październik 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2016


31.10.2016r.

Najnowszy zakup z funduszu sołeckiego Nietkowa


28.10.2016r.

Zakończono prace nad dokumentacją remontu kościoła

Wydawało się trudne do wykonania, ale udało się opracować pełną dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu naszego kościoła. Dzięki wysiłkowi wielu specjalistów mamy przygotowany kompletny projekt. To bardzo szczegółowa i obszerna dokumentacja - przekonano się o tym podczas podsumowania prac, które wykonała pracownia konstrukcyjno-budowlana PROJGER Marcin Gierstun. Prace zostały wykonane terminowo i teraz projekt zostanie przekazany do Lubuskiego Konserwatora Zabytków (celem wydania decyzji). Pozostanie już tylko uzyskanie pozwolenia na remont obiektu. Ten etap ma się zakończyć do 31. grudnia 2016r. To ważne, bo sfinansowanie remontu kościoła będzie wymagać ogromnych nakładów - nasza parafia sama tego nie udźwignie. Trzeba będzie ubiegać się o środki z różnych źródeł, pisać projekty.... To jednak kwestia przyszłych. Na dzisiaj - dzięki dofinansowaniu z Gminy Czerwieńsk - uregulowane są należności bieżące. Profesjonalnie przygotowana dokumentacja to szansa na szybki i kompleksowy remont.


26.10.2016r.

Cmentarz już przygotowany na 1. listopada


24.10.2016r.

Promień Żary (w zeszłym sezonie IV liga) pokonany 0:2 przez ODRĘ Nietków


22.10.2016r.

Rodzinne Warsztaty Plastyczne

MGOK w Czerwieńsku organizuje w placówkach kultury rodzinne warsztaty plastyczne. Cykl zajęć obejmuje wspólne wykonywanie ozdobnych liter (październik), decoupage listopadową porą oraz kolorowe choinki (w grudniu). Ta forma zajęć cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego przypominamy, że pierwsze zajęcia w WDK Nietków odbędą się już we czwartek - 27 października. Warto wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach i zapisać się w skład uczestników, bo liczba miejsc jest ograniczona. Mimo braku opiekuna WDK zapisy przyjmowane są w Domu Kultury.

W WDK Nietków trawają również zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności posługiwania się komputerem. Do końca listopada można w nich bezpłatnie uczestniczyć. Realizowane też są cotygodniowe zajęcia z zespołami muzycznymi, a od tego tygodnia można zapisywać się na zajęcia taneczne z p. Moniką Jerzynek. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.


20.10.2016r.

Tak świętowano Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Po trzech latach prób Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarejestrowała w Księdze Rekordów Guinnessa próbę pod nazwą Largest CPR training session (multiple location). Dla naszych uczniów i nauczycieli (mgr Iwony Smorąg i mgr Bogdana Rubachy) oznaczało to, że będzie bity rekord, w którym jak największa liczba osób zgromadzona w wielu miejscach jednocześnie weźmie udział w lekcjach resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
W poniedziałek, po wielu przygotowaniach i wypełnieniu dodatkowych formalności, przystąpiono do wykonywania resuscytacji na fantomach. Próba miała miejsce na sali gimnastycznej naszej szkoły podstawowej. Dla uczniów nie było to nic nowego, bo szkoła uczestniczy w tej akcji już przez 3 lata z rzędu. Wieczorem, z siedziby Fundacji WOŚP otrzymano takiego maila: "Jesteście niesamowici! Ponad 85.000 osób wzięło udział w największej na świecie lekcji pierwszej pomocy organizowanej przez Fundację WOŚP!". Do pobicia był rekord, w którym brało udział 11.840 osób - wynik WOŚP był 8-krotnie lepszy, a z naszej szkoły udział wzięły 34 osoby. Uczniowie dołożyli swoją cegiełkę udziału w akcji pobicia tego rekordu. Z dumą można stwierdzić, że kolejni wychowankowie szkoły w Nietkowie potrafią udzielić pierwszej pomocy praktycznie stosując podstawowe czynności ratujące życie poszkodowanego.

17.10.2016r.

W potrzebie jest do kogo się zwrócić o pomoc

W życiu czasami tak się układa, że człowiek - często nie ze swojej winy - znajduje się w sytuacji, w której pomoc rodziny, znajomych lub wykwalifikowanych opiekunów staje się po prostu niezbędna. Najczęstszą przyczyną takich sytuacji jest pogorszenie się stanu zdrowia, szczególnie u osób starszych. Dzięki wsparciu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ostatnim okresie czasu dwie osoby z Nietkowa przeszły szkolenie na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych. Profesjonalne przygotowanie podniesie jakość usług opiekuńczych, umożliwiając zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb - w szczególności osób starszych o ograniczonej samodzielności.
Dwie panie - Alicja Kuryś oraz Krystyna Okoń - oferują swoją pomoc w codziennych czynnościach (pomoc w domu, czytanie, kąpiel, ugotowanie obiadu, zrobienie zakupów, wyjście na spacer) oraz pomoc w załatwianiu różnych bieżących spraw. Organizowana też jest grupa wolontariuszy do pomocy osobom potrzebującym, która będzie współpracować z tymi paniami. Podajemy telefon kontaktowy pod którym można uzyskać szczegółowe informacje oraz przyjmowane są zgłoszenia – 575 796 616. Rozwiązanie problemów często znajduje się dużo bliżej niż przypuszczamy. W Nietkowie, w trudnej sytuacji jest do kogo się zwrócić o pomoc.

14.10.2016r.

Obradował Społeczny Komitet Remontu Kościoła

12 października odbyło się posiedzenie Komitetu Remontu Kościoła. Przedstawiciele mieszkańców Nietkowa i Lasek zostali zapoznani przez księdza proboszcza Marka Kidonia z aktualnym stanem prac nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz poniesionymi już wydatkami. W związku z uwagami wiernych dotyczącymi zabezpieczenia miejsc wykonania badań i wyraźnym pogorszeniem wyglądu (szczególnie wewnątrz kościoła) zgłoszono wniosek o poprawki estetyczne i lepszy dobór kolorów tak, aby miejsca te lepiej komponowały się z tłem. Wnętrze kościoła również będzie podlegało pracom renowacyjnym, ale będą one wykonywane w ostatnim etapie remontu, być może nawet za kilka lat, dlatego wniosek ten poparli wszyscy obecni. Dokumentacja remontu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na prace ma być wykonana do końca października 2016r. W większości zostanie ona sfinansowana z dotacji Gminy Czerwieńsk na ochronę zabytków. Zdecydowano, że do dalszych działań trzeba nawiązać współpracę z firmą, która profesjonalnie zajmuje się realizacją takich dużych projektów remontowych, bo jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Trzeba rozpoznać funkcjonowanie takich firm w naszym regionie i nawiązać współpracę z parafiami, które w ostatnim czasie przeprowadziły remonty kościołów pod nadzorem konserwatora zabytków.
Ksiądz proboszcz poinformował też o złożonym wniosku do Lubuskiego Konserwatora Zabytków o sfinansowanie badań georadarem kościoła oraz terenu wokół niego. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Do początku listopada będą założone w kościele poduszki na ławki. Prace trwają i niebawem zostaną zakończone. Ze spraw bieżących został też poruszony temat sprzątania kościoła. Zgłosiły się już dwie osoby zainteresowane tą pracą, ale do końca miesiąca chętni mogą się zgłaszać do księdza proboszcza. Zakres obowiązków i wymagania będą precyzyjnie określone. Poruszono też kwestię budowy dużego parkingu za Wiejskim Domem Kultury w Nietkowie, który ze względów bezpieczeństwa byłby bardzo przydatny dla osób korzystających z WDK, a w niedziele mogłyby tam parkować samochody osób przyjeżdżających na mszę. Podejmowane działania są wieloetapowe i będą wymagać dobrej współpracy oraz zaangażowania mieszkańców.

11.10.2016r.

Kolejne sygnały od mieszkańców o złej jakości wody

W ostatnich dniach do redakcji witryny Nietkowa wpłynęło kilka alarmujących sygnałów o pogorszeniu się i tak już złej jakości wody. To kolejny niepokojący sygnał od mieszkańców o brudnej, mętnej i śmierdzącej wodzie. W związku z tym przypominamy, że zarządcą wodociągu w Nietkowie jest spółka POMAK i to do niej należy kierować wszelkie uwagi dotyczące złej jakości wody w formie reklamacji na świadczone usługi. Jeśli takie reklamacje zostaną zignorowane, jakość wody nie ulegnie poprawie, to należy pilnie poinformować SANEPID w Zielonej Górze o zaistniałej sytuacji. Obowiązkiem spółki POMAK jest dostarczanie do naszych posesji wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (mamy to zapisane w umowach na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków). Kontrolę jakości wody prowadzi laboratorium SANEPiD-u stąd informacje od mieszkańców są dla nich bardzo istotne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze nie zmienił swojego stanowiska wobec działań zarządcy naszego wodociągu i informuje, że woda u odbiorców w Nietkowie od dłuższego już czasu nie spełnia norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Spółka POMAK dostarcza nam wodę złej jakości. Przypominamy: nadal obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia pobieranej z wodociągu w Nietkowie.

08.10.2016r.

Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017. Dobrze przygotowana impreza pozwoliła zapoznać się z działalnością kulturalną MGOK w poprzednim sezonie, z artystycznymi sukcesami zespołów, projektami realizowanymi w MGOK oraz w wiejskich domach kultury i w świetlicach.

Cieszy fakt, że są jeszcze ludzie - nie tylko w mieście, ale i w sołectwach naszej gminy - którzy potrafią dbać o wartości kulturalne, rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji, czy zachowanie tradycji. W trakcie uroczystości pamiętano o 10-leciu zespołu Nietkowianki, 5-leciu zespołu Rezonans, czy 5-leciu grupy Layla Amira z WDK Nietków. Zaszczytny tytuł Przyjaciela Kultury trafił w ręce p. Lubomira Rotko, ale doceniono też indywidualny, wieloletni wkład pracy p. Iwony Klameckiej. Współpracownicy p. Jolanty Matuszkiewicz nie zapomnieli o jej jubileuszu 10-lecia pracy w MGOK. Przygotowali miłą niespodziankę, a przeprowadzony z Panią Dyrektor przez redaktora Linkowskiego z Radia Zachód wywiad „na żywo” wprawił publiczność w doskonały nastrój. Atrakcją wieczoru był występ kabaretu ADI z Zielonej Góry.

05.10.2016r.

Szybka zmiana kolorów w przyrodzie


03.10.2016r.

Bezpłatne zajęcia komputerowe w WDK

Zajęcia komputerowe realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa w naszym Domu Kultury cieszą się sporym zainteresowaniem. W każdy czwartek grupa aktywnych mieszkańców korzysta z tej bezpłatnej formy zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem. Dużą zaletą zajęć jest stały dostęp do Internetu oraz możliwość osobistego sprawdzenia omawianych zagadnień. Do końca listopada będzie zrealizowana tematyka poczty elektronicznej, korzystania z przeglądarki internetowej, zasobów Biuletynu Informacji Publicznej, lokalnych stron www, zakupów w sieci, korzystania z portali społecznościowych, fotografii cyfrowej i wiele innych ciekawych zagadnień.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma PenDrive'a - takiego, jak na zdjęciu obok. Do uczestników można dołączyć w każdej chwili. Prosty i przystępny sposób przekazania wiedzy to gwarancja dobrze spędzonego popołudnia - zapraszamy.


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści