sierpień 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

SIERPIEŃ 2016

WAŻNE :

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole - 1 września (czwartek) o godzinie 9:15.


31.08.2016r.

SANEPiD rozpatrzył negatywnie wniosek spółki POMAK

Wiele razy pisaliśmy już o problemach z jakością wody u odbiorców w Nietkowie. Wielokrotnie słyszeliśmy zapewnienia, że jakość wody poprawia się. Tymczasem zarządca wodociągu (spółka POMAK) ma coraz większe kłopoty nie tylko z przekazywaniem wiarygodnych informacji, ale i z urzędem, który sprawuje nadzór fachowy nad jakością wody.
Właśnie opublikowano negatywną dla POMAK Sp. z o.o. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, który odmawia spółce zmiany swojej decyzji w sprawie zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody o właściwych parametrach w zakresie zapachu, mętności oraz zawartości żelaza i manganu w części dotyczącej przedłużenia terminu jej wykonania. Interesujące jest uzasadnienie tej negatywnej decyzji, z którego można się dowiedzieć, że POMAK wniosek o przedłużenie terminu realizacji tej decyzji złożył już po terminie jej wykonalności(!), że po pisemnym upomnieniu spółki o niewłaściwej realizacji decyzji i kolejnej próbie wydłużenia terminu jej wykonania przesłano w kwietniu do SANEPiD-u dobre wyniki badań, które zostały zweryfikowane przez pracowników inspekcji sanitarnej (pobranie próbek wody) i okazało się, że wyniki są inne i potwierdzają złą jakość wody, że taki sam "manewr" spółka wykonała w czerwcu, a kolejna kontrola SANEPiD znów stwierdziła przekroczenie dopuszczalnych norm jakości wody... Nie wygląda to dobrze. A przecież "...woda pitna jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości" - przypomniał zarządowi spółki POMAK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze.
Pełna treść decyzji nr 1505/NS-HK/2016 z dnia 10.08.2016r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze dostępna jest pod tym linkiem.

29.08.2016r.

Dożynki '2016            - więcej zdjęć w galerii


25.08.2016r.

Zawody wędkarskie

Informujemy, że koło wędkarskie SUMIK organizuje Zawody Nocne Parami na rzece Odrze. Termin zawodów - z soboty na niedzielę (27. na 28. sierpnia 2016r.). Tradycyjnie już zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 16:00 do godziny 16:30. Wpisowe zostało ustalone na 20 złotych od osoby. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu warunków bezpieczeństwa nad wodą.

ZAPRASZAMY na ZAWODY


Rycina z Grunberger Hausakalendar z 1924r.
Fragment karty pocztowej wysłanej w 1944r.

23.08.2016r.

Pomnik poległych w I wojnie światowej

Po prawej stronie wejścia do kościoła w Nietkowie znajduje się zawsze zadbana i wysprzątana kapliczka. Mieszkańcy przyzwyczaili się już do niej i często, przy okazji rodzinnych uroczystości, robią sobie na jej tle pamiątkowe zdjęcia. Trzeba jednak wiedzieć, że obiekt ten powstał 100 lat temu. Pierwotnie był to ... pomnik z granitowych segmentów, w formie muru zakończonego po obu stronach niewielkimi narożnikami, z dominującą częścią centralną. W części centralnej była wnęka, w której znajdowała się czarna, granitowa płyta z inskrypcją zawierającą ogólne przesłanie pomnika. Ten fragment pomnika zwieńczony był naczółkiem z rzeźbą orła z odwróconą w prawą stronę głową oraz z rozpostartymi skrzydłami. Co ciekawe na rycinie z 1924 roku lotki skrzydeł są opuszczone, co symbolizować miało pokojowe zamiary Republiki Weimarskiej, na późniejszej karcie pocztowej wydają się być już podniesione.

Do dzisiaj w murze znajdują się jeszcze dwie blendy, w których zainstalowane były płyty inskrypcyjne, wykonane z czarnego granitu, zawierające listę poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi. Pomnik umiejscowiony był na placu przykościelnym z nasadzoną roślinnością ozdobną. Całość terenu wydzielona była krawężnikami. Niestety nie dysponujemy większą ilością zdjęć, rycin oryginalnego pomnika. Pewne jest, że powstał on przed 1924 r. Do dziś zachowała się jedynie część centralna o szerokości 210cm, pozbawiona jednak płyty inskrypcyjnej oraz rzeźby orła. Zachowany fragment pomnika jest obecnie przykościelną kapliczką z figurą Jezusa Chrystusa. Warto poznawać najbliższą nam historię i fakty, które mają wpływ na teraźniejszość.


20.08.2016r.

ODRA Nietków vs. TĘCZA Krosno Odrzańskie


18.08.2016r.

Dożynki Gminne odbędą się w Leśniowie Wielkim

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się 27 sierpnia w Leśniowie Wielkim. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14:00 mszą w intencji rolników odprawioną w leśniowskim kościele. Po poświęceniu wieńców, barwny korowód przemaszeruje na boisko sportowe. Tam odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, a starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy - Burmistrza Czerwieńska.

W trakcie Dożynek ogłoszone zostaną wyniki konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję. Rozegrany też zostanie 1. Turniej Wsi o puchar Burmistrza Czerwieńska, w którym drużyny poszczególnych sołectw zmagać się będą w różnych, zabawnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Nie zabraknie też prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży oraz występów zespołów śpiewaczych działających w naszej gminie.

W czasie całej imprezy czynne będą stoiska handlowe i gastronomiczne, park rozrywki dla dzieci i stoiska kół łowieckich "Jeleń" z Czerwieńska i "Bór" z Zielonej Góry. Będzie też pokaz działania jednostki OSP z Leśniowa Wlk. Na zakończenie, od godziny 21:00 zaplanowano zabawę plenerową z zespołem POWER 64.


16.08.2016r.

Piknik militarny z okazji Święta Wojska Polskiego


12.08.2016r.

Parafialny Zespół Caritas w Nietkowie

Parafialne Zespoły Caritas świadczą pomoc charytatywną w ramach poszczególnych społeczności parafialnych. Funkcjonują na zasadach wolontariatu skupiając osoby wrażliwe na ludzką biedę, z dobrym sercem, dysponujące chwilą wolnego czasu i zgłaszające swój akces pracy społecznej na rzecz potrzebujących. Caritas prowadzi w stosunku do Parafialnych  Zespołów działania koordynacyjne i wspierające - prowadzi wspólne  akcje, organizuje spotkania i rekolekcje. Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas następuje na mocy porozumienia zawartego między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Właśnie te informacje i wiele różnych przykładów dobrego działania Zespołów przestawił na spotkaniu informacyjnym ksiądz Marek Kidoń. Spotkanie odbyło się w środę, w naszym Domu Kultury, i wzięło w nim udział 14 osób. Wszyscy są zgodni, że istnieje potrzeba powołania (reaktywacji) Zespołu Caritas w Nietkowie. Jeśli znajdzie się większa grupa osób zainteresowanych taką działalnością, to we wrześniu (czyli za miesiąc) może odbyć się spotkanie inicjujące powołanie u nas Zespołu Caritas. Stąd również ta informacja, bo zaproszenie do współpracy jest skierowane do wszystkich osób z Nietkowa, Lasek i Borynia - również studentów i ludzi młodych - którzy chcą poświęcić trochę czasu na działania wolontariackie. Wspólne poszukiwanie rozwiązań i skutecznych metod pomocy będzie się dobrze wpisywać w hasło "Mądrze pomagać". Jest jeszcze wiele spraw organizacyjnych do rozwiązania, ale pierwsze działania zostały już zainicjowane. To akcja "Z uśmiechem do szkoły". Liczymy, że takich dobrych pomysłów i różnych innych działań na rzecz potrzebujących będzie w Nietkowie dużo więcej. Będziemy informować o rozwoju tej inicjatywy.

10.08.2016r.

Zawody wędkarskie

Trzeba przyznać, że wędkarze potrafią sobie zorganizować czas. Informujemy, że koło wędkarskie SUMIK organizuje kolejne zawody wędkarskie na rzece Odrze. Zawody te odbędą się w najbliższą niedzielę - 14 sierpnia 2016 roku.

Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 5:00 do godziny 5:30. Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te wliczane są do klasyfikacji Grand Prix 2016 koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY


08.08.2016r.

Wspólne, polsko-niemieckie wakacje

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowie była w tym roku gospodarzem wakacyjnej wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Podobnie jak w poprzednich latach, w projekcie uczestniczyli uczniowie z Nietkowa oraz z niemieckiej gminy Klietz. Tegoroczny obóz odbył się w Czerwieńsku. Polska grupa liczyła 14 uczestników, niemiecka 10 uczniów i dwóch opiekunów. Młodzież szkolna nocowała w pokojach hotelowych w Hali Sportowej „Lubuszanka".
Uczniowie realizowali wspólny program rekreacyjno-sportowy: wspólnie poznawali ciekawe miejsca w Zielonej Górze i okolicy, Centrum Przyrodnicze i Planetarium, kręgielnię i liczne urokliwe zakątki naszego miasta. W programie były też wędrówki po sudeckich szlakach i zwiedzanie Zamku Czocha, Huty Szkła i innych atrakcji Szklarskiej Poręby. Pobyt niemieckich uczniów obfitował w wiele zajęć sportowych, wspólnych gier i zabaw, zajęć plastycznych, tańców i innych ulubionych przez młodzież form spędzania czasu wolnego. Uczniowie z Niemiec byli też częstymi gośćmi w naszej szkole w Nietkowie. Jednym z głównych celów wymiany jest nawiązywanie kontaktów, przyjaźni, wzajemne poznawanie kultury i obyczajów oraz - oczywiście - nauka języka. Dzieci komunikowały się w języku niemieckim i angielskim, i radziły sobie świetnie. Opiekunami obozu byli nauczyciele językowi - p. dyrektor Beata Kłos-Wygas oraz nauczycielka języka niemieckiego - p. Sylwia Stasiczek. Wspólny czas spędzony w Nietkowie i w Czerwieńsku, nowe doświadczenia, nawiązane sympatie przeradzają się w niezapomniane wrażenia i piękne wspomnienia wspólnych, radośnie przeżytych chwil - zarówno dzieci polskich, jak i niemieckich. To przykład dobrej współpracy i przełamywania stereotypów.

05.08.2016r.
Bezmyślność, wandalizm, wstyd...

04.08.2016r.

Domem Kultury w Nietkowie zarządza sołectwo

Od grudnia ubiegłego roku trwały prace zmierzające do przekazania Wiejskich Domów Kultury (w mniejszych sołectwach Świetlic) w zarządzanie sołtysom i radom sołeckim. Takie działania mają usprawnić funkcjonowanie placówek, szczególnie w zakresie dbałości o powierzone mienie gminne. Chęć przyjęcia obiektów kultury wyraziły trzy sołectwa: Leśniów Wielki, Nietków i Będów. Rada Miejska podjęła stosowne uchwały i ruszyła procedura przekazania.
Nie udało się uniknąć drobnych problemów podczas przyjęcia naszego WDK. Osoby zaangażowane w ten proces chciały dochować należytej staranności i przyjąć dom kultury bardzo rzetelnie - przecież kilka lat temu był przeprowadzony remont tego obiektu. Pojawiły się uwagi i zastrzeżenia... Sprawy trzeba było wyjaśnić, a nie sprzyjał temu okres urlopowy. Dom Kultury w Nietkowie został jednak przyjęty i aktualnie zarządza nim Sołectwo Nietków.
Zmian w zajęciach organizowanych przez MGOK w Czerwieńsku nie będzie - instruktorzy nadal będą realizować swoje zajęcia w dotychczasowym wymiarze czasu. Zmieni się trochę funkcja opiekuna Domu Kultury. Osoba ta będzie odpowiedzialna nie tylko za otwieranie i zamykanie obiektu, ale też za ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, które będzie prowadzić jako opiekun według planu zatwierdzanego przez p. Sołtys. Już w sierpniu widoczne są zmiany w podejściu do tych zajęć, a to dopiero początek. Pani Sołtys prosi wszystkie osoby (grupy osób) zainteresowane dobrym funkcjonowaniem naszego Domu Kultury o składanie do opiekuna WDK swoich propozycji ciekawych zajęć lub przedsięwzięć. W ten sposób powstanie realny plan funkcjonowania WDK.
Przy dotychczasowej opłacie za wynajem obiektu np. na wesele, ulega zmianie sposób rezerwacji obiektu. WDK rezerwuje się u p. Sołtys, która prowadzi rejestr wszystkich organizowanych spotkań/imprez, przyjmuje wnioski o wynajem WDK, jest odpowiedzialna za dokumentację zdawczo-odbiorczą, przygotowuje umowy na wynajem obiektu i prowadzi rejestr podpisanych umów. Wnioski o rezerwację WDK w celach najmu są zatwierdzane przez Burmistrza Czerwieńska. Opłaty za wynajem WDK wnosi się w kasie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk lub na wskazane w umowie konto Urzędu Gminy. Wszystkie szczegóły związane z wynajmem WDK oraz wzory dokumentów zawarte są w Zarządzeniu Burmistrza nr 0050.73.2016 z dnia 08 lipca 2016 roku. Mamy nadzieję, że te zmiany organizacyjne wpłyną korzystnie na aktywność naszych mieszkańców i dalsze funkcjonowanie Domu Kultury w Nietkowie.

02.08.2016r.
VIII. Zlot Miłośników VW Garbusa

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści