czerwiec 2019 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
CZERWIEC 2019

29.06.2019r.

Okoliczne atrakcje - VIII Piknik Forteczny

27.06.2019r.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska

To była historyczna sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po raz pierwszy radni debatowali na temat "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk". Przeprowadzenie dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i było realizowane obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce pierwszy raz.

Zgodnie z zapisami ustawy do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport został złożony do biura rady terminowo. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Piotra Iwanusa treści raportu odbyła się debata nad jego treścią. W dyskusji zaprezentowano opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualną ocenę radnych. Wiele szczegółów związanych z formą i zakresem tego dokumentu omówionych zostało podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabrało tylko kilkoro radnych. Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku" oraz działalności Burmistrza Czerwieńska wypadła pozytywnie. Radni widzą efekty pracy, duże zaangażowanie i aktywność burmistrza w realizację zadań stojących przed naszą gminą. Potwierdziło to głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Piotr Iwanus jako pierwszy burmistrz w historii gminy otrzymał wotum zaufania. Swoje zdanie odrębne wygłosił radny Wojciech Zawada.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone były zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie, ale zgłoszeń do zabrania głosu w debacie nie było...  

Podczas sesji radni ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim również pod kątem realizacji budżetu. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która bardzo wnikliwie kontroluje realizację budżetu. To na jej wniosek, opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. W tym roku żadnych niespodzianek nie było. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2018 rok Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus pewnie otrzymał absolutorium za rok 2018.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.


24.06.2019r.

Wywóz odpadów komunalnych w drugim półroczu 2019 roku

Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (kubły) oraz odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w drugim półroczu 2019 r. przedstwia się w sposób podany w tabeli. Jednocześnie informujemy, że firma Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. wykonująca usługę polegającą na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów komunalnych na terenie naszej gminy zmieniła nazwę. Aktualnie firma nosi nazwę PreZero Service Zachód Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz. PreZero jest spółką córką GreenCycle i częścią Grupy Schwarz.
Przypominamy też, że wywóz odpadów jest prowadzony oddzielnie dla każdej frakcji. Prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe terminy.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

MAKULATURA
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO

LIPIEC

12 , 26
4 253 , 3117

SIERPIEŃ

9 , 23
1 , 29 222814

WRZESIEŃ

6 , 20
26 192511

PAŹDZIERNIK

4 , 18
24 17239

LISTOPAD

2 , 15 , 29
21 14206

GRUDZIEŃ

13 , 30
19 12184

21.06.2019r.

Procesja na Boże Ciało '2019      - więcej zdjęć w galerii

19.06.2019r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W środę odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice byli uśmiechnięci i zadowoleni, bo kolejny rok nauki dla wszystkich został zakończony. Podsumowując: to był dobry rok, bo uczniowie zdobyli wiele ważnych wyróżnień i często zwyciężali w rywalizacji z innymi szkołami. Dzieci wróciły do domów ze świadectwami, dyplomami i nagrodami. Nadszedł dla nich czas upragnionych wakacji i wypoczynku.

Dzisiaj wszystkim życzymy radosnych, pogodnych i bezpiecznych wakacji. Niech upragniony odpoczynek będzie przyjemny i atrakcyjny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wszystkim jest on potrzebny. Po dobrej regeneracji sił z radością wszyscy wrócą do szkoły i we wrześniu spotkamy się na rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego.


17.06.2019r.

Plaga komarów jakiej nie było od lat...

Gorąca i wilgotna aura to idealne warunki do namnażania się komarów, których liczba jest największa od lat. Komary, choć małe, potrafią zrujnować wypoczynek. Dobrze o tym wiedzą ci, którzy spędzają urlop na terenach leśnych albo nad rzekami i jeziorami. Czasem ciężko się od nich odpędzić, a gdy ugryzą, swędzenie może doprowadzać nas do szału.
W tym sezonie komarów jest najwięcej od lat - nie tylko w Nietkowie. To zasługa wilgotnej i gorącej aury, ale również wysokiego poziomu Odry, do którego doszło po obfitych opadach na południu kraju. Komary mają idealne warunki do rozmnażania się, a przez to atakują nas bardzo boleśnie. Mieszkańcy skarżą się na istne plagi komarów, które nie pozwalają im na aktywność poza domem, prace gospodarcze w obejściu, a także prace na działce i w polu. Ponoć krwiopijcy nie obawiają się żadnych sposobów, nawet dotychczas najbardziej skutecznych.
Naukowcy twierdzą, że kąsają jedynie komarzyce, które stanowią aż 90 procent wszystkich komarów. Samce nie są krwiożercze i żywią się jedynie pyłkami kwiatów. Komarzyce potrzebują krwi, aby móc po kilku dniach złożyć około 300 jaj w stojących zbiornikach, z których wyklują się kolejne komary - głównie płci żeńskiej. Komary, podobnie jak ludzie, próbują napełnić brzuchy jak najmniejszym kosztem. Aby było to możliwe, wykorzystują szereg swoich receptorów, za pomocą których ustalają przyszłą ofiarę. Najważniejszy z nich bada zawartość dwutlenku węgla w powietrzu. W ten właśnie sposób wiedzą, gdzie znajdują się ludzie lub zwierzęta. Im więcej dwutlenku węgla wydychamy, tym stajemy się lepszym celem dla komarów. Nic więc dziwnego, że owady te najczęściej atakują osoby, które mają szybki oddech, szybko się męczą lub uprawiają sporty.
Ci ostatni z komarami mają wyjątkowo pod górkę, ponieważ dokuczliwe owady zainteresowane są kwasem mlekowym, który powstaje w mięśniach podczas wysiłku fizycznego. Wraz z potem kwas ten jest wydzielany w powietrze. Komary bardzo szybko go wyczuwają, dlatego wokół osób biegających lub jeżdżących na rowerach często unosi się obłok much lub komarów. Owady najczęściej gryzą bezpośrednio w mięśnie.
Naukowcy obalają mit, jakoby komary sugerowały się wyłącznie grupą krwi swojej ofiary. To tylko jeden z bardzo wielu czynników, które wpływają na to, czy owad nas ukąsi, czy też nie. Jak się okazuje ludzka skóra wydziela co najmniej aż 300 różnych związków, które mogą być badane przez komara.
Warto wiedzieć, że komary lubią ciemniejsze kolory, a szczególnie przyciąga je kontrast między jasnym a ciemnym kolorem. Szczególnie ulubionymi porami ich żerowania jest świt i zmierzch, a także noc. To właśnie dlatego komar bzyczy nam nad głową, gdy gasimy światło, a natychmiast przestaje, gdy ponownie je włączamy. Aby nie zachęcać owadów do upuszczania nam krwi, warto zastosować obronę za pomocą kolorów. Jako, że komary nie są szczególnie bystre, a ich terenem lęgowym jest woda, to przyciąga je niebieski kolor naszego ubrania, w myśl zasady: niebieskie = woda. Warto więc nosić ubrania w neutralnych barwach, np. białe lub szare, które w gorące dni dodatkowo będą odbijać promienie słoneczne.
Niektóre samorządy próbują walczyć z plagą komarów. Na pomoc wzywane są nawet oddziały wojska (np. na tereny popowodziowe). Niestety, większość środków chemicznych działa krótkotrwale. W mokre dni akcje odkomarzania skazane są na niepowodzenie, a ich skuteczność po opadach deszczu maleje do zera. Poza tym środki chemiczne działają nie tylko na komary. Udowodnione jest szkodliwe działanie tych środków np. na pszczoły. I jeszcze jedno, aby opryski były skuteczne powinny być przeprowadzone na dużych powierzchniach (np. nad zbiornikami i ciekami wodnymi, terenami po podtopieniach i powodziach oraz w lasach). Nawet jeśli zabiegi będą prowadzone na małych działkach, a sąsiednie nie będą objęte zabiegiem, to po kilku godzinach komary pojawiają się znów. Mimo, że od lat Gmina Czerwieńsk dość skutecznie walczy z meszkami, to z powyższych powodów nasza gmina nie przewiduje oprysków na komary na terenach gminnych (parki, place zabaw, ścieżki rowerowe, itp.). Z komarami musimy sobie dawać radę sami...

15.06.2019r.

VIII klasa uroczyście zakończyła edukację w Szkole Podstawowej

12.06.2019r.

Mała rzecz, a cieszy

Ubytki w nawierzchni ul. Przedszkolnej w końcu zostały naprawione. Trwało to długo, ale koło remizy straży pożarnej można już jeździć bezpiecznie. Prace zostały wykonane solidnie i szybko.

Sprawa była wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców, p. sołtys i radnych. Firma dokonująca naprawy wykonała zgłoszenie gminy dopiero teraz, realizując kilka innych napraw. Uciążliwość dla mieszkańców została usunięta i choć trwało to długo, to ostatecznie sprawa została załatwiona pozytywnie.


10.06.2019r.

W derbach Gminy Czerwieńsk ODRA Nietków - PIAST Czerwieńsk 0:2

06.06.2019r.

Woda w Nietkowie jest już dobra

O problemach z jakością wody u odbiorców w Nietkowie pisaliśmy wielokrotnie. Działania podejmowane przez spółkę POMAK przyniosły w końcu oczekiwane efekty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego u odbiorców 20 maja 2019 roku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Procedura ta kończy trwający ponad 2-letni okres warunkowego dopuszczenia wody do spożycia dla mieszkańców Nietkowa. Próbki wody do badań zostały pobrane z ujęcia wody oraz z posesji przy ul. Kasprowicza 33a i posesji przy ul. Kościuszki 100.
Analiza próbek wody wykazała, że woda w zakresie parametrów mętności i zawartości żelaza odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spółka POMAK wykonała obowiązki zawarte w decyzji 521 NS-HK/2017 z dnia 06.03.2017 roku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 30.05.2019 roku wydał komunikat o przywróceniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nietkowie, zaopatrującego miejscowości Nietków, Boryń i Laski. Woda dla mieszkańców Nietkowa jest już dobra.
Żeby jednak nie było tak kolorowo, w związku z panującymi upałami i wzmożonym poborem wody, Zarząd Spółki POMAK apeluje do mieszkańców o racjonalne wykorzystywanie wody do celów konsumpcyjnych oraz o ograniczenie zużycia wody pitnej do podlewania ogródków i trawników w godzinach 6:00-22:00. Apel ma na celu uniknięcie przerw w dostawie wody do wszystkich mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Działanie POMAK jest zrozumiałe ze względów etycznych, ale sam apel nie rozwiąże występujących co roku problemów. Mieszkańcy oczekują podjęcia skutecznych działań naprawczych.

03.06.2019r.

Festyn Rodzinny w parku w Nietkowie       - więcej zdjęć w galerii

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści