Strona główna - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

  


Nietków - to miejscowość położona w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, największa wieś gminy Czerwieńsk - pierwsza siedziba rodu Rothenburgów.

Pierwsze pisane informacje na temat wsi pochodzą z 1305 roku. W Kronikach Głogowskich miejscowość pojawia się jako "Villa Necka". Nazwa prawdopodobnie pochodzi od "niecki", określenia na wgłębienie, a więc Nietków to "wieś leżąca w niecce odrzańskiej". Od początku swego istnienia Nietków, zwany od 1379 r. także "Polnisch Nettkow" - Polski Nietków - był własnością rodu von Rothenburg, rodziny skoligaconej z dworem cesarskim, u których pozostał w posiadaniu do roku 1788. Krótko po zakończeniu I wojny światowej zmieniono jego nazwę na "Schlesisch Nettkow" (Śląski Nietków).
Od 1945 r. wioska leży w obrębie ziem polskich. Obecnie Nietków liczy około 1350 mieszkańców. Sołectwo Nietków leży w centrum Gminy Czerwieńsk i obejmuje powierzchnię 26,
7867 km2, a sama miejscowość (grunty zurbanizowane) to powierzchnia 41,22 ha.

__________________________________

NIETKÓW WIOSNĄ

Nietków jest ciekawym miejscem pod względem walorów krajobrazowych, położonym na pograniczu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. W składzie gatunkowym lasów dominuje sosna pospolita. Ponadto występuje buk, dąb i brzoza. Na terenach zalewowych w sąsiedztwie Nietkowa pod koniec XIX wieku założono szkółkę drzew obcego pochodzenia (arboretum) na powierzchni 1,85 ha, gdzie rosło około 150 gatunków i odmian drzew. Głównym założeniem była kolekcja drzew iglastych (daglezji, cedrów, cyprysów). Ponadto posadzono kolekcję buków, dębów, klonów, lip, grabów i jesionów. Trwają prace nad odrestaurowaniem tego ciekawego miejsca.
W obrębie miejscowości Nietków występują również pomniki przyrody: platan klonolistny o obwodzie 420 cm i wysokości około 30 m, rosnący w centrum wsi oraz dąb szypułkowy zrośnięty z 3 pni o obwodach 390 cm, 330 cm, 300 cm i wysokości około 26 m, rosnący na placu kościelnym.
W Nietkowie odnaleźć można podworski park o powierzchni 2,
48 ha, w którym występują obce gatunki drzew, takie jak sosna syberyjska, daglezja, buki zwisające, platany i cisy. Założony on został w połowie XVIII w. przy zespole pałacowym. Na terenie parku rosną interesujące okazy drzew i krzewów.
Przez lata miejscowość Nietków nie zatraciła swojego pierwotnego charakteru. Zabudowa wsi stanowi cenną historycznie przestrzeń. Świadczą o tym charakterystyczne obiekty objęte ewidencją. Należą do nich: park dworski z X
VIII w. (ew. zabytków nr 54), oficyna pałacowa z XVIII w. (ew. zabytków nr 2042), arboretum (ew. zabytków nr L-74), kościół filialny z 1866 roku, ogrodzenie murowane z XIX w., dworzec kolejowy z pierwszej połowy XX w., folwark z 1895-1930r.
Nowa zabudowa mieszkalna w miejscowości Nietków integruje się architektonicznie z tradycjami budownictwa w nowoczesnym wydaniu i podnosi walory estetyczne wsi. Uroku krajobrazowi wsi dodają malownicze wzgórza morenowe, zasobne w grzyby lasy oraz coraz czystsze, zachęcające do wędkowania wody. Jest to wymarzone miejsce na wypoczynek weekendowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Wróć do spisu treści