wrzesień 2020 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

WRZESIEŃ 2020

30.09.2020r.

Po dłuższej przerwie wznawia działalność WDK - pierwsze zajęcia z robotyki

28.09.2020r.

ODRA Nietków nie przegrywa na swoim stadionie. W kolejnym meczu IV ligi pokonała 5:0 POGOŃ Skwierzyna.

25.09.2020r.

Z gminnego żłobka może korzystać więcej dzieci
Właściwa opieka dla maluchów często stanowi barierę przed podjęciem pracy przez młode mamy. Widząc takie potrzeby samorząd Gminy Czerwieńsk podjął kolejne działania zmierzające do zwiększenia ilości przyjmowanych do żłobka dzieci. Żłobek w Czerwieńsku w roku 2020 poszerza swoją działalność. Pomieszczenia obiektu przy ulicy Bolesława Chrobrego (po gminnej rehabilitacji), zostały zaadaptowane na potrzeby żłobka. Od marca do września trwały prace remontowe i adaptacyjne. Zostało zakupione nowe wyposażenie, które jest niezbędne do funkcjonowania większej ilości dzieci. Zakupiono również pomoce dydaktyczne na potrzeby podopiecznych placówki. Tak powstało 20 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. We wrześniu zatrudniono 3 nowe opiekunki oraz pielęgniarkę.
15 września uruchomiono nową część gminnego żłobka. Powiększenie działalności placówki sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat umożliwi kolejnym rodzicom dzieci powrót do aktywności zawodowej. Zwiększenie ilości sal pozwoliło na wyodrębnienie 3 oddziałów. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć dostosowanych do wieku dzieci. Podział na grupy zwiększy pozytywne oddziaływanie na siebie dzieci oraz motywacje do poszerzania swoich umiejętności. Do żłobka mogą również uczęszczać dzieci z Nietkowa - warunki są wyśmienite.

22.09.2020r.

Przystań rzeczna na Odrze we wrześniowym słońcu

19.09.2020r.

Podwyżek opłat za odbiór odpadów nie da się uniknąć...
Śmiecimy coraz więcej, często nie zastanawiamy się nad tym co i gdzie wyrzucamy. A przecież wszystkie te odpady gdzieś trafiają i muszą być zagospodarowane. Wysypiska śmieci pomagają nam w zagospodarowaniu śmieci od wielu lat. I zmieniają się tak, jak zmienia się nasza świadomości, normy i zasady związane z ekologią. Zmiany te zawsze są kosztowne, a my te koszty ponosimy.
Każdego dnia w poszczególnych miejscowościach gminy ktoś musi się zająć naszymi śmieciami. Mieszkańcy nie myślą na co dzień o pracy firm odbierających odpady, o szczegółowych kosztach takiej działalności, czy np. o tym, ile miejsca zajmują odpady. A czasem wystarczyłoby odkręcić zakrętkę z plastikowej butelki i przydeptać ją nogą, by stała się mniejszym śmieciem. Niewiele wysiłku kosztuje nas też to, by pamiętać, do jakich worków powinien trafiać plastik (żółtych), papier (niebieskich), czy szkło (zielonych). Łatwiej wszystko wymieszać i niczym się nie przejmować... Jednak takie myślenie nie będzie się nam już dłużej opłacać, bo za zmieszane odpady zapłacimy dużo więcej niż za te posegregowane. To już jest pewne. Takie rozwiązanie narzuca samorządom ustawodawca.
Okazuje się, że z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Aktualnie zmieniają się regulacje prawne, a gminy muszą dostosować lokalne rozwiązania do nowych przepisów. Oto najnowszy przykład z sąsiedniej gminy. Od początku września Gmina Świdnica przestała odbierać odpady od przedsiębiorców. Muszą oni indywidualnie podpisywać umowy na wywóz odpadów. Teraz toną w śmieciach, bo ich wywozem zainteresowana jest tylko jedna firma, która narzuca znacznie wyższe od dotychczasowych ceny. Gmina wykluczyła przedsiębiorców z systemu odbioru odpadów, bo jest to jedno z możliwych rozwiązań dla samorządu. Wydaje się jednak, że nie najlepsze. W tle oczywiście stoją pieniądze. Jak informuje samorząd Świdnicy, do tej pory dopłacano miesięcznie 26 tys. 659 złotych. Od 1 stycznia 2021 roku byłaby to już kwota ponad 38 tys. złotych. To rocznie dawałoby deficyt w budżecie Gminy Świdnica w wysokości blisko 500 tys. złotych. Gminy nie mogą do odpadów dopłacać, ani na nich zarabiać. Zebrane od właścicieli nieruchomości opłaty za odbiór i utylizację odpadów muszą pokrywać realne koszty funkcjonowania tego systemu w całej gminie.
W jaki sposób pogodzić interesy wszystkich mieszkańców? W jaki sposób dostosować wysokość opłaty za wywóz odpadów, aby ten system działał sprawnie? Przed takimi dylematami stają wszystkie samorządy gminne. To trudny orzech do zgryzienia. Radni Rady Miejskiej w Czerwieńsku wnikliwie analizują dane przygotowane przez urzędników. Na najbliższej sesji będą podejmowane decyzje, które kompleksowo będą obejmowały sprawy odbioru i utylizacji odpadów w naszej gminie od 1 stycznia 2021 roku, ale już widać, że bez podwyżek opłat się nie obędzie. Trzeba znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji jaka powstała u naszych sąsiadów.

16.09.2020r.

Będzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirowej
Ruszyły procedury zamówień publicznych na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk”. To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli działek wzdłuż ul. Żwirowej w Nietkowie. Za całość przedsięwzięcia będzie odpowiedzialna spółka POMAK. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.

Przedmiotem postępowania - w części dotyczącej Nietkowa - jest wykonanie w pełnej zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o długości 692 m. Podczas tych prac będzie również wykonana nowa sieć wodociągowa dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Żwirowej. Komplet dokumentacji przetargowej zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót. Jest on dostępny na stronie BIP spółki POMAK i wszyscy zainteresowani tą inwestycją mogą zapoznać się z jej szczegółami technicznymi.

Rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na 30.09.2020 roku, a termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia całej inwestycji został określony na 28.02.2022 roku. Zamawiający wymaga by Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia nie później niż w 15 dniu po podpisaniu umowy. Będziemy informować na bieżąco o postępie prac.

14.09.2020r.

Stadion w Nietkowie jest szczęśliwy dla gospodarzy. ODRA Nietków - POLONIA Słubice 2:1 (0:1).

10.09.2020r.

Profil Zaufany bez tajemnic

Z usługi Profilu Zaufanego (PZ) korzysta już niemal 8 mln Polaków. W tegoroczne wakacje, czyli od początku lipca do końca sierpnia, Profil Zaufany założyło dokładnie 624 128 osób. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji to o niemal ćwierć miliona więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Trzeba podkreślić, że Profil Zaufany to "klucz do e-usług". Obecnie z PZ, a co za tym idzie także z e-administracji, korzysta już niemal 8 mln Polaków. To ponad jedna czwarta wszystkich dorosłych obywateli naszego kraju.
Profil Zaufany, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość w internecie, jest ważny trzy lata. Procedura założenia tego profilu jest bardzo prosta, wymaga jednak potwierdzenia danych w uprawnionym urzędzie. Można go też założyć z wykorzystaniem konta bankowego. Jeśli ktoś nie ma konta w banku lub nie może udać się do punktu potwierdzającego, to można na 3 miesiące założyć tymczasowy Profil Zaufany. Wniosek można wypełnić on-line, a tymczasowy PZ potwierdzić podczas wideorozmowy z urzędnikiem.
Resort Cyfryzacji wyliczył, że PZ jest najczęściej wykorzystywany do wysyłania i podpisywania pism. Tylko w te wakacje Polacy skorzystali z tej e-usługi 271 tys. 709 razy. To niemal dwukrotnie lepszy wynik od osiągniętego w wakacje 2019 roku. Dzięki PZ można np. zgłosić narodziny dziecka, otrzymać dla niego numer PESEL, akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu i inne dokumenty. Dużą popularnością cieszą się e-usługi wydania dowodu osobistego. Przez internet można też zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego. Sporo osób złożyło on-line wniosek o dofinansowanie w programie "Mój prąd" i zgłosiło zbycie lub nabycie pojazdu. Widać wzrost zainteresowania e-usługami.
Każdy posiadacz PZ może też w pełni korzystać z funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl. Pomoc w tym zakresie udzielana jest mieszkańcom Nietkowa podczas zajęć realizowanych w WDK przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W ramach projektu „Nie Damy Się” udzielana jest pomoc przy zakładaniu Profilu Zaufanego, a następnie w przystępny sposób podawane są wiadomości dotyczące wykorzystania informacji zawartych w Internetowym Koncie Pacjenta, funkcjonalności e-recept, a także bazy danych gromadzonych o naszym stanie zdrowia. Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego zajęcia realizowane są w małych grupach uczestników, co pozwala każdemu poświęcić odpowiednią ilość czasu na opanowanie tych umiejętności. Każdy uczestnik zajęć ma przygotowane bezpieczne stanowisko komputerowe. Wystarczy odrobina dobrych chęci i można z pożytkiem spędzić miłe popołudnie w gościnnych murach Domu Kultury w Nietkowie. Od komunikacji elektronicznej nie ma odwrotu. Będzie ona coraz szerzej wykorzystywana i w coraz większym zakresie będzie gościła w naszym życiu - począwszy od komunikacji z urzędem gminy, poprzez załatwianie wszystkich spraw obywatelskich w różnych urzędach państwowych (e-usługi), aż po portale dotyczące naszego zdrowia, bezpieczeństwa, czy spraw finansowych. Profil Zaufany będzie nam potrzebny coraz częściej i nie należy odkładać decyzji o jego założeniu. Warto skorzystać z oferowanych zajęć i przełamać bariery wejścia w cyfrowy świat usług dla ludności.

07.09.2020r.

Ksiądz Grzegorz obchodząc imieniny poświęcił tornistry pierwszoklasistów

05.09.2020r.

Fundusz Sołecki na rok 2021 został uchwalony

Zebranie mieszkańców Sołectwa Nietków przebiegało w warunkach ograniczeń dotyczących ochrony przed COVID-19. Przybyli na zebranie mieszkańcy wysłuchali rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego za 2019 rok, sprawnie podjęli decyzje dotyczące zmiany (przesunięcia środków) w ramach tegorocznego funduszu oraz przyjęli do realizacji zadania na 2021 rok zgłoszone przez p. Sołtys Halinę Kaźmierczak.

W przyszłym roku zaplanowano do realizacji remont ogrodzenia frontowego przed Domem Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przed wejściem do WDK, wsparcie integracji mieszkańców oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie terenów zielonych sołectwa. Całkowity koszt realizacji tych zadań to 48.686,09 złotych. Takie zadania p. Sołtys zgłosi do ujęcia w przyszłorocznym budżecie Gminy Czerwieńsk. Podczas zebrania mieszkańcy zgłaszali również wiele problemów, pytań i wniosków. Obecny na zebraniu Burmistrz Czerwieńska odpowiadał na pytania i poinformawał o bieżących sprawach gminy. Mieszkańcy również pobrali deklaracje dotyczące bezpłatnych szczepień.


02.09.2020r.
Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale bieżące funkcjonowanie gminy przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już wkrótce na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 26 września 2020r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 12:00 do 15:00.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści