kwiecień 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

KWIECIEŃ 2016


30.04.2016r.
Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację
Informujemy, że Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa otrzymało dofinansowanie do realizacji pomysłu na rozwój organizacji złożonego w ramach programu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".
Tak, uśmiechnęło się do nas szczęście i zrobimy kolejny krok do utworzenia pracowni multimedialnej w naszym WDK. To powód do zadowolenia, ale i motywacja do właściwej realizacji tego przedsięwzięcia. Ogólnie rzecz ujmując projekt dotyczy wyposażenia sali z komputerami w WDK w niezbędny sprzęt biurowy, duży monitor do prezentacji i dobrą drukarkę z możliwością skanowania i kserowania. W ten sposób nasza społeczność będzie miała dostęp do nowoczesnego sprzętu i będzie mogła rozwijać umiejętności wykorzystania komputerów oraz Internetu.

28.04.2016r.

XVI sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku zdominowała sprawozdawczość. Radni wysłuchalli informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie, zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w roku 2015, przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2015 rok.

Głównym celem działania Rady Miejskiej jest działalność uchwałodawcza. W tym zakresie radni podjęli 13 uchwał. Wprowadzono niezbędne zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, uchwalono regulamin korzystania ze świetlic wiejskich (WDK) na terenie naszej gminy, zdecydowano też o przekazaniu trzem sołectwom (Leśniów Wielki, Nietków i Będów) składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zarządu zwykłego. Te trzy wymienione wcześniej sołectwa przejmą w niedługim czasie działające na ich terenie wiejskie domy kultury/świetlice wiejskie. Tak więc w Nietkowie obiekt WDK będzie miał nowego administratora. Zajęcia o charakterze kulturalnym nadal będą organizowane i finansowane przez MGOK.

Radni podjęli też uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016r., uchwałę dotyczącą petycji do Sejmiku Województwa Lubuskiego z żądaniem podjęcia działania w sprawie budowy mostu w Pomorsku, a także w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla platana zniszczonego w czasie wichury w zeszłym roku w parku w Nietkowie. Wśród podjętych uchwał była też w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk (działka nr 770, w obrębie miejscowości Wysokie). Po wyczerpaniu porządku sesję zakończono.


26.04.2016r.

Obchody Święta Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Flagi, którego pełna i oficjalna nazwa brzmi Dzień Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest na mocy ustawy z dnia 20  lutego 2004 roku w każdy 2 dzień maja. Projekt ustanowienia święta upamiętniającego ten jeden z najważniejszych  symboli narodowych wpłynął do Marszałka Sejmu w połowie  października 2003 roku. Wybrano 2 maja ze względu na święta obchodzone w  podobnym czasie. Projektodawcy chcieli tym sposobem dodatkowo skłonić  Polaków do chwili refleksji i zastanowienia się nad historią Polski oraz podkreślić znaczenie Święta Konstytucji 3 Maja.

Dzień Flagi to święto młode. W naszej gminie Święto Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja będziemy obchodzić uroczyście 2 maja. Program uroczystości przewiduje o godzinie 11:00 mszę świętą w intencji Ojczyzny (kościół parafialny w Czerwieńsku), a następnie przemarsz i uroczystości pod pomnikiem Pamięci na Rynku w Czerwieńsku. Burmistrz Czerwieńska i Przewodniczący Rady Miejskiej zapraszają mieszkańców do udziału w tych uroczystościach.


22.04.2016r.
Podsumowanie Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich

"Łączy nas Odra" - to hasło, które przyświecało od początku idei wspólnych działań podejmowanych przez gminy: Czerwieńsk, Sulechów i Dąbie. Celem wspólnych wysiłków było przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych. Wykorzystując dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przygotowano bardzo istotne dokumenty strategiczne oraz planistyczne. Projekt pod nazwą Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich otrzymał dofinansowanie w kwocie 365.190 Euro. Liderem tego przedsięwzięcia była Gmina Czerwieńsk i właśnie odbyła się konferencja podsumowująca działania podejmowane w ramach projektu.
Efektem działań projektowych jest dokumentacja w skład której wchodzi: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, gminna ewidencja zabytków, studium uwarunkowań i zagospodarowania oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin: Czerwieńsk, Sulechów i Dąbie. Już samo wymienienie tych dokumentów jest dość długie, a są one bardzo obszerne - np. sama strategia to ponad 800 stron(!). Są to jednak bardzo ważne dokumenty i w dzisiejszych czasach niezbędne do ubieganie się o unijne środki finansowe i zapewnienia stabilnego rozwoju.
W części artystycznej wystąpił zespół REZONANS. Dziewczyny udanie zaprezentowały swoje utwory i umiliły wszystkim uczestnikom konferencji trudy uczestnictwa w przedsięwzięciach projektowych. Tym samym projekt dobiegł końca.

20.04.2016r.

Wiosna w ogrodzie


18.04.2016r.
Jubileusz 10-lecia zespołu NIETKOWIANKI
Tak, tak... - to już 10 lat działalności zespołu Nietkowianki, który powstał w marcu 2006 roku z inicjatywy aktywnych mieszkanek Nietkowa. Pierwszy występ Nietkowianki dały w Laskach 24 czerwca 2006 r. Potem przyszły kolejne: w lipcu śpiewały na biesiadzie w Nietkowie, następnie na imprezie plenerowej w Płotach, w sierpniu na Dożynkach w Czerwieńsku, a w październiku 2006 roku na Inauguracji Roku Kulturalnego w MGOK w Czerwieńsku. Tak właśnie rozpoczęła się muzyczna przygoda Nietkowianek, która rozwija się i trwa po dzień dzisiejszy.
Pierwsze lata działalności to okres intensywnych prób w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie, praca nad nowymi utworami, wzbogacanie repertuaru i warsztatu oraz nowe stroje i praca nad choreografią. Zespół ciągle poszukuje ciekawych aranżacji muzycznych. Wiosną i latem realizuje dobrze zaplanowany harmonogram występów - każdy weekend członkowie zespołu spędzają na scenie. Trudno byłoby wymienić wszystkie koncerty, występy, przeglądy i festiwale w których Nietkowianki uczestniczyły i zdobywały nagrody - było ich bardzo dużo. Zapotrzebowanie odbiorców na energiczną muzykę biesiadną było wielkie, a występy zespołu cieszyły się sporym zainteresowaniem. Rosła też liczba sympatyków - nie tylko w gminie Czerwieńsk, ale i daleko poza jej granicami. Najlepszym tego przykładem były - we wrześniu 2011 roku w Spale - Dożynki Prezydenckie. W ramach wyróżnienia województwo lubuskie na dożynkach reprezentował nie kto inny tylko zespół Nietkowianki. Barwne stroje, wigor i niezwykła energia zespołu wzbudziła zachwyt publiczności, a lubuski wieniec dożynkowy otrzymał wyróżnienie Prezydenta RP.
Obecnie w skład zespołu wchodzą: Regina Orzechowska, Marzena Majorczyk, Halina Bryndza, Genowefa Bieniek, Krystyna Paprocka, Anna Wolska oraz Tomasz Pilecki. Od 2014 r. nowym członkiem zespołu, a zarazem opiekunem muzycznym i aranżerem utworów zespołu jest Tomasz Pilecki. Nietkowianki posiadają bogaty repertuar artystyczny - wykonują piosenki ludowe, biesiadne, okolicznościowe. W repertuarze mają też piosenki żołnierskie oraz szanty. Zespół specjalizuje się w utworach "na cygańską nutę". Rytmiczne, pełne energii i werwy piosenki w ich wykonaniu potrafią wprawić w doskonały nastrój każdą widownię. Zespół systematycznie pojawia się na imprezach kulturalnych organizowanych w naszym województwie i poza nim.
Na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat wyróżnienia, dyplomy i pamiątkowe statuetki stanowią bogatą kolekcję w dorobku artystycznym Nietkowianek. Można je było podziwiać na wystawie w WDK w Nietkowie, która towarzyszyła uroczystym obchodom jubileuszu 10-lecia działalności zespołu. Przybyło wielu zacnych gości, sympatyków i fanów Nietkowianek. Była prezentacja dorobku zespołu, okolicznościowy tort z lampką szampana i - owacyjnie przyjęty - jubileuszowy koncert. Wszyscy bez wahania orzekli, że zespół Nietkowianki to "towar eksportowy Nietkowa i całej Gminy Czerwieńsk".
Grono sympatyków i fanów zespołu stale się powiększa i… niech tak zostanie. Życzymy powodzenia!!!

14.04.2016r.

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego

Wędkarze doczekali się. Już w najbliższą niedzielę - 17 kwietnia 2016 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie na rzece Odrze. Zawody te rozpoczynają nowy sezon wędkarski. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 6:00 do godziny 6:30.
Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2016 koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY


12.04.2016r.

Przystań na Odrze w Nietkowie będzie gotowa w lipcu

Wiosenna pogoda rozbudziła na nowo zainteresowanie mieszkańców przystanią na Odrze w Nietkowie. Ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że budowa ma zakończyć się do lipca tego roku. Po wielu zawirowaniach i kłopotach, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, przesunięto ostatecznie termin zakończenie tej inwestycji na lipiec.
Po ogłoszeniu upadłości przez poprzedniego wykonawcę pod nadzorem inżyniera kontraktu wykonano inwentaryzację przeprowadzonych już prac. Wszystko zostało następnie przekazane do syndyka. W sumie wycena wykonanych do tej pory robót wyniosła 1,1 mln zł. Mówiąc o zaawansowaniu całości [projekt obejmuje 10 przystani], można powiedzieć, że zrealizowano około 30% tej inwestycji. Ogłoszono już przetarg na dokończenie przystani, a otwarcie ofert zaplanowane jest na koniec miesiąca. Po wyłonieniu wykonawcy prace powinny zakończyć się w ciągu trzech - czterech miesięcy. Poziom wody nie będzie już miał wpływu na terminowość realizacji zadań, bo prace będzie można wykonać niezależnie od poziomu Odry - nawet z lądu. Warto dodać, że każda z przystani ma osobne pozwolenie na budowę, dzięki czemu odbiór będzie mógł następować etapami.
Największe zaawansowanie prac jest na przystani w Nietkowie - w zasadzie nasza przystań jest wybudowana. Niezbędne prace wykończeniowe i udrożnienie przepływu do nurtu rzeki mogą być zrealizowane dość szybko. To daje spore szanse, że jeszcze w tym sezonie z przystani w Nietkowie będą mogły korzystać statki Zefir i Laguna oraz użytkownicy indywidualni. Dobrą informacją jest też fakt, że trwają już przygotowania do wykonania dokumentacji technicznych zagospodarowania terenów wokół naszej przystani. Liderem tego projektu - podobnie jak w przypadku przystani - jest Nowa Sól.

09.04.2016r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w kwietniu na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest we czwartek, 14 kwietnia 2016 roku.
Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej ujmując to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np. odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - plac na terenie spółki POMAK. Jest on czynny we wtorki od 13:00 do 16:00.

06.04.2016r.

To był ostatni sprawdzian szóstoklasisty

We wtorek 5 kwietnia odbył się sprawdzian szóstoklasisty 2016. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że to już ostatni taki test, bo od 2017 roku zastąpi go sprawdzian kompetencji. Sprawdzian szóstoklasisty był podzielony na dwie części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego i matematyki, w drugiej - z języka obcego. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na dalszą edukację ucznia, bo każdy uczeń ma zagwarantowane miejsce w gimnazjum. Podejście do sprawdzianu jest za to warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W zgodnej ocenie piszących tegoroczny sprawdzian nie był najtrudniejszy.

05.04.2016r.

Wiosenne porządki w sołectwie rozpoczęte


01.04.2016r.

Polska Cyfrowa - weź udział w projekcie

Internet stanowi podstawę nowoczesnego funkcjonowania i jest kluczowym elementem komunikowania się w dzisiejszym świecie. Mieszkańcom niezbędne jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, korzystania z e-usług i zasobów sieci. Gmina Czerwieńsk chce włączyć się w działania związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i edukacją w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i usług elektronicznych.

W ramach przygotowywanego właśnie projektu planuje się szkolenia/zajęcia edukacyjne dla tych mieszkańców, którzy nie korzystają z Internetu, a chcą zdobyć niezbędne umiejętności i doświadczyć korzyści z coraz większej i różnorodnej oferty usług i treści cyfrowych - także tych oferowanych przez administrację publiczną. W planach jest też oferta dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy posiadają już podstawowe umiejętności, ale nadal chcą się rozwijać.

Osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o wypełnienie ankiety. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.czerwiensk.pl w zakładce Aktualności. Druk można pobrać w Urzędzie Gminy - pokój 106 oraz u p. Sołtys. Wypełnione ankiety należy przesłać do 15-04-2016r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wadiak@czerwiensk.pl, złożyć w Urzędzie Gminy (pokój 106) lub oddać p. Sołtys.


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści