luty 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LUTY 2021

27.02.2021r.
Historyczny moment podłączenia osiedla przy ul. Żwirowej do sieci wodociągowej Nietkowa

24.02.2021r.
Gmina Czerwieńsk udziela dotacji do wymiany starych pieców węglowych
Burmistrz Czerwieńska informuje, że od 01 marca 2021 do 31 marca 2021 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, elektryczne, pompy ciepła, automatyczne kotły retortowe z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czerwieńsk.
Dotacja celowa może być udzielona osobom posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością. Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż: Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: - 2.500,00 zł brutto w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe; - 1.500,00 zł brutto przy wymianie źródeł ogrzewania na pompę ciepła; - 1.200,00 zł brutto w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne; - 2.000,00 zł brutto przy wymianie źródeł ogrzewania na automatyczne kotły retortowe. Dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym: - 2.500,00 zł brutto w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe; - 2.000,00 zł brutto w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń przez powołaną do tego celu komisję, w ramach środków przewidzianych na ten program w budżecie gminy, po stwierdzeniu ich kompletności. Wnioski złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony zostaną odrzucone.
Druki wniosków dostępne są w UGiM w Czerwieńsku - Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 25, pokój numer 109 oraz w BIP Urzędu Gminy w Czerwieńsku. Warto się pospieszyć i skorzystać z dotacji, bo środki na ten cel są ograniczone.

22.02.2021r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu


W 2021 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, przeznaczone na demontaż pokryć dachowych z eternitu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia będzie zależna od programu, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosi w kwietniu br. Aby skorzystać z tego dofinansowania nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy.


Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2021 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 30 marca 2021 roku (ulica Rynek 25, Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68 - 327 81 79. Wniosek wraz z klauzulą RODO można też pobrać ze strony internetowej Gminy Czerwieńsk.

19.02.2021r.
Kolejna porcja zdjęć z historii OSP Nietków - figura Św. Floriana (1997r.)

16.02.2021r.
Będą zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Nietkowa
W biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy ukazało się ogłoszenie Burmistrza Czerwieńska informujące mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą oddziaływań na środowisko dla terenu położonego w obrębie miejscowości NIETKÓW. Projekt zmian został wyłożony do wglądu w terminie od 11 lutego 2021r. do 4 marca 2021r. W tym terminie w UGiM Czerwieńsk, w pomieszczeniu nr 102, w godzinach od 8:00 do 14:00 właściciele nieruchomości mogą zapoznać się z wprowadzanymi zmianami. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 2 marca 2021r. w urzędzie gminy w Czerwieńsku, w pomieszczeniu nr 102 o godzinie 13:00.
Powyższa informacja ma duże znaczenie dla właścicieli nieruchomości objętych projektowanymi zmianami przeznaczenia działek szczególnie w tej części Nietkowa, która położona jest wzdłóż linii kolejowej i bezpośrednio z nią graniczy. Część zmian dokonywana jest na wnioski mieszkańców, ale zmiany obejmują więcej działek i prowadzą do systemowego rozwiązania dla całej miejscowości. Ze szczegółami trzeba się zapoznać, bo to jest w interesie każdego właściciela nieruchomości. W tym terminie istnieje również możliwość wnoszenia uwag do wyłożonego projektu zmiany. Zgodnie z prawem każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi (to artykuł 11, ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czerwieńska z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Ważne: termin na składanie uwag do tego projektu upływa z dniem 25 marca 2021 roku. Po tym terminie uwagi nie będą uwzględniane.

13.02.2021r.

1% podatku to duże wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Darowizny 1% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w akcji 1% wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości naszego państwa, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa.

Przekazywane za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych środki finansowe w ramach 1% są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z przepisami.

W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2020 rok podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosującą najwyższe standardy rozliczania środków z 1%, mającą od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.

Podobnie jak w roku poprzednim od 15 lutego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam wstępnie rozliczoną deklarację. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1% podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) i koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza!

10.02.2021r.
Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą
Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. W ogrodzie pokrytym śniegiem często możemy spotkać wróble, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy oraz ich kuzynów. Wielu ptakom może nie udać się przetrwać ciężkich zimowych warunków. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać.
Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu. Jeśli już zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków, to róbmy to regularnie. Niestety podczas dokarmiania ptaków popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku, dlatego stosujmy zasadę: lepiej w ogóle nie karmić ptaków, niż robić to źle.
Ptaki zaczynamy dokarmiać, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Początkowo wykładamy niewiele pokarmu, aby się nie zepsuł. Warto mieć w ogrodzie karmnik. Kupienie lub zrobienie go z drewna nie powinno stanowić większego problemu. Jego rozmiary powinny być dostosowane do wielkości ptaków. Można umieścić w nim deskę lub tackę, aby ułatwić czyszczenie go z resztek pokarmów i odchodów. Karmnik powinien zabezpieczać pokarm przed rozwianiem, zasypaniem i zamoczeniem - musi mieć daszek chroniący pokarm przed deszczem i śniegiem oraz osłonę przed wiatrem. Powinien też zapewniać ptakom bezpieczeństwo - tzn. swobodny przylot i odlot (ucieczkę). Pamiętajmy, że karmnik może przyciągać drapieżniki (np. koty), dlatego umieśćmy go tak, aby utrudnić dostanie się im do niego. Powinien być zamocowany solidnie do podłoża lub drzewa, aby nie spadł podczas silnych wiatrów.
Do karmienia ptaków używamy tylko naturalnych produktów - nie przetworzonych przez człowieka. W sklepach bez trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion dla dzikich ptaków. Dla wielu ptaków przysmakiem jest tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój), a także zalane roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy - tzw. zimowe kule. Pamiętajmy jednak, aby słonina nie wisiała zbyt długo (około 2 tygodnie), bo gdy zjełczeje może zaszkodzić ptakom. Zimowe dokarmianie przyciąga różne gatunki ptaków. Trudno określić skład uniwersalnego pokarmu - każdy gatunek lubi co innego:
  • łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa, w trakcie surowej zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. Chleb (wyłącznie świeży i rozdrobniony) może stanowić tylko uzupełnienie pokarmu. Raczej unikajcie dokarmiania chlebem. Karmienie wyłącznie pieczywem (przez kilka miesięcy) prowadzi do chorób układu pokarmowego.
  • gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kasza, pszenicę, a także - sporadycznie - czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o wielkości 1 cm.
  • sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich, słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz konopie.
  • kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele, mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, ligustra, porzeczek, jagód, aronii, a także rodzynki i pokrojone daktyle. Należy unikać podawania suszonych owoców, gdyż pęcznieją, co w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości może być dla ptaka niebezpieczne.
  • wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik.
  • dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie.
  • trznadle jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane.
Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Głodne ptaki zjedzą wszystko, ale efekty mogą być tragiczne. Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi - tj. orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Nie wolno dawać ptakom nie ugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren. Prosimy o tym pamiętać.

08.02.2021r.
Remont podłogi w Domu Kultury zakończony

05.02.2021r.
Pojawia się szansa na przywrócenie połączenia kolejowego Czerwieńsk - Gubin
Siedem tras kolejowych w Lubuskim na szansę na gruntowny remont. Po niektórych od dawna nie jeżdżą już pociągi. "Kolej Plus" - tak nazywa się program, do którego wpisano 76 projektów z całej Polski. Siedem z nich pochodzi z województwa lubuskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda się przywrócić do życia ważne dla mieszkańców odcinki linii kolejowych.
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły niedawno listę projektów, które zakwalifikowały się do drugiego etapu ogólnopolskiego programu Kolej Plus. Jego zakończenie planowane jest w 2028 roku. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa, a około 1 mld to środki jednostek samorządów terytorialnych z całej Polski.
Wśród tych siedmiu projektów z województwa lubuskiego najważniejszy dla mieszkańców Nietkowa, Lasek i innych mieszkańców Gminy Czerwieńsk jest projekt rewitalizacji linii kolejowej numer 358: Czerwieńsk - Krosno Odrzańskie - Gubin (aż do granicy państwa). Trzymamy kciuki za sprawną realizację tego przedsięwzięcia. Będziemy informować o nowych faktach dotyczących tego tematu.

02.02.2021r.
Emeryt lub rencista też może przekazać 1% swojego podatku
15 lutego ruszy akcja rozliczania podatku za rok 2020, a co się z tym wiąże - przekazywania 1% podatku dochodowego na cel zgodny z wolą podatnika. Możliwość pozyskiwania 1% ma bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dzięki pozyskiwanym w ten sposób środkom finansowym realizowanych jest wiele dobrych inicjatyw na rzecz naszej lokalnej społeczności. Po kilku latach działania Stowarzyszenia w Nietkowie widać wymierne korzyści dla mieszkańców.
Ustawodawca bardzo uprościł formalności. Podatnik rozliczający roczne zeznanie PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ma możliwość przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację. Emeryci i renciści również mają możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Dla nich udostępniono druk PIT-OP, dzięki któremu będą mogli wskazać organizację bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT za 2020 rok. Wystarczy wpisać nr KRS 0000169865 oraz dopisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za wszystkie przekazane środki dziękujemy. Będą one wykorzystane na rzecz naszej społeczności.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści