luty 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LUTY 2024

27.02.2024r.
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń należy złożyć pisemne oświadczenie w powyższym zakresie.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona do nieodpłatnych świadczeń. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Na porady obowiązują zapisy. Aby umówić termin porady należy:
- skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 35 201 lub
- dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl lub
- dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski.
W umówionym terminie radca prawny/adwokat skontaktuje się z osobą uprawnioną i będzie do dyspozycji w celu udzielenia porady. Pomoc może być też świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są w poniedziałek: 7:30 - 16:00, wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 15:00. W przypadku rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej w treści e-maila należy podać: lokalizację punktu (Czerwieńsk) oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, a także należy zaznaczyć, że rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację. Aby dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów publicznych, dostępnym pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski można skorzystać z przekierwania na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Stacjonarnie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2 (budynek Przychodni Zdrowia) według następującego układu: środa 8:00 - 12:00 adwokat/radca prawny, czwartek 13:00 - 17:00 radca prawny, piątek 8:00 - 12:00 adwokat. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

23.02.2024r.

Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Początek roku to czas zebrań w stowarzyszeniach działających w Nietkowie. W czwartek, 22 lutego, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dokładnie rozliczono działalność Stowarzyszenia w roku poprzednim, szczególnie pod kątem działalności finansowej. Wszystkie zrealizowane projekty zostały rozliczone terminowo i bez uwag, a efekty działalności widać szczególnie w WDK. Dokumenty sprawozdawcze zostały przygotowane w formie elektronicznej i w najbliższych dniach zostaną przesłane do KAS. Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, że Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie otrzymał absolutorium.
W skład władz Stowarzyszenia wchodzą: Krzysztof Smorąg (Prezes SMN), Edward Skibiński (Wiceprezes Zarządu), Halina Bryndza (Skarbnik), Beata Śpiewak (Sekretarz). Komisja Rewizyjna działa w następującym składzie: Andrzej Kozak (Przewodniczący), Magdalena Salejko (Sekretarz), Monika Jabłońska (członek komisji). Wszystkie decyzje walnego zebrania członków Stowarzyszenia zostały sformalizowane i zapisane w formie uchwał.
Na zakończenie zebrania Prezes podziękował działaczom za aktywność, wkład pracy i poświęcony czas na realizację wielu inicjatyw lokalnych dla dobra wspólnego. Omówiono plany realizacji kolejnych projektów i przedsięwzięć w Nietkowie. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach - również w formie wsparcia innych organizacji działających w Nietkowie. Tak też będzie w kolejnych latach. Wśród najbliższych przedsięwzięć jest projekt szkolenia dla mieszkańców we współpracy z OSP Nietków, organizacja wycieczki dla członków Stowarzyszenia, projekt dla seniorów - zajęcia w WDK, a także organizacja integracyjnego spotkania Sylwestrowego dla mieszkańców. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali jednolite koszulki organizacyjne, a po twórczej wymianie poglądów i ustaleniu planu działania na 2024 rok walne zebranie sprawozdawcze zostało zamknięte. Podjęte decyzje będą teraz skutecznie wdrażane przez Zarząd Stowarzyszenia w życie, a ich efekty wkrótce będą widoczne w Nietkowie.

20.02.2024r.
Od 1. marca wyższe świadczenia dla sołtysów
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał komunikat w sprawie waloryzacji świadczenia dla sołtysów. Wyższe świadczenie sołtysi otrzymają od 1. marca. W Monitorze Polskim opublikowano komunikat prezes KRUS Aleksandry Hadzik w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Od 1. marca wysokość świadczenia wzrośnie o 36,36 zł i będzie wynosić 336,36 zł.
Waloryzacja świadczenia realizowana jest na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. W 2024 roku wskaźnik ten wynosi 112,12 procent.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie warunki dotyczące osiągnięcia wieku emerytalnego oraz wymaganego stażu. W związku z tym osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia są sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej jednak niż przez 8 lat oraz w przypadku kobiet osiągnęli 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat. W ustawie o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa na realizację wypłat w 2024 r. zaplanowano kwotę 162 852 000 zł. Może te informacje wpłyną motywująco na przyszłe decyzje kandydatów na sołtysów. Przypominamy, że w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia wyborów samorządowych w Gminie Czerwieńsk będą przeprowadzone wybory sołtysów.

17.02.2024r.
Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków
W dniu 17 lutego 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Nietków. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, urząd gminy reprezentował Paweł Pankanin, a Radę Miejską w Czerwieńsku jej przewodniczący - Krzysztof Smorąg. Głównym celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP za 2023 rok. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie jednostki OSP Nietków wysłuchano szczegółowego sprawozdania z działalności OSP oraz sprawozdania finansowego za miniony rok. Można się było dowiedzieć ilu nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy członków, że ma w swoim składzie Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, że w 2023 roku OSP uczestniczyła w 46 akcjach, z których większość to były pożary i likwidacja miejscowych zagrożeń, że w ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 pogadanki, że strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu zakupionego przez Gminę Czerwieńsk. Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP Nietków udzielono absolutorium za 2023 rok. Poza tym w toku dyskusji rozmawiano o potrzebach remontu pomieszczeń remizy oraz inicjatywie ufundowania nowego sztandaru na 80-lecie naszej OSP.

15.02.2024r.
W przydomowych ogródkach już takie kwiatki

12.02.2024r.
1,5% podatku to duże wsparcie dla działań Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Darowizny 1,5% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w tej akcji wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną, wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomarzania terenów wspólnych, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający, wyposażenie do imprez plenerowych , agregat prądotwórczy, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa - w tym na "Piknik nad Odrą" w roku ubiegłym.
Środki zbieramy za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który ma status OPP. Środki finansowe w ramach 1,5% są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, bazy danych beneficjentów rzeczywistych, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to również ostatnia zrzutka zorganizowana na rzecz mieszkanki Nietkowa.
W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2023 rok podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał darowiznę w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosująca najwyższe standardy rozliczania środków, mająca od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.
Podobnie jak w roku poprzednim od 15 lutego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam przygotowaną deklarację. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał darowiznę podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) oraz koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. My z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza!

09.02.2024r.

Zimowy obóz sportowy piłkarzy ODRY Nietków
Po wielu tygodniach przygotowań zarząd naszego klubu piłkarskiego LZS ODRA Nietków zakończył przygotowania do realizacji zadania pod nazwą "Zimowy obóz sportowy piłkarzy ODRY Nietków". To świetna informacja dla uczestników, a zgodnie z planem ma ich być 70.
Siedzibą obozu zimowego piłkarzy będzie Licheń. To tam, w profesjonalnie przygotowanym obiekcie, odbędzie się zgrupowanie piłkarzy ODRY. 70 zawodników z naszego klubu przez 6 dni (od 12 do 17. lutego 2024r.) trenować będzie w super warunkach Hotelu ATUT****. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sprawdzenia strony internetowej tego obiektu - to jest najwyższy poziom logistycznego zabezpieczenia treningów piłkarskich wsparty warunkami hotelowymi klasy europejskiej. Ten pobyt będzie niezapomnianym wspomnieniem przygotowań piłkarzy ODRY Nietków do rundy wiosennej roku 2024 oraz walki o punkty na lubuskich boiskach.
Obóz jest owocem ogromnej pracy wielu osób. Taka organizacja zasługuje na słowa pochwały. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zostać partnerem obozu ODRY, to klub zaprasza do kontaktu pod nr tel. +48 600 117 580. Każda pomoc się przyda. Słowa podziękowania już teraz kierowane są do pana Tomka Glück'a - właściciela firmy G&K-Bau GmbH. Zarząd klubu dziękuje, że Tomek jest z ODRĄ od lat i dzięki jego osobistemu wsparciu może realizować szalone pomysły. Bez tego wsparcia nie byłby w tym miejscu, w którym jest. Wielki szacun i podziękowania!


06.02.2024r.

Rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządu gminnego
Ruszyła kampania wyborcza do samorządu. Z wiarygodnych źródeł wiemy, że Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze właśnie przyjął dokumenty niezbędne do rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe Gminy Czerwieńsk. Jak sama nazwa wskazuje, jest to komitet wyborczy, którego obszar działania obejmuje całą Gminę Czerwieńsk. Komitet ten nie ma żadnych barw, ani powiązań politycznych, a jego priorytetem jest działalność samorządowa w imieniu i dla dobra mieszkańców Gminy Czerwieńsk.
Szefem sztabu wyborczego tego komitetu jest Wojciech Zawada. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że KWW Forum Samorządowe będzie zgłaszał kandydatów na radnych we wszystkich okręgach wyborczych Gminy Czerwieńsk (jest ich 15), a kandydatem komitetu na Burmistrza Czerwieńska jest Krzysztof Smorąg. Wybory do Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz wybory Burmistrza Czerwieńska odbędą się 7. kwietnia. Rozpoczyna się więc kampania wyborcza i rywalizacja o głosy mieszkańców gminy. Od dłuższego czasu od mieszkańców z różnych stron słychać apele o zmiany. KWW Forum Samorządowe Gminy Czerwieńsk daje gwarancję ewolucyjnych zmian w naszej gminie.


03.02.2024r.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga dużego wysiłku, ale wiemy, że warto to robić      - więcej zdjęć w galerii

02.02.2024r.
Emeryt lub rencista też może przekazać 1,5% swojego podatku
15 lutego ruszy akcja rozliczania podatku za rok 2023, a co się z tym wiąże - przekazywania 1,5% podatku dochodowego na cel zgodny z wolą podatnika. Możliwość pozyskiwania 1,5% ma bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dzięki pozyskiwanym w ten sposób środkom finansowym realizowanych jest wiele dobrych inicjatyw na rzecz naszej lokalnej społeczności. Po kilku latach działania Stowarzyszenia w Nietkowie widać wymierne korzyści dla mieszkańców, szczególnie w Domu Kultury.
Ustawodawca bardzo uprościł formalności. Podatnik rozliczający roczne zeznanie PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ma możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną przez siebie organizację. Emeryci i renciści również mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Dla nich udostępniono druk PIT-OP, dzięki któremu będą mogli wskazać organizację bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT za 2023 rok. Wystarczy wpisać nr KRS 0000169865 oraz dopisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za wszystkie przekazane środki dziękujemy. Będą one wykorzystane na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści