Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2019

21.10.2019r.
Sadzenie drzew przy zalewie z udziałem mieszkańców Nietkowa

19.10.2019r.
Remont kościoła w Nietkowie - etap I
Obradował społeczny komitet remontu kościoła w Nietkowie. Na spotkaniu ks. proboszcz Marek Kidoń przedstawił dotychczasowy przebieg prac i działań związanych z remontem kościoła. Omówił też szczegółowo zakres prac ujętych w projekcie, które zyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400.000,- zł. W ramach tego etapu będzie wykonana naprawa i stabilizacja drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną, uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne  zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej będą wymienione. Niezbędne jest usuniecie starych desek i  wykonanie nowego, solidnego poszycia, ocieplenie sklepienia i pokrycie dachu materiałem zgodnym z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego. Trzeba też wymienić wszystkie rynny.
Do realizacji tych zadań parafia musi zabezpieczyć własny wkład finansowy - tak, jak do realizacji każdego projektu. W naszym przypadku to kwota 55.000 zł. Te środki musimy zebrać we własnym zakresie i dlatego podjęto inicjatywę przeprowadzenia zbiórki wśród mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia na rzecz remontu kościoła. Zbiórka funduszy rozpocznie się od 12. listopada. Członkowie komitetu odwiedzą każdą rodzinę, a przekazywane środki będą potwierdzane podpisem darczyńców. Średnia wysokość wpłaty od jednej rodziny szacowana jest na poziomie 150 zł - oczywiście każdy decyduje samodzielnie o wysokości przekazywanej kwoty na remont kościoła. Datki można też przekazywać na konto parafii, a na portalu Allages będzie można dokonywać wpłat internetowych. Liczy się czas, bo ostatnia faktura w projekcie powinna być opłacona do 12. grudnia. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

17.10.2019r.
Kolejny rekord w Nietkowie
Jak co roku, 16. października, najmłodsi mieszkańcy Nietkowa uczestniczyli w biciu rekordu celem popularyzacji wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. W tym przedsięwzięciu udział wzięło aż 40 uczniów. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej to przede wszystkim popularyzacja zasad ratowania ludzkiego życia.
Instruktorzy pracujący w naszej szkole podstawowej - Bogdan Rubacha, Iwona Smorąg i Jakub Kosiak, organizując kolejną  próbę pobicia rekordu, dali uczniom doskonałą okazję do integracji, działając jednocześnie w słusznej sprawie, wzajemnie ucząc się i popularyzując niezwykle istotne zasady pierwszej pomocy. To wielka dumna i ogromna satysfakcja, widząc, jak najmłodsi ratownicy radzą sobie z udzielaniem pierwszej pomocy. Przecież jest to dziecinnie proste. Brawo!

16.10.2019r.
KS Lokomotiv Czerwieńsk Floorball Club
Chyba jeszcze nie do wszystkich dotarła informacja, że w Czerwieńsku świetnie funkcjonuje klub sportowy, który skutecznie rywalizuje... w ekstralidze unihokeja. Tak, tak - uczestniczy w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Takie działania musi cechować profesjonalizm i ogromne zaangażowanie. Nie brakuje tego ani zawodnikom drużyny, ani całemu zarządowi klubu. Przekonali się o tym kibice, którzy przybyli na mecz unihokeja pomiędzy drużyną KS Lokomotiv Czerwieńsk a UKS Floorball Gorzów. Nasza drużyna jest beniaminkiem w rozgrywkach ligowych, ale bardzo dzielnie stawia czoła renomowanym zespołom. Z meczu na mecz zdobywa coraz większe doświadczenie. Będzie to owocowało w kolejnych meczach rozgrywek polskiej ekstraligi unihokeja.
W naszej gminie jest sporo sympatyków unihokeja. Zachęcamy do aktywnego dopingowania naszej lokalnej drużyny, szczególnie podczas meczy rozgrywanych na własnym terenie, w Czerwieńsku. Wsparcie kibiców jest bardzo ważne dla całej drużyny. Więcej informacji można znaleźć na profilu klubu - pod tym linkiem.

14.10.2019r.
14. października - Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w roku, kiedy uwaga nas wszystkich skupia się na polskiej szkole, na nauczycielach, na uczniach. To jest dzień, w którym na szczęście wszyscy polskiej szkole dobrze życzą. Z okazji tego święta w naszej gminie przyznawane są również Nagrody Burmistrza Czerwieńska za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W tym roku wyróżnieniem tym uhonorowano 34 osoby. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Nauczycielom i pracownikom oświaty - szczególnie ze szkoły w Nietkowie - przekazujemy słowa wdzięczności za piękną pracę pedagogiczną nad kształtowaniem postaw i umysłów młodego pokolenia. Życzymy sukcesów, radości, uznania i szacunku ze strony wychowanków, rodziców oraz całej społeczności.

11.10.2019r.

Wybory do Sejmu i do Senatu

13 października 2019, jak zawsze w niedzielę, wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Obwodowe lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 rano do godziny 21:00. W razie problemów, np. opóźnień w rozpoczęciu czy nadzwyczajnej przerwy, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić przedłużenie głosowania w danym lokalu. W szczególnym przypadku komisja obwodowa po uzyskaniu zgody komisji gminnej może podjąć uchwałę o odroczeniu głosowanie do następnego dnia. Mamy nadzieję, że w Nietkowie takiej konieczności nie będzie.
Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania potrwa cisza wyborcza. W tym czasie nie wolno organizować wystąpień, agitować, rozklejać plakatów, nadawać audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów ani publikować sondaży, a tym bardziej tzw. orientacyjnych wyników. Cisza dotyczy też internetu. Zakazane jest wyrażanie poparcia czy pisanie politycznych komentarzy. Nie wolno też wykazywać aktywności w prowadzeniu kampanii na własnej stronie internetowej, profilu społecznościowym i w grupach, a także udostępniać sugerujących zdjęć. Cisza potrwa do końca głosowania.
Głosować może każdy obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat; nie jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych przez sąd; nie jest prawomocnie ubezwłasnowolniony przez sąd; nie jest prawomocnie pozbawiony praw wyborczych przez Trybunał Stanu. Żeby zagłosować, trzeba być wpisanym w spisie wyborców właściwej dla miejsca zamieszkania obwodowej komisji wyborczej. Można też głosować poza miejscem stałego zamieszkania - regulują to szczegółowo przepisy Kodeksu Wyborczego.
Lokal wyborczy w Nietkowie znajduje się w budynku szkoły podstawowej. Na wybory trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Wypełniając swój obywatelski obowiązek głosujemy na jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu.

07.10.2019r.
Jubileusz 20 lat współpracy Nietkowa z Greifenhain

05.10.2019r.
Rok Kulturalny 2019/2020 w Gminie Czerwieńsk rozpoczęty

03.10.2019r.

Realna szansa na budowę mostu w okolicach Pomorska

Będą pieniądze na budowę mostu na Odrze w Pomorsku. Projekt wysoko oceniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rząd do inwestycji dołoży 70 - 80 mln złotych. O pozytywnej decyzji resortu w sprawie budowy mostu w Pomorsku poinformował 2. października na spotkaniu u lubuskiego wojewody Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
To duża inwestycja, z którą samorządy nie są w stanie sobie same poradzić. To koszty rzędu 90-100 mln zł. W związku z tym, że jest to most rekomendowany i jest duża potrzeba, dofinansowanie wyniesie 80 procent wartości inwestycji. Rządowe pieniądze pochodzić będą z ministerialnego programu "Mosty dla regionów".
Nowy most na Odrze w Pomorsku będzie miał długość około 400 m. Przy jego budowie powstanie też kilka kilometrów drogi po obu stronach przeprawy. Dziś jedynym sposobem przedostania się na drugi brzeg jest skorzystanie z promu. Zdarzają się jednak okresy, kiedy nie kursuje, a jest to spowodowane przez zbyt niski stan Odry.
Z uzyskania dofinansowania cieszą się samorządowcy z gminy Czerwieńsk i gminy Sulechów, którzy o budowę mostu w Pomorsku zabiegali od wielu lat. To dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, którzy na tę przeprawę czekają już bardzo długo. Most ma powstać z zachowaniem najwyższych standardów m.in. jeśli chodzi o nośność i inne kluczowe parametry. Budowa obiektu na Odrze zajmie co najmniej cztery lata. Na razie wojewoda musi przygotować umowę, którą zawrze z samorządem województwa. Zajmie to około miesiąca. Później ruszy procedura projektowa. Samorządy Czerwieńska i Sulechowa będą współfinansowały budowę przeprawy. Przygotowanie dokumentacji inwestycji ma kosztować 3,3 mln zł, w tym 2,6 mln ma stanowić dofinansowanie z budżetu państwa. Pozostałą kwotę pokryją samorządy. W przyszłorocznych budżetach trzeba więc będzie zaplanować stosowne środki finansowe.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści