zakres informacji dotyczący remontu ponad 150-letniego kościoła. W kolejnych kartach tej zakładki można zapoznać się z charakterystyką i dokonaniami mieszkańców Nietkowa, którzy otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk, poznać propozycje krótkich wycieczek pieszych lub rowerowych po najbliższej okolicy, a także poznać lokalne możliwości bazy turystycznej. Wszystkie te informacje są popartee licznymi fotografiami potwierdzajacymi bogactwo historyczne Nietkowa i najbliższych okolic.

Zapraszamy do zapoznania się z tym zakresem aktywności naszych mieszkańców.


STOWARZYSZENIE  MIESZKAŃCÓW  NIETKOWA

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NIETKOWA


Zakładka ta poświęcona jest dokumentowaniu działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Spora grupa aktywnych mieszkańców, którzy chcą bezinteresownie wspierać rozwój naszej miejscowości podjęła wysiłek powołania do życia organizacji o charakterze stowarzyszenia. Było to 27 marca 2015 roku.

Organizacja została zarejestrowana 15 maja 2015 roku. Prowadzi aktywną i transparentną działalność w Nietkowie, spełniając wszystkie wymogi formalno-prawne. W pierwszych latach działalności zrealizowała kilkanaście różnych projektów przy współfinansowaniu pozyskanym z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem", z Fundacji WBK, ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych oraz z Gminy Czerwieńsk. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa od momentu powołania do życia organizacji jest Krzysztof Smorąg.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści