Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2018

15.10.2018r.
Kolejny projekt niepodległościowy w Nietkowie
Już jadąc na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej wiedzieliśmy, że w Nietkowie będzie realizowany projekt "Niepodległa '2018", krórego patronem jest Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem" podpisana została umowa na dofinansowanie tego projektu, skierowanego do mieszkańców Nietkowa.
W naszym Domu Kultury odbędą się warsztaty krawieckie, podczas których mieszkańcy będą mogli (pod kierunkiem krawcowych) uszyć flagi narodowe. Flagi te będą bezpłatnie wydane uczestnikom zajęć, aby godnie uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok pamiątkowego kamienia stanie też maszt, na który będzie podnoszona flaga państwowa podczas świąt państwowych. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Startuj z FIO-Nowy Początek”. Zapraszamy na zajęcia.

13.10.2018r.

Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019

11.10.2018r.

Co dalej z jakością wody w Nietkowie?

Problemy z jakością wody u odbiorców w Nietkowie trwają od roku 2010. Spółka POMAK zleciła grupie naukowców Politechniki Gliwickiej pod kierunkiem profesor Izabeli Zimoch wykonanie opinii technicznej dotyczącej przyczyn pogorszenia się jakości wody w naszych domach. To były długotrwałe i żmudne badania.

Naukowcy przeanalizowali dostępne dane dotyczące badań wody od roku 2011 zarówno na stacji uzdatniania wody (SUW) oraz bezpośrenio u odbiorców w domach. Przeprowadzono wizję lokalną SUW i przeanalizowano udostępnioną dokumentację systemu dystrybucji wody. Przeprowadzono też szczegółowe badania wody (wytypowano 8 punktów poboru próbek) bez konieczności transportu próbek do labolatorium - badania wykonano specjalistycznym sprzętem przywiezionym przez naukowców do Nietkowa. Badania wykonano w lutym i maju 2017r. oraz w maju 2018r.

Wyniki badań potwierdzają, że na SUW woda jest dobrej jakości - spełnia wymagania dotyczące parametrów jakości w każdym zakresie. Problemem jednak była niska efektywność procesu napowietrzania wody. Przeprowadzono więc ocenę stanu technicznego aeratorów, dokonano ich niezbędngo czyszczenia i konserwacji, a następnie zwiększono poziom "natlenienia" dostarczanej wody. Niestety, kilkuletnia eksploatacja wodociągu z obniżonymi parametrami zawartości tlenu ma decydujący wpływ na pogorszenie jakości wody (szczególnie na końcówkach wodociągu przy ul. Kościuszki, Ogrodowej i Parkowej), bo są przyczyną rozpuszczania osadów żelazistych zalegających w wodociągu przez lata eksploatacji, a będących efektem zastoin wody. Zaobserwowano też, że przekroczenia norm jakości wody występuje głównie na końcówkach wodociągu - dużo lepsza jakość wody jest w pierścieniowych obwodach wodociągu (utrzymywany w nich jest stały przepływ i ruch wody). Dodatkowo na końcówkach sieci może dochodzić do rozwoju bakterii beztlenowych, które redukują siarczany do siarkowodoru - to jest przyczyna nieprzyjemnego zapachu wody.

Według naukowców wyeliminowanie wszystkich przyczyn pogarszających jakość wody u odbiorców jest bardzo trudne. Najważniejsze jednak jest, aby utrzymać stabilność wody (szczególnie w zakresie zawartości tlenu powyżej 3,0 mg/l) na SUW oraz zapobiegać zastojom w wodociągu (realizacja tzw. spinania odcinków końcowych wodociągu w pierścień). Pozostałe zalecenia dotyczą systematycznego płukania sieci wodociągowej, zaplanowania czyszczenia systemu dystrybucji wody, a także wymiany najbardziej zanieczyszczonych odcinków sieci wodociągowej. W przyszłości trzeba też pomyśleć o modernizacji sieci wodociągowej w Nietkowie. To pierwsze, kompleksowe opracowanie naukowe dotyczące naszego wodociągu. Jest w posiadaniu Spółki POMAK, która w swej najbliższej działalności uwzględni zalecenia naukowców. Zwiększenie zawartości tlenu w dostarczanej wodzie jest już realizowane. Pozostałe zalecenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą POMAK, ale gołym okiem widać, że bez inwestycji się nie obejdzie. To z kolei będzie wymagać czasu...


08.10.2018r.

Wycieczka Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa do Kotliny Kłodzkiej     - więcej zdjęć w galerii
W miniony weekend liczna grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa udała się na wyprawę turystyczną do Kotliny Kłodzkiej. Przy pięknej pogodzie uczestnicy wycieczki podziwiali perły turystyczne tego regionu - Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, kopalnię złota w Złotym Stoku, atrakcje Parku Narodowego Gór Stołowych z Błędnymi Skałami na czele oraz Bazylikę w Wambierzycach. Był też czas na ognisko i wspólne biesiadowanie w bazie turystycznej Lądka Zdrój. Ten kilkudniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej był świetną okazją do relaksu, aktywnego wypoczynku i poznania pięknych zakątków naszej ojczyzny. To nieco inna forma działalności Stowarzyszenia, ale równie potrzebna jak realizacja różnych projektów. Teraz z nowymi siłami Stowarzyszenie przystąpi do nowego projektu pod nazwą "Niepodległa '2018". Umowa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez LGD w Zaborze została już podpisana.

04.10.2018r.

Tablica informacyjna na ścieżce rowerowej
Kilka dni temu oficjalnie oddano do użytkowania ścieżkę rowerową biegnącą przez Płoty, Czerwieńsk, do Nietkowa. Ostatnim elementem infrastruktury był montaż tablic informacyjnych, wskazujących turystom miejsce postoju, okoliczne atrakcje i schematyczny przebieg ścieżki rowerowej.
Tablica informacyjna usytuowana jest przy altanie, w miejscu odpoczynku dla rowerzystów i zachęca do dalszej jazdy w kierunku przystani rzecznej i Lasek. Tablica wykonana jest w podobnym stylu do tablic historycznych, które są już rozmieszczone w Nietkowie i jest klamrą łączącą te elementy.

02.10.2018r.

Zespół REZONANS podsumował kolejny sezon występów

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści