Oddział Przedszkolny - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej


BAWIĘ SIĘ, POZNAJĘ I ODKRYWAM ŚWIAT


Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nietkowie Nasze Przedszkole to nowoczesna placówka przedszkolna dla dzieci od 3 do 5 lat, w której maluchy mają szansę na wszechstronny rozwój, zdobycie nowych umiejętności, rozwinięcia talentów, zainteresowań i ciekawości oraz naturalnej potrzeby poznawania świata.

Kadra pedagogiczna to nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz specjaliści w wielu dziedzinach. Prezentują wysokie doświadczenie i profesjonalizm, energię i kreatywność w pracy z maluchami .


BAZA DYDAKTYCZNA I WYPOSAŻENIE


Nasze Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne i sprzęty służące do rekreacji. Mamy bezpieczny plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych.


W dni niepogody oprócz sal przedszkolnych dzieci z ochotą korzystają z sali gimnastycznej oraz pięknej i kolorowej sali zabaw. Pobyt w Naszym Przedszkolu to odkrywanie świata poprzez kreatywne, profesjonalnie prowadzone działania połączone z radosną zabawą, która jest naturalną potrzebą dziecka.


UCZĘ SIĘ Z RADOŚCIĄ W ZABAWIE I W DZIAŁANIU


Poprzez ciekawe i różnorodne zajęcia rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię i procesy myślowe oraz radosną zabawę promujemy działania rozwijające nie tylko podstawowe umiejętności przedszkolaków, ale w dużym stopniu wdrażanie do samodzielności, poznania i poczucia własnej wartości, kreatywnego myślenia i działania, rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości, przyjaźni oraz współpracy w grupie.

Zwracamy uwagę na wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad tolerancji oraz kształcenia osobowości twórczych i wrażliwych.

Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu to:
Podstawa programowa MENiS oraz Program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole".

Zgodnie z nową podstawą programową staramy się wybierać taki program wychowawczo-dydaktyczny, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w nowe doświadczenia, gotowe do następnego etapu edukacyjnego jakim jest szkoła. Nauczyciele realizują program nauczania nowoczesnymi metodami i technikami, a także urozmaicają je programami autorskimi.

Kreatywne nauczanie poprzez zabawę, rozbudza w dzieciach chęć i ciekawość poznawania otaczającego ich świata oraz naturalną spontaniczność.

W podstawowym programie zajęć dydaktycznych naszych przedszkolaków są:
- język angielski w zabawie
- rytmika [zabawy ruchowe przy muzyce oraz śpiewanie]
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, które rozwijają sprawność ruchową i koordynację całego ciała
- bajkoterapia [w zaczarowanym świecie bajek]
- warsztaty plastyczne - rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną; dla dziecka jego własna twórczość jest
 źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy
- warsztaty ceramiczne [spotkania mające charakter zabawy z gliną]
- "kuchcikowo" [zajęcia kulinarne]
- wspólne z rodzicami warsztaty artystyczne.
Ponadto prowadzimy:

1. Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania - gwarantują one wszechstronny rozwój i wykrywanie talentów.
2. Zajęcia sportowe i gimnastykę ogólnorozwojową - liczne zabawy, gry, zajęcia ruchowe, które mają na celu rozwój
   sprawności ruchowej, świadomości i koordynacji całego ciała.
3. Gimnastykę korekcyjną - celem tych zajęć jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad
postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Zajęcia karate - to nie tylko doskonała zabawa, ale również wprowadzenie najmłodszych w świat bezpieczeństwa,
dyscypliny i pozytywnej rywalizacji. Karate rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Ten sport przyczynia się do
harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, a zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu.
5. Taniec - kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.
 

W Naszym Przedszkolu prowadzimy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. W procesie edukacyjnym wspomagamy wszechstronnie aktywność dziecka tak, by w efekcie osiągnęło dojrzałość szkolną i było przygotowane do roli ucznia.

 
RODZICU !!! Aby proces edukacyjny przynosił zamierzone efekty dwa razy w roku przeprowadzamy diagnozę gotowości szkolnej, gromadząc informacje o dziecku i jego indywidualnych osiągnięciach.


NASZE POZOSTAŁE ATUTY


W Naszym Przedszkolu bardzo wiele się dzieje. Nie ma czasu na nudę. Placówka szkolna, w której mieści się oddział przedszkolny Nasze Przedszkole została wyróżniona dwoma ważnymi tytułami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Szkoły Odkrywców Talentów oraz Szkoły w Ruchu.
Przedszkolaki uczestniczą w bogatym kalendarzu imprez okolicznościowych, przedsięwzięciach edukacyjnych, piknikach oraz zabawach kostiumowych. Dzieci wędrują z nauczycielami po okolicy, jeżdżą na ciekawe wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty. Chętnie uczestniczą w wolontariacie, w akcjach ogólnopolskich jak WOŚP, Góra Grosza, Polska Biega, Sprzątanie Świata i innych. Gościmy u nas muzyków filharmonii oraz aktorów teatrów dla dzieci.

- BAW SIĘ, UCZ I ROŚNIJ RADOŚNIE RAZEM Z NAMI -
 
Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego Nasze Przedszkole prowadzimy przez cały rok kalendarzowy.

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.spnietkow.pl
Kontakt telefoniczny: 68 3278036 (sekretariat szkoły).

Dyrektor Szkoły - Beata Kłos-Wygas

* * * * * * *


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści