marzec 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MARZEC 2024


29.03.2024r.
Drogowcy poprawili chodniki na DW 279

26.03.2024r.
Znów płoną trawy i nieużytki - strażacy apelują o zdrowy rozsądek
Wystarczyło zaledwie kilka słonecznych, suchych dni, a strażacy już mają ręce pełne pracy. W trybie alarmowym wzywani są do płonących traw i nieużytków. Nie pomaga tłumaczenie, jak bardzo takie działania szkodzą przyrodzie i jak groźne są dla bezpieczeństwa ludzi. Choć to praktyka zabroniona prawem - wciąż jest stosowana. Strażacy apelują o zdrowy rozsądek.
Wypalanie traw to problem, który każdego roku wraca jak bumerang, dlatego strażacy nie ustają w apelach i ostrzegają - tam, gdzie płoną łąki, może zapalić się również las lub dom. Niekontrolowany i często podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne powodując duże straty. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ogień jest niebezpieczny dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach, wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie jest tajemnicą, że rolnicy wciąż wykorzystują ten łatwy, ale prymitywny i szkodliwy dla środowiska, sposób na pozbycie się po zimie chwastów i ich nasion. Wśród wielu panuje też przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Taka wypalona ziemia wyjaławia się i zahamowany zostaje bardzo pożyteczny oraz naturalny rozkład resztek roślinnych. Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody.
Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta - jeże, zające czy kuropatwy. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w krzewach. W płomieniach giną również owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Za wypalanie traw grozi mandat do 500 zł, a także kara grzywny do 5000 zł. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu grozi zmniejszenie lub utrata dopłat bezpośrednich. Apelujemy o rozsądek i zaniechanie tych szkodliwych i niebezpiecznych praktyk.

20.03.2024r.
Uczniowie naszej szkoły i oddziału przedszkolnego przywitali wiosnę

16.03.2024r.
Komunikat dotyczący bezpłatnego transportu na wybory samorządowe
W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, informujemy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 – zwanego dalej „transportem do lokalu”;
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.
W przypadku wyborcy, o którym mowa powyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może mu towarzyszyć opiekun.
Zgłoszeń w sprawie transportu można dokonać do dnia 25 marca 2024 r. pisemnie na adres UGiM w Czerwieńsku ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, ustnie (osobiście w siedzibie urzędu pokój 104 lub telefonicznie pod numerem: 68 327 82 95), w formie elektronicznej (na adres e-mail: ugim@czerwiensk.pl lub za pośrednictwem e-PUAP). W przypadku wyborów burmistrza zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku gdy zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego ma dotyczyć tylko ponownego głosowania, zamiar można zgłosić do 5 dnia przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 16 kwietnia 2024 r.

13.03.2024r.
Wiosenne bratki przy pamiątkowym kamieniu oznaczają wiosnę w sołectwie Nietków

11.03.2024r.

Kampania wyborcza do samorządu gminnego wydanie 2024
Ruszyła samorządowa kampania wyborcza. Co jakiś czas pojawiają się informacje dotyczące kandydatów, ich programów i zamierzeń. To dość ciekawy czas. Jedni obiecują stabilizację, bezpieczeństwo, mądre pomysły na zmiany, solidną pracę na rzecz mieszkańców, przemyślany dobór kandydatów i spójne działania – inni… no właśnie, co proponują inni?
Jeden z komitetów uznał, że najlepszymi kandydatami na radnych dla Nietkowa będą zupełnie nieznane osoby z… Zagórza(!). Normalnie można byłoby potraktować jako głupi żart, ale nie – oni faktyczne są zgłoszeni jako kandydaci z naszych okręgów. Ze strony internetowej Nietkowa można dowiedzieć się wielu ciekawych spraw na temat naszej miejscowości, ale to nie wystarcza do sprawowania mandatu radnego. Radny musi być blisko, mieć codzienny kontakt z ludźmi, nie tylko uczestniczyć w życiu naszej społeczności, ale często być inicjatorem i głównym wykonawcą pomysłów mieszkańców, musi być pomocny i cieszyć się ich sympatią oraz wsparciem; o współpracy z sołtysem nawet nie wspomnimy. Tego nie da się wyczytać w materiałach pt. „Jak wygrać wybory”. Wyznaczanie „spadochroniarzy” na wybory to najbardziej chybiony pomysł, który potwierdza brak jakiejkolwiek analizy spraw gminnych. Takie próby w naszej gminie już były i skończyły się bolesną porażką.
Jedynie KWW Forum Samorządowe Gminy Czerwieńsk zaprezentował swoją propozycję programową dla mieszkańców. Wiele z tych pomysłów jest teraz wykorzystywanych przez oświeconych kandydatów na radnych. „Ciekawe” są też pomysły innych na zmiany w gminie. Nikt nie zna programu pewnego komitetu z Zagórza, a niektóre pomysły innych komitetów są tak oderwane od realiów, że aż trudno je komentować. Zapowiadane rewolucyjne rozwiązania niestety nie mają żadnych realnych podstaw do wdrożenia. Są po prostu śmieszne i obnażają brak wiedzy o prawie samorządowym, realizowanych przez gminę projektach i zadaniach, a co najważniejsze - pomijają całkowicie realizację zadań bieżących. Gmina po wyborach „nie zatrzyma się”, wszystko musi płynnie funkcjonować, a zmiany muszą być wdrażane ewolucyjnie. No, ale jak się nie wie czym gmina się zajmuje, jakie ma podpisane porozumienia i umowy, to bardzo łatwo wymyślać oderwane od życia, cudowne rozwiązania. Czy można zaufać takim ludziom? Każdy z nas ma głos - do wyborów jeszcze 4 tygodnie, a odpowiedź otrzymamy 7. kwietnia.


09.03.2024r.
Ot, ciekawostka: wizualizacja krajobrazowa trasy rowerowej Płoty-Czerwieńsk-NIETKÓW-Leśniów Wielki

07.03.2024r.
Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując czas na wiosenne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już wkrótce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy o tym z dużym wyprzedzeniem - odbiór odpadów wielkogabarytowych dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 14 maja 2024 r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

04.03.2024r.
Wiosna w rozkwicie, a to dopiero początek marca

02.03.2024r.

Znamy już nazwiska pierwszych kandydatów na Radnych
Komitety Wyborcze Wyborców zostały już zarejestrowane. Właśnie rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów na Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku. To dość skomplikowana procedura, wymagająca np. list z poparciem mieszkańców gminy. Wszyscy starają się teraz zabiegać o głosy wyborców, ale widać jak na dłoni komu to wychodzi lepiej, a komu słabiej.
Wiodącym w naszej gminie jest Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Gminy Czerwieńsk. To ten komitet zarejestrował już wszystkich swoich kandydatów na Radnych. Z wiarygodnych źródeł wiemy, że dzięki dobrym relacjom ich lidera z mieszkańcami wszystkich sołectw do 15 okręgów w naszej gminie zgłoszono 15 kandydatów na Radnych. Dla mieszkańców Nietkowa ważna informacja jest taka, że w okręgu nr 9 kandydatką na Radną jest p. Anna Skibińska, a w okręgu nr 10 kandydatką jest p. Magdalena Salejko. Niebawem rozpocznie się kampania wyborcza i będzie można poznać ich plany i pomysły na funkcjonowanie gminy oraz szczegóły programu wyborczego.


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści