Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2020

20.01.2020r.
Radosne śpiewanie w WDK
Niewiele dzieje się w naszym domu kultury... Tym bardziej cieszy fakt organizacji otwartej imprezy środowiskowej dla mieszkańców. Wspólne śpiewanie kolęd, bez barier pokoleniowych, w radosnej atmosferze, w ciekawych aranżacjach muzycznych spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników tego wydarzenia. Zarówno starsi, jak i młodsi wspólnie wykonali ponad 20 tradycyjnych kolęd, pastorałek i utworów o tematyce świątecznej. W przerwach pomiędzy utworami był czas na wspólne rozmowy i wspomnienia przy pysznych ciastach upieczonych specjalnie na to wydarzenie. Było to miłe i atrakcyjnie spędzone popołudnie.
Organizatorzy składają gorące podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia - sponsorom, paniom, które upiekły pyszne ciasta, panu Tomaszowi Pileckiemu za przygotowanie aranżacji muzycznych utworów i prowadzenie imprezy, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa, a przede wszystkim - uczestnikom, którzy wspólnie śpiewali kolędy. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

17.01.2020r.

Końcowe prace pierwszego etapu remontu kościoła


15.01.2020r.
Wspólne śpiewanie kolęd
Kolęda - pierwotnie radosna pieśń noworoczna. Współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów.
W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie kolęd do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Najbliższą okazją do wspólnego śpiewania kolęd w Nietkowie będzie spotkanie mieszkańców w WDK - w sobotę, 18 stycznia o godzinie 16:00. Przygotowano śpiewniki, aranżacje muzyczne i wszyscy uczestnicy wspólnie będą śpiewali kolędy, pastorałki i utwory o tematyce świątecznej. Nie zabraknie też słodkiego poczęstunku. Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zapraszają do udziału w tym wydarzeniu, bo przecież "śpiewać każdy może".

13.01.2020r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nietkowie

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze dla Orkiestry. Wśród nich dzielna grupa 25 uczniów ze sztabu, który miał swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Wolontariusze znów spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada właśnie w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 6.980,03 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.           - galeria zdjęć


11.01.2020r.

Jak przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Resort finansów poinformował, że zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT za rok 2019. Mamy na to jeszcze trochę czasu. Będzie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznawane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli PIT zostanie złożony wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku.
Kolejny raz fiskus wypełni za podatników zeznanie roczne za 2019 rok. Na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie wstępnie rozliczoną deklarację. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT będzie zawierał dane, które przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Poza tym w elektronicznym formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 proc. podatku. Wszystkie dane można będzie skorygować, np. przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) i koniecznie wskazać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Po wprowadzeniu zmian należy zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się - jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć - jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego trzeba wpisać swoje dane: PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2019. To jest łatwe i nadal można przekazywać 1 proc. podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.

09.01.2020r.
28. Finał WOŚP również w Nietkowie
WOŚP zagra w szkole podstawowej, gdzie jak co roku zebrał się sztab przygotowujący całe przedsięwzięcie. 12 stycznia 15 wolontariuszy będzie kwestować na ulicach Nietkowa, Borynia i Lasek, a po południu Koncert WOŚP, w którym wystąpią szkolne talenty muzyczno-taneczne. Program przygotowany jest przez nauczycieli i uczniów. Muzyczny koncert będzie okazją do uhonorowania naszych seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka - nie zabraknie ciepłych życzeń.
Atrakcje towarzyszące 28. Finału to cegiełka na WOŚP w postaci loterii - z losowaniem atrakcyjnych nagród i kawiarenka ze smakołykami, którą prowadzić będą nasi rodzice. W niedzielę gra cała Polska. Na tej wielkiej ogólnopolskiej arenie koncertowej nikogo nie powinno zabraknąć. Zapraszam w imieniu całej naszej szkolnej społeczności na miłe popołudnie w szkole - koniecznie z dużym sercem.                                                                  Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas

07.01.2020r.

Ocena jakości wody pitnej w Nietkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po analizie prowadzonego nadzoru i zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie od 01.01.2019 do 20.12.2019 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Nietkowie administrowanego przez POMAK Sp. z o.o. dokonał okresowej oceny jakości wody dostarczanej do odbiorców w Nietkowie, Laskach i Boryniu.

Na wodociągu publicznym w Nietkowie do 30 maja 2019 roku obowiązywała warunkowa przydatność wody do spożycia ze względu na podwyższoną mętność wody i zawartość żelaza. Spółka POMAK wykonała czynności nakazane przez Inspektora Sanitarnego, co potwierdziły badania próbek wody pobrane przez pracowników SANEPID-u. Na podstawie wyników badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze 30.05.2019 roku wydał decyzję o przywróceniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nietkowie.

Ponadto w analizowanym okresie czasu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał 4 oceny cząstkowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym: 2 oceny wydane na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz 2 oceny wydane na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej spółki POMAK. Analiza próbek wykazała, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda z wodociągu publicznego w Nietkowie jest przydatna do spożycia i spełnia wszystkie wymagane parametry. Spółka POMAK terminowo przekazywała sprawozdania z badań jakości wody, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny każdorazowo po dokonaniu oceny jakości wody przekazywał stosowne informacje i komunikaty do Burmistrza Czerwieńska. Obowiązki prawne w zakresie nadzoru nad jakością wody w roku 2019 zostały wypełnione.


03.01.2020r.

Wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku

Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (kubły) oraz odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2020 roku przedstwia się w sposób podany w tabeli. Nastąpiły drobne zmiany w terminach odbioru odpadów. Terminy wywozu makulatury będą połączone z BIO-odpadami, a tworzyw sztucznych ze szkłem - prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe daty.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO

STYCZEŃ

11 , 24
4 , 31 24244 , 31

LUTY

7 , 21
28 212128

MARZEC

6 , 20
27 202027

KWIECIEŃ

3 , 18
24 181824

MAJ

2 , 15 , 29
22 151522

CZERWIEC

13 , 26
19 131319


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści