wrzesień 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2016


30.09.2016r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

XX sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku przebiegła spokojnie i zgodnie z przyjętym przez radnych porządkiem obrad. Już na samym początku odbyła się miła uroczystość wręczenia sołtysom, którzy podjęli się trudu zarządzania Wiejskimi Domami Kultury bonów towarowych przeznaczonych na zakup wyposażenia do WDK. Sołtys Nietkowa otrzymała 3.000 zł. Razem z radą sołecką podejmą decyzję na jaki sprzęt lub wyposażenie środki te zostaną przeznaczone.

Radni dokonali analizy i oceny wykonania budżetu za 1 półrocze bieżącego roku, a także przyjęli sprawozdanie oświatowe za rok szkolny 2015/2016. Burmistrz Czerwieńska przekazał też najistotniejsze - z punktu widzenia naszej gminy - informacje dotyczące realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). To właśnie w ramach tej strategii będzie w gminie robiona termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (w Nietkowie budynek WDK oraz remiza OSP), ścieżki rowerowe i rewitalizacja parku w Laskach.
W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Z pewnością ucieszy mieszkańców fakt, że w poprawkach do tegorocznego budżetu znalazła się poprawka umożliwiająca wykonanie nowego ogrodzenia boiska ODRY Nietków. Uchwalono wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Czerwieńsk oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu naszej gminy. Jednomyślną decyzją radnych nadano też tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk" pani Adeli Siemaszko z Czerwieńska. Treść wszystkich podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, a od poprzedniego roku można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał.


28.09.2016r.

Kolorowe uroki ciepłej jesieni


26.09.2016r.

Wydatki z funduszu sołeckiego Nietkowa w 2017 roku

Podczas zebrania mieszkańców sołectwa Nietków podjęto decyzje co do przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego w 2017 roku. Pani Sołtys wraz z radą sołecką kontynuują przyjęty plan działań i konsekwentnie realizują poszczególne przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Czerwieńska w przyszłym roku fundusz sołecki Nietkowa będzie wynosił 32.838,45 zł. Za te pieniądze planuje się realizację trzech zadań:

Zadanie nr 1: Budowa zaplecza rekreacyjnego i sportowego sprzyjającego integracji rodzinnej i pokoleniowej mieszkańców Nietkowa. W ramach tego zadania chcemy wybudować plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr 336. Planowany koszt zadania to 23.838,45 złotych. Podjęte działania organizacyjne w 2016 roku umożliwiają prace nad zagospodarowaniem działki nr 336 na cele rekreacyjno-sportowe. Teren ten przeznaczony jest na plac zabaw i siłownię plenerową. Docelowo siłownia ma składać się z 6-7 elementów do ćwiczeń sportowych, a plac zabaw ma być zabudowany atrakcyjnymi elementami do zabaw dla dzieci. Liczymy też na wsparcie naszych działań przez Burmistrza Czerwieńska, który zadeklarował pomoc przy uzyskaniu wsparcia z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem", co umożliwi uzyskanie dodatkowych środków w wysokości ok. 60%. Pieniądze sołectwa będą "wkładem własnym" w to przedsięwzięcie.
Zadanie nr 2: Rozwój działalności kulturalnej wśród mieszkańców sołectwa oraz wsparcie twórczości i tradycji lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowane będą zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne w WDK dla mieszkańców sołectwa oraz będą wspierane lokalne tradycje. Mamy zabezpieczone środki na następujące imprezy: ferie zimowe w WDK, wypoczynek letni w WDK, imprezy okolicznościowe w WDK (4 w roku), wsparcie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wparcie przygotowania wieńca dożynkowego w przyszłym roku. Planowany koszt zadania nr 2 to 3.700,- złotych.
Zadanie nr 3: Utrzymanie terenów zielonych, porządku i dbałość o estetyczny wygląd sołectwa. Zadanie obejmuje dwa przedsięwzięcia: 1. Zakup materiałów do prac porządkowych na terenie sołectwa (paliwo, olej, żyłka, worki na liście, części zamienne, itp.), zakup krzewów, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, kory oraz środków ochrony roślin, a także zakup narzędzi ogrodniczych. 2. Obsługę techniczną dwóch kosiarek z napędem (Newgarda i PP 550), kosy spalinowej Stihl, dmuchawy do liści i traktorka-kosiarki oraz pielęgnację terenów zielonych. Planowany koszt całego zadania nr 3 to 5.300,- złotych.
Realizacja powyższych zadań w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok wykorzystuje całkowicie planowane środki w kwocie 32.838,45 złotych. Po dyskusji tak zgłoszone zadania zostały przyjęte do realizacji. Mając uchwałę zebrania mieszkańców Pani Sołtys zgłosi te zadania do Burmistrza Czerwieńska.


23.09.2016r.

Zawody wędkarskie

Sezon rywalizacji wędkarskiej w ramach zawodów Grand Prix dobiega końca. Koło SUMIK organizuje na Odrze ostatnie w tym roku zawody wędkarskie tego cyklu. Zawody te odbędą się w niedzielę - 25 września 2016 roku.

Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 6:30 do godziny 7:00. Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody kończą klasyfikację Grand Prix koła wędkarskiego SUMIK. W imieniu organizatorów...

ZAPRASZAMY


22.09.2016r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w październiku na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest w poniedziałek, 17 października 2016 roku.
Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej mówiąc to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np. odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 13:00 do 16:00.

20.09.2016r.

Zebranie Mieszkańców

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków odbędzie się w najbliższy piątek - 23 września - o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Porządek obrad przewiduje podjęcie niezbędnych uchwał dotyczących wydatków i realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w przyszłym roku, a także informacje dotyczące funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury w nowych uwarunkowaniach. Tradycyjnie będzie też możliwość zadawania pytań w sprawach nurtujących mieszkańców. Ogłoszenia o zebraniu z porządkiem obrad są wywieszone w tablicach informacyjnych sołectwa.


17.09.2016r.

Wrócił trap. Rusza ostatni etap budowy przystani na Odrze.


15.09.2016r.

Bezpłatne badania mammograficzne

Każdy wie, że dbałość o zdrowie jest bardzo ważną sprawą. Rośnie więc zainteresowanie badaniami profilaktycznymi. Pojawia się dobra okazja do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych realizowanych na sprzęcie najwyższej jakości. Panie będą mogły wykonać takie badania 5 października 2016 roku, w Czerwieńsku, na Placu za Ratuszem.

Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na  koszt NFZ. Wystarczy przynieść ze sobą dowód osobisty. Panie spoza tej grupy też będą mogły wykonać badanie, ale odpłatnie - w cenie 80 zł. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod nr (68) 452 77 96, (68) 452 77 17 oraz 605 596 655. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

13.09.2016r.

Fundusz sołecki na rok 2017

Trwają prace nad przygotowaniem podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2017. Zgodnie z informacją przesłaną przez Burmistrza Czerwieńska w przyszłym roku sołectwo Nietków ma do wydania 32.838,45 złotych. Pani Sołtys i Rada Sołecka dokładnie analizuje potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, już przygotowuje się wyliczenia, kalkulacje, myśli się nad sposobem realizacji zadań i szuka oszczędności. Tak powoli powstaje dokument, który formalnie nazywany jest wnioskiem sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.

U p. Sołtys można pobrać formularz zgłoszenia zadania do funduszu sołeckiego. Jest on pomocny przy inicjatywach mieszkańców, bo każde zadanie musi spełniać "wymogi formalne". Zebranie mieszkańców planowane jest pod koniec września, jest więc jeszcze  czas na przemyślenie i przygotowanie rozsądnych propozycji zadań.


10.09.2016r.

Nietków w promieniach wrześniowego słońca...


07.09.2016r.

Kolejny projekt Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Wykorzystanie komputerów i Internetu w życiu codziennym to motyw przewodni cyklu zajęć, które od najbliższego czwartku (8 września) będą realizowane w Domu Kultury w Nietkowie. Od kilku dni rozwieszone są już w tablicach informacyjnych plakaty informujące mieszkańców o tym przedsięwzięciu. Z tej oferty może skorzystać każdy - szczególnie rodziny, które otrzymały z gminy zestawy komputerowe. Zajęcia są bezpłatne i realizowane będą w dwóch grupach tematycznych: fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć oraz podstawy wykorzystania Internetu.
Dzięki wsparciu finansowemu, które Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa otrzymało od Gminy Czerwieńsk zajęcia będą atrakcyjne i prowadzone w bardzo przystępnej formie. Wytrwali uczestnicy zajęć otrzymają upominki, a w WDK pojawi się wystawa prac fotograficznych. Pierwsze zajęcia już w czwartek od 18:00 - zapraszamy!

05.09.2016r.

Dożynki parafialne w kościele w Nietkowie


02.09.2016r.

Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Nietkowie

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie oraz Biblioteka w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie razem włączają się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, która będzie miała miejsce w sobotę - 3 września - w całym kraju. Lekturą wybraną w tegorocznym plebiscycie zostało dzieło Henryka Sienkiewicza pt. "Quo vadis". Wspólne czytanie lektur to już w Polsce tradycja od kilku lat, zainicjowana przez Prezydenta Polski. Akcja polega na czytaniu wybranego dzieła w tym samym czasie w całej Polsce oraz promowaniu czytelnictwa polskiej literatury.
"Quo vadis" w Nietkowie czytać będą wyróżnieni umiejętnością pięknego czytania uczniowie naszej szkoły, absolwenci i dorośli czytelnicy. Podczas tego czytelniczego happeningu oprócz wybranych fragmentów książki będzie można obejrzeć również sceny filmowe. Na to wydarzenie czytelniczo-medialne, które odbędzie się w Nietkowie w sobotę, w WDK, od godziny 16:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych miłośników książki.

01.09.2016r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści