październik 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

PAŹDZIERNIK 2023

30.10.2023r.

Podliczniki wody muszą być legalizowane
POMAK Sp. z o.o. przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy-podliczników o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany, ponieważ od nowego roku podliczniki nie mające ważnej homologacji nie będą uwzględniane w rozliczaniu wody zużytej bezpowrotnie.
Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 roku - Prawo o miarach). Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej. Wodomierz-podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montowany jest na koszt odbiorcy i to odbiorca ponosi także wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą oraz legalizacją.
Spółka POMAK przypomina również, że wodomierze powinny być legalizowane co 5 lat. Upływ okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza-podlicznika jest podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody zużytej bezpowrotnie. Wodomierze powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji m.in.: gdy okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej; gdy okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej; po każdej naprawie; po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji. POMAK Sp. z o. o. zaleca montaż liczników elektronicznych jako podliczników w celu jednoczesnego rozliczania liczników głównych z podlicznikami. To zdecydowanie ułatwi procedurę rozliczania zużycia wody w naszych nieruchomościach.


26.10.2023r.
Urząd gminy przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców
Sytuacje kryzysowe zdarzają się często. Okres jesienny cechuje wzmożona ilość interwencji i akcji ratowniczych straży pożarnej. Jak informuje Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w celu zapobiegnięcia niebezpiecznym zdarzeniom zagrażającym życiu lub zdrowiu mieszkańców Gminy Czerwieńsk tutejszy Urząd Gminy i Miasta zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich szkód w drzewostanie (złamanych gałęzi, nadłamanych konarów, uschniętych drzew, itp.) w miejscach publicznych - to jest: w parkach, na placach zabaw, strefach aktywności i rekreacji (boiskach sportowych lub plenerowych siłowniach) oraz przedszkolach  i szkołach.
W grę wchodzi nasze szeroko pojęte bezpieczeństwo. Istota zgłoszeń sprowadza się do przekazania szczegółowej informacji o potencjalnym zagrożeniu dla dzieci, młodzieży lub wszystkich pozostałych mieszkańców. Warto też potwierdzić zgłoszenie zdjęciem zagrożenia. Wszelkie uwagi i zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, osobiście do pokoju numer 109, telefonicznie - pod numerem telefonu 68 327 81 79 lub bezpośrednio do właściwych terytorialnie sołtysów. Sołtysi przekażą szybko te zgłoszenia do urzędu gminy. Istotne jest, aby przekazywana informacja była wiarygodna, bo każde zgłoszenie będzie podlegało weryfikacji.

23.10.2023r.
"Z uśmiechem przez ocean" - program animacyjny w WDK Nietków       - więcej zdjęć w galerii
Załoga na pokład! – padła komenda wydana przez Piratkę Błyskawicę. Z piosenką na ustach główna bohaterka zaprosiła dzieci przybyłe do WDK na rejs okrętem, który podczas przedstawienia zawijał do różnych ciekawych miejsc, wysp i portów. Podczas rejsu zdarzały się nawet chwile dramatyczne, ale nieoczekiwana dziura w statku umożliwiła kontynuację przygody na dnie oceanu. Dzieci wyraźnie polubiły Piratkę Błyskawicę i chętnie uczestniczyły w niezliczonej liczbie zabaw i konkurencji zręcznościowych.
Program tego wydarzenia oparty był o muzykę (brawa dla realizatora dźwięku!), taniec (również marynarski) i szeroko rozwiniętą wyobraźnię ruchowo-sceniczną. Pod wodzą Piratki Błyskawicy dzieci zdobywały medale (tylko złoto i srebro!) na Wyspie Morskich Igrzysk, nie marzły na Biegunie Polarnym, odkrywały głębię oceanu tańcząc do rytmu grających muszli i - przede wszystkim - interesująco spędziły popołudnie.
Po przedstawieniu dzieci skorzystały ze smacznego poczęstunku. Nie zabrakło też waty cukrowej dla każdego. Rada sołecka dopilnowała, aby wszystko było dopięte „na ostatni guzik”. W imieniu rodziców oraz wszystkich zadowolonych dzieci dziękujemy i informujemy, że przedsięwzięcie to zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Nietkowa na bieżący rok.

20.10.2023r.

Remont drogi wojewódzkiej numer 279... nareszcie!


17.10.2023r.

Jedna "dźwiękoławka" została ustawiona na przystani w Nietkowie


13.10.2023r.
PodSUMIKowanie rywalizacji Grand Prix wędkarzy
Na łamach naszej strony internetowej publikujemy ogłoszenia o organizacji zawodów cyklu Grand Prix koła wędkarskiego SUMIK, a po zakończeniu sezonu podsumowanie rywalizacji wędkarzy za cały sezon. Właśnie dobiegł końca kolejny sezon i przyszedł czas na podanie klasyfikacji generalnej Grand Prix naszego koła wędkarskiego w roku 2023.
Z przyjemnością informujemy, że po podliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach klasyfikację generalną seniorów wygrał kol. Andrzej Rosiak, drugie miejsce zajął kol. Janusz Bogulak, a trzecie miejsce - kol. prezes Piotr Maciejewski. W sezonie prowadzono też klasyfikację juniorów. Zwyciężył w niej Bartosz Wilczak, drugie miejsce przypadło Patrykowi Wilczakowi, a trzecie miejsce zajęli ex aequo: Bartosz Włodek i Adam Zaboklicki. Największą rybę sezonu złowił kol. Sebastian Lisiecki. Pełna klasyfikacja dostępna jest TUTAJ.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali piękne puchary. To pierwszy sezon po przerwie pandemicznej i zatruciu Odry, w którym udało się sprawnie przeprowadzić zawody wędkarskie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gratulujemy wszystkim i już teraz zapraszamy do rywalizacji w kolejnym sezonie wędkarskim, bo przecież wędkarstwo to hobby dla cierpliwych i wytrwałych.

11.10.2023r.

Jesienne barwy parlamentarnej kampanii wyborczej


09.10.2023r.

ODRA Nietków pokonała DĄB Sława/Przybyszów aż 6:0


06.10.2023r.

Szybkie i skuteczne usunięcie awarii wodociągu


04.10.2023r.
Przypominamy o jesiennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując czas na jesienne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już za kilka dni odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy o tym z wyprzedzeniem - odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest w poniedziałek, 9. października 2023 roku.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny we wtorki, od 11:00 do 14:00.

02.10.2023r.

Wielka ofensywa dotacji rządowych dla Gminy Czerwieńsk
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek, 26 września, wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze dofinansowanie w łącznej wysokości przekraczającej 1,8 mld zł otrzyma ponad 3200 samorządowych inwestycji. Wśród nich znalazła się jedna zgłoszona przez Gminę Czerwieńsk. Ta inwestycja to: Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. To świetna informacja dla naszych mieszkańców, bo wieloletnie zabiegi o dofinansowanie rewitalizacji arboretum właśnie zakończyły się sukcesem. Wysokość dofinansowania z programu wynosi 1.813.000,- złotych.
W ostatnich miesiącach trwa swoista ofensywa w zakresie rządowego dofinansowania inwestycji samorządowych. Dotyczy to wszystkich samorządów. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że te działania są związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Ale pal licho! Bez względu na nasze odczucia i poglądy w tej kwestii oczekiwane od wielu lat inwestycje w końcu mogą być zrealizowane, a realizacja ich nie będzie związana ze wzrostem zadłużenia gminy. W naszej gminie drogi, kanalizacja, ujęcia wody czy ścieżki rowerowe nie mają przecież barw politycznych. Przez długie lata będą służyć mieszkańcom i pozytywnie wpływać na tempo rozwoju. Patrząc z perspektywy kilkunastu lat działalności samorządowej, to takiego wysokiego wsparcia finansowego budżetu gminy jeszcze nie było. Powie to każdy, kto podsumuje przekazane dofinansowanie w ostatnim roku - to w sumie kwota mocno przekraczająca 25 mln zł. Począwszy od inwestycji w ujęcie wody dla Czerwieńska (dofinansowanie 3.230.000,- zł), poprzez oczyszczalnię ścieków w Bródkach (dofinansowanie 7.125.000,- zł), budowę Gminnego Centrum Bezpieczeństwa (dofinansowanie 1.940.000,- zł), remont organów kościoła parafialnego w Czerwieńsku (dofinansowanie 520.973,88 zł), remont ulicy Rynek i Rycerskiej w Czerwieńsku (dofinansowanie 559.274,88 zł), remont nawierzchni drogi gminnej nr 001170F od DK nr 32 do m. Sudoł (dofinansowanie 462.135,07 zł), remont chodników na ul. Łężyckiej, Słonecznej i Kukułczej (dofinansowanie 584.353,- zł), budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach modernizacji ul. Sportowej pomiędzy Płotami a Zagórzem (dofinansowanie 196.515,66 zł), a skończywszy na ostatnim rozstrzygnięciu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dofinansowanie 1.813.000,- zł). Do tego należy też pamiętać o rozpoczętej już budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku za ponad 7 mln złotych. Z punktu widzenia stabilności finansów gminy niezmiernie ważne jest też przekazanie kilka tygodni temu naszej gminie dodatkowych dochodów w wysokości 2.744.259,- złotych. We wrześniu podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku te dodatkowe środki na wsparcie naszego samorządu zostały uwzględnione w budżecie gminy i wyraźnie poprawiły możliwości realizacji wydatków.
Te wszystkie kwoty i te wymienione inwestycje robią duże wrażenie. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwiają realizację strategii rozwoju naszej gminy. To dobry czas dla inwestycji gminnych i mocny akcent na podsumowanie zbliżającej się do końca kadencji władz samorządowych.


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści