Stowarzyszenie - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa

AKTUALNOŚCI:

Walne zebranie członków stowarzyszenia rozliczyło działalność w roku 2017.
Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie otrzymał absolutorium.
W toku dyskusji poruszano też plan działania na 2018 rok.

Przełom roku to ciężka praca przy skręcaniu mebli. Dzięki aktywnej postawie
naszego Stowarzyszenia obiekt WDK zyskał nowe wyposażenie
za ponad 12 tys.zł. Trzeba wykorzystywać pojawiające się szanse...

Malowanie pomieszczeń WDK zaczyna być naszą specjalnością.
Zgrana ekipa wykonała kawał dobrej roboty i wyremontowała sale,
w których będzie działać Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej ZLOP.

Sekcja filmowa w WDK powołana do życia. Pierwsze zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki dotacji
z Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych. Korzystamy z różnych źródeł wsparcia.

7 września Nietków odwiedził p. Artur Łęga - główny koordynator
programu Równać Szanse. Sprawdził jak rozpoczęliśmy
i zamierzamy dalej realizować projekt "Co nam w duszy gra...".

8 sierpnia Prezes naszego Stowarzyszenia podpisał umowę na realizację
kolejnego projektu - tym razem również dedykowanego dla młodzieży. Dzięki
dofinansowaniu ze ZLOP w WDK powstanie młodzieżowa sekcja filmowa.
INFORMACJE o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa:

Adres:                     Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa
ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:                 stronanietkowa@o2.pl
Konto bankowe:  06 2030 0045 1110 0000 0409 1360        NIP: 9731021671
GALERIA ZDJĘĆ z PROJEKTÓW i WYDARZEŃ:

Wróć do spisu treści