Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

CZERWIEC 2023

09.06.2023r.

Procesja na Boże Ciało w Nietkowie      - więcej zdjęć w galerii

07.06.2023r.

Piękne begonie zastąpiły wiosenne bratki

05.06.2023r.
Zapisane na kartach historii Nietkowa
Dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku dr Przemysław Góralczyk, znawca i miłośnik naszej lokalnej historii, na prośbę redakcji udostępnia co jakiś czas materiały ze swoich prywatnych zbiorów. Dzieli się wyszukanymi ciekawostkami lub materiałami graficznymi z mieszkańcami, aby pamięć o minionych czasach trwała wśród nas, była wyrazem szacunku dla wysiłków poprzednich pokoleń i elementem, który pozytywnie wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość.
Wśród ostatnio przesłanych materiałów znajduje się fragment karty pocztowej, na którym wyraźnie widać podwójne tory kolejowe przebiegające przez Nietków (pocztówka jest z 1943 roku), rycinę panoramy Nietkowa z widocznym zarysem pałacu oraz wieżą kościoła z przełomu XIX i XX wieku, kartkę pocztową z Nietkowa z lat 40-tych XX wieku, a także historyczne zdjęcie mieszkanek zrobione na ławce przed domem w latach 30-tych XX wieku. Z przyjemnością publikujemy te historyczne materiały, bo są one świadectwem ponad 700-letniej historii Nietkowa oraz rozwoju naszej miejscowości w minionym wieku. Historia Nietkowa tak właśnie jest utrwalona w materiałach archiwalnych.

03.06.2023r.

Przystań rzeczna w Nietkowie na 3 tygodnie przed "Piknikiem nad Odrą"

01.06.2023r.

Dzień Dziecka uczczony  równaniem piasku na placu zabaw

MAJ 2023

30.05.2023r.
Raport o stanie Gminy Czerwieńsk wpłynął do Rady Miejskiej
Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej "Raport o stanie Gminy Czerwieńsk". Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport wpłynął do biura rady terminowo. Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku i kolejny już rok z rzędu jest realizowana obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce. Rada Miejska finalnie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk za 2022 rok" odbędzie się po zapoznaniu się radnych z dokumentem i omówieniem go w szczegółach na posiedzeniach komisji. Na sesji, którą Przewodniczący Rady zwoła w czerwcu, Burmistrz Czerwieńska prezentuje treści raportu, a następnie odbywa się ostateczna debata nad tym dokumentem. W dyskusji prezentowane są opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualne oceny radnych. Szczegóły związane z formą i zakresem tego dokumentu omówione będą podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabierają przewodniczący komisji stałych.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w dyskusji według kolejności złożenia zgłoszenia. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone już są zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. W celu ułatwienia zgłoszenia się do debaty wraz z raportem zamieszczono pomocniczy druk zgłoszenia do debaty. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie i można skorzystać z prawa do oceny działalności gminy w 2022 roku.

26.05.2023r.

Uroczystość w Laskach - upamiętnienie twórczości Mieczysława Warszawskiego

23.05.2023r.
Wojsko zaprasza kobiety na zajęcia z samoobrony
Niebezpieczne sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie. Nie zawsze można liczyć na pomoc postronnych osób, dlatego warto dowiedzieć się, jak można skutecznie się obronić. Taką okazję będą miały mieszkanki naszego regionu, dla których wojsko przygotowało specjalne zajęcia.
Bezpłatne szkolenia z samoobrony dla kobiet to ogólnopolski projekt realizowany w każdym województwie. Szkolenia będą odbywać się w wybrane weekendy w parkach, na placach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całego kraju. W ten sposób wojsko chce pokazać paniom, że słaba płeć to mit i zachęcić je do zadbania o własne bezpieczeństwo. Podczas cyklu zajęć panie będą doskonalić umiejętności szybkiego reagowania i prawidłowego oceniania zagrożeń. Nauczą się bronić adekwatnie do ataku napastnika oraz stosować skuteczne techniki w bliskim kontakcie z przeciwnikiem. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczestniczki zajęć będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia będą się odbywać w wybrane soboty i niedziele. W bezpłatnych, blisko czterogodzinnych zajęciach mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie panie. Pełnoletność to jedyne ograniczenie, a projekt będzie realizowany od końca maja do sierpnia. W południowej części województwa lubuskiego szkolenia zostaną przeprowadzone: 17-18.06 w Sulechowie, 24-25.06 w Szprotawie, 22-23.07 w Lubsku, 05-06.08 w Zielonej Górze-Zatoniu, a 19-20.08 w Żaganiu.
W każdym z tych miejsc w czasie szkolenia ochotniczek ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno-informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, czyli pożywnej wojskowej grochówki. Każda z uczestniczek zajęć otrzyma też pamiątkowy certyfikat. To atrakcyjne i wartościowe szkolenie dla kobiet, a bezpłatna forma czyni je ciekawą formą spędzenia weekendu. Wojsko zaprasza, a więcej informacji można uzyskać na www.mon.gov.pl lub www.wojsko-polskie.pl.

20.05.2023r.

Barwny korowód i turniej szkół rozpoczął Dni Czerwieńska '2023

19.05.2023r.
Będą nowe mieszkania w Czerwieńsku
Wydaje się, że to żart, ale nie - to prawda. Już ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwieńsku przy ulicy Kolejowej (na działce nr 250/7).
Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być budynkiem niepodpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym. Budynek będzie się składać z dwóch lustrzanych, zdylatowanych segmentów. W każdym segmencie na parterze i 1. piętrze zaprojektowano po 4 lokale mieszkalne, na poddaszu po 3 lokale mieszkalne. Na poddaszu jednego z segmentów zaprojektowano wspólną kotłownię gazową, w drugim natomiast wspólne pomieszczenie techniczne i gospodarcze. W poziomie parteru, z wejściem z wiatrołapu zaprojektowano pomieszczenia na wodomierze. Budynek w poziomie parteru będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Łącznie w budynku zaprojektowano 22 mieszkania (po 11 w każdym segmencie), w tym: 6 mieszkań typu 3 pokoje + kuchnia oraz 16 mieszkań typu 2 pokoje + kuchnia. Na nieużytkowym poddaszu (strychu) będą usytuowane urządzenia techniczne związane z projektowaną wentylacją hybrydową. Konstrukcja budynku ma być tradycyjna: ściany murowane warstwowe, stropy żelbetowe prefabrykowane, nad poddaszem strop półmonolityczny typu Filigran. Dach drewniany dwuspadowy. Lukarny na dachu o konstrukcji drewnianej. Pokryciem dachu i lukarn ma być dachówka ceramiczna. Kąt nachylenia połaci dachowych będzie wynosił 40 stopni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach, które to stanowią integralną część dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkownie budynku.
Inwestorem w imieniu Gminy Czerwieńsk jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. Środki finansowe na realizację tego zadania są zabezpieczone. Lada dzień przetarg zostanie rozstrzygnięty, a potem nastąpi przekazanie terenu budowy. Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie 15 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Stąd jest wielce prawdopodobne, że mieszkania będą gotowe do zamieszkania w listopadzie 2024 roku. Będą to pierwsze od wielu, wielu lat nowe mieszkania w Czerwieńsku.

17.05.2023r.
Zapowiedź laptopów dla wszystkich uczniów IV klas szkół podstawowych
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek przekazywania laptopów czwartoklasistom oraz zagospodarowania zwracanego przez uczniów i nauczycieli sprzętu pozyskanego z innych programów. Zgodnie z poselskim projektem ustawy, laptopy przeznaczone dla uczniów IV klas szkół podstawowych zostaną zakupione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i przekazane uczniom za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Laptopy powinny trafić do organów prowadzących placówkę w terminie umożliwiającym przekazanie ich uczniom do 30 września.
Proponowane rozwiązanie zmierza do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych. Jednocześnie pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, która w obecnym kształcie bazuje na korzystaniu nowych technologii w procesie nauczania. Zanim laptopy trafią do uczniów, zostaną oznaczone wzorem identyfikacji wizualnej. Do każdego laptopa muszą być dołączone dokumenty otrzymane przy zakupie, w szczególności deklaracje i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne online lub na dysku twardym laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Zgodnie z projektem, laptop przekazany uczniowi staje się własnością jego rodziców na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym szkołę. Laptop przekazany uczniowi nie podlega zbyciu lub użyczeniu w okresie 5 lat.
W projekcie ustawy określono też zasady przyznawania wsparcia dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych. Zgodnie z projektowanymi przepisami, nauczyciele otrzymają bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Otrzymane środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Ustawa dopuszcza zakup laptopa o wyższej wartości niż 2500 zł, ale w takim przypadku pozostałą kwotę nauczyciel będzie musiał pokryć z własnych środków. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt ustawy został skierowany do Biura Legislacji Kancelarii Sejmu oraz do Biura Analiz Sejmowych. Jest duża szansa na sprawną realizację tego pomysłu po przyjęciu ustawy przez Sejm.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści