lipiec 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
LIPIEC 2019

30.07.2019r.
Zlot Miłośników VW Garbusa "Garbobranie"

VW Club VolksMobil organizuje dla posiadaczy volkswagenów chłodzonych powietrzem już XI. edycję "Garbobrania". Impreza odbędzie się na terenie WOSiR-u w Drzonkowie. Kolejny raz organizatorzy dołożyli starań, aby utrzymać wysoki poziom dotychczasowych edycji tej imprezy. Przygotowali m.in. paradę Garbusów po Zielonej Górze, wyścigi na torze motorowym, pokaz smochodów zabytkowych, dużo konkursów z nagrodami, pokaz ratownictwa medycznego, muzykę, basen z atrakcjami oraz smaczną gastronomię. Uczestników imprezy czeka wiele atrakcji. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Miłośników VW Garbusa VolksMobil, które swoją siedzibę ma w Nietkowie.

Bezpłatne wejście dla publiczności będzie w piątek 9.08 od 16:00 do 20:00, w sobotę 10.08 od 12:00 do 20:00 (parada Garbusów po Zielonej Górze od 12:00) i w niedzielę 11.08 od 9:00 do 14:00. Warto zaplanować sobie czas na obejrzenie tych aut. Zachęcamy do rodzinnych wycieczek i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

27.07.2019r.
Poprawa oznakowania ul. Leśnej i ul. Ogrodowej

24.07.2019r.
Systematyczna praca i dbanie o rośliny przynosi dobre efekty

22.07.2019r.

Ważne konsultacje społeczne w Gminie Czerwieńsk

Ustawodawca postanowił, że większość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sołectw ma być uregulowana dwoma aktami prawa miejscowego: statutem gminy i statutem jednostki pomocniczej gminy (sołectwa). Tylko niektóre z tych spraw mają być unormowane odrębnymi uchwałami rady gminy. Statut gminy i statuty sołectw określają więc - zgodnie z obowiązującymi przepisami - „ustrój wewnętrzny” gminy i jej jednostek pomocniczych (sołectw).
Informujemy, że w dniach od 22 lipca do 17 sierpnia 2019 roku na terenie Gminy Czerwieńsk będą przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Konsultacje dotyczą nowych statutów sołectw - w tym oczywiście Sołectwa Nietków (załącznik nr 8 zarządzenia o konsultacjach) - oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie nowego Statutu Gminy Czerwieńsk.
Konsultacje społeczne kierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk i prowadzone będą w formie zgłaszania uwag, wniosków i opinii do zaprezentowanych projektów uchwał pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugim@czerwiensk.pl lub sekretarz@czerwiensk.pl.
Podajemy link do zarządzenia o konsultacjach i projektów Statutów Sołectw: bip.czerwiensk.pl/statut_solectwa oraz link do zarządzenia o konsultacjach i projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nowego Statutu Gminy Czerwieńsk: bip.czerwiensk.pl/statut_Gminy_Czerwiensk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami i aktywnego udziału w konsultacjach społecznych nad ich treścią. To ważny element uzgadniania ostatecznej wersji tych dokumentów.

18.07.2019r.
Po wykonaniu prac ziemnych na ul. Żwirowej połatano dziury

16.07.2019r.

Wyprawka dla dziecka 300 PLUS w 2019 roku

300 plus wyprawka dla dziecka to program wsparcia dla rodzin. Pierwszy raz został uruchomiony w 2018 roku - ogółem w poprzednim roku wypłacono świadczenie dla 4 mln 350 tyś. dzieci w wieku szkolnym. Środki programu przysługują bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców - dochody w rodzinie nie są brane pod uwagę. Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus jest wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie.
Wnioski o 300 plus można składać na dwa sposoby. Od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 sierpnia będą też przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w OPS lub drogą pocztową). Te terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoby ubiegające się o powyższe świadczenia na kolejny okres zasiłkowy / świadczeniowy, podczas jednej wizyty będą mogły złożyć prosty wniosek o nowe świadczenie. Uwaga: złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start w lipcu lub w sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Warto dodać, że świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione  od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy  ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie Dobry Start (wyprawka 300 plus) przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko do ukończenia 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, albo do ukończenia 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie Dobry Start nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje też na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

13.07.2019r.

Śpiewamy na ludowo

Bieżący sezon festiwalowy bardzo udanie kontynuuje nasz flagowy zespół NIETKOWIANKI, który na VII. Festiwalu Piosenki w Tarnowie "Śpiewamy na ludowo" zdobył II miejsce i tytuł Laureata Festiwalu.

Jury przyznało zespołowi te zaszczytne tytuły po wysłuchaniu ponad 20-stu wykonawców z całego regionu. To duży sukces dla zespołu, który w tym roku sporo pracował nad nowymi aranżacjami utworów. Przekazujemy słowa uznania, gratulacje i życzymy dalszych udanych występów na scenie.


11.07.2019r.
Podłączono energię elektryczną dla działek na ul. Żwirowej

09.07.2019r.
Gwałtowne zjawiska pogodowe bywają bardzo niebezpieczne
Ostatnio obserwujemy dynamiczne zmiany stanu pogody - czasami są one bardzo niebezpieczne. Wichury, burze, gwałtowne opady deszczu, itp. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed skutkami tych zjawisk? Oto kilka rad.
1.  Odszkodowanie za zniszczenia spowodowane spadającymi dachówkami lub konarami. W tym zakresie wiele zależy od tego, co jest przyczyną upadku dachówki lub gałęzi na nasze mienie. Odpowiedzialność powinien ponieść właściciel budynku, który spowodował uszkodzenie (tzw. odpowiedzialność cywilna). Jeśli np. drzewa nie znajdują się na naszej posesji, nie są zadbane, rosną przy drodze i przewrócą się na nasz samochód lub ogrodzenie, to odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. To z jego ubezpieczenia będzie wypłacone odszkodowanie za straty.
2. Złamane drzewo na naszej posesji. Tu obowiązuje prosta zasada: moja posesja - mój problem. Inaczej jest, gdy złamane drzewo zagraża życiu - wtedy należy wezwać Straż Pożarną. Jeśli drzewo się już przewróciło i nie zagraża życiu mieszkańców, to interwencja strażaków jest zbędna. Złamane części drzewa należy usunąć samodzielnie. Jeżeli chcemy ściąć całe uszkodzone drzewo na swojej posesji, a nie jest to drzewo owocowe, to niezbędne jest dokonanie zgłoszenia takiego zamiaru do urzędu gminy.
3. O zniszczeniach, ułamanych konarach i powalonych drzewach, gdy to zagraża przechodniom zawiadamiamy Straż Pożarną. We wszystkich innych przypadkach przekazujemy informację do właściciela terenu - osoby prywatnej, nadleśnictwa (lasy) lub urzędu gminy (w przypadku terenów gminnych).
4. Żeby uchronić sprzęt elektroniczny przed skutkami burzy zazwyczaj wystarczy samo wyłączenie sprzętu. Aby mieć jednak całkowitą pewność, że np. uderzenie pioruna w linię energetyczną nie zniszczy sprzętu, najlepiej na czas gwałtownych wyładowań wyłączyć (wykręcić) bezpieczniki. Pozostaje też kwestia telefonów komórkowych - najlepiej taki telefon wyłączyć, z reguły jednak wystarczy z niego nie korzystać w czasie burzy. Zwłaszcza na otwartej przestrzeni.
5. Według specjalistów udarzenie pioruna w samochód nie stanowi zagrożenia dla osób znajdujących się w pojeździe. Samochód stanowi więc bezpieczne schronienie przed burzą pod warunkiem, że nim nie jedziemy i nie  narażamy się na spadające konary drzew... Warto też pamiętać, że chroniąc się w samochodzie nie należy dotykać jego metalowych części. Trzeba też zwrócić uwagę, aby pojazd nie był zaparkowany pod drzewem.
Przypominamy tych kilka oczywistych faktów, aby być lepiej  przygotowanym w sytuacji gwałtownych zdarzeń pogodowych. Oby ich nie  było...

06.07.2019r.
Porządek w sołectwie wymaga dużego wysiłku i społecznej pracy

04.07.2019r.

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu. W latach 70. XX wieku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschodniego jako roślina pastewna. Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia, uprawy były porzucane. Gatunek okazał się przybyszem bardzo kłopotliwym, gdyż w szybkim tempie zaczął się rozprzestrzeniać. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Ze względu na swój wredny charakter roślina nazywana jest "zemstą Stalina". Powoduje degradację środowiska przyrodniczego, a sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje nieprzyjemne zmiany skórne u ludzi.
W 1956r. barszcz został uznany za atrakcyjną roślinę pastewną i zaczął być szeroko rozpowszechniany. Gatunek trafił do Polski w latach 60. XX wieku jako dar uczonych radzieckich. Zaczęto go uprawiać jako roślinę paszową w latach 70-tych XX wieku. Po porzuceniu upraw barszcz Sosnowskiego zaczął się rozprzestrzeniać samorzutnie w wielu regionach Polski. W połowie lat 80-tych XX wieku w Polsce i w innych krajach zaniechano uprawy tej rośliny, wprowadzono ograniczenia w jego uprawie i zwalczano istniejące stanowiska. Od 2011 roku uprawa tego gatunku w Polsce wymaga specjalnego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Barszcz Sosnowskiego występuje również w naszym rejonie. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, w tym rękawice z długimi rękawami. Materiały z włókien naturalnych (np. bawełniane) nie stanowią żadnej ochrony, bo wchłaniają sok i są penetrowane przez włoski roślin. Chronić należy także oczy, zakładając gogle, ewentualnie okulary. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 2 dni. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło już do podrażnienia skóry należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. W trakcie wakacyjnych wycieczek warto zadbać o bezpieczeństwo. Te informacje są ostrzeżeniem przed realnym zagrożeniem.

01.07.2019r.
Przykład wyjątkowego barbarzyństwa i ...wstyd

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści