Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

CZERWIEC 2020

05.06.2020r.
Dobra ręka opiekuna i rośliny się odwdzięczają

03.06.2020r.
Zdalne nauczanie w Gminie Czerwieńsk do końca roku szkolnego
Jak informuje minister edukacji Dariusz Piontkowski do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego i zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami nie będzie już przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach. Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (od 16 czerwca) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze dzień wolny na Boże Ciało, co powoduje, że nie ma już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach.
Minister przypomina uczniom i rodzicom, że jest możliwość odbywania konsultacji w szkołach. One będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie, w dużych grupach, całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. O formie i terminie wydania uczniom świadectw zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, ale może też wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy nawet grupy uczniów. Istnieje też możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Informacje w tym zakresie muszą być skutecznie przekazane uczniom i rodzicom.
Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone 12 marca. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. 25 maja wznowiono działalność niektórych placówek i realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w małych grupach, w klasach 1-3 szkół podstawowych. Minister edukacji ma nadzieję, że przywrócenie tradycyjnych zajęć w szkołach będzie możliwe już od września tego roku. My też trzymamy kciuki, aby tak właśnie było.

01.06.2020r.
Powoli widać zarys nowej drogi w kierunku cmentarza

MAJ 2020

30.05.2020r.
Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej od 1 czerwca wznawia działalność

27.05.2020r.
Odpowiedzialny powrót do szkoły uczniów klas I-III
Od 25 maja 2020 roku szkoły podstawowe w Gminie Czerwieńsk w zakresie klas I-III prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą z elementami zajęć dydaktycznych. Umożliwienie tych zajęć wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Rodzice złożyli stosowne deklaracje uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach, a szkoły organizują zajęcia dla najmłodszych. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje te mają charakter indywidualny.
Realizacja tego zadania przez poszczególne placówki przebiega w sposób zróżnicowany. W większości szkół gminy na zajęcia przyszło kilkoro dzieci. Najwięcej zgłosiło się na zajęcia w SP Nietków - 22 uczniów (to 45% uczniów klas I-III). Umożliwienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III nie oznacza jednak przerwania nauczania zdalnego - to wciąż jest obowiązujący sposób realizacji podstawy programowej.
Zgodnie z zaleceniami zajęcia w szkołach podstawowych przeprowadzane są z zachowaniem norm sanitarnych, aby dzieci i nauczyciele czuli się bezpiecznie. W grupie przebywa maksymalnie 12 uczniów. Do organu prowadzącego nie wpłynął żaden wniosek o zwiększenie do 14 liczby dzieci w grupie. Jedna grupa uczniów przebywa w stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć w takiej sali to cztery metry kwadratowe na jedną osobę. Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce, w tornistrze lub w szafce ucznia. Z sal przed rozpoczęciem zajęć usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. W jednej ławce siedzi tylko jeden uczeń, a pomiędzy stolikami odległość wynosi minimalnie półtora metra.
Według wytycznych sanitarnych przed wejściem do szkoły każdy uczeń musi koniecznie zdezynfekować ręce. Przed wejściem głównym szkoły umieściły numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Nauczyciele muszą dopilnować, aby ich uczniowie regularnie myli ręce. Jak długo potrwa taki stan zależeć będzie od przebiegu pandemii COVID-19. Nowe regulacje to kolejny krok w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

23.05.2020r.
Rewolucyjne zmiany na boisku ODRY Nietków          - więcej zdjęć w galerii

22.05.2020r.
Budowa drogi w kierunku cmentarza

20.05.2020r.
Historyczny awans ODRY Nietków do IV ligi
Po zebraniu prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jest już wszystko jasne. Sezon 2019/2020 od IV ligi w dół został zakończony. Zespoły, które znajdowały się po rundzie jesiennej na miejscach premiowanych awansem otrzymają promocję do wyższych lig. Nie będzie natomiast degradacji do niższych klas.
Taka decyzja dla LKS ODRA Nietków oznacza awans do IV ligi. W Nietkowie mamy więc już drużynę IV-ligową. Bardzo dobra postawa naszej drużyny w rozgrywkach rundy jesiennej i pozycja wicelidera rozgrywek przed zawieszeniem meczy w związku z pandemią koronawirusa dała ODRZE awans.
Gratulujemy tego awansu całej drużynie oraz sztabowi szkoleniowemu naszego klubu. Jest to historyczne wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ ODRA pierwszy raz w historii będzie grać w IV lidze. Przed Zarządem klubu sporo pracy i wyzwań, aby spełnić wymagania dotyczące dopuszczenia obiektu do rozgrywek IV ligi. Sympatyków klubu, kibiców i rodziców zawodników drużyn młodzieżowych prosimy o wsparcie działań i pomoc w pracach wykonywanych na obiekcie sportowym Nietkowa. Wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie przygotować się do trudnych rozgrywek w IV lidze i razem kibicować drużynie w kolejnych meczach.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści