maj 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MAJ 2022

30.05.2022r.

Festyn Parafialny na zakończenie misji ewangelizacyjnych      -  więcej zdjęć w galerii
Po ośmiu dniach intensywnej pracy misjonarzy, których prowadził ks. Rafał i pani Magda, parafialne misje ewangelizacyjne dobiegły końca. Ich zwieńczeniem był zaplanowany na zakończenie koncert uwielbienia prowadzony przez misjonarzy, którzy sami w dużej części są muzykami. Życie dopisuje często jednak własne, dodatkowe scenariusze. Tak było wczoraj u nas, w Nietkowie. To zakończenie misji przypadło w dniu odpustu naszej filii parafialnej. Na scenie pojawił się niezawodny, flagowy zespół śpiewaczy "Nietkowianki". Wystąpił również p. Jarosław Karbownik, który przedstawił uczestnikom swoje talenty. Wracamy do codzienności z nadzieją, że te misje ewangelizacyjne zostawią trwały ślad w sercach i umysłach parafian.
Więcej na temat przebiegu misji można przeczytać na stronie internetowej parafii - https://parafiaczerwiensk.pl.

28.05.2022r.

Przy głośnym wsparciu kibiców ODRA Nietków pokonuje LECHIĘ II Zielona Góra 4:1

27.05.2022r.

Kolejne egzaminy 8-klasistów przeszły już do historii naszej szkoły

25.05.2022r.
To nie są żarty - zagraża nam susza
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w Lubuskiem. Podobne ostrzeżenia pojawiły się także w kilku innych województwach, ale to właśnie nasz region jest najbardziej zagrożony. Dlatego niektóre gminy wprowadzają już ograniczenia w używaniu wody. Niebawem taki apel pojawi się ze strony Gminy Czerwieńsk.
Zwiększa się liczba rzek, na których występują tak zwane niżówki, czyli okresowe obniżenia stanów wody. Już teraz ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną objęta została Warta Środkowa od Wełny do Noteci, ale systematycznie opada także stan wód w pozostałych rzekach na terenie naszego regionu - w Odrze również. Sytuacja pogorszyła się zwłaszcza pod koniec kwietnia i na początku maja ze względu na brak znaczących i wydajnych opadów atmosferycznych, a także z uwagi na zdecydowanie wyższe temperatury powietrza w ciągu dnia i nocy, które zwiększają parowanie wody z powierzchni gruntu oraz wód powierzchniowych i roślin. Wszystko wskazuje na to, że najgorsze dopiero przed nami. Prognozy długoterminowe jednoznacznie wskazują, że tegoroczne lato będzie upalne, a spodziewane opady za małe, aby mogły poprawić sytuację hydrologiczną. Szczególnie niekorzystne warunki mogą występować w lipcu i we wrześniu z uwagi na prognozowane wysokie temperatury powietrza. Lato to także okres burz i intensywnych opadów deszczu. Będą one miały głównie charakter lokalny i choć sumy opadów mogą być wysokie oraz powodować miejscowe podtopienia, to jednak nie pozwolą na odbudowanie zasobów wodnych. Co więcej - obniża się już nie tylko poziom wód powierzchniowych oraz podziemnych. Na terenie naszego województwa na bardzo niskim poziomie utrzymuje się również wilgotność gleby. Deficyt wody widoczny jest zarówno w warstwie powierzchniowej oraz warstwach położonych głębiej. Obecnie wskaźnik wilgotności gleby w naszym regionie wynosi zaledwie 30 procent, co odpowiada już suszy glebowej.
Susza hydrologiczna jest niebezpieczna. W jej przypadku nie wystarczy kilka opadów deszczu, by poziom wód powierzchniowych i podziemnych wrócił do właściwego stanu. W niesprzyjających warunkach, czyli na przykład, gdy utrzymują się wysokie temperatury, a opadów jest mało, postępuje w bardzo szybkim tempie. W efekcie zaczyna brakować wody dla roślin, a obszar dosłownie zamienia się w pustynię. To oznacza kłopoty dla rolników, producentów zbóż, warzyw czy owoców. Powoduje także najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach.
Niski poziom wody w rzekach oznacza, że w wielu miejscach zaczyna jej po prostu brakować. Dlatego niektóre lubuskie gminy wprowadzają już ograniczenia w podlewaniu ogródków przydomowych, działek i terenów zielonych. Związane z suszą większe zapotrzebowanie mieszkańców na wodę powoduje obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej i problemy w ciągłości dostaw. Pompy na ujęciach wody pracują na maksymalnej wydajności. Z tego powodu narażone są na częstsze awarie, co może skutkować pogorszeniem jakości wody, a nawet okresowym jej brakiem. Musimy nauczyć się racjonalnie gospodarować wodą, bo nadchodzą dla nas ciężkie czasy. Oszczędzamy już prąd, gaz, paliwo - teraz przychodzi czas na wodę.

23.05.2022r.
Festyn Parafialny w Nietkowie na zakończenie misji ewangelizacyjnych
Właśnie rozpoczęły się Parafialne Misje Ewangelizacyjne w naszej parafii. Nie są to zwykłe rekolekcje. To są misje ewangelizacyjne, których celem jest na nowo odkrycie żywego Chrystusa obecnego w Kościele i odnowienie swojej osobistej wiary w Niego. Ksiądz Proboszcz Dariusz Orłowski gorąco zachęca do osobistego udziału w tym wydarzeniu.
"Po okresie globalnej pandemii, gdy wielu parafian przestało uczestniczyć w nabożeństwach, Bóg na nowo pragnie zwołać swój lud, aby uczynić z niego żywy Kościół, który jest Ciałem Chrystusa. Rozpętana tuż za naszą wschodnią granicą wojna uświadamia wszystkim, że nasze życie jest kruche. Tylko w Bogu możemy odnaleźć prawdziwe oparcie. Bóg ma dla nas Dobrą Nowinę i pragnie naszego zbawienia. Jednak nie dokona tego bez naszej zgody. Zapraszam wszystkich parafian, aby aktywnie wzięli udział w naszych Parafialnych Misjach Ewangelizacyjnych. Spotkania misyjne będą odbywać się przez cały tydzień zarówno przed południem, jak i wieczorem. W Czerwieńsku oraz w Nietkowie. Jeśli nie możesz być obecny codziennie, to przyjdź wtedy, kiedy będziesz miał taką możliwość. Nie bądź obojętny."
Spotkania misyjne będą się odbywać przez cały tydzień zarówno przed południem, jak i wieczorem - w Czerwieńsku oraz w Nietkowie. Takie wydarzenie jest wielką rzadkością. Tegoroczne Parafialne Misje Ewangelizacyjne poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz - misjonarz miłosierdzia wraz z ekipą świeckich misjonarzy. To jest wyjątkowa grupa osób. Nie będą tylko mówić, ale także modlić się, śpiewać i dzielić się swoim osobistym doświadczeniem wiary w Pana Boga. Często ich posługę Bóg potwierdza znakami, uwolnieniami oraz uzdrowieniami.
W czasie Misji zaplanowano dwa koncerty muzyki chrześcijańskiej. Pierwszy odbył się w Czerwięńsku w dzień rozpoczęcia misji, w niedzielę 22 maja. Drugi odbędzie się za tydzień, na zakończenie misji w niedzielę 29 maja o godz. 16:30 w Nietkowie w parku. Dla parafian z Nietkowa, Lasek i Borynia ważna jest informacja, że jest to także dzień odpustu Wniebowstąpienia Pana Jezusa w  Nietkowie. Koncert będzie poprzedzony występem naszego zaspołu śpiewaczego "Nietkowianki" - warto więc przyjść wcześniej, aby na żywo zobaczyć nasze artystki. Dodatkowo podczas festynu parafialnego będzie można zakupić pyszne, domowe ciasta i napoje, ze sprzedaży których Parafialny Zespół Caritas cały dochód chce przeznaczyć na remont dachu w magazynie sprzętu rehabilitacyjnego. Tą inicjatywę trzeba wesprzeć, tym bardziej, że jakość i wyśmienity smak domowych ciast będzie słodką rekompensatą wkładu finansowego. Zapraszamy na festyn parafialny.

20.05.2022r.
Zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Jak już wcześniej informowaliśmy każdy właściciel domu lub zarządca budynku miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Od roku funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), czyli nowy system informatyczny umożliwiający samodzielne złożenie deklaracji online. Deklarację również można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument będzie można wysłać listem lub złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.
Przypominamy, że uzupełniając deklarację trzeba podać dane osobowe albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Ponadto w deklaracji znajdą się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, a także o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Deklarację do CEEB musi złożyć każdy właściciel lub zarządca.
Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika z Programu Ochrony Powietrza. Za niezłożenie deklaracji burmistrz będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku. Właściciele budynków nowych i obiektów nowo powstałych mają 14 dni na złożenie deklaracji (14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw).
Na stronie naszego urzędu gminy są dostępne wzory deklaracji. Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online, istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej, osobiście w urzędzie gminy, pokój nr 109, bądź wysyłając pocztą na adres Urzędu Gminy w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk. Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do terminowego wywiązania się z tego obowiązku.

17.05.2022r.

Dzień Bibliotekarza - odwiedziny przedszkolaków u pani Agnieszki

14.05.2022r.
Linia kolejowa Zielona Góra - Gubin już jest gotowa do kursowania pociągów osobowych
Od 12 czerwca, po 20 latach przerwy, będzie możliwość odbycia podróży pociągiem na odcinku Zielona Góra - Gubin (linia kolejowa nr 358 Zbąszynek - Gubin). Prace remontowe zostały zakończone. Dla pasażerów przygotowane już są perony w siedmiu miejscowościach. Do tej pory trasa była wykorzystywana tylko w ruchu towarowym, ale niebawem to się zmieni.
Poprzez podjęte działania zwiększa się dostęp do kolei w województwie lubuskim. Dla podróżnych przygotowane są perony w Nietkowie, Laskach Odrzańskich, Ciemnicach (przystanek Szczawno-Ciemnice), Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Wałowicach i Gubinie. Przystanki mają nową nawierzchnię i są dostosowane długością do ruchu osobowego. Przygotowano wiaty, ławki, kosze na śmieci (również segregowane) oraz gabloty z rozkładem jazdy. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni jasne oświetlenie. Przy odnowionych peronach są też stojaki rowerowe. Na całe to przedsięwzięcie przeznaczono kwotę ponad 1,7 mln złotych.
Na trasie przywracanego połączenia jest 30 przejazdów kolejowo-drogowych. Kolejarze apelują o zachowanie bezpieczeństwa. Wszystkie skrzyżowania toru z drogami są odpowiednio zabezpieczone i zapewniają bezpieczeństwo. Zawsze wymagane jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, rowerzystów i pieszych. Pamiętać należy o zachowaniu szczególnej ostrożności, respektowaniu zatrzymania przed znakiem „STOP” lub czerwonym światłem. Specjalne pociągi po tej linii pojechały już 7 maja, a uruchomienie pociągów weekendowych planowane jest od wakacji. Wydawało się to niemożliwe, a jednak po tak długiej przerwie powrócą na tą trasę pociągi osobowe. Będzie alternatywa dla mocno krytykowanych przewozów autobusowych PKS.

12.05.2022r.

Ulice Strażacka i Krzywa przed remontem nawierzchni

09.05.2022r.
Dzień Europy w Gubin-Guben
W sobotę, 7 maja Polacy i Niemcy obchodzili wspólnie Dzień Europy w Gubin-Guben. Tematem przewodnim Dnia Europy była solidarność z Ukrainą oraz uznanie wartości UE jako elementu łączącego ludzi i demokracje. Dzień Europy to święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia rocznicę wygłoszenia historycznej Deklaracji Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, który w swoim przemówieniu w Paryżu w 1950 roku zaproponował nową wizję współpracy politycznej, aby w przyszłości zapobiec konfliktom w Europie. Propozycję Roberta Schumana uważa się za zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej.
W sobotę, o godzinie 10:00 w polsko-niemieckim euromiaście Gubin-Guben rozpoczęło się wyjątkowe święto solidarności. Oficjalnie otworzyli je: komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley oraz prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer. W trakcie Dnia Europy mieszkańcy regionu i turyści mogli poznać projekty zrealizowane przez oba kraje na pograniczu, skorzystać z wielu atrakcji (m.in. miasteczka zdrowia i funduszy europejskich na stoisku województwa lubuskiego i diabelskiego młyna) oraz obejrzeć występy polskich i niemieckich artystów.
Piszemy o tym wydarzeniu również dlatego, że z okazji Dnia Europy zostały uruchomione specjalne pociągi na trasie Zielona Góra - Guben - Zielona Góra. Po tej trasie jechały dwie pary pociągów. Wyjazdy były o godz. 10:40 i 16:00 z Zielonej Góry, a powroty o 12:30 i 20:55 z Guben. Wszystkie przejeżdżały dość szybko przez Nietków, ale nasz sprytny fotoreporter uchwycił moment pierwszego przejazdu - była godzina 10:58. Mamy nadzieję, że już niedługo pociągi będą zatrzymywać się na naszym przystanku PKP, a od przyszłego roku wrócą regularne kursy.

07.05.2022r.
Przypominamy o wiosennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców Gminy Czerwieńsk wywóz odpadów przebiega bez zakółceń. Wykorzystując wiosenne krzątanie można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już wkrótce na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 10. maja 2022 roku.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK w Czerwieńsku i jest czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

04.05.2022r.

W derbach gminy PIAST Czerwieńsk pokonał naszą ODRĘ 3:1

02.05.2022r.

Powrót do tradycyjnych form obchodów Święta Flagi i Konstytucji 3. Maja

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści