Koła Gospodyń - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Koła Gospodyń Wiejskich

Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Boże Ciało '2019
Wieniec Dożynkowy '2016
Wieniec Dożynkowy '2015
Dożynki Gminne w Leśniowie Małym '2013

*  *  *  *  *


Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstawały już ponad 130 lat temu z inicjatywy kobiet. Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły też prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale, spektakle ludowe oraz różnego typu biesiady. Promowały też sztukę ludową.

Koło Gospodyń Wiejskich
z definicji jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją kobiecą działającą głównie na terenach wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społecznej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu miejscowego folkloru.


*  *  *  *  *

W Nietkowie działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich:

        1. Przy Wiejskim Domu Kultury - przewodniczącą którego jest p. Halina Bryndza,

        2. Przy OSP w Nietkowie - przewodniczącą którego jest p. Elżbieta Śliwińska.

Bardzo ważną sprawą jest to, że oba koła prężnie ze sobą współpracują i wspólnie realizują wiele przedsięwzięć. Przynosi to wiele satysfakcji ich członkiniom i wpływa integrująco na całą naszą społeczność. Ogółem w składzie KGW aktywnie działa ponad 40 mieszkanek Nietkowa.
Na przestrzeni lat KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Tak też jest w Nietkowie. W ostatnich latach widoczny jest wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub też zakładają nowe koła.
Koło Gospodyń Wiejskich jest organizacją o statusie stowarzyszenia. Może również ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

*  *  *  *  *

Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2018
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Boże Ciało '2017
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki parafialne - 04.09.2016r.
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki '2016
Dożynki Prezydenckie w Spale '2010
Boże Ciało '2016
Boże Ciało '2016
Boże Ciało '2016
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki Powiatowe '2015
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Dożynki '2015 w Nietkowie
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Boże Ciało '2015
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Wojewódzkie - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne - 2014
Dożynki Gminne w Laskach '2012
Dożynki Parafialne - 2013
Dożynki Parafialne - 2013
Dożynki Parafialne - 2013
Wróć do spisu treści