styczeń 2018 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
STYCZEŃ 2018

30.01.2018r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu


W 2018 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Aby skorzystać z tego dofinansowania konkretna nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy. Zgodnie z przepisami kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.


Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2018 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 20 lutego 2018r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059 w referacie urzędu gminy zajmującym się gospodarką odpadami.

27.01.2018r.

Przedszkolaki przygotowały ładny występ na uroczystość Dnia Babci i Dnia Dziadka


25.01.2018r.

Będą zmiany w samorządach - również w naszej gminie

16 stycznia 2018 roku prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Tego samego dnia nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw. Będzie kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu samorządu gminnego, a najważniejsze z nich sprowadzają się do następujących spraw:
Dłuższa kadencja. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.
Obowiązek transmisji sesji rady. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronie internetowej gminy.
Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach Rady Miejskiej mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań trzeba będzie niezwłocznie upublicznić.
Powołanie nowej komisji Rady Miejskiej. Chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Będzie ona drugą (po komisji rewizyjnej) obligatoryjną komisją w każdym samorządzie.
Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Warunkiem jest, że projekt będzie musiał być złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.
Przewodniczący rady zwierzchnikiem. Przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.
Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja daje radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących danego samorządu radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania do burmistrza. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni. W przypadku naszego samorządu nowelizacja o połowę skraca czas na udzielenie odpowiedzi.
Określenie minimalnej liczebności klubów radnych - w naszej Radzie Miejskiej do powołania klubu radnych wymagane będzie co najmniej 3 radnych.
Coroczna debata o stanie samorządu. Organ wykonawczy gminy zobowiązany został do przedstawiania radzie do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie gminy. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.
Inicjatywa uchwałodawcza. Mieszkańcom gminy przyznano prawo inicjatywy uchwałodawczej. Grupa mieszkańców występująca z inicjatywą uchwałodawczą w naszej gminie musi liczyć co najmniej 200 osób.
Ta nowelizacja wejdzie w życie z dniem 31 stycznia 2018 roku, zaś nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustaw samorządowych jednostki samorządu terytorialnego będą musiały wypełniać od następnej kadencji. Czas pokaże, czy będą one rzeczywiście korzystne dla mieszkańców.


22.01.2018r.

ODRA zdobyła Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

Rozgrywki piłkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej miały już swoją 23. edycję. Turniej rozegrano na hali sportowej Lubuszanka. Wszystkie kluby piłkarskie z naszej gminy przystąpiły do rywalizacji w dwóch grupach. ODRA Nietków wystawiła do rozgrywek dwie drużuny (seniorów oraz juniorów) i... nie miała sobie równych. Drużyna seniorów jak burza przeszła przez rozgrywki grupowe pokonując wszystkich rywali; w drugiej grupie drużyna juniorów dzielnie walczyła i w efekcie obie nasze drużyny spotkały się w meczu półfinałowym. Seniorzy - co chyba nie jest dla nikogo niespodzianką - byli lepsi i wygrali z juniorami. W finale rywalem naszej drużyny był Piast Czerwieńsk. Po wyrównanym, ale pełnym emocji meczu, ODRA Nietków pokonała drużynę Piasta 4:3 i zdobyła Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Drużyna juniorów, debiutująca  w tym turnieju, zajęła  trzecie miejsce.  
Gratulujemy obu drużynom ODRY Nietków pięknego stylu i zwycięstw, dobrej i konsekwentnej gry, wielkiej ambicji i woli walki na boisku. To dobra zapowiedź przed zbliżającą się rundą wiosenną rozgrywek ligowych. Wytrwała i zespołowa praca przynosi pozytywne efekty. Tak trzymać!

19.01.2018r.

Zostaw w Nietkowie 1% podatku

Właśnie rozpoczyna się akcja przekazywania 1% podatku na wybrany cel. Każdy może przekazać swój 1% podatku np. na wsparcie osób chorych, na rzecz schronisk dla zwierząt, na działalność sportową naszego klubu piłkarskiego, albo też na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. W tej akcji nie chodzi wcale o rywalizację "kto więcej zbierze". Ważne jest, że przekazane w ten sposób pieniądze zostaną w naszym środowisku.
Przekazanie podatku jest proste. Wypełniana deklaracja podatkowa (np. PIT-37) zawiera pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji, przekazywaną kwotę oraz cel szczegółowy - pełną nazwę organizacji, której przekazujemy 1%. Wielu mieszkańców korzysta z różnych programów komputerowych, które same obliczają wysokość przekazywanej kwoty. Można skorzystać z tych udogodnień, ale trzeba uważać, bo są one "dedykowane pod konkretne organizacje" i nie zawsze można wpisać numer KRS innej organizacji. Warto pobierać druki do rozliczeń podatkowych bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów.
Jeśli sami nie zdecydujemy o tym dla kogo przeznaczyć 1% swojego podatku, to będzie on w sposób automatyczny przekazany na rzecz Skarbu Państwa...

15.01.2018r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nietkowie

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku w całym kraju 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze dla Orkiestry. Wśród nich grupa 20-stu uczniów ze sztabu, który miałł swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Wolontariusze znów spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 4.806,58 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.           - galeria zdjęć


12.01.2018r.

Nowy Rok - a problemy stare...
Na stronie internetowej gminnej spółki POMAK opublikowano najnowszą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Zielonej Górze w sprawie jakości wody u odbiorców w Nietkowie. Wyniki badań próbek wody pobranych na początku października przez SANEPiD wskazywały na poprawę parametrów wody prawie w całym Nietkowie. Na końcówce wodociągu (przy ul. Kościuszki 102) niestety wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm (mętność = 8 NTU, a zawartość żelaza = 1400 mikrogramów/litr). Spółka POMAK została poinformowana o wynikach tych badań oraz zamiarze przeprowadzenia kolejnej kontroli.
W dniu 19 grudnia 2017r. pracownicy SANEPiD-u musieli jednak odstąpić od działań kontrolnych, ponieważ na ujęciu wody w Nietkowie doszło do aktu wandalizmu (kradzież sprężarki), co mogło mieć wpływ na pogorszenie jakości wody u odbiorców. No, ręce opadają.... Bezmyślność, głupota i brak elementarnej wyobraźni złodzieja (lub złodziei) mogły doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u wszystkich mieszkańców Nietkowa. W trybie działań kryzysowych spółka natychmiast przystąpiła do działań zapewniających poprawną jakość dostarczanej wody, ale skutki złodziejstwa i wandalizmu były już faktem. Proces uzdatniania wody dla mieszkańców został zakłócony. Przywrócenie prawidłowej i stabilnej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie wymaga wielu prac naprawczych i czasu. Stąd wniosek spółki POMAK o wydłużenie terminu przeprowadzenia kontroli i umożliwienie wykonania napraw na ujęciu wody w terminie do 31 stycznia 2018r.
PPIS przychylił się do tego wniosku, bo przemawia za tym interes społeczny. Przypomniał jednocześnie, że bezpieczeństo i zdrowie ludzi wymaga, by jakość wody była zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przy podejmowaniu tej decyzji uwzględnione zostały dotychczasowe działania spółki POMAK (m.in. współpraca z naukowcami Politechniki Śląskiej i realizacja działań naprawczych) zmierzające do trwałego rozwiązania problemu jakości wody w Nietkowie.

10.01.2018r.

Szkolne Kolędowanie przed Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku


08.01.2018r.

Gmina Czerwieńsk wprowadza e-usługi


Zakończyła się realizacja projektu pod nazwą "Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały już wdrożone i mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z następujących usług: e-podatki, e-śmieci, e-zapisy, e-usterka, e-biblioteka, e-Czerwieńsk oraz ewidencja gruntów.

e-podatki to portal podatkowy umożliwiający  udzielenie informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do Gminy dla osób fizycznych i prawnych. Daje on możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Możliwe jest również opłacenie wybranych należności przez Internet.
e-śmieci to portal służący do rejestracji deklaracji i opłat za wywóz nieczystości.  
e-zapisy - portal umożliwiający przeprowadzenie procesu rekrutacji dla szkół i przedszkoli. Dzięki niej mieszkańcy mogą zarejestrować swoje dziecko w internetowym systemie rekrutacyjnym.
e-usterka to portal pozwalający zgłosić mieszkańcom usterki drogi lub innego zdarzenia związanego z uszkodzeniami.
e-biblioteka - portal umożliwiający szybkie przeszukiwanie katalogów wszystkich bibliotek - w Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim oraz w Płotach. Umożliwia ponadto zamawianie, rezerwowanie i wypożyczanie książek.
e-Czerwieńsk to aplikacja mobilna umożliwiająca informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach, a także służąca do przekazywania komunikatów (np. o zagrożeniach kryzysowych).
ewidencja gruntów jest aplikacją umożliwiającą uwidocznienie na portalu mapowym informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualnych punktów adresowych oraz przebiegu dróg z informacją o właścicielu. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w układzie dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów.

Dzięki wdrożonym e-usługom konieczność osobistego stawiania się w urzędzie może zostać zredukowana do minimum. Zachęcamy więc do korzystania z tych nowych możliwości elektronicznej komunikacji z Urzędem Gminy w Czerwieńsku.


05.01.2018r.

Nowe wyposażenie Domu Kultury w Nietkowie

Przełom roku był okresem intensywnych prac przy skręcaniu mebli zakupionych do Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w naszym Domu Kultury. Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa nie tylko wyremontowali i wymalowali sale w WDK. Kolejny raz spisali się na medal - nowe meble są już złożone i ustawione w tych pomieszczeniach. Ich zakup był możliwy dzięki dobrej współpracy między Gminą Czerwieńsk i Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Stworzone zostały przyjazne warunki do realizacji zajęć z uczestnikami projektu "Lepsze Jutro". Oni też mieli swój udział w przygotowaniu pomieszczeń, wykonując starannie prace porządkowe. Tak przygotowane sale wpłyną też korzystnie na realizację innych zajęć w WDK, bo będzie można tam realizować nie tylko zajęcia projektowe. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców Nietkowa..


02.01.2018r.

Wywóz odpadów komunalnych w 2018 roku

Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (kubły) oraz odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2018 roku przedstwia się w sposób podany w tabeli. Wywóz odpadów w dalszym ciągu prowadzi firma Tönsmeier Sp. z o.o., a opłaty i wszystkie pozostałe sprawy organizacyjne pozostają bez zmian.

Miesiąc

Odbiór odpadów w KUBŁACH - Nietków, Boryń

Odbiór WORKÓW - Nietków, Boryń

STYCZEŃ

12 (piątek);   26 (piątek)

10 (środa)

LUTY

9 (piątek);   23 (piątek)

7 (środa)

MARZEC

9 (piątek);   23 (piątek)

7 (środa)

KWIECIEŃ

7 (sobota);   20 (piątek)

5 (czwartek)

MAJ

5 (sobota!);   18 (piątek)

2 (środa);  30 (środa)

CZERWIEC

2 (sobota);   15 (piątek);   29 (piątek)

27 (środa)


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści