Szkoła Podstawowa - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich

* * * * * * *

Nasza szkoła jest publiczną placówką oświatową Gminy Czerwieńsk. Uczęszczają do niej dzieci z Nietkowa, Lasek i Borynia. W sześciu oddziałach uczy się 125 uczniów, co sprawia, że wszyscy doskonale się znają. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie w roku szkolnym 2011/12 uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

* * * * * * *

Każda klasa posiada swoją salę lekcyjną, którą na stałe się opiekuje. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach. Już od pierwszej klasy wszyscy uczniowie zgłębiają tajniki języka angielskiego i rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w różnych kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole do dyspozycji uczniów
jest biblioteka z czytelnią, boisko ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesna sala gimnastyczna, świetlica i sala komputerowa. Przy szkole działa również oddział przedszkolny, który mocno angażuje się w życie szkoły.

* * * * * * *


12 października 2012 roku w naszej Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość nadania placówce imienia patronów - Zofii i Stanisława Wróblewskich, nauczycieli-pionierów, którzy od 1945 roku organizowali życie oświatowe i społeczne wsi. Trzy lat później - 12 października 2015 roku - z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców uroczyście świętowano 70-lecie Szkoły Podstawowej w Nietkowie.


* * * * * * *


Działalnością naszej placówki oświatowej od 2008 roku kieruje Dyrektor p. Beata Kłos-Wygas.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej szkoły - http://spnietkow.pl

Wróć do spisu treści