Informator - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

INFORMATOR - przydatne informacje i dane kontaktowe dla mieszkańców Nietkowa

SOŁECTWO NIETKÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA


         p. Halina KAŹMIERCZAK

                    
tel. 509 412 393
         

   1. p. Elżbieta Śliwińska
   2. p. Bartłomiej Frątczak
   3. p. Beata Kłos-Wygas
   4. p. Andrzej Kozak
   5. p. Edyta Kaczmarska

RADNY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

RADNY RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

         p. Krzysztof Smorąg

                                                   kontakt e-mail: k.smorag@czerwiensk.pl
Dyżury radnego w roku 2019:
                     

                     15 luty

                     25
październik

Miejsce pełnienia dyżurów: Wiejski Dom Kultury w Nietkowie
w godzinach od 17:00 do 19:00

         p. Magdalena Salejko

kontakt e-mail: m.salejko@czerwiensk.pl
Dyżury radnego w roku 2019:

                    13
czerwiec
                    20 wrzesień


Miejsce pełnienia dyżurów: budynek szatni ODRY Nietków
w godzinach od 16:30 do 18:30

URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU

BURMISTRZ CZERWIEŃSKA

URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU

........p. Piotr IWANUS       

........tel. 68 327 80 41
........e-mail: burmistrz@czerwiensk.plSekretarz
- p. Małgorzata Kuźniar,      tel. 68 327 83 03

Skarbnik
- p. Urszula Napierała,          tel. 68 327 82 83

........URZĄD GMINY I MIASTA W CZERWIEŃSKU
........ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
................tel. 68 327 80 41
................fax 68 327 80 91

Urząd jest czynny w dniach roboczych:
- poniedziałki: 8.00 - 16.00
- od wtorku do piątku: 7.00 - 15.00

................e-mail: ugim@czerwiensk.pl   
................strona internetowa: www.czerwiensk.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
   ul. Marii Rozwens 4
   tel/fax: 68 321 90 92

Centrum Usług Wspólnych w Cz
erwieńsku
   ul. Rynek 18
   tel/fax: 68 327 86 12

Straż Miejska w Czerwieńsku

   ul. Marii Rozwens 4
   tel. 68 327 82 14

Policja
- tel. alarmowy 997
Komisariat II w Zielonej Górze

   tel. 68-476-12-11

1. Referat Organizacyjny, tel. 68 327 83 02
   
Biuro Rady Miejskiej, tel. 68 327 80 42

2. Referat Budżetowo - Finansowy, tel. 68 327 82 85

3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
   
 tel. 68 327 85 65

4. Referat Gosp
odarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,          

     tel. 68 327 81 79
    

5. Referat Spraw Obywatelskich (USC), tel. 68 327 82 95

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

      (OC i Zarządzanie Kryzysowe), tel. 68 327 82 55

POZOSTAŁE  INSTYTUCJE

POMAK Sp. z o.o.
   ul. Składowa 2a
   66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 85 62
   strona internetowa: www.pomak.pl

"Lubuszanka" Hala Sportowa

ul. Zielonogórska 43a,
66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 321 90 19

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
   ul. B. Chrobrego 5
   tel. 68 321 90 93
   strona internetowa: www.mgok.czerwiensk.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

   ul. B. Chrobrego 2
   tel. 68 321 90 46

Parafia pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku

   ul. ks. Ludwika Muchy 1

   proboszcz tel. 68 327 82 18
   wikary tel. 68 327 72 36

   strona internetowa: www.parafia.czerwiensk.hadom.pl

Leśnictwo Nietków
ul. Wiosenna 3, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 84 63
   kom. 509 560 703

Leśnictwo Laski

Laski Odrzańskie 41, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 76 49
   kom. 509 560 704

Szkoły:

Szkoła Podstawowa im.
Zofii i Stanisława Wróblewskich
ul. Jana Kasprowicza 76, 66-016 Nietków
   tel. 68 327 80 36
   strona internetowa: www.spnietkow.pl

Niepubliczne
Przedszkole w Nietkowie
ul. Jana Kasprowicza 17, 66-016 Nietków
   tel. 600 818 027

Gimnazjum w Czerwieńsku

ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 87 07
   tel. 68 321 90 21

Przychodnie Lekarskie:

NZOZ Przychodnia Lekarska "EKOMED"

ul. Kościuszki 67, 66-016 Nietków
   tel. 68 327 80 25
   tel. 68 321 18 34 (Leśniów Wielki)

NZOZ Przychodnia Lekarska "ULMED"

ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 82 09

Przychodnia rehabilitacyjna "Agia Medika", NZOZ

ul. Zielonogórska 30c, 66-016 Czerwieńsk
   tel. 68 327 87 27

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
ul. Kolejowa 4, 66-131 Cigacice
   tel. 68 385 95 00
   tel./fax 68 385 95 07
   e-mail: drogi@bip.pzzd.zgo.pl
   strona internetowa: www.bip.pzzd.zgo.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
   tel. 68 328 03 00
   fax 68 328 0 332
   e-mail: zdw@zdw.zgora.pl
   strona internetowa: www.zdw.zgora.pl

Wróć do spisu treści