październik 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

PAŹDZIERNIK 2021

31.10.2021r.
Regulacje rzeki Odry omijają wejście do przystani rzecznej w Nietkowie

29.10.2021r.
Otwarcie siedziby Parafialnego Zespołu CARITAS

26.10.2021r.
Gmina Czerwieńsk otrzymała dofinansowanie w programie Polski Ład
Częścią rządowego programu Polski Ład jest Program Inwestycji Strategicznych. W założeniach jest on odpowiedzią na kryzys spowodowany epidemią - to inwestycje w kraju na ogólną kwotę powyżej 23 mld zł.
Premier - ogłaszając wyniki naboru - podkreślał, że dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy "otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych". Jak dodał, naprawione finanse publiczne pozwoliły zbudować fundament do "skoku w nowoczesność, w szybki rozwój gospodarczy". Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym. "Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski".
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.
Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Aż 97 procent polskich samorządów skorzysta z Programu Inwestycji Strategicznych. Przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.
Na całe województwo lubuskie przypadła kwota 677 milionów 345 tysięcy 788 złotych i 8 groszy. Pełen wykaz przekazanego przez rząd wsparcia dla województwa zamieszczamy TUTAJ. Wsparcie w tym programie otrzymała również Gmina Czerwieńsk. Niestety, spośród wszystkich gmin województwa lubuskiego w tym rozdaniu środków nasza gmina otrzymała jedną z najmniejszych kwotę wsparcia. Z trzech złożonych do Polskiego Ładu wniosków zrealizowane zostanie zadanie najniżej wycenione, a mianowicie: „Przebudowa drogi gminnej nr 100440F, ulica Klonowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Bocznej w Czerwieńsku". To oczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja w Czerwieńsku - zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców. Przydzielona kwota wsparcia to 971 791 zł. To dobra wiadomość, chociaż pozostaje pewien niedosyt i ... nadzieja na przyszłość. Kolejny nabór wniosków dla samorządów ma ruszyć jeszcze w tym roku. Gmina Czerwieńsk z pewnością przygotuje nowe wnioski do tego programu.

23.10.2021r.
Efekty zajęć florystycznych z uczestnikami projektu "Lepsze jutro II"

20.10.2021r.
Szansa na nowe komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Gmina Czerwieńsk będzie się ubiegać o środki w tym programie. W związku z powyższym zachęcamy do złożenia wniosków – oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w tym projekcie. W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.
Gmina Czerwieńsk może otrzymać dofinansowanie na: - ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu); - ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; - usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Gmina Czerwieńsk będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć do dnia 29 października 2021 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku (w godzinach pracy urzędu) odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia. Warto skorzystać z tej możliwości, a informacje na temat projektu oraz druki udostępnione są na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.

18.10.2021r.
Projekt "Powrót do aktywności" dobiega końca
Powoli dobiegają końca przedsięwzięcia projektu pn. „Powrót do aktywności”, który jest realizowany przez 3-osobową grupę nieformalną ze wsparciem organizacyjnym Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa w ramach programu "NOWEFIO - lubuskie lokalnie".
To było spore wyzwanie logistyczne. Biorąc udział w warsztatach uczestnicy mogli w miłej i przyjaznej atmosferze porozmawiać o dietetyce, zdrowym odżywianiu, wartościach kalorycznych poszczególnych produktów oraz potraw, wskaźniku BMI, roli tłuszczów, węglowodanów, białek, cukru i wody w organizmie człowieka, naturalnym wzmacnianiu organizmu oraz roli i źródłach witamin. W części praktycznej każdych zajęć szkoleni przygotowali własne przykłady surówek, sałatek i koktajli, sprawdzili informacje dostępne na ten temat w Internecie, wymienili się również własnymi przepisami. Z wykorzystaniem źródeł internetowych szukano ciekawych przepisów, porównywano kaloryczność potraw, sposób przygotowania zdrowych posiłków, itp. Wskazano zagrożenia żywieniowe i środki zaradcze na nie. Omówiono korzyści płynące z produktów naturalnych (miód, orzechy, fasola, owoce, itp.). Na zakończenie warsztatów, wspólnie, całością grupy projektowej, zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne z pogadanką podsumowującą temat zdrowego odżywiania. W ten sposób osiągnęto główny cel projektu: przełamanie barier mentalnych naszych mieszkańców przed aktywnym udziałem w zajęciach organizowanych w Domu Kultury w Nietkowie. Dbałość o szczegóły i jak najlepsze przygotowanie warsztatów spotkała się ze słowami uznania ze strony uczestników projektu - w imieniu wolontariuszy z całego serca za nie dziękujemy.
W ramach projektu zrealizowano cykl 6. warsztatów. Bazą szkoleniową był Dom Kultury w Nietkowie. Dzięki temu zachowaliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć w pomieszczeniach każdorazowo stosowano procedury dezynfekcji oraz czyszczenia sprzętu. Warunki higieniczne przygotowania potraw w pomieszczeniu kuchennym WDK utrzymywane były na najwyższym poziomie, a uczestnicy zajęć podchodzili do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego z wielkim zrozumieniem i zaangażowaniem. W trosce o najwyższą jakość realizowanych zadań i bezpieczeństwo uczestników projektu zapewniliśmy wysokie standardy sanitarne. Podczas realizacji zajęć monitorowano stan zdrowotny uczestników. Promowano też akcję szczepienia mieszkańców, wskazując pozytywne aspekty zdrowotne tej masowej akcji. Dzięki temu, przez cały okres realizacji projektu nikt z uczestników zajęć nie zgłaszał problemów zdrowotnych. Przy widocznym w naszym regionie wzroście zachorowań na COVID-19 uważamy to za sukces organizacyjny.
Podsumowując: realizacja projektu zapewniła grupie mieszkańców nabycie kompetencji żywieniowych umożliwiających praktyczną poprawę stanu zdrowia, zmianę nawyków żywieniowych, promocję ruchu i aktywności fizycznej, a także urozmaicenie jadłospisów rodzinnych i wymianę przepisów na zdrowe posiłki. Osiągnęliśmy też cel dodatkowy, którym było wzmocnienie potencjału naszej organizacji oraz podtrzymanie wśród mieszkańców dobrej opinii o Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa.

15.10.2021r.
Deszczownia przechodzi do historii - montaż nowoczesnego nawodnienia na stadionie ODRY

13.10.2021r.
Nauka języka angielskiego paszportem w świat i do przyszłości
Grupa uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej w Nietkowie uczestniczyła we wrześniu i w październiku w przygotowaniach do edukacyjnego wyjazdu do szkoły partnerskiej IES La Albuera w Segovii (Hiszpania) w ramach realizacji programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.
Projektowy wyjazd uczniów z Nietkowa odbywa się w dniach od 12 do 22 października 2021r. Stosowną umowę z dyrektorem hiszpańskiej placówki na przyjęcie polskich uczniów podpisała oczywiście dyrektor szkoły - p. Beata Kłos-Wygas. Podczas pobytu uczniowie będą uczęszczać do szkoły hiszpańskiej przez siedem dni i uczyć się we wspólnej grupie z hiszpańskimi kolegami, zwiedzać i poznawać ciekawe zakątki pięknego miasta Segovia i okolic, a także poznawać kulturę i obyczaje tego regionu Hiszpanii. Celem wyjazdu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów, a także nauka języka angielskiego i poszerzanie kompetencji rozwoju osobistego uczniów.
Uczniowie odbyli już program przygotowawczy do mobilności, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka hiszpańskiego i angielskiego, poznali historię i geografię Hiszpanii, a także bogatą kulturę tego kraju. Życzymy całej grupie pełnej realizacji programu wyjazdu, wielu niezapomnianych chwil, a także zdrowego i szczęśliwego powrotu do Nietkowa.

11.10.2021r.
Jest dokładnie taki, jak go sobie strażacy OSP Nietków wymarzyli          - więcej zdjęć w galerii

09.10.2021r.
Uroczystości z okazji Dnia Seniora w Nietkowie          - więcej zdjęć w galerii

06.10.2021r.
Co dalej z systemem odbioru odpadów komunalnych?
Właśnie mija dziesięć lat od uchwalenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wielkie nadzieje wiązano z nowymi przepisami. Mieliśmy pozbyć się śmieci w lasach i rowach, mieliśmy odzyskiwać surowce i zmniejszyć wywózkę na wysypiska. Ten system miał zapewnić, iż najtańszym odpadem jest ten, który nigdy nie powstanie. Niestety, wszyscy widzimy jakie są efekty wprowadzonych zmian...
Obraz legislacji, jaką fundują nam posłowie w obszarze zbierania i zagospodarowania odpadów, pozostawia wiele do życzenia. Wśród samorządowców panuje opinia, że najpierw należało uporać się z ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Brak tej ustawy sprawia, że nie ma zachęt do segregacji odpadów u źródła, a przemysł przerzuca koszty związane z ich unieszkodliwianiem na gminy. Wyraźnie widać, że nie poradzimy sobie z obowiązkiem osiągnięcia 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Bez solidnego wsparcia ze strony przemysłu, który zasypuje nas opakowaniami nienadającymi się do recyklingu, nadal będą generowane dodatkowe koszty, a mieszkańców czekają kolejne podwyżki opłat.
Krótkie konsultacje kolejnej nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakończyły się 6 września. Trudno zaprzeczyć głosom rozczarowanych samorządowców, że kolejne zmiany wprowadzają dużą niepewność. Nadal nie mamy logicznie zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami. Reforma śmieciowa ciągle jest niedokończona, a prawo w tym obszarze zmieniamy punktowo, a nie systemowo. Radosna twórczość legislacyjna powoduje, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości jest łatana kolejnymi zmianami tak, że np. jej „artykuł 6” jest oznaczony literką „s”, a artykuły „9-te” są tak liczne, że za chwilę zabraknie liter w alfabecie do ich uporządkowania (kończą się na 9w).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku powinna być napisana od nowa. System powinien być jak najtańszy, a przemysł opakowaniowy musi partycypować w kosztach jego utrzymania. Musimy uporać się z problemami i sprawić, żeby surowce wtórne były rzeczywiście zagospodarowane. Musimy wreszcie doprowadzić do selektywnej zbiorki, bo jej brak i niski poziom recyklingu spowodują, że zapłacimy za to wszyscy w postaci kar do unijnego budżetu. Trzeba też uelastycznić system, bo mała gmina ma zupełnie inne problemy niż miasto. Samorządów nie będzie stać na dopłaty do gminnych systemów odbioru odpadów od mieszkańców. Nie możemy zatrzymać się na tym, co dziś słabo działa, jest nieszczelne i drogo kosztuje.
To tylko kilka problemów do rozwiązania w kontekście wprowadzania kolejnych zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Czerwieńsku dotyczących systemu odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy. Zmiany są konsekwencją kolejnej nowelizacja ustawy. Prace w komisjach już trwają, a ostateczne decyzje zapadną na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

04.10.2021r.
Przypominamy o jesiennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale wywóz odpadów przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już wkrótce na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 9 października 2021r. To za 5 dni.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK w Czerwieńsku. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 12:00 do 15:00.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści