kwiecień 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2024

30.04.2024r.
"Rzutem na taśmę" w ostatnich dniach kadencji burmistrz podpisał umowę na rewitalizację arboretum
Informujemy oficjalnie o podpisaniu umowy na realizację zadania o nazwie  „Zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez odrestaurowanie zabytku - Arboretum w Nietkowie, w oparciu o projekt „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”. Wykonawcą tego zadania będzie firma TAXUS. Inwestycja otrzymała spore dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.813.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2.297.000,01 zł. Oznacza to, że wkład własny Gminy Czerwieńsk w to zadanie wyniesie 484.000,01 zł.
Arboretum zajmuje powierzchnię ok. 1,9 ha i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wpisem do rejestru zabytków województwa lubuskiego nr L-74 /d. 3363/ z dnia 29.04.1955 r. Teren inwestycji położony jest na fragmencie działki ewidencyjnej nr 340/1 w Nietkowie.
Arboretum otacza z trzech stron las. Od strony północnej granicą jest grobla ziemna, za którą znajdują się pola uprawne i luźna zabudowa wsi Boryń. W części zachodniej arboretum znajdują się pozostałości cmentarza z grobowcem Rothenburgów i dwoma powojennymi grobami.
W ramach inwestycji przewiduje się wycinki drzew i krzewów, budowę ciągów komunikacyjnych, konserwację grobowca, rozmieszczenie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Przewiduje się adaptację części drzew rosnących na terenie arboretum. Ze względu na charakter obiektu, na terenie arboretum lokalizuje się elementy związane z działalnością edukacyjną w zakresie środowiska leśnego i jego ochrony. Dla mieszkańców istotne jest podpisanie umowy z wykonawcą. To oznacza po prostu realizację tej inwestycji. Brawo!

29.04.2024r.

ODRA pokonała WARTĘ Gorzów II 1:0 - trzy punkty dla Nietkowa


27.04.2024r.
Przypominamy o wiosennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując czas na wiosenne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już wkrótce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przypominamy o tym z dużym wyprzedzeniem - odbiór odpadów wielkogabarytowych dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 14 maja 2024 r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

24.04.2024r.
Uroczystości odpustowe w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku

22.04.2024r.
Ważne zwycięstwo ODRY Nietków nad SPROTAVIĄ Szprotawa
Początek rundy wiosennej rozgrywek IV ligi lubuskiej nie był dla zawodników ODRY Nietków pomyślny. Pierwsza drużyna zaliczyła kilka porażek i kilka remisów. Do meczu ze SPROTAVIĄ nie odnisła żadnego zwycięstwa w pojedynkach piłkarskich IV ligi. To powodowało dość mocne nieporozumienia, rozgoryczenie piłkarzy i rosnące parcie na zwycięstwo w nadchodzącym meczu.
Wielka mobilizacja nastąpiła podczas przygotowań do spotkania ze SPROTAVIĄ Szprotawa, aktualnie drużyną wyżej notowaną w rozgrywkach. Efekty można było obserwować w wyjazdowym meczu na obiekcie w Szprotawie. Zwycięstwo ODRY 5:2 w końcu odblokowało ścieżkę zwycięstw pierwszej drużyny naszego klubu piłkarskiego. To był bardzo ważny moment, bo nasza drużyna seniorów po dotychczasowych swoich występach i rozegraniu 24. meczów zajmuje 11. miejsce w tabeli rozgrywek IV ligi. Nie jest to miejsce, które satysfakcjonuje zarząd klubu, trenerów, piłkarzy, ani kibiców. Oczekiwania są duże i nie jest łatwo im sprostać. Do końca sezonu pozostało jeszcze 10 meczów. To daje nadzieję na poprawę zdobyczy punktowej ODRY Nietków, poprawę miejsca w tabeli rozgrywek oraz sporą dawkę radości dla wiernych kibiców naszej drużyny. Trzymamy kciuki za dobre występy i życzymy kolejnych zwycięstw. Powodzenia!

18.04.2024r.
1,5% podatku to duże wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Darowizny 1,5% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w tej akcji wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie Niepodległości Polski, przeprowadziliśmy skuteczną akcję odkomarzania terenów wspólnych, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający, namioty i wyposażenie do imprez plenerowych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa - w tym na "Piknik nad Odrą" w roku ubiegłym.

Środki zbieramy za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który ma status OPP. Pieniądze są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, bazy danych beneficjentów rzeczywistych, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to również formalnie portal zrzutka.pl, który weryfikował zbiórkę prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Zostało już tylko kilkanaście dni na przesłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Termin upływa 30 kwietnia. Osoby rozliczające się w ostatnim terminie często zastanawiają się jakiej organizacji przekazać 1,5% swojego podatku. Na Portalu podatki.gov.pl na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam swoją deklarację, a w niej dane z ubiegłorocznego zeznania dotyczące informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą rok wcześniej przekazał darowiznę podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) oraz koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa.
My z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza. Za każdą wpłatę dokonaną na rzecz Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.

15.04.2024r.
Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci
W okresie wakacji w 2024 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego będzie organizować turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, które urodziły się w latach 2009-2017 (7-15 lat), a których przynajmniej jeden z rodziców  (lub prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników albo uprawniony jest do świadczeń z KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na  turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego. Wnioski  od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział  Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe do 17maja 2024 roku, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus.
Ze  strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz  indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnus rehabilitacyjny dla  dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od  11.08 - 31.08.2024 roku. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami  postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 08.07 - 28.07.2024  roku.
Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z tej oferty, a więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 68 452 31 06.

12.04.2024r.
Przystań rzeczna w Nietkowie w wiosennym słońcu

08.04.2024r.
Duża sala w Domu Kultury nabrała nowego wyglądu

05.04.2024r.

Już czas na zmiany
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk!
W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Przed nami ważna, wspólna decyzja dotycząca przyszłości Gminy Czerwieńsk. Jak Państwo wiedzą, ubiegam się o urząd Burmistrza. Przy wsparciu kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE GMINY CZERWIEŃSK chcę w sposób ewolucyjny przeprowadzić zmiany w funkcjonowaniu naszej Gminy. Wieloletnie przygotowania do objęcia tej funkcji poparte są bardzo dobrą znajomością lokalnego środowiska i problematyki samorządowej. To bardzo istotne w trudnych czasach zmian i nadchodzących nowych wyzwań. Mam przygotowanie i doświadczenie, które pozwoli sprawnie przejąć władzę i skutecznie realizować bieżące zadania. Zamierzam kontynuować kierunki rozwoju gminy, ale przy tym także dbać o drogi, oświetlenie, komunikację publiczną, estetykę, porządek i bezpieczeństwo Mieszkańców. Nasz Komitet Wyborczy ma spójną wizję rozwoju i sprawnego funkcjonowania Gminy w kolejnych latach. Byliśmy w każdym sołectwie i omawialiśmy szczegóły programu dla poszczególnych miejscowości. Zebrane one w całość tworzą nasz program wyborczy. Widzimy potrzebę zmian i wiemy, jak poprawić dotychczas źle funkcjonujące elementy. Realizacja ambitnych zadań wymaga dobrego zespołu. Łączy nas program "Już czas na zmiany". Epoka rządów dotychczasowego Burmistrza - z jej sukcesami i porażkami - dobiegła końca. Wybierzmy rozsądnych ludzi do Rady Miejskiej i dobrego gospodarza Gminy, a zrównoważony rozwój nabierze nowego znaczenia.
Przemawia za nami doświadczenie, umiejętności, wiedza i konkrety. Zachęcam do licznego udziału w wyborach samorządowych i udostępniania tej informacji. Udzielając nam poparcia wybieracie Państwo zmiany sposobu zarządzania Gminą Czerwieńsk i jej stabilny rozwój.
kandydat na Burmistrza Krzysztof Smorąg


04.04.2024r.

Wpłynęły dwie oferty na budowę drogi na osiedlu Kościuszki 127
Procedura przetargowa przy zamówieniach publicznych musi być przestrzegana. Od dawna wyczekiwana inwestycja związana z budową drogi na osiedlu Kościuszki 127 wreszcie nabiera konkretnych kształtów. Przed świętami wielkanocnymi zakończyła się procedura składania ofert na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 100427F - ul. Strażackiej w Czerwieńsku i budowa drogi gminnej nr 001302F - ul. Tadeusza Kościuszki w Nietkowie oraz przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr 23/1 obręb Nietków i 36/1 obręb Czerwieńsk, na terenie Gminy Czerwieńsk”.
Zadanie podzielone jest na trzy części, z których druga część dotyczy drogi na osiedlu Kościuszki w Nietkowie. Zadanie to obejmuje budowę drogi gminnej o szerokości 5 m i długości 178,80 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia drogi będzie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, obramowanej krawężnikiem najazdowym na całej długości. Zakres prac obejmuje też wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt i inne szczegóły techniczne zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk (zakładka "przetargi").
Zgodnie z procedurami na realizację budowy tej drogi w Nietkowie wpłynęły dwie oferty. Jedna została wyceniona na 398.753,84 zł, a druga opiewa na kwotę 357.851,90 zł. Oferty te nieznacznie przekraczają zaplanowane środki na realizację i jest duża szansa, że po ich szczegółowej analizie zostanie podpisana umowa na realizację z jednym, wybranym wykonawcą. W ten sposób zakończą się wieloletnie zabiegi mieszkańców o poprawę nawierzchni tej drogi - drogi dojazdowej do posesji, do popularnego sklepu ABC i do paczkomatu. Nareszcie.


02.04.2024r.
Członkowie Rady Sołeckiej wspierani przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa malują dużą salę w WDK

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści