kwiecień 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2022

30.04.2022r.

Wybrane wyniki meczów ODRY Nietków w kwietniu'2022

27.04.2022r.
Wprowadzenie relikwii św. Wojciecha do kościoła parafialnego w Czerwieńsku
Tegoroczne święto naszej parafii zostało przeniesione na wtorek, 26 kwietnia. Obchody odpustowe były wyjątkowo uroczyste, głównie przez wprowadzenie relikwii św. Wojciecha. Podniosłość tego czasu dało się wyczuć w uroczystej celebracji Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Lityński w asyście licznie zgromadzonych księży. W kościele pojawili się również przedstawiciele władz samorządu powiatowego na czele ze Starostą Powiatu Krzysztofem Romankiewiczem i samorządu gminnego na czele z Burmistrzem Piotrem Iwanusem i Przewodniczącym Rady Miejskiej - Krzysztofem Smorągiem. Byli też radni powiatowi i radni z terenu naszej gminy. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnego biznesu w osobie Este Mauro, prezesa firmy Arcobaleno.
Uroczystość odpustowa rozpoczęła się procesją, w której Joanna i Marcin Wojtaszek wnieśli relikwie świętego Wojciecha. Następnie Bp. Lityński dokonał poświęcenia relikwii oraz obrazu patrona naszej parafii, którego autorem jest pani Joanna. Widoczne zaangażowanie wielu osób w przygotowanie świątyni i oprawy tej uroczystości dobrze świadczy o tym, że parafia żyje i duchowo jeszcze się rozwija. Chociaż uroczystość wypadła w dzień roboczy, to nie przeszkodziło to wielu osobom przyjść i przeżyć, i przywitać św. Wojciecha, który już od teraz będzie codziennie czekał na wszystkich parafian. Uroczystość została opisana w gazetach i na stronie naszej parafii. Szczegóły i zdjęcia dostępne są na https://parafiaczerwiensk.pl/aktualnosci.

25.04.2022r.

Jeszcze tylko wiata i przystanek PKP będzie gotowy na przyjęcie pociągów pasażerskich

22.04.2022r.

Każda złotówka to wsparcie działań Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Każda złotówka przekazywana dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa jest wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w akcji 1% wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczne akcje odkomażania terenów wspólnych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach.

Przekazywane za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych środki finansowe w ramach 1% są skrupulatnie rozliczane, a Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z przepisami.

W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2021 rok podatnik ma automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosująca najwyższe standardy rozliczania środków z 1%, mającą od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zostało już tylko kilka dni na przesłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Termin upływa 30 kwietnia. Osoby rozliczające się w ostatnim terminie często zastanawiają się jakiej organizacji przekazać 1% swojego podatku. Na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1% podatku. Dane można skorygować: wpisać numer KRS 0000169865 i cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za każdą wpłatę dziękujemy!

19.04.2022r.

Wykonano opryski na meszki na kanale Zimny Potok
Informujemy, że 10 kwietnia 2022 roku przeprowadzono w Gminie Czerwieńsk kontrolny monitoring meszek w celu oceny stanu populacji Simuliidae w wodach kanału Zimny Potok. W dniach 7 i 8 kwietnia Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Piotrowski z Zielonej Góry na zlecenie Gminy Czerwieńsk wykonał opryski na odcinku około 9 km, na wysokości miejscowości Czerwieńsk - Nietków - Laski. Opryski wykonano przy użyciu larwicydu Vectobac 12 AS [pozwolenie nr 4075/10], opartego na zarodnikach przetrwalnikowych bakterii Bacillus thuringensis v. israelensis - serotyp H14 i kryształkach białkowych (δ-endotoksyna). W próbach kontrolnych pobranych na odcinku poddanemu zabiegowi z użyciem larwicydu, stwierdzono obecność żywych i martwych larw oraz poczwarek. Zagęszczenie żywych larw, głównie należących do II i IV stadium rozwojowego było niskie i nie przekroczyło 26 osobników na jednostce powierzchni dna, a poczwarek 38 osobników na jednostce powierzchni dna. Dla porównania, zagęszczenie larw na odcinku Zimnego Potoku, gdzie aplikacja larwicydem nie została przeprowadzona, była wysoka i wyniosła 8 140 osobników na jednostce powierzchni dna, a poczwarek 820 osobników na jednostce powierzchni dna. W zależności od warunków atmosferycznych, w tym temperatura powietrza i opady deszczu, wylot dorosłych meszek w 2022 roku jest przewidziany na przełomie kwietnia i maja. Wykonany oprysk do wody, skutecznie zniwelował wysokie zagęszczenie larw meszek w kanale Zimny Potok na odcinku przebiegającym na wysokości miejscowości: Czerwieńsk - Nietków - Laski.

18.04.2022r.

OSP Nietków podtrzymuje tradycje Lanego Poniedziałku


11.04.2022r.
Trzeba uszczelnić system śmieciowy w naszej gminie
Gmina Czerwieńsk rozważa możliwość zakupu i wdrożenia aplikacji, która pozwala uszczelnić system śmieciowy. Z dużym sukcesem została ona wdrożona w gminie Łęczna. W ciągu kilku tygodni udało się wychwycić ponad 200 osób nie płacących za odpady. A to jeszcze nawet nie jest półmetek weryfikacji. To kolejna gmina, która jest zadowolona z efektów elektronicznej analizy deklaracji śmieciowych.
Elektroniczny system, który wcześniej sprawdził się już w Świdniku, porównuje dane pochodzące z kilku instytucji: ewidencji ludności, Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób pobierających świadczenia 500+, a także dane ze szkół i przedszkoli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. To ma być bat na śmieciowych oszustów. Algorytm skutecznie wyłapuje niepłacących za odpady.
Po kilku tygodniach od wdrożenia narzędzia widoczne są pierwsze efekty. Po krzyżowej kontroli udało się wychwycić blisko 500 adresów, gdzie wystąpiły rozbieżności. Urząd poprosił właścicieli tych nieruchomości o wyjaśnienia. W ten sposób, na skutek uszczelniania, do systemu dopisanych zostało już prawie 200 osób, które wcześniej w nim nie widniały, co daje ok. 40 tys. zł rocznie w systemie więcej. A to jeszcze nawet nie jest półmetek weryfikacji.
Już samo nagłośnienie sprawy o wdrożeniu aplikacji do weryfikacji deklaracji śmieciowych zadziałało prewencyjnie. Część osób bardzo szybko przyszła do urzędu dopisać lokatorów. Gmina Czerwieńsk przykłada dużą wagę do racjonalnego gospodarowania odpadami. Nasza samorządowa wspólnota zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że osoby omijające system śmieciowy robią to kosztem wszystkich pozostałych. Trzeba znaleźć możliwość skutecznego egzekwowania prawa.
Aplikacja, na której wzorowała się Łęczna, a obecnie także inne gminy, jako pierwszy wdrożył Świdnik. W ten sposób w ubiegłym roku miasto wychwyciło ok. 1,3 tys. osób nie płacących za śmieci. Musiały one poprawić deklaracje, a także ponieść opłatę wstecznie nawet do 5 lat. Rekordzista musiał zapłacić 2 tys. złotych zaległości.

08.04.2022r.

Ruszyły procedury przetargowe na budowę ul. Strażackiej i ul. Krzywej
Właśnie zostało zamieszczone ogłoszenie o rozpoczęciu procedury zamówienia publicznego na realizację budowy ul. Strażackiej i ul. Krzywej w Nietkowie. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 001217F [ul. Strażacka] oraz drogi gminnej nr 001216F [ul. Krzywa] w miejscowości Nietków w gminie Czerwieńsk. Podajemy szczegóły techniczne zamówienia.
Budowa ulicy Strażackiej polegać ma na budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z dystansami, szerokości 3,00 i 3,5 metra z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m oraz mijankami. Warstwa ścieralna dogi ma być wykonana z kostki betonowej brukowej z dystansami o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 22 cm. Droga obramowana ma zostać krawężnikiem betonowym najazdowym na wysokość 0 cm ze względu na konieczność odwodnienia drogi spadkami podłużnymi i poprzecznymi w istniejący teren. Na odcinku o długości 60 m będzie wykonany murek oporowy z gazonów betonowych o wymiarach 20x30x24,5 cm koloru szarego, ustawionych w dwóch rzędach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową. Zakres zadania obejmuje: budowę nawierzchni z kostki betonowej brukowej - 1450,00 m2 [w tym: kostką brukową betonową - 245,00 m2 i kostką brukową betonową z dystansami - 1175 m2], wykonanie poboczy utwardzonych z tłucznia kamiennego klinowanego pospółką - 320 m2, wykonanie wykopów - 500,00 m3 oraz wycinkę 3 drzew kolidujących z projektowaną drogą.
Budowa ulicy Krzywej polegać ma na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z dystansami, szerokości 3,5 metra z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m. Ma to być droga dwukierunkowa, jednojezdniowa z mijankami. Warstwa ścieralna drogi wykonana ma być z kostki brukowej z dystansami o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego i grubości 22 cm. Nawierzchnia jezdni na pasie 0,75 m od krawężnika wykonana z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 22 cm. Droga obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym na wysokość 0 cm ze względu na konieczność odwodnienia drogi spadkami podłużnymi i poprzecznymi w istniejący teren. Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni z kostki betonowej brukowej - 920,00 m2 [w tym: kostką betonową - 170,00 m2 i kostką betonową z dystansami - 750 m2], wykonanie poboczy - 370 m2, wykopów - 500,00 m3 oraz likwidację kolizji - przestawienie słupa oświetleniowego.
Zadanie obejmuje też wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem stanowiącym część dokumentacji [zdjęcie]. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 20. kwietnia 2022r. o godzinie 10:15. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

05.04.2022r.

Trwają już próby techniczne i jazdy próbne przez stację PKP w Nietkowie

02.04.2022r.
Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców Gminy Czerwieńsk wywóz odpadów przebiega bez zakółceń. Wykorzystując wiosenne krzątanie można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już wkrótce na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 10. maja 2022r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK w Czerwieńsku. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści