Bieżące - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2024

11.04.2024r.
Przystań rzeczna w Nietkowie w wiosennym słońcu

08.04.2024r.
Duża sala w Domu Kultury nabrała nowego wyglądu

05.04.2024r.

Już czas na zmiany
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk!
W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Przed nami ważna, wspólna decyzja dotycząca przyszłości Gminy Czerwieńsk. Jak Państwo wiedzą, ubiegam się o urząd Burmistrza. Przy wsparciu kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE GMINY CZERWIEŃSK chcę w sposób ewolucyjny przeprowadzić zmiany w funkcjonowaniu naszej Gminy. Wieloletnie przygotowania do objęcia tej funkcji poparte są bardzo dobrą znajomością lokalnego środowiska i problematyki samorządowej. To bardzo istotne w trudnych czasach zmian i nadchodzących nowych wyzwań. Mam przygotowanie i doświadczenie, które pozwoli sprawnie przejąć władzę i skutecznie realizować bieżące zadania. Zamierzam kontynuować kierunki rozwoju gminy, ale przy tym także dbać o drogi, oświetlenie, komunikację publiczną, estetykę, porządek i bezpieczeństwo Mieszkańców. Nasz Komitet Wyborczy ma spójną wizję rozwoju i sprawnego funkcjonowania Gminy w kolejnych latach. Byliśmy w każdym sołectwie i omawialiśmy szczegóły programu dla poszczególnych miejscowości. Zebrane one w całość tworzą nasz program wyborczy. Widzimy potrzebę zmian i wiemy, jak poprawić dotychczas źle funkcjonujące elementy. Realizacja ambitnych zadań wymaga dobrego zespołu. Łączy nas program "Już czas na zmiany". Epoka rządów dotychczasowego Burmistrza - z jej sukcesami i porażkami - dobiegła końca. Wybierzmy rozsądnych ludzi do Rady Miejskiej i dobrego gospodarza Gminy, a zrównoważony rozwój nabierze nowego znaczenia.
Przemawia za nami doświadczenie, umiejętności, wiedza i konkrety. Zachęcam do licznego udziału w wyborach samorządowych i udostępniania tej informacji. Udzielając nam poparcia wybieracie Państwo zmiany sposobu zarządzania Gminą Czerwieńsk i jej stabilny rozwój.
kandydat na Burmistrza Krzysztof Smorąg


04.04.2024r.

Wpłynęły dwie oferty na budowę drogi na osiedlu Kościuszki 127
Procedura przetargowa przy zamówieniach publicznych musi być przestrzegana. Od dawna wyczekiwana inwestycja związana z budową drogi na osiedlu Kościuszki 127 wreszcie nabiera konkretnych kształtów. Przed świętami wielkanocnymi zakończyła się procedura składania ofert na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 100427F - ul. Strażackiej w Czerwieńsku i budowa drogi gminnej nr 001302F - ul. Tadeusza Kościuszki w Nietkowie oraz przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr 23/1 obręb Nietków i 36/1 obręb Czerwieńsk, na terenie Gminy Czerwieńsk”.
Zadanie podzielone jest na trzy części, z których druga część dotyczy drogi na osiedlu Kościuszki w Nietkowie. Zadanie to obejmuje budowę drogi gminnej o szerokości 5 m i długości 178,80 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia drogi będzie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, obramowanej krawężnikiem najazdowym na całej długości. Zakres prac obejmuje też wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt i inne szczegóły techniczne zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk (zakładka "przetargi").
Zgodnie z procedurami na realizację budowy tej drogi w Nietkowie wpłynęły dwie oferty. Jedna została wyceniona na 398.753,84 zł, a druga opiewa na kwotę 357.851,90 zł. Oferty te nieznacznie przekraczają zaplanowane środki na realizację i jest duża szansa, że po ich szczegółowej analizie zostanie podpisana umowa na realizację z jednym, wybranym wykonawcą. W ten sposób zakończą się wieloletnie zabiegi mieszkańców o poprawę nawierzchni tej drogi - drogi dojazdowej do posesji, do popularnego sklepu ABC i do paczkomatu. Nareszcie.


02.04.2024r.
Członkowie Rady Sołeckiej wspierani przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa malują dużą salę w WDK

MARZEC 2024


29.03.2024r.
Drogowcy poprawili chodniki na DW 279

26.03.2024r.
Znów płoną trawy i nieużytki - strażacy apelują o zdrowy rozsądek
Wystarczyło zaledwie kilka słonecznych, suchych dni, a strażacy już mają ręce pełne pracy. W trybie alarmowym wzywani są do płonących traw i nieużytków. Nie pomaga tłumaczenie, jak bardzo takie działania szkodzą przyrodzie i jak groźne są dla bezpieczeństwa ludzi. Choć to praktyka zabroniona prawem - wciąż jest stosowana. Strażacy apelują o zdrowy rozsądek.
Wypalanie traw to problem, który każdego roku wraca jak bumerang, dlatego strażacy nie ustają w apelach i ostrzegają - tam, gdzie płoną łąki, może zapalić się również las lub dom. Niekontrolowany i często podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne powodując duże straty. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ogień jest niebezpieczny dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach, wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie jest tajemnicą, że rolnicy wciąż wykorzystują ten łatwy, ale prymitywny i szkodliwy dla środowiska, sposób na pozbycie się po zimie chwastów i ich nasion. Wśród wielu panuje też przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Taka wypalona ziemia wyjaławia się i zahamowany zostaje bardzo pożyteczny oraz naturalny rozkład resztek roślinnych. Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody.
Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta - jeże, zające czy kuropatwy. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w krzewach. W płomieniach giną również owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Za wypalanie traw grozi mandat do 500 zł, a także kara grzywny do 5000 zł. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu grozi zmniejszenie lub utrata dopłat bezpośrednich. Apelujemy o rozsądek i zaniechanie tych szkodliwych i niebezpiecznych praktyk.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści