grudzień 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

GRUDZIEŃ 2016


30.12.2016r.

Budżet Gminy Czerwieńsk na rok 2017 został uchwalony

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku, jak co roku, obejmuje porządkiem obrad uchwalenie budżetu gminy na kolejny rok. Uchwała budżetowa, poprzedzona pracami komisji stałych Rady nad szczegółami zaplanowanych dochodów i wydatków, podczas sesji żadnych emocji i dyskusji nie wzbudziła. Została przegłosowana jednomyślnie.

Dla mieszkańców Nietkowa wynika z niej kilka ciekawych spraw. Na przyszły rok w gminie została zaplanowana głęboka termomodernizacja 11 obiektów, w tym naszego WDK, remizy OSP i budynku szkoły. Rozpocznie się długo oczekiwana budowa domu przedpogrzebowego (kaplicy) na cmentarzu, zostanie uruchomiona przystań rzeczna na Odrze, ale dalej będą trwały prace nad zagospodarowaniem otoczenia przystani, zaplanowano też środki finansowe na rozbudowę ścieżek rowerowych w naszej gminie, a jedna z nich łączyć będzie Czerwieńsk z Nietkowem. Sporo pieniędzy będzie wydane na "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" - mieszkańców czeka dynamiczny rozwój szeroko rozumianych e-usług realizowanych przez nasz urząd gminy. Jest też zaplanowany zakup wyposażenia siłowni plenerowej i elementów placu zabaw na działkę rekreacyjną przy ulicy Kasprowicza i Kwiatowej (udział własny z funduszu sołeckiego Nietkowa). Dofinansowanie tego wydatku planowane jest ze środków Lokalnej Grupy Działania. Przyszłoroczny budżet nie obejmuje inwestycji związanych z rewitalizacją arboretum i parku w Nietkowie. Burmistrz Czerwieńska czyni jednak intensywne starania o pozyskanie środków niezbędnych do ukończenia projektu "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk" i są duże szanse na skuteczne aplikowanie o sporą kwotę na ten cel już w przyszłym roku. W grę wchodzi 1 mln EURO, które można pozyskać z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Nabór wniosków kończy się do 13 stycznia 2017 roku i nasza gmina taki wniosek aplikacyjny ma przygotowany.
Oczywiście, są to tylko zasadnicze sprawy inwestycyjne, które obejmuje swą objętością budżet gminy. Sama uchwała budżetowa to kilkadziesiąt stron dokumentu. Można się z nim zapoznać po opublikowaniu w Biuletunie Informacji Publicznej i znaleźć tam wszystkie szczegóły, które interesują czytelnika.
Niestety, te dobre informacje zostały nieco zakłócone oceną jakości wody w Nietkowie, która została przesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w dniu 15 grudnia. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbki na ujęciu wody oraz od odbiorców przy ul. Kasprowicza 33a i przy ul. Kościuszki 100. We wszystkich próbkach woda nie spełniała wymagań określonych przez Ministra Zdrowia. Niektóre wyniki są wręcz alarmujące - np. mętność na poziomie 32 NTU [dopuszczalna wartość wynosi 1 NTU], czy zawartość żelaza 4800 mikrogramów/litr [dopuszczalna norma - 200 mikrogramów/litr]. Zapytanie w tej sprawie złożył radny Smorąg, ponieważ Inspektor Sanitarny stwierdził kolejny już raz warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego w Nietkowie. Prezes Zarządu spółki POMAK poinformował, że zakończono już stosowanie środka SeaQuest na naszym ujęciu wody. W odniesieniu do rozpatrzonych reklamacji spółka zwróciła wnioskodawcom za pośrednictwem poczty nienależnie pobrane kwoty, wystawiając każdemu właścielowi faktury korygujące in minus [rabat potransakcyjny]. Na pozostałe zagadnienia udzielona zostanie odpowiedź na piśmie.


27.12.2016r.

Świąteczne marzenia się spełniają

Prawie każdy mieszkaniec Nietkowa zna pana Józefa. Można go często spotkać, gdy na wózku inwalidzkim pokonuje 2,5 km trasę Boryń - cmentarz w Nietkowie. Od wielu lat jest poważnie chory, nie skarży się jednak i nie narzeka na los. Jego jedyny środek transportu jest w opłakanym stanie technicznym. Dzięki pomocy sąsiadów i dobrych ludzi był już wielokrotnie naprawiany, a nawet spawany. Jednak wiek wózka i konieczność ciągłego używania są powodem jego całkowitego zużycia. Pan Józef marzył o nowym, sprawnym wózku i... jego marzenia spełniły się dzięki akcji pomocy zorganizowanej przez naszego proboszcza Marka Kidonia. Na spotkaniu opłatkowym przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas w ręce pana Józefa przekazano prezent: nowy wózek z własnym napędem. Radość obdarowanego była wielka. Za naszym pośrednictwem przekazuje słowa podziękowania dla księdza Marka i wszystkich darczyńców, dzięki którym mógł otrzymać ten prezent. Nowy wózek ułatwi panu Józefowi codzienne funkcjonowanie i umożliwi częste wizyty na grobie syna. To jeden z wielu przykładów na to, że wsparcie i pomoc ludzi o dobrym sercu przynosi wymierne efekty również w naszym najbliższym otoczeniu.


24.12.2016r.

Życzenia świąteczne


W ten świąteczny piękny czas, kiedy w domu pachnie las,
płyną nuty kolędowe, błyszczą bombki kolorowe,
w dzień Bożego Narodzenia złożyć chcemy Wam życzenia
zdrowia oraz pomyślności, a na co dzień moc radości!!!

Wesołych, pogodnych Świąt oraz radości i uśmiechu

każdego dnia w nadchodzącym Nowym Roku

- redakcja www.nietkow.pl


22.12.2016r.

Jasełka w szkole wprowadziły w świąteczny nastrój


20.12.2016r.

Georadar - bezinwazyjna metoda badań

Georadar to wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna oparta na emitowaniu fal elektromagnetycznych i rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności dielektrycznych. Przetwarzanie takich danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu przypominającego przekrój przez badany ośrodek. Może to być np.: przekrój geologiczny ukazujący warstwowanie gruntów i skał, podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne i wiele innych.

Sygnał odbity jest rejestrowany przez antenę odbiorczą i następnie zapisywany w postaci danych cyfrowych. Zapis sygnału to pojedyncza ścieżka, którą można porównać do pojedynczego odwiertu. Po złożeniu ścieżek jedna po drugiej uzyskuje się obraz, który pozwala na precyzyjne określenie głębokości przeszkód, od których odbijają się sygnały.
Właśnie takie badania georadarem zostały przeprowadzone wewnątrz i na zewnątrz naszego kościoła. Wykonawcą tych badań - na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze - była firma Magren-net Krzysztof Jędrzejczak z Koszalina (georadar24.com). Teren w okół kościoła został podzielony na pasy szerokości 1m w odległości do 6 metrów od ścian głównych budowli i przebadany 8 metrów w głąb. Podobnie dokonano pomiarów wewnątrz kościoła. Oczywiście w miejscach, gdzie można to było zrobić. Ten etap prac został już zakończony.
Teraz nadchodzi czas na dokładną analizę otrzymanych wyników pomiarów. Stosowanie metody georadarowej, mimo jej niezwykłej skuteczności oraz precyzji, nie pozwala na jednoznaczne określenie rodzaju anomalii i jej nazwy. Na podstawie otrzymanych odczytów i dokładnej ich analizy nie da się ze 100% pewnością określić co znajduje się pod ziemią (przykładem może być historia tzw. „złotego pociągu”). Można natomiast z pełną odpowiedzialnością określić rodzaj materiału, głębokość zalegania i rozmiary anomalii. Właśnie: anomalii, bo georadar wykrywa anomalie. Specjaliści zaś, obrabiając dane, nadają im postać pustki, tunelu lub zapadliska. Do końca roku sprawozdanie z badań wraz z interpretacją wykonawcy zostanie przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzone badania pozwolą określić położenie dawnych krypt i grobów. Będzie to pomocne podczas przyszłych prac remontowych.

17.12.2016r.

25. Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami

W naszej szkole już po raz 15-ty został utworzony sztab wolontariuszy zrzeszający uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także chętnych do pomocy mieszkańców. Tak, jak co roku, w styczniową niedzielę - będzie to 15 stycznia 2017r. - do południa odbędzie się w Nietkowie kwesta na rzecz dzieci i osób starszych przeprowadzona przez naszych uczniów, a po południu zapraszamy mieszkańców do szkoły na Koncert Noworoczny, w którym wystąpią przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły w specjalnym repertuarze. Będzie też słodki poczęstunek i inne atrakcje, które mają służyć zebraniu jak największej kwoty dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zapraszamy do współpracy, zbieramy fanty i wszelką inną pomoc.

Świąteczny klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia stanowią zawsze Jasełka w naszej szkole połączone ze wspólnym kolędowaniem. Zapraszamy rodziców i mieszkańców na pierwszy jasełkowy spektakl i występ naszych uczniów w dniu 21 grudnia o godzinie 14:00. Jednocześnie rodzicom przypominamy, że 22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć szkolnych w roku 2016, a przerwa świąteczna trwa do 1 stycznia 2017 roku. Życzymy spokojnych, rodzinnych świąt i spotkań z bliskimi oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.
Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy szkoły podstawowej w Nietkowie


15.12.2016r.

Mapa Nietkowa z 1933 roku

Jeden z naszych czytelników przesłał nam dobrej jakości oryginalną mapę najbliższej okolicy Nietkowa, która prezentuje dane topograficzne z 1933 roku. To bardzo ciekawy materiał historyczny. Na uwagę zasługuje precyzja zawartych tam danych oraz ich duża szczegółowość. Na przykład można zobaczyć, że na Odrze, obok przystani pływał prom. Z formy kreskowania czy naniesionych miniaturek można nawet rozpoznać, gdzie były uprawy winorośli, gdzie była pamiątkowa aleja, albo jakiś charakterystyczny kamień czy uroczysko.

W dzisiejszych czasach mało kto korzysta z takich „papierowych” map - technologia wyparła ten sposób odwzorowania terenu. Satelity i wynalazki Google zawojowały świat i - trzeba przyznać - są bardzo przydatne. Jednym z takich wynalazków jest aplikacja https://earthengine.google.com/timelapse/. Dzięki niej można prześledzić zmiany najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich 23 lat - rok po roku. Informacje i materiały przekazane przez naszego czytelnika są bardzo ciekawe i  interesujące. Z przyjemnością opublikujemy inne ciekawostki dotyczące Nietkowa i najbliższych okolic.


12.12.2016r.

Zagrożenie smogiem dotyczy wszystkich mieszkańców

Polacy oddychają najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej. Problem jakości powietrza dotyczy całego obszaru naszego kraju. W sezonie jesienno-zimowym również w naszym regionie dopuszczalne normy są wielokrotnie przekraczane. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zdarzają się wieczory, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza jest tak wysoki, że niektóre osoby mają trudności w oddychaniu. Stężenie pyłów w powietrzu w dużej mierze zależy od pogody. Ciepła, słoneczna i wyżowa może spowodować zjawisko inwersji, kiedy to zanieczyszczenia są skoncentrowane w warstwie przyziemnej. W takich okresach obserwuje się czasowe, wyjątkowo wysokie stężenia pyłów. Jest to bardzo niebezpieczne dla osób chorujących na astmę, serce, ale też dla osób starszych i małych dzieci.

Tak zwany SMOG powstaje nie tylko poprzez palenie śmieci, ale także spalanie w piecach kiepskiej jakości węgla czy mokrego drewna. Smog wydobywający się z kominów przede wszystkim truje właścicieli, domowników i najbliższych sąsiadów w odległości ok. 100 metrów. Żeby przestać się truć wystarczy np. zmienić opał lub - w miarę posiadanych środków - wymienić piec na gazowy.
W związku z tą sytuacją Straż Miejska prowadzi doraźne akcje kontroli domowych kotłowni i pieców. Sami mieszkańcy często zgłaszają też do Straży Miej­skiej intensywnie kop­cące kominy. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami - są na to odpowiednie przepisy prawa. Chociaż wydaje się to oczywiste, to przypominamy, że nie wolno spalać: zużytych opon i innych odpadów z gumy; wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników i toreb foliowych; odzieży i obuwia; elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych; sztucznej skóry; opakowań po farbach i lakierach; opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin; czasopism z nadrukiem kolorowym. Przestrzeganie powyższych zasad z pewnością przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym bezpośrednim otoczeniu i korzystnie wpłynie na stan zdrowotny naszych mieszkańców.


09.12.2016r.

Mikołajki w Tutlandii

Bibliotekę Publiczną i WDK w Nietkowie odwiedził Święty Mikołaj. Jego życzeniem było, by uhonorować najlepszych czytelników oraz dzieci, które brały udział w projekcie Tutlandia i zajęły w nim I miejsce w województwie. To było ciekawe popołudnie. Było głośne czytanie i rozwiązywanie zagadek ukrytych w pękających balonach i wymyślnych figurkach, były witrażowe bombki choinkowe, dzieci robiły też najdłuższy łańcuch na choinkę, a także lukrowały i dekorowały świąteczne ciasteczka. Taka uroczystość nie mogła się również obyć bez wspólnego kolędowania i - oczywiście - paczek od Świętego Mikołaja. Ten zestaw konkurencji i zabaw dydaktycznych miał na celu utrwalić tradycje świąt Bożego Narodzenia. Wykonane przez Tutków i inne dzieci prace udekorowały nasze placówki, a pięknie przystrojone, kolorowe ciasteczka powędrowały do ich domów. Dodatkowo mikołajkowe spotkanie zostało wzbogacone przez dwie okazałe paczki gier edukacyjnych ufundowanych dla WDK przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa.
Głównym sponsorem Mikołajek w Tutlandii była pani Sołtys. Dziękujemy jej bardzo za miłą współpracę. Osobne podziękowania składamy dla p. Katarzyny Drzewieckiej, p. Anny Brzezińskiej i p. Iwony Smorąg za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej miłej uroczystości. Czas w Tutlandii upłynął w świątecznym nastroju, ale niestety bardzo szybko. Dzieci nie chciały iść do domu - i to była dla organizatorów najlepsza nagroda. Zapraszamy wszystkich do naszej  biblioteki i WDK, bo tu zawsze się coś ciekawego dzieje. Więcej zdjęć z tej imprezy można zobaczyć tutaj.                                          Agnieszka Zgoda, Beata Sosnowska

07.12.2016r.

Rozliczenie akcji przekazywania 1% podatku

Do końca kwietnia trwała akcja przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przelane na konto stowarzyszenia w połowie listopada. Wspólną decyzją członków stowarzyszenia zakupiono za nie duży zestaw gier planszowych do naszego WDK. Wydano na to prawie 700 zł. Szczegółowe sprawozdanie, poparte fakturami VAT, zostało złożone do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Zestaw gier przekazano na ręce opiekuna WDK podczas miłej uroczystości Mikołajek, których organizatorem była nasza Biblioteka oraz WDK. Wśród gier znajdują się: Kalambury, Eurobiznes, ZOO memory, Żużel, sporo gier edukacyjnych (Taboo - gra niewypowiedzianych słów, Co i gdzie?, 5 sekund Junior, 5 sekund Rules, Rummikub, Skrable, układanki Jenga), a także warcaby, domino i mikado. Było dużo radości i uśmiechu, a wszystko to dzięki ofiarności naszych mieszkańców. Za każdą przekazaną złotówkę serdecznie dziękujemy - to duże wsparcie dla naszego WDK.

05.12.2016r.

Zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie w sezonie 2016/2017 będzie zajmować się firma Usługi Transportowe Roman Antkowiak. Firma ta podpisała stosowną umowę z Gminą Czerwieńsk oraz z Zarządem Dróg Powiatowych na realizację tego zadania od 22 listopada 2016r. Drogę wojewódzką utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że: jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak, PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16 godzin; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 godzin; dopuszcza się też przerwy w komunikacji do 24 godzin.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 691-362-691. Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż działek gminnych i przystanków autobusowych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - telefon nr 68 327-85-65 (p. Irena Wojnicz i p. Krystyna Janas). Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, interwencje można też zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605 (telefon alarmowy gminy - czynny 24h, 7 dni w tygodniu). Mamy nadzieję, że drogi i chodniki w Nietkowie będą tej zimy skutecznie odśnieżane.

02.12.2016r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

W ostatnim dniu listopada odbyła się XXII. sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po korekcie porządku obrad (usunięcie projektu uchwały ws. zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki) radni wysłuchali informacji z działalności Burmistrza Czerwieńska w okresie międzysesyjnym. Radny Smorąg poprosił o poszerzenie informacji dotyczącej spotkania w dniu 10. listopada ze specjalistą w sprawie ujęcia wody w Nietkowie. Przeprowadzona analiza skuteczności działania filtrów na ujęciu potwierdza właściwe dobranie warstw filtrujących oraz skuteczność uzdatniania wody surowej. Prace analityczne trwają, prowadzone są kolejne badania na stacji uzdatniania wody oraz szczegółowa analiza sytuacji na wodociągu w Nietkowie, a o postępie prac i ich wynikach mieszkańcy będą informowani.
Wszystkie przedłożone projekty uchwał zostały przez radnych przyjęte. Stawki podatków regulowanych przez Radę Miejską w Czerwieńsku w 2017 roku pozostają bez zmian - na poziomie roku 2016. Na uwagę zasługuje obniżenie podatku od środków transportowwych od 01.01.2017r. To już kolejna obniżka wysokości tego podatku w ostatnich latach. Przyjęto Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, powołano Centrum Usług Wspólnych, które od 01.01.2017r. przejmie realizację zadań Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, a także przyjęto nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Dość szczególną sytuacją było podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk. Stawki opłat za wodę i ścieki w naszej gminie pozostają bez zmian. Wniosek spółki POMAK był źle przygotowany, nie spełniał wymogów formalnych (był niekompletny). Spółka będzie miała przewidziany ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków czas na przygotowanie nowego wniosku taryfowego w oparciu o rzetelnie opracowane dokumenty i materiały pomocnicze.
Po wysłuchaniu komunikatów, wniosków i opinii, zatwierdzeniu protokołów z XX. i XXI. sesji, obrady Rady Miejskiej w Czerwieńsku zostały zakończone.


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści