wrzesień 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

WRZESIEŃ 2023

29.09.2023r.

Materiały informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej


26.09.2023r.

Atrakcyjna wycieczka Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa        -  więcej zdjęć w galerii


22.09.2023r.

Bezpieczeństwo w pracach polowych
Do redakcji dotarła prośba o zamieszczenie informacji przypominającej o zasadach bezpieczeństwa w czasie prac w rolnictwie jesienią. Przypominamy więc o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas jesiennych prac w polu, zwłaszcza, że ostatnio występuje ich dość spore natężenie. Ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie osób pracujących na roli.
Rolnik przed wyruszeniem w pole, zwłaszcza jeśli będzie przejeżdżać maszynami rolniczymi przez drogi publiczne, powinien sprawdzić stan techniczny maszyny. Sprawdzić należy m.in. czy nie ma żadnych wycieków płynów eksploatacyjnych, czy są sprawne hamulce oraz czy odpowiednio działa oświetlenie ciągnika czy maszyny. Każda z maszyn rolniczych czy przyczepa powinna mieć także na stałe zamontowany trójkąt ostrzegawczy, a w niektórych przypadkach także koguta ostrzegawczego. Maszyny powinny być też wyposażone w osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyny.
Policja apeluje, żeby szczególną uwagę - pomimo nawału prac - zawracać na dzieci w gospodarstwie. Nie powinno się też przewozić żadnej osoby na przyczepie, zaczepie czy błotniku ciągnika. Warto także sprawdzać czy nikt nie znajduje się w pobliżu pracującej maszyny.
Policja przestrzega, że jesienią będzie zwracać szczególną uwagę na osoby, które przyczyniają się do zanieczyszczania dróg publicznych w wyniku prowadzonych prac na polach. Pozostawiając ziemię czy inne zanieczyszczenia pochodzące z pola, stwarzane jest realne zagrożenia w ruchu drogowym. Przy odrobinie deszczu powstaje śliskie błoto, które przyczynić się może do osłabienia przyczepności kół innego pojazdu, a w konsekwencji do wypadku drogowego. Zabrudzenie drogi publicznej przez ciągnik czy inną maszynę rolniczą jest wykroczeniem, za które grozi wysoki mandat. Reguluje to Kodeks Wykroczeń, a dokładnie art. 91. Za takie wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości nawet do 1500 złotych. Zgodnie z prawem, rolnik powinien uprzątnąć zabrudzoną jezdnię po każdym przejeździe. Ponadto należy pamiętać, że obowiązkiem rolnika wykonującego prace polowe pojazdem rolniczym i planującego wyjechać na drogę publiczną, jest takie oczyszczenie maszyny rolniczej, aby jej ruch nie powodował zanieczyszczania drogi. Jeśli rolnik nie usunie zabrudzenia na żądanie zarządcy drogi, to - oprócz mandatu - może zostać również obciążony kosztami oczyszczenia jezdni. Rolnik powinien też pamiętać, że jeżeli jego maszyna rolnicza zabrudziła drogę, to do czasu jej oczyszczenia, odcinek zabrudzony powinien zostać odpowiednio oznaczony. W praktyce oznacza to rozłożenie trójkątów ostrzegawczych w odpowiedniej odległości od powstania zabrudzenia.

19.09.2023r.

Czy będzie w tym sezonie dodatek węglowy?
Nie zapowiada się na nowy dodatek węglowy pod koniec 2023 roku pomimo, że występują problemy z dostępnością węgla. Mamy okres przedwyborczy i nic dziwnego, że trudno o konkretne odpowiedzi dotyczące wprowadzenia nowego dodatku węglowego pod koniec 2023 r.
Oficjalnie rząd cały czas reaguje i kontroluje sytuację. Według danych rządowych sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się - nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach. Rząd jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii przyznania po raz kolejny takiego wsparcia. Co nie oznacza, że nie ma na niego żadnych szans.
Łatwo sprawdzić na forach poświęconych zakupowi asortymentu w e-sklepie PGG, gdzie jest coraz więcej niezadowolonych, bo niedoszłych klientów PGG. Twierdzą oni, że węgiel PGG jest tylko dostępny w e-sklepie PGG, po wybraniu asortymentu trudno jest znaleźć dostawcę KDW z województwa, u którego odbierzemy węgiel PGG, albo wstępnie wybrany asortyment jest dostępny w KDW, ale np. tylko w kilku województwach. To co jest pewne, to we wrześniu br. ceny asortymentu w e-sklepie PGG podrożały o około 100 zł na tonie.
Mimo tych problemów ceny węgla i ekogroszku nadal są niższe niż rok temu. Dlatego też dopóki znowu nie dojdzie do niekontrolowanego wzrostu cen węgla i ekogroszku, dopóty nie ma co liczyć na nowy dodatek węglowy. Jednak jak można "odszyfrować" komentarz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska sytuacja jest rozwojowa. Jeżeli przed wyborami wybuchną ceny i niezadowolenie z braku węgla na dniach zostaną wprowadzone dodatki i rozwiązania, które mają sprawić, że ceny węgla się ustabilizują. Tak więc sprawa rozpoczęcia przyznawania dodatku węglowego 2023 wydaje się nadal otwarta, ale wiele wskazuje na to, że nie zapowiada się, aby rząd wprowadził go w tym roku.


16.09.2023r.

Jak informują mieszkańcy - rozpoczął się sezon na grzyby


13.09.2023r.

Zebranie mieszkańców Sołectwa Nietków

Sołtys Nietkowa zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w najbliższy piątek - 15. września - o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Porządek obrad tego zebrania przewiduje analizę wydatków funduszu sołeckiego za 2023 rok, podjęcie uchwały dotyczącej korekty wydatków w roku bieżącym oraz podjęcie niezbędnych decyzji dotyczących wydatków i realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w 2024 roku. Tradycyjnie będzie też możliwość zadawania pytań w sprawach nurtujących mieszkańców. Od kilku dni ogłoszenia o zebraniu są już wywieszone w tablicach informacyjnych sołectwa.

Rada Sołecka wspólnie z p. Sołtys dokonała analizy potrzeb sołectwa, możliwości realizacji poszczególnych zadań, rozpatrzyła różne wnioski mieszkańców zgłaszane podczas rozmów w ostatnim okresie i określiła priorytety działań na 2024 rok. Na bazie tej analizy zostaną przygotowane propozycje zadań do realizacji ze środków przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Zapraszamy do udziału w zebraniu.


11.09.2023r.

W meczu ODRA Nietków - SPROTAVIA Szprotawa remis 2:2


09.09.2023r.
Ta strategiczna inwestycja staje się faktem
Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry swoim zakresem obejmuje realizację odcinka od Trasy Północnej do drogi wojewódzkiej nr 279 w rejonie miejscowości Wysokie (Gmina Czerwieńsk) o długości 8,4 km. Elementem integralnym tej inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej.
W ramach inwestycji zaplanowano m.in. nowe rondo na Trasie Północnej, pomiędzy istniejącym rondem na Krosno Odrzańskie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 32), a rondem na Przylep (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 280), pięciowlotowe skrzyżowanie (również typu rondo) na połączeniu z drogą wojewódzką nr 280 w rejonie przystanku kolejowego w Przylepie. Zaplanowano także wiadukt nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin (tzw. Nadodrzanką). We wsi Wysokie trasa połączy się z nową drogą do Pomorska, planowaną do budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach realizacji mostu w Pomorsku. Z odcinkiem Pomorsko - Sulechów będzie to element tzw. Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego, czyli drogi od Trasy Północnej w Zielonej Górze do Sulechowa. Budowę Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry - z naszego punktu widzenia strategicznej inwestycji - planuje się w latach 2024-2027.
W bieżącym roku, na przełomie III i IV kwartału, ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji w trybie zaprojektuj-wybuduj, a podpisanie umowy planuje się w I kwartale 2024 r. Dla zadania wydano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach według tzw. wariantu I, szeroko omawianego na zeszłorocznych konsultacjach społecznych, charakteryzującego się przebiegiem trasy w sołectwie Przylep pomiędzy linią kolejową nr 273 a nowym osiedlem w Przylepie.
Całkowita wartość inwestycji, wraz z nadzorem inwestorskim i przejęciem gruntów, to koszt ok. 250 mln zł. Przedsięwzięcie będzie podzielone na dwa odcinki realizacyjne, ale oba planowane są do ukończenia w tym samym czasie. Pierwszy odcinek: Zielona Góra - Przylep (tzw. obwodnica Przylepu), a drugi to Przylep - Wysokie (tzw. obwodnica Łężycy). Trzymamy kciuki.

06.09.2023r.
Kilka słów prawdy o legionellozie
Zakażenia legionellozą spowodowało, że i w naszej gminie mieszkańcy zastanawiają się, jaka jest jakość wody w ich kranach. Podobnie jest w wielu miejscach w Polsce. Na wstępie trzeba podkreślić, że wiele w tej kwestii zależy od samych mieszkańców.
Epidemia legionellozy w województwie podkarpackim spowodowała wybuch zainteresowania tą chorobą. To nie jest bakteria, która jest nowa. Zidentyfikowana została 46 lat temu. Wywołuje zakażenia, który zdecydowana większość przebiega łagodnie. W wielu przypadkach nawet nie wiemy, że przechorowaliśmy te zakażenia. Są badania, które sugerują, że 90 procent populacji przechodziło tego typu zakażenia.
Niestety jest też postać płucna tego zakażenia, wywołująca ciężkie zapalenia płuc. Właśnie tak się zdarzyło w województwie podkarpackim i stąd pojawiła się taka aura zagrożenia czymś nowym. Dla osłabionych i schorowanych organizmów zakażenie legionellozą może skończyć się śmiercią. Co ważne, jest to choroba zakaźna, ale nie zaraźliwa. Nie zarazimy się nią od innej osoby. Źródłem zakażenia jest woda. Zarazić się możemy wdychając aerozol wodny lub poprzez zachłyśnięcie się wodą, w której jest ta bakteria. Poza tym jest to choroba sezonowa. Bakteria ta lubi ciepło i wilgoć. W przypadku legionellozy najwięcej do zrobienia mają sami mieszkańcy w swoich domach. Dbajmy o klimatyzatory w domach i w samochodach, zapobiegajmy zastojom wody w rurach, czyśćmy perlatory w kranach. Po dłuższej nieobecności spuszczajmy wodę do zlewu czy wanny, a dopiero potem z niej korzystajmy. Dbajmy o urządzenia sanitarne, takie jak słuchawki prysznica, czy wanny z hydromasażem.
Na kanwie wydarzeń z województwa podkarpackiego sprawdzamy, jaka jest jakość wody w Gminie Czerwieńsk. Spółka POMAK zarządza sześcioma ujęciami wody. W Płotach i Sudole SUW są nowoczesne, w Czerwieńsku dotychczasowe dwa ujęcia kończą już swoje funkcjonowanie - buduje się nową SUW na terenie POMAK, SUW w Nietkowie ma przygotowaną dokumentację na modernizację ujęcia wody, a SUW Nietkowice (najmniej awaryjny) przygotowuje się do zmiany technologii uzdatniania wody. Wszystkie ujęcia wody są głębinowe i mają aktualne pozwolenia wodno-prawne. Woda zimna, która jest dostarczana mieszkańcom, ma temperaturę około 8-10 stopni. W takich warunkach bakteria legionelli się nie rozwija. Nie ma jej w wodzie o takiej temperaturze. Woda, która trafia do mieszkańców gminy spełnia wymagania jakościowe, zgodnie z przepisami jest poddawana stałej kontroli - zarówno spółki POMAK, jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Z ogólnego przeglądu sytuacji wydaje się więc, że możemy czuć się bezpiecznie w tym zakresie.

04.09.2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Nietkowie

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści