Szkoła Podstawowa - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich


* * * * * * *

Nasza szkoła jest publiczną placówką oświatową Gminy Czerwieńsk. Uczęszczają do niej dzieci z Nietkowa, Lasek i Borynia. W sześciu oddziałach uczy się 125 uczniów, co sprawia, że wszyscy doskonale się znają. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie w roku szkolnym 2011/12 uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

* * * * * * *


Każda klasa posiada swoją salę lekcyjną, którą na stałe się opiekuje. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach. Już od pierwszej klasy wszyscy uczniowie zgłębiają tajniki języka angielskiego i rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w różnych kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.

W szkole do dyspozycji uczniów jest biblioteka z czytelnią, boisko ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesna sala gimnastyczna, świetlica i sala komputerowa. Przy szkole działa również oddział przedszkolny, który mocno angażuje się w życie szkoły.

* * * * * * *


12 października 2012 roku w naszej Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość nadania placówce imienia patronów - Zofii i Stanisława Wróblewskich, nauczycieli-pionierów, którzy od 1945 roku organizowali życie oświatowe i społeczne wsi. Trzy lat później - 12 października 2015 roku - z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców uroczyście świętowano 70-lecie Szkoły Podstawowej w Nietkowie.


* * * * * * *


Działalnością naszej placówki oświatowej od 2008 roku kieruje Dyrektor p. Beata Kłos-Wygas.Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej szkoły - https://spnietkow.edupage.org


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści